tirsdag 6. juni 2023

Dette skjer med IN-lånet når renten øker

OBOS har bedt borettslaget om hjelp med å informere om hvordan renteøkningen påvirker felleskostnadene, på bakgrunn av at OBOS og OBOS-banken mottar for tiden mange henvendelser på grunn av økte felleskostnader som følge av hyppige renteøkninger. OBOS skriver:


"Ditt borettslag har IN-ordning, som innebærer at andelseier kan nedbetale sin andel av fellesgjelden.
De månedlige felleskostnadene i borettslaget vil være todelt. En del går til dekning av ordinære driftskostnader og en del går til dekning av kapitalkostnader. Kapitalkostnadene dekker boligens andel av renter og avdrag på borettslagets fellesgjeld. Kapitalkostnader er en akonto innbetaling fra andelseierne hver måned.

Hva skjer når renten på borettslagets felleslån endres?
Ved renteendring vil eier få endring i sine kapitalkostnader. Kapitalkostnadene blir justert hver tredje måned, basert på renteendringer og oppdatert nedbetalingsplan.

Nå vedtas det hyppige renteøkninger, som innebærer at det er krevd inn for lite i kapitalkostnader. For lite innbetalt blir etterfakturert, og fremkommer som «Regulering lån» på faktura for felleskostnader. I tillegg vil «Kapitalkostnad» økes basert på ny rente.

Har du avtalegiro?
Dersom eier har avtalegiro med beløpsgrense, må man selv endre dette i sin nettbank, eventuelt ta kontakt med banken for å få endret denne.

Innbetaling av fellesgjeld
Ønsker eier å benytte muligheten til å nedbetale hele eller deler av fellesgjelden, vil det være mulighet for dette to ganger pr år, se informasjon i årsrapporten. Kontakt FA@obos.no senest én måned i forkant av forfallsdato for tilsendelse av avtale og/eller betalingsinformasjon."


Fra styret kan vi legge til at vi har to sider som forteller mer om dette i boligguiden:


For de som ønsker å bruke IN-ordningen er neste mulighet rett rundt hjørnet. Forfallsdatoen er 31. august, og da må man altså kontakte forretningsfører minst en måned før dette.

søndag 28. mai 2023

Renteøkning på IN-lånet

Styret har mottatt varsel om renteendring på borettslagets IN-lån i OBOS-Banken fra 03.06.2023. Renten går opp med 0,25 prosentpoeng til 4,65 % (effektiv rente 4,76 %). 

Som følge av at lånet er individualisert (IN-lån), vil renteendringen medføre at andelseiernes
kapitalkostnader øker direkte på fakturaen med felleskostnader fra borettslaget. 

Dette gjelder ikke for de som har innfridd sin andel av IN-lånet. 

Les mer om IN-lånet her, samt muligheter til å nedbetale ekstra og renteutvikling på IN-lånet.

mandag 22. mai 2023

Påminning generalforsamling onsdag

Vi minner om generalforsamling onsdag klokken 18:00 på Rodeløkka velhus. 

For de som ikke kan møtte selv, men vil sende en med fullmakt, er det et fullmakt-skjema i innkallingen. Dette fylles ut og tas med på generalforsamlingen. Alternativt kan også fullmakt sendes inn på e-post til styret. 


søndag 14. mai 2023

Billigere lading av El-bil!

Bruken av ladeanlegget øker stadig, og på grunn av den økte bruken kan vi redusere kostnaden. 

For inneværende periode (feb-juli) settes prisen til 1,50 kroner per kWh, ned fra 2,50 kroner.

Forbruket av strøm på ladeanlett, måned for måned siden oppstarten.

En stor del av kostnadene utgjøres av nettleien som inkluderer effekt-avgiften som baseres på høyeste forbruk per time i løpet av en måned. Selv om forbruket går opp, går ikke nødvendigvis effekten opp. Dermed blir det flere kilowatt å dele de 'faste' kostnadene på. 

mandag 8. mai 2023

Påminning: Dugnad og merk sykler

Hei, vi minner om dugnaden på onsdag klokken 17:00.

Husk å merke sykler, barnevogner og andre gjenstander du ikke vil ha kastet på skrotinnsamlingen. 

Skrotinnsamlingen er på den lille gressplenen mellom 2B/2C.Skrot kan legges frem fra og med tirsdag (i øyeblikket er det et par mål der, de vil fort bli en del av skrotinnsamlingen).

På dugnaden skal vi blant annet pusse opp hobbyrommet med litt maling. Vi har tanker om å lage til en byttekrok på hobbyrommet. Mer info om dette senere. 


søndag 7. mai 2023

Vi trenger kandidater til styret og valgkomiteen

Vi har til nå ikke fått forslag om kandidater til styret eller valgkomiteen. På vibbo hvor man kunne nominere enten seg selv eller andre andelseiere, kom det ingen forslag. Vi vil derfor oppfordre eventuelle som er interessert i å ta kontakt med styret.

Vi bør ha minst et nytt styremedlem, men ønsker to. 

Hva dreier det seg om? 

Styrearbeid i et borettslag dreier seg om å ivareta sitt eget bomiljø og gir deg mulighet til å påvirke hvordan det er å bo i borettslaget. Dette er særlig viktig og aktuelt nå når det er stigende priser og økte utgifter. 

Hva tilbyr vi? 

  • Muligheten til å påvirke økonomien og bostandarden i borettslaget.
  • Innsikt i hvordan borettslaget fungerer. 
  • Erfaring og kunnskap som gjør deg mer ettertraktet på arbeidsmarkedet. 
  • Kurs og kompetanse innen styrearbeid, jus, økonomi, forsikring, vedlikehold mm. 
  • Honorar for jobben du gjør.

Valgkomitè

Per nå har vi ingen valgkomite og styret må derfor gjøre jobben alene. Vi ønsker oss minst to kandidater for å ivareta dette vervet.

 Interessert? Eller lurer du på hva dette innebærer? 

Ta kontakt! 

Frist: Så snart som mulig!

torsdag 20. april 2023

Vår dugnad 2023

 DUGNAD!

Vel møtt til dugnad onsdag 10. mai kl 17!Merking av sykler, barnevogner og andre gjenstander

Vi ber om at alle før dugnaden har merket sykler, barnevogner og andre gjenstander som står i fellesarealene - ute og inne - med navn og leilighetsnummer. Slik kan vi få bort det som ikke lengre er i bruk og bare i veien. Umerkede gjenstander blir fjernet.

Skrotinnsamling

Hvor: På den lille gressplenen mellom 2B/2C. Her plasseres skrotet, og man starter lengst innerst. Vær også flinke med å stable i høyden.

Når: Man kan starte å legge ut skrotet sitt fra og med tirsdag 9. mai. Skrotet vil bli hentet i løpet av torsdag 11. mai.

Hva: Det er færre restriksjoner på skrotinnsamlingen enn på container. Du kan for eksempel kaste elektrisk avfall, bildekk og gipsplater. Det eneste som ikke kan settes ut er farlig avfall.

Farlig avfall: Avfall som maling, løsemidler, spraybokser og fugepatroner kan ikke settes på skrotinnsamlingen. Farlig avfall kan du levere på minigjenbruksstasjon i Sofienbergparken. 

 

Skrotinnsamling ved tidligere dugnad

Hageavfall

Vi har mye som skal klippes og beskjæres. Alt hagefall legger vi løst på gressplenen foran 2B uten å putte dette i plastposer, og uten at vi trenger å kutte opp alt i mindre biter.

Kan du ikke delta?

Vi får ved dugnadene regelmessig forespørsel fra noen som ønsker å bidra, men som ikke kan på selve dagen, og som derfor lurer på om det er mulig å gjøre noen oppgaver før eller etter dugnaden. Dette er veldig snilt, men vi satser på størst mulig oppmøte på selve dagen og finner frem alt av utstyr da.


Ta med godt humør og arbeidslyst 😊
Nyt en vaffel underveis. Vi avslutter med grilling, kake, brus & øl.tirsdag 18. april 2023

Renteøkning på IN-lånet

Styret har mottatt varsel om renteendring på borettslagets IN-lån i OBOS-Banken fra 02.05.23. Renten går opp med 0,25 prosentpoeng til 4,40 % (effektiv rente 4,49 %). 

Som følge av at lånet er individualisert (IN-lån), vil renteendringen medføre at andelseiernes
kapitalkostnader øker direkte på fakturaen med felleskostnader fra borettslaget. 

Dette gjelder ikke for de som har innfridd sin andel av IN-lånet. 

Les mer om IN-lånet her, samt muligheter til å nedbetale ekstra og renteutvikling på IN-lånet.

søndag 9. april 2023

Utlysning: Plantekasse for 23-sesongen

Oppdatering 16. april: Etter fristen er det en plantekasse igjen. Interessert i denne? Ta kontakt med styret. Førstemann-til-mølla. 

------------------

I hagen har vi fem plantekasser. Tidligere år har de ikke vært så mye brukt. I fjor ble de lyst ut for første gang, og de ble da raskt revet bort. Vi lyser ut kassene på nytt nå for 2023-sesongen. 

Meld din interesse til styret på styret@verksgata.no. Vi foretar loddtrekning blant alle interesserte som har meldt seg innen 15. april. Skulle det være noen ledige kasser, deles de ut fortløpende.

Vi oppgir om du får kasse nr 1, 2, 3, 4 eller 5 i henhold til markeringen på bildet under. Man får da lov til å disponere plantekassen for 2023-sesongen.

Akkurat nå ser det kanskje litt grått og trist ut, men her kan det bli grønnsaker, krydder eller bær. For de med litt grønne fingrer og inspirasjon er det sikkert mulig å få til mye. Kanskje trenger noen av barna et sommer-prosjekt? 

Her må man ta et lite tak selv i å rydde unna, kanskje erstatte noe jord og gjødsle litt, samt kjøpe inn det man trenger, men det er vel en del av moroa? 

For de som er interessert i drivhuset eller veksthuset, fins det en egen gruppe på Facebook. 

torsdag 6. april 2023

Uønskede hendelser

Det har i det siste vært flere mindre uønskede hendelser i og rundt borettslaget. 

Vi har flere steder fått tagging på bygningen. Dette vil bli fjernet når det blir litt varmere i været. Enkelte postkasser har blitt åpnet eller forsøkt åpnet. Enkelte hoveddører er også forsøkt åpnet, og det er også mistanke om det nylig ble forsøkt sykkeltyveri i bakgården. 

Vårt viktigste virkemiddel for å unngå uønskede hendelser er årvåkne beboere. 

Vi har jevnlig besøk av Securitas, og  det kan være greit å minne om Securitas kan kontaktes på telefon  22 97 10 70 "når du opplever eller føler utrygghet, eller ser/hører unormal adferd i ditt nærområde."

Les mer om Securitas-tjenesten her.  

søndag 19. mars 2023

Hoveddørene og callingen

Vi har lagd en ny side i boligguiden om  Hoveddørene og callingen. Siden om nøkler og koder er også oppdatert, i tillegg til at bestillingslenkene for ekstra nøkler og brikker er lagt inn der.

mandag 13. mars 2023

Ordinær generalforsamling 2023

Verksgata borettslag vil avholde ordinær generalforsamling innen utgangen av juni 2023. Tentativ dato er 24. mai. Egen innkalling med saksliste kommer senere. Vi tar sikte på å gjennomføre et fysisk årsmøte.

I forkant av møtet vil alle andelseiere motta en formell innkalling med informasjon om når og hvordan møtet skal avholdes.

Frist for innlevering av saker

Forslag som andelseier ønskes behandlet på generalforsamlingen må være meldt til styret senest 31.03.2023.

Utforming av forslag

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen er det ønskelig at:

·       det går klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen,

·       forslagstiller formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe generalforsamlingen å behandle og ta stilling til saken.

 

Navnet på forslagsstiller vil fremkomme i saksfremstillingen.

Kandidater til styret og valgkomiteen

Det er behov for minimum ett nytt styremedlem til styret.

På de to siste generalforsamlingene har det ikke blitt valgt en valgkomite på grunn av manglende interesse fra andelseierne. Dette håper vi kan bli endret i år. Styret mener at valgkomiteen bør bestå av minst to andelseiere. Valgkomitéen skal hjelpe styret med å finne kandidater til vervene som er på valg.

Innsending av forslag

Forslag sendes på saker eller kandidater kan sendes på epost til styret@verksgata.no eller via Vibbo på https://vibbo.no/854. På Vibbo er det enkelt å fremme aktuelle kandidater. Man kan også sende inn forslag på seg selv. 


søndag 19. februar 2023

Eiendomsskatt i 2023

Det meste blir dyrere, også eiendomsskatten til Oslo kommune. Skatten for 2023 er nå klar.

Dobling
Beløpet som andelseierne skal betales mer enn dobles fra i fjor ca 72 000 til år ca 150 000 kroner. Det var også en dolbing i fjor. Grunnen til dobblingn er økningen i boligverdien. Satsene er ellers som i fjor. Faktisk utslag fra leilighet til leilighet vil variere.

2-roms leilighetene ikke omfattet
Slik eiendomsskatten regnes ut, må leiligheten ha en markedsverdi på ca 5,7 millioner kroner før man får eiendomskatt. Hos oss innebærer det at det stort sett kun er 2-roms leilighetene som ikke får eiendomsskatt. 

Eksempler på eiendomsskatten
3-roms: For en vanlig 3-roms på 87 kvm leilighet i FG1 øker eiendomsskatten fra 824 til 2 195. En slik leilighet var i fjor verdsatt til 6 100 000 mens den nå er verdsatt til 6 760 000. Etter 30 % verdifradrag og bunnfradrag på 4 mill, er grunnlaget øket fra 275 000 i fjor til 732 000 i år.

4-roms: For en vanlig 4-roms på 95 kvm leilighet i FG2 øker eiendomsskatten fra 1 670 til 3 126. En slik leilighet var i fjor verdsatt til 6 510 000 kroner mens den nå er verdsatt til 7 203 000. Etter 30 % verdifradrag og bunnfradrag på 4 mill, er grunnlaget øket fra 557 000 i fjor til 1 042 000 i år.

Eksemplene viser at med det er lagt til grunn en økning av boligverdien på nesten 11 %. For de som fulgte boligmarkedet i 2022, kan fremstå som veldig mye. Forklaringen er at eiendomsskatten for 2023 settes basert på boligverdien i 2021, så økningen skal være veksten mellom 2020 og 2021. Dette må du sjekke
Du må selv sjekke at eiendomsskatten du betaler er riktig. Ved å se i skatteseddelen kan du sjekke hvilket areal som er brukt.

Mer informasjon i Boligguiden
I boligguiden kan du lese mer om eiendomsskatt og finne skatteseddelen hvor du finner grunnlaget for din leilighet.

torsdag 16. februar 2023

Vannet stenges neste torsdag

Neste torsdag 23. februar stenges vannet en kort periode i forbindelse med årlig service på VVS-anlegget. 

Fjellgata 1: Fra klokken 10

Fjellgata 2 A-E: Fra klokken 11

Vannet blir stengt i ca. en time.


lørdag 11. februar 2023

Nye dører, trekk og undertrykk

Vi har tidligere informert om hvordan ventilasjonssystemet fungerer og om behovet for å ha åpne ventiler for å få nok luft inn i leiligheten når det suges luft ut av leiligheten. Hvis ikke, oppstår det et undertrykk i leiligheten. Les om ventilasjonssystemet her.

De nye dørene er tykkere og tettere enn de gamle, men man får ikke en lufttett leilighet av den grunn. 

Hvis man ikke sørger for åpne ventiler, vil undertykket øke. Når det suges luft ut gjennom ventilasjonsanlegget, må det tilføres samme mengde luft til leiligheten på et eller annet vis for å unngå undertrykk. Uten tilførsel, hadde det vært som å prøve å lage et vakum i leiligheten. 

Når man får et undertrykk, vil det føre til at luften trykker seg inn i de åpninger den finner (vinduer, dører, stikkontakter, listverk, låser, etc.). Over tid vil man kunne få sprekker og dører og vinduer kan bli skjeve.

Det er svært viktig at beboerne i borettslaget ikke tetter igjen ventilasjonskanaler, luftespalter på vinduene og lignende. Dette skaper undertrykk og er i tillegg direkte helsefarlig.
 
Vi har etter dørbyttet fått noen par meldinger om trekk fra låsene i Fjellgata 1. Dette er en konsekvens av undertrykket i leilighetene, og selv om entrenpenøren har klart å redusere dette, forblir grunnproblemet det samme; for lite luft inn.

Vår anbefaling er at man åpner opp ventilene over vinduene. Hvis man syns det blir for mye trekk, så må man kanskje åpne flere ventiler for å fordele luftinntaket på flere steder.

 Les tidligere saker om dør-prosjektet her.

 


 

lørdag 4. februar 2023

Reklamasjon på dørene og informasjon fra entreprenøren

Reklamasjon

Arbeidet som gjøres ser generelt ut til å være veldig bra, men vi vil likevel oppfordre beboere til å si ifra om eventuelle feil og mangler med en gang. Det er mye lettere å få noe korrigert så lenge entreprenøren er til stede. 

Meld feil til styret på styret@verksgata.no. Vi sender fortløpende videre til entreprenøren. Vi har ikke fått mange meldinger til nå, og det som har blitt meldt virker til å ha blitt løst raskt.

Noen forbehold: Det males ikke over spikerslag. Der hvor ledninger inntil lister er malt over, vil det kunne bli litt avflekking når disse løsnes.  

Utlevering av ekstra nøkler

For de som har bestilt ekstra nøkler, satser vi på å ha en felles utlevering torsdag 23. februar kl 1800. Utleveringen vil skje på hobbyrommet, inngang til venstre for garasjeporten i Fjellgata. 

Vedlikehold av nøkkel/sylinder

Den nye låsen skal ikke smøres med noen form for spray eller olje. Døren kan virke litt stram, men dette går seg fort til.

Søppelhåndtering

Det har ikke vært god nok søppelhåndtering, med avfall liggende løst og det har tatt lang tid ved henting. Avfallet blir nå sortert ut i sekker, og da vil hentebilen bruke kortere tid på å hente avfallet. 

Informasjon fra Oslo Låsservice

Entreprenøren har også lagd et infoskriv som vi oppfordrer til å lese.

lørdag 28. januar 2023

Internett-tillegget øker fra 1. mars

Borettslaget har mottatt et brev fra Telia om at prisen på den kollektive pakken øker fordi regjeringen fjerner et mva-fritak. 

Telia skriver: «I statsbudsjettet for 2023 har regjeringen besluttet å fjerne momsfritaket på elektroniske nyhetstjenester. Dette gjør at vi får økt merverdiavgift på være TV-pakker, som dessverre påvirker TV-prisene. For dere betyr dette at prisen på TV-abonnementet øker med 16.48 kroner per måned per boenhet, tilsvarende 8,56 % på TV-andelen, med virkning fra 1. mars 2023

 

Styret har derfor besluttet å øke internett-tillegget tilsvarende som da blir på 398 kroner fra 1. mars. 

"Internett-tillegget" på regningen med felleskostnader gjelder den kollektive-pakken vi har. 

Les mer: 


lørdag 14. januar 2023

Kontroll av brannsikkerheten - oppsamlingsdag

Norsk Brannvern kommer tilbake for kontroll av brannsikkerheten torsdag 2. februar mellom klokken 17:00 og 21:00. 

Denne kontrollen vil omfatte de leilighetene som ikke ble kontrollert i begynnelsen av året. 

På den opprinnelige kontrollen ble ikke leilighetene i 2D og 2E besøkt som annonsert på grunn av en misforståelse mellom kontrollørene. Derfor gjelder denne kontrollen primært disse to oppgangene. I tillegg besøkes enkelte leiligheter i Fjellgata 1, 2A, 2B og 2C som ikke var hjemme på den opprinnelige kontrollen. 

Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten og utføre enkle kontroller. Teste, samt bytte batteri i røykvarslere og utføre enkel kontroll av slukker. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere. Det er viktig at Norsk Brannvern får kommet innom samtlige boenheter.

Ved spørsmål, vennligst kontakt styret. Eventuelt Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no.tirsdag 10. januar 2023

Onsdag braker det løs!

På onsdag byttes den første døren og entrenpøren har kontaktet alle leilighetene i Fjellgata 1. De første leilighetene i Fjellgata 2 blir kontaktet om litt.

Først byttes leilighetsdørene og så byttes hoveddørene, og sylinderne til øvrige dører.

Når dørene til din leilighet blir byttet, får du utlevert tre nøkler. En liten stund må man bruke ny nøkkel på leiligheten, og gammel nøkkel på fellesdører.

Det er en fordel om en kan være hjemme på den dagen dørbyttet skjer.

Rydding

Pass på å rydde i forkant slik at snekkerne har arbeidsplass. Det vil si fjerning av klær, sko, kommoder, etc. Men trenger ikke å begynne å demontere alarmer eller calling.

Dørskilt 

Styret ser fortsatt på en mulig løsning for dørskilt. Vent derfor med å sette opp egne skilt på døren.

Hobbyrom 

Yale Doorman'en til hobbyrommet gikk i vranglås rett før jul da det var på sitt kaldeste. Oslo Låsservice (de som nå bytter dørene vårene), mente at den var feilmontert. Det var gjort av et annet låsfirma så det er jo et tankekors. Det er satt på en midlertidig lås her og nå brukes hobbyrommet som lager for de nye dørene. Her vil det komme en iLOQ og så vil det gis tilgang igjen når prosjektet er ferdig.

Andre elektroniske løsninger 

Det er noen leiligheter som i dag har en annen løsning enn tradisjonell nøkkel og som spør om de kan beholde denne. Vi har lagt ut litt om dette på vår "spørsmål og svar"-side (se nummer 12). Etterhvert som vi har tatt opp dette med vår prosjektleder, entrepenøren og vår forretningsfører, har vi utdypet svaret og også endret vår holdning fra å være nøytrale, til å ikke anbefale at man gjør det, til at vi nå direkte fraråder å sette opp en annen løsning.

Mange ekstra bestillinger

Det har allerede kommet ganske mange bestillinger på ekstra nøkler. På grunn av alle bestillingene, kan det være at vi kommer til å sette opp et tidspunkt for å hente nøklene. Foreløpig samler vi opp bestillingene. 

Vi har ingen frist på bestilling av ekstra nøkler. Det kan man gjøre når man ønsker, men det er en fordel for styret at flest mulig bestiller så tidlig så mulig så får vi lagt inn de ekstra nøklene litt effektivt. 

Les tidligere saker om dør-prosjektet her.torsdag 5. januar 2023

Bestilling av ekstra nøkler og sylinder til markterrasser

Bestilling av ekstra nøkler

Du kan fra nå av bestille ekstra nøkler til det nye nøkkelsystemet. Hver ekstra nøkkel koster 450 kroner. Vi skiller mellom leilighetsnøkkel eller garasjenøkkel, bruk lenkene under. Du må gjenta prosessen for hver ekstra nøkkel du vil bestille. 

Leilighetsnøkkel

Gjelder beboere og andelseiere. Gir tilgang til egen leilighet og fellesareal som loft, sportsrom, hobbyrom og garasjen. 

NB! Alle leiligheter får tre nøkler når den nye døren settes inn. 

Bestill ekstra leilighetsnøkkel her.

Garasjenøkkel

Til bruk for eksterne som kun bruker garasjen. Aktuelt for bruksrettshavere eller leietakere av garasjeplass. Brukes også av borettslagets egne andelseier, som vil at deres leietaker av garasjeplass skal ha nøkkel til garasjedøren.

Bestill garasjenøkkel her.


iLOQ til markterrassen?

Balkongdøren fra markterrassen er ikke omfattet av dør-prosjektet. Under balkong- og vindusprosjektet var det mulig å velge en låsbar sylinder. 9 av 10 leiligheter gjorde dette. Den bruker en helt egen nøkkel som ikke er en del av det nøkkelsystemet som nå ellers skiftes ut. 

Det er imidlertid mulig for disse leilighetene å bestille en egen iLOQ-sylinder til for utvendig bruk til disse dørene. De iLOQ-nøklene som leiligheten får, vil da kunne brukes også på balkongdøren. 

Prisen for å få en ekstra iLOQ-sylinder var 4500 kroner. Beløpet inkludere arbeid og mva. Bestillingsfristen var 13. januar 2023. 

Det vil også være mulig å etablert en slik løsning i etterkant av dør-prosjektet ved å kontakte Oslo Låsservice, men da vil prisen kunne bli høyere. Oppdatert 4. februar 2023

mandag 2. januar 2023

Påminnelse: Infomøte på Velhuset

Vi minner om informasjonsmøtet om dør-prosjektet til torsdag kl. 18:00. 

Stedet er Velhuset på Rodeløkka, Tromsøgata 22.

Trykk for større bilde

 


Les tidligere saker om dør-prosjektet her.

søndag 1. januar 2023

Nye lys til svalgangen i Fjellgata 1

Godt nyttår!

I løpet av januar regner vi med at det i Fjellgata 1 blir montert nye sensorstyrte LED-lamper i svalgangen i Fjellgata 1. De vil slå på seg selv ved bevegelse og så slå seg av etter en liten stund.

Dagens lamper er gamle og står på dag og natt. Styret har anslått at de nye lampene vil bruke omtrent 80 % av dagens strømforbruk og gi en reduksjon i forbruket på ca 2300 kWh i løpet av ett år. 

I alt er det 42 lamper som skal byttes. Med montering koster dette ca 54 000 kroner.

Finansiering gjennom grønne midler fra OBOS
OBOS har satt av penger til borettslaget på en egen «miljøkonto» gjennom ordningen «OBOS gir tilbake». Til nå har borettslaget fått satt av 82 000 kroner. Styret har fått bekreftet at utskiftingen til mer miljøvennlige lys, vil dekkes i sin helhet av disse midlene.