torsdag 21. desember 2023

Borettslaget 40-år!

I det 2023 går mot slutten, kan vi se tilbake på 40 år med borettslag-historie. I 1983 flyttet de første beboerne inn, og noen har likt seg her så godt at de har blitt boende. I hele ti av 77 leiligheter har vi beboere som flyttet inn hit i 1983. 

Vi har ikke markert 40 års jubileet på noen storslagen måte, men styret har gitt alle 40-åringene våres en orkide på vegne av borettslaget. Det var en veldig hyggelig runde og det varmet hvor mange hyggelige minner man hadde fra borettslaget. Vi vil bruke anledningen til igjen å gratulere! 

Det er litt artig at etter generasjonen som flyttet inn i 1983, kan nestemann skilte med en botid ‘bare’ fra 1994.

I gjennomsnitt er botiden 12 år, men det kan nok være misvisende når så mange har bodd her i 40 år. I 33 av leilighetene er det under fem års botid, mens i 16 leiligheter har man bodd her imellom 5 og 10 år. Halvparten av leilighetene har under 6,5 års botid.

Uansett hvor lenge du har bodd her, ønsker vi alle en riktig god jul!


 

Felleskostnadene øker fra 1. februar

Flere kostnader øker kraftig 

Enkelte av borettslagets kostnader øker svært mye. En av de budsjettpostene som vi merker det mest på er vann- og avløpsavgiften til Oslo kommune. Denne øker med 28 % og utgjør alene en økningen i borettslagets kostnader med 140 000 kroner. Renovasjonsavgiften øker med ‘bare 8’ prosent, eller ca 20 000 kroner. 

Andre kostnader som øker mye er vakthold, forsikring og renhold. 

Telia øker også 

Telia har også varslet en økning. Derfor øker internett-tillegget fra 398 kroner til 414 kroner. 

Må balansere med økte inntekter 

I fjor var første gang på mange år at styret justerte garasjetillegget. Det ble da justert med siste års inflasjon. Styret gjør tilsvarende i år, og øker garasjetillegget fra 214 kroner til 220 kroner. 

Tilsvarende justerer vi prisen på som borettslagets leietakere/bruksrettshavere må betale for garasjeplass og næringslokaler. 

Flere kan nok tenke at felleskostnadene er høye nok som de er, men for å få økningen i kostnadene til å balansere med økte inntekter, må også felleskostnadene øke. Situasjonen er veldig lik den som borettslaget hadde i fjor og som er nærmere omtalt her. 

For å balansere budsjettet må felleskostnadene øke med ca 275 000, noe som gir en økning på 7,15 %. 

Prosjektene går bra 

På den positive siden har de større vedlikeholdsprosjektene våre det siste året gått bra. For dørene fikk vi et betydelig ENØK-tilskudd, og for heis-prosjektet er det så langt bare sendt inn en mindre endringsmelding slik at vi der ligger godt innenfor budsjettet per nå. 

Fortsetter å ta høyde for VVS-prosjektet

Det meste rundt et fremtidig VVS-prosjekt er beheftet med stor usikkerhet på det stadiet vi er nå. Vi vet ikke når det blir, og vi vet ikke sikkert hvor dyrt blir selv om vi fikk et grovt anslag i VVS-rapporten. Styret mener det at det er bedre med noen skrittvise økninger av felleskostnadene i forkant, enn en kraftig økning i etterkant. I fjor la vi på 5 % ekstra for å begynne å ta høyde for VVS-prosjektet. Vi gjentar dette også i år. 

Hva er felleskostnadene?

Merk at når vi her snakker om felleskostnadene, snakker vi ikke om hele totalsummen på regningene du får fra borettslaget. Hva som inngår i regningen, er forklart her.  

 For en gjennomsnittlig 4-roms leilighet så det slik ut i 2023: 

 Felleskostnader  4 937
 Eiendomsskatt*  260
 Internett  398
 IN-lån (Kapitalkost. lån 1)**  2 203
 Garasje  214
 Sum  8 012

* Gjennomsnitt for hele året

** Kostnad på slutten av året 

 

Oppsummering

Felleskostnadene øker med 12,15 %. For en gjennomsnittlig 4-roms leilighet slik den over, utgjør det 600 kroner i måneden. 

Internett-tillegget øker til 414 kroner. 

Garasjetillegget øker til 220 kroner. 

Alle endringene gjelder fra 1. februar 2024.

lørdag 16. desember 2023

Status på heisprosjektet

De siste par ukene har den gamle heisen blitt revet og i heissjakten er gjort forberedelser for montering av den nye heisen. Blant annet har det blitt boret ut plass til nye festepunkter. 

Det er to leverandører inne i prosjektet. Det byggetekniske som leveres fra LBU AS er ferdig for denne første fasen med riving og forberedelser. Stafettpinnen går nå videre til Kone som skal levere og montere den nye heisen. 

Kone kommer til å starte opp rundt midten av januar, litt senere enn først planlagt. Det blir derfor nå en periode uten arbeid på stedet. Det settes inn en ekstra mann for montasjen, slik at mye av den forsinkede oppstarten likevel blir jobbet inn og at sluttdato blir omtrent som tidligere varslet. 

Spørsmål
Dersom du har spørsmål, kan du kontakte Erik Hilde i styret. Han bor i 3. etasje i FG1. Eventuelt på telefon 909 36 919.

Les tidligere saker om heis-prosjektet

  

fredag 15. desember 2023

Kontroll av røykvarslere og brannslukkere

Norsk Brannvern vil foreta en kontroll av røykvarslere og brannslukkere.

Kontrollen er satt til:
Mandag 15. Januar: Fjellgata 1 og 2A
Tirsdag 16. Januar: Fjellgata 2B og 2C
Onsdag 17. Januar: Fjellgata 2D og 2E

Kontrollen skjer i tidsrommet kl 17:00 til 21:00.

Oppslag som henger i oppgangene

tirsdag 14. november 2023

Nå starter rivningen av heisen

Mandag 20. september starter LBU AS med det byggetekniske arbeidet. De skal rive den gamle heisen og gjøre forarbeider for monteringen av den nye. 


Det betyr at førstkommende helg er siste mulighet til å bruke heisen 

Det blir nok mulig å ta en heistur også på mandag. Så lenge strømmen er på kan heisen brukes, men vi  regner med at strømmen kuttes en gang på mandag. 

Videre fremdriftsplan
LBU kommer til å arbeide frem til jul. Rett etter nyttår starter Kone opp med selve installasjonen av den nye heisen, og dette forventes ferdig til midten av februar. Så skal det gis en driftstillatelse og en ferdigattest fra kommunen, før den nye heisen kan åpnes. Vi forventer at alt vil være ferdig rundt 20. februar. 

Container
Entreprenørene har fått lov til å plassere ut en container. Dette blir plassert ved Fjellgata 1 innenfor den hvite porten. Det skal fortsatt være mulig å kjøre med bil inn i bakgården i FG1, men det vil ikke være plass til å parkere foran inngangsdøren slik mange er vant med å gjøre. Det skal også være plass nok til å komme forbi med barnevogn. 

Spørsmål
Dersom du har spørsmål, kan du kontakte Erik Hilde i styret. Han bor i 3. etasje i FG1. Eventuelt på telefon 909 36 919.

Les tidligere saker om heis-prosjektet
Informasjon om heis-prosjektet

 


 

onsdag 8. november 2023

Minnesamvær for Svein Stensletten

 Det er med stor sorg at vi mottok beskjed om at Svein Stensletten sin bortgang 26. oktober. 

 

Svein var blant de første som flyttet inn i borettslaget i 1983. Han var engasjert i styre og stell og var styreleder i borettslaget i fra 1987 til 1989.  

Mange her i borettslaget har hatt et godt forhold til Svein. Han var en humørspreder og ofte lett gjenkjennelig i sin taxi-uniform.

I samråd med familien viderebringer vi at begravelsen skjer fra Grefsen kirke på fredag førstkommende, kl. 12:00. Det blir minnesamvær i menighetshuset der etterpå, hvor alle er velkomne. 

Dødsannonsen finner du her

søndag 8. oktober 2023

Høst dugnad 2023

 DUGNAD!


Vel møtt til dugnad onsdag 25. oktober kl 17!


Merking av sykler, barnevogner og andre gjenstander

Vi ber om at alle før dugnaden har merket sykler, barnevogner og andre gjenstander som står i fellesarealene - ute og inne - med navn og leilighetsnummer. Slik kan vi få bort det som ikke lengre er i bruk og bare i veien. Umerkede gjenstander blir fjernet. 

Vi ber om også om at man rydder bort leker og andre private gjenstander som står i fellesarealene. 

Skrotinnsamling

Hvor: På den lille gressplenen mellom 2B/2C. Her plasseres skrotet, og man starter lengst innerst. Vær også flinke med å stable i høyden.

Når: Man kan starte å legge ut skrotet sitt fra og med tirsdag 24. oktober. Skrotet vil bli hentet i løpet av torsdag 26. oktober.

Hva: Det er færre restriksjoner på skrotinnsamlingen enn på container. Du kan for eksempel kaste elektrisk avfall, bildekk og gipsplater. Det eneste som ikke kan settes ut er farlig avfall.

Farlig avfall: Avfall som maling, løsemidler, spraybokser og fugepatroner kan ikke settes på skrotinnsamlingen. Farlig avfall kan du levere på minigjenbruksstasjon i Sofienbergparken. 

 

Skrotinnsamling ved tidligere dugnad

Byttekroken

Vi ønsker å minne om byttekroken på hobbyrommet. Av alt som kastes er det fort noe som andre kan bruke, og da kan byttekroken være et alternativ.  

Hageavfall

Vi har mye som skal klippes og beskjæres. Alt hagefall legger vi løst på gressplenen foran 2B uten å putte dette i plastposer, og uten at vi trenger å kutte opp alt i mindre biter.

Kan du ikke delta?

Vi får ved dugnadene regelmessig forespørsel fra noen som ønsker å bidra, men som ikke kan på selve dagen, og som derfor lurer på om det er mulig å gjøre noen oppgaver før eller etter dugnaden. Dette er veldig snilt, men vi satser på størst mulig oppmøte på selve dagen og finner frem alt av utstyr da.


Ta med godt humør og arbeidslyst 😊
Vi avslutter med grilling, kake, brus & øl.

mandag 2. oktober 2023

Vannet stenges i Fjellgata 2 A-E - tirsdag neste uke

Tirsdag 10. oktober i tidsrommet kl 13 til kl 16 stenges vannet i Fjellgata 2 A-E.  

Ikke bruk kranene i dette tidsrommet.

Grunnen til at vannet stenges er for å bytte ut deler av hovedvannrørene. Se ellers informasjon fra rørlegger om forsiktig bruk av kranene i etterkant.

Trykk for større bilde


torsdag 28. september 2023

Renteøkning på IN-lånet (okt 2023)

Styret har mottatt varsel om renteendring på borettslagets IN-lån i OBOS-Banken fra 13.10.2023. Renten går opp med 0,25 prosentpoeng til 5,60 % (effektiv rente 5,75 %). 

Som følge av at lånet er individualisert (IN-lån), vil renteendringen medføre at andelseiernes
kapitalkostnader øker direkte på fakturaen med felleskostnader fra borettslaget. 

Dette gjelder ikke for de som har innfridd sin andel av IN-lånet. 

Les mer om IN-lånet her, samt muligheter til å nedbetale ekstra og renteutvikling på IN-lånet

Les også her om hva som skjer med IN-lånet når renten øker.

søndag 24. september 2023

Retningslinjer for dører og dørskilt

Vi har nå fått utformet noen enkle retningslinjer for dører og dørskilt. 

Vi har vært innom ulike ideer som forskjellig standardskilt eller maler, men til slutt har vi landet på å holde det veldig enkelt:

Alle må behandle dørene med forsiktighet slik at dørene ikke får et skjemmende utseende med merker, flekker, hull eller lignende. Dørenes evne til å motstå brann må ikke svekkes. Ved skader kan beboer bli holdt ansvarlig for utbedring.

Dørskilt skal ikke festes med spiker, skruer eller lignende. Dette skaper garantert merker og er tyngre å utbedre i etterkant.

Skiltene festes best med vanlig teip. Ett skilt veier ikke mye og trenger ikke mye feste. Du kan prøve med en vanlig teip som du bretter slik at du får din egen dobbeltsidige teip.

 

siden med retningslinjer har vi noen tips til deg som vil bestille ditt eget dørskilt, og vi har opprettet noen spørsmål-og-svar. 

Retningslinjene er plassert i Boligguiden som har fått en liten makeover. Det er viktig å kjenne til hvilken informasjon som fins i Boligguiden.


 

torsdag 21. september 2023

ENØK-støtte i boks!

Denne uken fikk borettslaget endelig en bekreftelse på at vi får utbetalt 523 750 kroner fra Oslo kommune sitt klimafond. 

Utbetalingen skyldes at de nye dørene som vi fikk i forbindelse med dør-prosjektet, tilfredstiller strenge energikrav til isolering.

Før prosjektet startet hadde vi fått tilsagn om støtte, noe som vi omtalte her. I etterkant av prosjektet har vi sendt inn dokumentasjon på arbeidet som nå har blitt kontrollert av kommunen og funnet i orden. 


onsdag 13. september 2023

Lær gjester om brannalarmen

På mandag gikk brannalarmen på nytt. Ikke helt uvanlig var det matlaging som gikk galt, og heller ikke helt uvanlig var det noen som var på besøk som var ansvarlige. 


Uvisst hvorfor, men gjester/besøkende ser ut til å være overrepresentert i tilfellene hvor brannalarmen slår ut. Det kan derfor være en god ide at man forteller sine gjester ett ord eller to om hvordan det fungerer hos oss med brannalarm. 

Når brannalarmen har gått har vi møtt på venner av eier, svigerforeldre, besteforeldre, eller voksne barn som låner leiligheten.

Oppford dem til å lese oppslag i oppgangen og henvis til verksgata.no/brann (spesielt 3.3 Ved falsk alarm).

Fortell dine gjester at i hver leilighet sitter det en røykvarsler som er koblet til felles alarmanlegg. Denne er følsom og slår raskt ut hvis det blir røyk i leiligheten. Bruk kjøkkenvifte under all matlaging. Blir det røyk eller matos må du raskt lufte ut. Piper brannalarmen må du ned i 1. etasje og slå av alarmen (følge punktene i 3.3). 
torsdag 31. august 2023

Påminning: Brannkontrol onsdag 6. september

En liten påminning om brannkontrollen onsdag neste uke. Hvis du ikke kan være hjemme, er det fint om du kan alliere deg men en nabo slik at kontrolløren får tilgang.

----------

Onsdag 6. september gjennomfører Firesaft test og kontroll av brannalarm-anlegget. 

For å få testet "alle sirener og alarmorganer", trenger de tilgang til alle leiligheter.

Tentativ kjøreplan:
Fjellgata 1: cirka 08:00 -10:30
Fjellgata 2A til 2E: cirka 10:30 - 16:0
Alle tider cirka.Skriv fra Firesafe. Trykk på bildet for større.

onsdag 30. august 2023

Tyveri fra garasjen

Tirsdag morgen opplevd en av våre naboer å bli frastjålet et batteri til en elektrisk sykkel. 

Bilder fra videoovervåkingen viser handlingsforløpet: 

- Porten ut mot Fjellgata går opp, og en bil kjører ut av garasjen ca 08:17. 

- Bilen kjører bort og porten står fortsatt åpen. 

- Porten begynner å gå ned, og rett før porten er helt lukket, går en mann mot porten og slenger inn et bein. Porten går så opp igjen. 

- Vedkommende venter litt utenfor, til porten er nesten helt åpen og går så inn. 

- Han går raskt innover i garasjen og undersøker først en sykkel lengre inn, før han stopper opp ved en sykkel enda lengre inn. Der setter han seg ned ved sykkelen og blir sittende en stund. Her er handlingen delvis utenfor kamera. Vi har blitt fortalt at det forsvant et batteri fra sykkelen på denne plassen. 

- Tyven går så mot porten igjen, men stopper og ved den store sykkelparkeringen nærmest porten, hvor han er litt frem og tilbake før han går raskt mot utgangen og går ut gjennom døren. 

I alt oppholder han seg i eller rundt garasjen i cirka fire minutter. 

Saken er politianmeldt av eier av sykkelen. Borettslaget vil utlevere bilder til politiet dersom det blir aktuelt. 

For alle oss andre, er saken er påminnelse om å ikke oppbevare verdisaker i garasjen. Også i garasjen må sykler låses godt og ting som er lett å plukke med seg og kostbart bør man ta med seg. I bilen bør man ikke la verdisaker være synlig. 

Har man anledning er det fint å vente til porten har gått ned, eller i det minste til den har begynt å gå ned.


lørdag 26. august 2023

Renteøkning på IN-lånet (sept 2023)

Styret har mottatt varsel om renteendring på borettslagets IN-lån i OBOS-Banken fra 08.09.2023. Renten går opp med 0,20 prosentpoeng til 5,35 % (effektiv rente 5,49 %). 

Som følge av at lånet er individualisert (IN-lån), vil renteendringen medføre at andelseiernes
kapitalkostnader øker direkte på fakturaen med felleskostnader fra borettslaget. 

Dette gjelder ikke for de som har innfridd sin andel av IN-lånet. 

Les mer om IN-lånet her, samt muligheter til å nedbetale ekstra og renteutvikling på IN-lånet

Les også her om hva som skjer med IN-lånet når renten øker. mandag 21. august 2023

Kiwi flytter og utvider

For mange beboere en tur til Kiwi-butikken i Gøteborggata et fast innslag i hverdagen. Denne skal nå flytte, og tar over lokalene hvor det i dag er en Joker-butikk i Københavngata 10.

I Københavngata 10 planlegges det en større ombygging, som utbygger nå har fått igangsettingstillatelse for fra Plan- og bygningsetaten. Blant annet skal arealet som er satt av til butikk utvides kraftig. 

I tillegg er det planlagt areal for et apotek, men av byggesaken kan vi se at det ikke avklart ennå hvilket apotek det blir. Det er ikke kjent når flyttingen vil skje.

Illustrasjonene under er fra av Hille Melbye Arkitekter AS, hentet fra byggsaken.


Før

Etter
Arealplan


søndag 20. august 2023

Ventilasjon i leilighetene – pass på dette

Det kommer ofte henvendelser til styret om undertrykk i leilighetene. Det kan for eksempel være at det døren er litt tung å åpne eller at det er veldig sterk trekk fra lufteventilen over et vindu. Vi får også henvendelser fra folk som syns avtrekket ikke fungerer godt nok og at suger for lite og at luften blir tung i leiligheten.

Etter dør-prosjektet fikk vi henvendelser fra beboere som opplevde at det kom trekk gjennom den nye låsen. Hva skjer og hvorfor er det slik?

Dette var bakgrunnen for at vi før sommeren fikk gjennomført en befaring i noen utvalgte leiligheter med en ventilasjonsekspert fra OBOS Prosjekt. Fire av leilighetene som ble valgt ut hadde alle rapportert om ulike problemer med ventilasjonen, i tillegg til at en kontroll-leilighet ble valgt hvor det ikke var kjente problemer.

Kort oppsummert var tilbakemeldingen at leilighetene som har ulike problemer ikke har nok åpne lufteventiler, og/eller montert noe foran avtrekket, og/eller har forhold i leiligheten som medfører nedsatt effekt av ventilasjonen. Viftene til borettslaget er ikke for sterke, og kunne nok vært justert opp.

Gjennomgang av leilighetene

I leilighet A var det montert opp et skap foran avtrekket på bad. Fra det opprinnelige avtrekket var det montert en fleksibel kanal gjennomskapet som kom ut på siden. Denne kanal har så mye ekstra overflate at det gir motstand og reduserer avtrekket.

I leilighet B var det en åpen garderobeløsning og mange gjenstander, noe vår ekspert mente var med å redusere utvekslingen av luft. Målingene viste av avtrekket fungerte som det skulle, men luften føltes tung.

Leilighet C er en av flere 3-roms som har bygd om slik at kjøkkenet har blitt et soverom og man har fått en halvåpen kjøkken/stue-løsning. Dette gir utfordringen for ventilasjonen for avtrekket er på samme sted som før (det som nå er soverom). Eier har forsøkt løst dette ved å lage en lang kanal som førte frem til et overskap over stekeovnen. Det var ingen åpninger fra overskapet og ut. Leiligheten har i praksis stengt avtrekket sitt.

Leilighet D opplevde at det var et stort undertrykk og at døren var hard å åpne. Nesten ingen av friskluftventilene var åpne. Når disse ble åpnet, ble undertrykket utlignet. På kjøkkenet var det også her et overskap for avtrekket, men det var lagd til en åpning i skapet. Foran denne åpningen satt det en ikke-standard list/ventil og denne medførte ekstra ulyd fra avtrekket.

Målinger av avtrekket

For at innemiljøet i en leilighet skal være sunt, skal det hele tiden være en utskifting av luften. Hos oss har vi ventilasjonsmotorer som suger luften ut av leilighetene og frisk luft skal tilføres gjennom ventilasjonsventilene i vinduene.

Kravet til luftmengde måles i antall kubikkmeter per time (m3/h). Når det bygges nytt i dag, er kravet 54 på bad og 36 på kjøkken.

I alle leiligheten ble effekten på avtrekket målet. Ikke alle steder var det mulig å gjennomføre målinger fordi det var montert skap og annet nært avtrekket. Målingene viste ingen forskjell mellom leiligheter i 1. eller 4. etasje eller på bad og kjøkken. Med unntak av en måling lå verdiene i intervallet fra 31 til 43.

Anbefalingen fra eksperten var ikke å justere ned, men heller å justere opp effekten, fordi målingene indikerer at det er så lavt det kan være hos oss.

Tiltak

I boligguiden/ventilasjon, har vi skrevet om hvordan ventilasjonen hos oss fungerer og hva du som beboere må gjøre. Vi har her lagt til ytterligere et tips som vi fikk, nemlig en daglig lufterutine. Gå til boligguiden og les denne.

Det viktigste rådet vi kan gi er at man må holde alle friskluftventiler åpne til enhver tid. Noen er stenger igjen alt for å unngå kald trekk og ulyd, men ved å åpne alle fordeles trekken på flere steder. Ved å ha friskluftventilene igjen, for man en vakuumeffekt og det vil sige inn luft rundt vinduer og andre steder. Løsningen er ikke å tette igjen mer, det er åpne ventilene.

Dette gjelder sommer som vinter.

I tillegg må vi anbefale beboere om å ikke plassere skap eller annet i veien for avtrekket. Da blir det redusert effekt, og ansvaret for dette er ditt eget.

Kald luft inn, vames opp, fuktig luft ut. Så enkelt, men da må det komme luft inn.


lørdag 19. august 2023

Nytt tilbud: Byttekrok på hobbyrommet

Etter forslag fra en av våre beboere, har styret besluttet å opprette en byttekrok. I god gjenbruk-ånd har vi fått tak i en brukt IKEA-hylle og satt denne inn på hobbyrommet.

Tanken er at det skal være en enkel og miljøvennlig måte for beboere å bytte eller gi bort brukte, men brukbare gjenstander til andre beboere. 

På miljøstasjonen i Sofienbergparken fins det en gjenbrukstasjon som egner seg for de større tingene. 

Styret har lagd retningslinjer for bruken, disse er også hengt opp på hyllen. 

Usikker på hvor hobbyrommet er? Det er i Fjellgata 2A, inngang til venstre for garasjeporten fra Fjellgata.fredag 18. august 2023

Uendret pris for lading av El-bil

Overskriften sier det meste. Vi fortsetter med en pris på 1,50 kroner per kWh for lading. 

Det var prisen vi la til grunn for den siste faktueringsperioden (feb 23 - juli 23), og også den vi legger til grunn for neste (aug 23 - jan 24).

Styret har som mål at ladeprisen skal være mest mulig lik borettslagets faktiske kostnad. Dersom vi ser at prisene blir høyere, kan vi gjøre justeringer.torsdag 17. august 2023

Informasjon om heis-prosjektet

Styret har nå med hjelp fra Heiskonsulenten AS inngått en avtale med to entreprenører om ny heis. 

Bakgrunn

Dagens heis er opprinnelig fra da bygget stod ferdig i 1983. Det har vært gjennomført jevnlig service på heisen, og hvert andre år gjennomføres det en heiskontroll som rapporterer status til kommunen. Heiskontrollen i 2020 kom med to sikkerhetsavvik, mens heiskontrollen i 2022 hadde de samme to sikkerhetsavvikene og tre nye. Ingen av avvikene var så alvorlig at heisen måtte stoppes, men uten tiltak løper man en risiko for en uforutsett driftsstans. 

Vi har fått vurdert ulike tiltak, men på en 40 år gammel heis vil de fleste tiltak være av forbigående karakter og et skifte av heis må man uansett regne med. Slik styret vurderte saken, kunne vi enten foreta en planlagt utskifting av heisen, eller kjøre videre inntil heisen plutselig stopper på grunn av at ulike komponenter ryker eller til heisen får driftsforbud på grunn av nye avvik. 

For styret fremstod en planlagt utskifting å foretrekke. Heiskonsulenten AS har vært engasjert for å finne en best mulig løsning. I utgangspunktet ønsket vi oss en modernisering av dagens heis. Gjennom å beholde enkelte deler av den gamle heisen, ville man tro at det kunne bli noe billigere enn en full utskifting. Etter hvert som vi har fått foretatt avklaringer med potensielle entreprenører, har det blitt klart at en modernisering ikke nødvendigvis ender opp med å være billigere, og at en full utskiftning vil være å foretrekke.

Organisering

Atle Johannessen i Heiskonsulenten AS er prosjektleder.  Heiskonsulenten AS er deleid av OBOS og de ansatte. Prosjektleder har hjulpet styret med vurdering av ulike alternativer, utforming av anbudsdokument, avklaringer mot entreprenører, forhandling av pris og kontraktinngåelse. Prosjektleder er også engasjert for å følge opp gjennomføringen av byggearbeidene. 

Det er inngått avtale med to entreprenører: LBU AS og Kone AS.

LBU AS har ansvaret for det byggetekniske. De skal fjerne den gamle heisen og gjøre klart for den nye.

Kone AS har ansvaret for å levere og montere den nye heisen.

Kort om heisen

Den nye heisen kommer til å ha litt bedre plass enn den gamle, og det blir uten dør som slår ut. Dermed blir det litt enklere å bruke heisen når man kommer med for eksempel en barnevogn.
Heisen leveres med en front i standard børstet rustfritt stål.

Byggeperioden og arbeidet

Oppstart av det byggetekniske arbeidet vil være i slutten av november og dette arbeidet pågår frem til jul. Rett etter nyttår starter Kone opp med selve installasjonen av den nye heisen, og dette forventes ferdig til midten av februar. I alt vil det ta cirka tre måneder. Etter dette kan den nye heisen tas i bruk. 

I byggeperioden vil det forekomme mye støyende arbeid. 

Styret vil informere om konkret dato nærmere oppstarten.

Kostnad

Prosjektbudsjettet for heis-prosjektet er på 2,2 millioner kroner. Dette omfatter prosjektledelsen, det byggetekniske arbeidet, den nye heisen og malingen av heistårnet. Prosjektet finansieres av et nytt låneopptak. Selve låneopptaket i seg selv er det tatt høyde for i budsjettet, men stadig økende renter gjør det sannsynlig med noe justering av felleskostnadene.

Spørsmål og svar

Ta kontakt med styret dersom du har spørsmål til heis-prosjektet.


Ny heis blir litt større enn den gamle

onsdag 16. august 2023

Ny sand i sandkassa

Denne uken har vi fått ny sand i sandkassen, slik det ble vedtatt på generalforsamlingen. 

Kattenettet kom på plass tidligere i sommer, og vi ser at det brukes. Fortsett med det, så holdes sanden ren og frisk så lenge som mulig 😀


Fortsatt mye møll

Det er fortsatt mange møll på flere av loftene. Spesielt utsatt er Fjellgata 1, 2A, 2B. 

Vår gjennomgang av limfellene i de ulike oppgangene viser:

Fjellgata 1: Rundt 200 møll

2A: 18 møll

2B: 48 møll

2C: 2 møll (kun på venstre side)

2D: Ingen

2E: 3 møll (kun på venstre side)

Hvis man har klær eller tekstiler på loftet må dette pakkes godt inn.

Bekjempning

Vi har nå over lengre tid hatt limfeller på loftene. Disse gir oss mulighet til å følge med på situasjonen og varsle beboere om tilstanden slik som gjennom dette oppslaget. På de loftene hvor det er mange møll får ikke limfellene gjort så mye med problemmet, mens vi har et håp om at det kan virke mer preventivt på de loftene hvor det ikke er så mye møll i utgangspunktet. 

For å virkelig få bukt med problemmet er vi avhengig av at alle rydder i egen bod. Støvsug esker, bokser og skap. Vask klær og tekstiler og pakk det godt inn.

Les mer om møll her 

I Fjellgata 1 har vi et forsøk gående med en UV-lampe. Det har gått en del møll i denne også, men aller mest i limfellene rundt UV-lampen. UV-lampen har i tillegg tatt mange majorstubiller. Disse har vi ikke så ofte sett i limfellene.

lørdag 5. august 2023

Heistårnet skal males

Nå skal heis- og trappetårnet i Fjellgata 1 males. Dette er en forberedelse for arbeidet med ny heis som vi håper starter opp senere i høst. Mer informasjon om selv heisutskiftingen vil komme senere. 


Nå er det mer enn bare ett sted i borettslaget som kunne trengt en omgang eller to med penselen, men dette arebidet begrenses til det som er nødvendig med tanke på den nye heisen. Det er derfor øst-veggen på som vist på bildet over, som kommer til å bli tatt nå.

Det har vært et problem i lang tid, at det ved kraftig regnvær har trukket vann gjennom lecamuren, slik at det tidvis har rent vann nedover veggen inne i tårnet, og malingen innvendig har flasset av. Dette problemmet fins også inne i heissjakten.

Det vil i neste uke bli satt opp et stillas, og uken etter starter selve arbeidet med å fjerne gammel puss og maling der det er nødvendig. 

Som man kanskje kan se av nærbildet ser vi en vegg med flere skjolder og flekker. Noen steder står malingspussen ut som en oppfanger, og vannet som renner nedover fanges opp og føres inn mot leca blokkene. 

Arbeidet gjennomføres av Alfa Malermesterfirma.

lørdag 29. juli 2023

Kontroll av brannalarm-anlegget

Onsdag 6. september gjennomfører Firesaft test og kontroll av brannalarm-anlegget. 

For å få testet "alle sirener og alarmorganer", trenger de tilgang til alle leiligheter.

Tentativ kjøreplan:
Fjellgata 1: cirka 08:00 -10:30
Fjellgata 2A til 2E: cirka 10:30 - 16:0
Alle tider cirka.Skriv fra Firesafe. Trykk på bildet for større.

torsdag 29. juni 2023

Renteøkning på IN-lånet

Styret har mottatt varsel om renteendring på borettslagets IN-lån i OBOS-Banken fra 17.07.2023. Renten går opp med 0,50 prosentpoeng til 5,15 % (effektiv rente 5,28 %). 

Som følge av at lånet er individualisert (IN-lån), vil renteendringen medføre at andelseiernes
kapitalkostnader øker direkte på fakturaen med felleskostnader fra borettslaget. 

Dette gjelder ikke for de som har innfridd sin andel av IN-lånet. 

Les mer om IN-lånet her, samt muligheter til å nedbetale ekstra og renteutvikling på IN-lånet

Les også her om hva som skjer med IN-lånet når renten øker. 

For de som tenker på å innfri IN-lånet må man nå i juli ta kontakt med forretningsfører for å kunne bruke 'august-vinduet'. 

fredag 9. juni 2023

Snart sommer!

Snart er det sommer, men før vi tar ferie tenkte vi å gi noen beskjeder det er greit å vite om.

Generalforsamling og nytt styre
Protokollen fra generalforsamlingen er nå lagt ut på siden vår med oversikt over alle generalforsamlinger

Det ble valgt et nytt styre, to helt nye styremedlemmer, en ny vara og vi fikk også en valgkomite. Hvem som er våre tillitsvalgte nå, finner du her.

Grill
På dugnaden innviet vi den nye grillen, og vi oppfordrer alle til å gjøre seg kjent med denne. Les også om grilling på balkongene. 

Book bordene
Skal du grille i hagen, kan det være greit å ha reservert bordene i hagen. Ledig plantekasse
Forøvrig er det stadig en plantekasse ledig, det er ikke for sent å sette ut noe her. 

Hageslage
Utenfor Fjellgata 2B er det satt opp en hageslange med trommel, slik vi har hatt utenfor Fjellgata 1. Det er for å gjøre det litt enklere for å få vannet blomster, og tilbud om å vaske sykkel med mer. Det har fungert fint i 1'ern, la oss håpe at det går like bra i 2'ern. Hageslangen er ikke ment å brukes til vannkriger, så vi satser på at foreldrene holder et øye med barna. Etter bruk rulles hageslange pent opp og trommelen settes tilbake på hellene under krana. 

Hjelp med vanning
Det er også fint om vi kan få hjelp med å få vannet blomstene foran oppgangene. Noen driver fortsatt å setter blomsterkassen foran døra for å holde den åpen, men slutt med det og bruk heller dørbryteren. La blomsterkassene stå helt i ytterkant slik at ikke står under taket og kan få litt regnvann når det regner. 

Ny sand til lekekassen og netting
Det ble på generalforsamlingen bestemt at sanden i lekekassa skal byttes ut og at vi skal ha et kattenett over. Kattenettet er kjøpt inn og skal tilpasses og legges ut først, så vil sanden bli byttet ut. For å få mest mulig effekt av kattenettet, må vi også her henvende oss til borettslagets foreldre. Fint om alle gjør sitt for å sørge for at nettet trekkes over etter bruk. 

Møll og pelsbiller
På loftet i Fjellgata 1 har det vært spesielt mye møll over lengre tid. Der gjennomfører vi et forsøk nå med en UV-lampe for å fange enda mer møll. Erfaringen til nå er at den bidrar mot møllen, men limfellene tar fortsatt mye møll. UV-lampen ser imidlertid ut til å fange spesielt mye pelsbiller. Disse har vi til nå bare sett unntaksvis i limfellene. 

Dørmatter
Veldig mange har dørmatter utenfor dørene. De nye dørene har mye tjukkere tettningslister enn de gamle. Dersom dørmatten din er for høy, vil tettningslisten i bunnen subbe mot dørmatten og da kan tettningslisten ta skade av dette. Da må man fjerne dørmatten. Enten får man ha dørmatten på innsiden av leiligheten eller skaffe en som er tynn nok til at tettningslisten ikke subber mot denne.

God sommer fra styret!

tirsdag 6. juni 2023

Dette skjer med IN-lånet når renten øker

OBOS har bedt borettslaget om hjelp med å informere om hvordan renteøkningen påvirker felleskostnadene, på bakgrunn av at OBOS og OBOS-banken mottar for tiden mange henvendelser på grunn av økte felleskostnader som følge av hyppige renteøkninger. OBOS skriver:


"Ditt borettslag har IN-ordning, som innebærer at andelseier kan nedbetale sin andel av fellesgjelden.
De månedlige felleskostnadene i borettslaget vil være todelt. En del går til dekning av ordinære driftskostnader og en del går til dekning av kapitalkostnader. Kapitalkostnadene dekker boligens andel av renter og avdrag på borettslagets fellesgjeld. Kapitalkostnader er en akonto innbetaling fra andelseierne hver måned.

Hva skjer når renten på borettslagets felleslån endres?
Ved renteendring vil eier få endring i sine kapitalkostnader. Kapitalkostnadene blir justert hver tredje måned, basert på renteendringer og oppdatert nedbetalingsplan.

Nå vedtas det hyppige renteøkninger, som innebærer at det er krevd inn for lite i kapitalkostnader. For lite innbetalt blir etterfakturert, og fremkommer som «Regulering lån» på faktura for felleskostnader. I tillegg vil «Kapitalkostnad» økes basert på ny rente.

Har du avtalegiro?
Dersom eier har avtalegiro med beløpsgrense, må man selv endre dette i sin nettbank, eventuelt ta kontakt med banken for å få endret denne.

Innbetaling av fellesgjeld
Ønsker eier å benytte muligheten til å nedbetale hele eller deler av fellesgjelden, vil det være mulighet for dette to ganger pr år, se informasjon i årsrapporten. Kontakt FA@obos.no senest én måned i forkant av forfallsdato for tilsendelse av avtale og/eller betalingsinformasjon."


Fra styret kan vi legge til at vi har to sider som forteller mer om dette i boligguiden:


For de som ønsker å bruke IN-ordningen er neste mulighet rett rundt hjørnet. Forfallsdatoen er 31. august, og da må man altså kontakte forretningsfører minst en måned før dette.

søndag 28. mai 2023

Renteøkning på IN-lånet

Styret har mottatt varsel om renteendring på borettslagets IN-lån i OBOS-Banken fra 03.06.2023. Renten går opp med 0,25 prosentpoeng til 4,65 % (effektiv rente 4,76 %). 

Som følge av at lånet er individualisert (IN-lån), vil renteendringen medføre at andelseiernes
kapitalkostnader øker direkte på fakturaen med felleskostnader fra borettslaget. 

Dette gjelder ikke for de som har innfridd sin andel av IN-lånet. 

Les mer om IN-lånet her, samt muligheter til å nedbetale ekstra og renteutvikling på IN-lånet.

mandag 22. mai 2023

Påminning generalforsamling onsdag

Vi minner om generalforsamling onsdag klokken 18:00 på Rodeløkka velhus. 

For de som ikke kan møtte selv, men vil sende en med fullmakt, er det et fullmakt-skjema i innkallingen. Dette fylles ut og tas med på generalforsamlingen. Alternativt kan også fullmakt sendes inn på e-post til styret. 


søndag 14. mai 2023

Billigere lading av El-bil!

Bruken av ladeanlegget øker stadig, og på grunn av den økte bruken kan vi redusere kostnaden. 

For inneværende periode (feb-juli) settes prisen til 1,50 kroner per kWh, ned fra 2,50 kroner.

Forbruket av strøm på ladeanlett, måned for måned siden oppstarten.

En stor del av kostnadene utgjøres av nettleien som inkluderer effekt-avgiften som baseres på høyeste forbruk per time i løpet av en måned. Selv om forbruket går opp, går ikke nødvendigvis effekten opp. Dermed blir det flere kilowatt å dele de 'faste' kostnadene på. 

mandag 8. mai 2023

Påminning: Dugnad og merk sykler

Hei, vi minner om dugnaden på onsdag klokken 17:00.

Husk å merke sykler, barnevogner og andre gjenstander du ikke vil ha kastet på skrotinnsamlingen. 

Skrotinnsamlingen er på den lille gressplenen mellom 2B/2C.Skrot kan legges frem fra og med tirsdag (i øyeblikket er det et par mål der, de vil fort bli en del av skrotinnsamlingen).

På dugnaden skal vi blant annet pusse opp hobbyrommet med litt maling. Vi har tanker om å lage til en byttekrok på hobbyrommet. Mer info om dette senere. 


søndag 7. mai 2023

Vi trenger kandidater til styret og valgkomiteen

Vi har til nå ikke fått forslag om kandidater til styret eller valgkomiteen. På vibbo hvor man kunne nominere enten seg selv eller andre andelseiere, kom det ingen forslag. Vi vil derfor oppfordre eventuelle som er interessert i å ta kontakt med styret.

Vi bør ha minst et nytt styremedlem, men ønsker to. 

Hva dreier det seg om? 

Styrearbeid i et borettslag dreier seg om å ivareta sitt eget bomiljø og gir deg mulighet til å påvirke hvordan det er å bo i borettslaget. Dette er særlig viktig og aktuelt nå når det er stigende priser og økte utgifter. 

Hva tilbyr vi? 

  • Muligheten til å påvirke økonomien og bostandarden i borettslaget.
  • Innsikt i hvordan borettslaget fungerer. 
  • Erfaring og kunnskap som gjør deg mer ettertraktet på arbeidsmarkedet. 
  • Kurs og kompetanse innen styrearbeid, jus, økonomi, forsikring, vedlikehold mm. 
  • Honorar for jobben du gjør.

Valgkomitè

Per nå har vi ingen valgkomite og styret må derfor gjøre jobben alene. Vi ønsker oss minst to kandidater for å ivareta dette vervet.

 Interessert? Eller lurer du på hva dette innebærer? 

Ta kontakt! 

Frist: Så snart som mulig!

torsdag 20. april 2023

Vår dugnad 2023

 DUGNAD!

Vel møtt til dugnad onsdag 10. mai kl 17!Merking av sykler, barnevogner og andre gjenstander

Vi ber om at alle før dugnaden har merket sykler, barnevogner og andre gjenstander som står i fellesarealene - ute og inne - med navn og leilighetsnummer. Slik kan vi få bort det som ikke lengre er i bruk og bare i veien. Umerkede gjenstander blir fjernet.

Skrotinnsamling

Hvor: På den lille gressplenen mellom 2B/2C. Her plasseres skrotet, og man starter lengst innerst. Vær også flinke med å stable i høyden.

Når: Man kan starte å legge ut skrotet sitt fra og med tirsdag 9. mai. Skrotet vil bli hentet i løpet av torsdag 11. mai.

Hva: Det er færre restriksjoner på skrotinnsamlingen enn på container. Du kan for eksempel kaste elektrisk avfall, bildekk og gipsplater. Det eneste som ikke kan settes ut er farlig avfall.

Farlig avfall: Avfall som maling, løsemidler, spraybokser og fugepatroner kan ikke settes på skrotinnsamlingen. Farlig avfall kan du levere på minigjenbruksstasjon i Sofienbergparken. 

 

Skrotinnsamling ved tidligere dugnad

Hageavfall

Vi har mye som skal klippes og beskjæres. Alt hagefall legger vi løst på gressplenen foran 2B uten å putte dette i plastposer, og uten at vi trenger å kutte opp alt i mindre biter.

Kan du ikke delta?

Vi får ved dugnadene regelmessig forespørsel fra noen som ønsker å bidra, men som ikke kan på selve dagen, og som derfor lurer på om det er mulig å gjøre noen oppgaver før eller etter dugnaden. Dette er veldig snilt, men vi satser på størst mulig oppmøte på selve dagen og finner frem alt av utstyr da.


Ta med godt humør og arbeidslyst 😊
Nyt en vaffel underveis. Vi avslutter med grilling, kake, brus & øl.tirsdag 18. april 2023

Renteøkning på IN-lånet

Styret har mottatt varsel om renteendring på borettslagets IN-lån i OBOS-Banken fra 02.05.23. Renten går opp med 0,25 prosentpoeng til 4,40 % (effektiv rente 4,49 %). 

Som følge av at lånet er individualisert (IN-lån), vil renteendringen medføre at andelseiernes
kapitalkostnader øker direkte på fakturaen med felleskostnader fra borettslaget. 

Dette gjelder ikke for de som har innfridd sin andel av IN-lånet. 

Les mer om IN-lånet her, samt muligheter til å nedbetale ekstra og renteutvikling på IN-lånet.

søndag 9. april 2023

Utlysning: Plantekasse for 23-sesongen

Oppdatering 16. april: Etter fristen er det en plantekasse igjen. Interessert i denne? Ta kontakt med styret. Førstemann-til-mølla. 

------------------

I hagen har vi fem plantekasser. Tidligere år har de ikke vært så mye brukt. I fjor ble de lyst ut for første gang, og de ble da raskt revet bort. Vi lyser ut kassene på nytt nå for 2023-sesongen. 

Meld din interesse til styret på styret@verksgata.no. Vi foretar loddtrekning blant alle interesserte som har meldt seg innen 15. april. Skulle det være noen ledige kasser, deles de ut fortløpende.

Vi oppgir om du får kasse nr 1, 2, 3, 4 eller 5 i henhold til markeringen på bildet under. Man får da lov til å disponere plantekassen for 2023-sesongen.

Akkurat nå ser det kanskje litt grått og trist ut, men her kan det bli grønnsaker, krydder eller bær. For de med litt grønne fingrer og inspirasjon er det sikkert mulig å få til mye. Kanskje trenger noen av barna et sommer-prosjekt? 

Her må man ta et lite tak selv i å rydde unna, kanskje erstatte noe jord og gjødsle litt, samt kjøpe inn det man trenger, men det er vel en del av moroa? 

For de som er interessert i drivhuset eller veksthuset, fins det en egen gruppe på Facebook. 

torsdag 6. april 2023

Uønskede hendelser

Det har i det siste vært flere mindre uønskede hendelser i og rundt borettslaget. 

Vi har flere steder fått tagging på bygningen. Dette vil bli fjernet når det blir litt varmere i været. Enkelte postkasser har blitt åpnet eller forsøkt åpnet. Enkelte hoveddører er også forsøkt åpnet, og det er også mistanke om det nylig ble forsøkt sykkeltyveri i bakgården. 

Vårt viktigste virkemiddel for å unngå uønskede hendelser er årvåkne beboere. 

Vi har jevnlig besøk av Securitas, og  det kan være greit å minne om Securitas kan kontaktes på telefon  22 97 10 70 "når du opplever eller føler utrygghet, eller ser/hører unormal adferd i ditt nærområde."

Les mer om Securitas-tjenesten her.  

søndag 19. mars 2023

Hoveddørene og callingen

Vi har lagd en ny side i boligguiden om  Hoveddørene og callingen. Siden om nøkler og koder er også oppdatert, i tillegg til at bestillingslenkene for ekstra nøkler og brikker er lagt inn der.

mandag 13. mars 2023

Ordinær generalforsamling 2023

Verksgata borettslag vil avholde ordinær generalforsamling innen utgangen av juni 2023. Tentativ dato er 24. mai. Egen innkalling med saksliste kommer senere. Vi tar sikte på å gjennomføre et fysisk årsmøte.

I forkant av møtet vil alle andelseiere motta en formell innkalling med informasjon om når og hvordan møtet skal avholdes.

Frist for innlevering av saker

Forslag som andelseier ønskes behandlet på generalforsamlingen må være meldt til styret senest 31.03.2023.

Utforming av forslag

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen er det ønskelig at:

·       det går klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen,

·       forslagstiller formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe generalforsamlingen å behandle og ta stilling til saken.

 

Navnet på forslagsstiller vil fremkomme i saksfremstillingen.

Kandidater til styret og valgkomiteen

Det er behov for minimum ett nytt styremedlem til styret.

På de to siste generalforsamlingene har det ikke blitt valgt en valgkomite på grunn av manglende interesse fra andelseierne. Dette håper vi kan bli endret i år. Styret mener at valgkomiteen bør bestå av minst to andelseiere. Valgkomitéen skal hjelpe styret med å finne kandidater til vervene som er på valg.

Innsending av forslag

Forslag sendes på saker eller kandidater kan sendes på epost til styret@verksgata.no eller via Vibbo på https://vibbo.no/854. På Vibbo er det enkelt å fremme aktuelle kandidater. Man kan også sende inn forslag på seg selv. 


søndag 19. februar 2023

Eiendomsskatt i 2023

Det meste blir dyrere, også eiendomsskatten til Oslo kommune. Skatten for 2023 er nå klar.

Dobling
Beløpet som andelseierne skal betales mer enn dobles fra i fjor ca 72 000 til år ca 150 000 kroner. Det var også en dolbing i fjor. Grunnen til dobblingn er økningen i boligverdien. Satsene er ellers som i fjor. Faktisk utslag fra leilighet til leilighet vil variere.

2-roms leilighetene ikke omfattet
Slik eiendomsskatten regnes ut, må leiligheten ha en markedsverdi på ca 5,7 millioner kroner før man får eiendomskatt. Hos oss innebærer det at det stort sett kun er 2-roms leilighetene som ikke får eiendomsskatt. 

Eksempler på eiendomsskatten
3-roms: For en vanlig 3-roms på 87 kvm leilighet i FG1 øker eiendomsskatten fra 824 til 2 195. En slik leilighet var i fjor verdsatt til 6 100 000 mens den nå er verdsatt til 6 760 000. Etter 30 % verdifradrag og bunnfradrag på 4 mill, er grunnlaget øket fra 275 000 i fjor til 732 000 i år.

4-roms: For en vanlig 4-roms på 95 kvm leilighet i FG2 øker eiendomsskatten fra 1 670 til 3 126. En slik leilighet var i fjor verdsatt til 6 510 000 kroner mens den nå er verdsatt til 7 203 000. Etter 30 % verdifradrag og bunnfradrag på 4 mill, er grunnlaget øket fra 557 000 i fjor til 1 042 000 i år.

Eksemplene viser at med det er lagt til grunn en økning av boligverdien på nesten 11 %. For de som fulgte boligmarkedet i 2022, kan fremstå som veldig mye. Forklaringen er at eiendomsskatten for 2023 settes basert på boligverdien i 2021, så økningen skal være veksten mellom 2020 og 2021. Dette må du sjekke
Du må selv sjekke at eiendomsskatten du betaler er riktig. Ved å se i skatteseddelen kan du sjekke hvilket areal som er brukt.

Mer informasjon i Boligguiden
I boligguiden kan du lese mer om eiendomsskatt og finne skatteseddelen hvor du finner grunnlaget for din leilighet.

torsdag 16. februar 2023

Vannet stenges neste torsdag

Neste torsdag 23. februar stenges vannet en kort periode i forbindelse med årlig service på VVS-anlegget. 

Fjellgata 1: Fra klokken 10

Fjellgata 2 A-E: Fra klokken 11

Vannet blir stengt i ca. en time.


lørdag 11. februar 2023

Nye dører, trekk og undertrykk

Vi har tidligere informert om hvordan ventilasjonssystemet fungerer og om behovet for å ha åpne ventiler for å få nok luft inn i leiligheten når det suges luft ut av leiligheten. Hvis ikke, oppstår det et undertrykk i leiligheten. Les om ventilasjonssystemet her.

De nye dørene er tykkere og tettere enn de gamle, men man får ikke en lufttett leilighet av den grunn. 

Hvis man ikke sørger for åpne ventiler, vil undertykket øke. Når det suges luft ut gjennom ventilasjonsanlegget, må det tilføres samme mengde luft til leiligheten på et eller annet vis for å unngå undertrykk. Uten tilførsel, hadde det vært som å prøve å lage et vakum i leiligheten. 

Når man får et undertrykk, vil det føre til at luften trykker seg inn i de åpninger den finner (vinduer, dører, stikkontakter, listverk, låser, etc.). Over tid vil man kunne få sprekker og dører og vinduer kan bli skjeve.

Det er svært viktig at beboerne i borettslaget ikke tetter igjen ventilasjonskanaler, luftespalter på vinduene og lignende. Dette skaper undertrykk og er i tillegg direkte helsefarlig.
 
Vi har etter dørbyttet fått noen par meldinger om trekk fra låsene i Fjellgata 1. Dette er en konsekvens av undertrykket i leilighetene, og selv om entrenpenøren har klart å redusere dette, forblir grunnproblemet det samme; for lite luft inn.

Vår anbefaling er at man åpner opp ventilene over vinduene. Hvis man syns det blir for mye trekk, så må man kanskje åpne flere ventiler for å fordele luftinntaket på flere steder.

 Les tidligere saker om dør-prosjektet her.

 


 

lørdag 4. februar 2023

Reklamasjon på dørene og informasjon fra entreprenøren

Reklamasjon

Arbeidet som gjøres ser generelt ut til å være veldig bra, men vi vil likevel oppfordre beboere til å si ifra om eventuelle feil og mangler med en gang. Det er mye lettere å få noe korrigert så lenge entreprenøren er til stede. 

Meld feil til styret på styret@verksgata.no. Vi sender fortløpende videre til entreprenøren. Vi har ikke fått mange meldinger til nå, og det som har blitt meldt virker til å ha blitt løst raskt.

Noen forbehold: Det males ikke over spikerslag. Der hvor ledninger inntil lister er malt over, vil det kunne bli litt avflekking når disse løsnes.  

Utlevering av ekstra nøkler

For de som har bestilt ekstra nøkler, satser vi på å ha en felles utlevering torsdag 23. februar kl 1800. Utleveringen vil skje på hobbyrommet, inngang til venstre for garasjeporten i Fjellgata. 

Vedlikehold av nøkkel/sylinder

Den nye låsen skal ikke smøres med noen form for spray eller olje. Døren kan virke litt stram, men dette går seg fort til.

Søppelhåndtering

Det har ikke vært god nok søppelhåndtering, med avfall liggende løst og det har tatt lang tid ved henting. Avfallet blir nå sortert ut i sekker, og da vil hentebilen bruke kortere tid på å hente avfallet. 

Informasjon fra Oslo Låsservice

Entreprenøren har også lagd et infoskriv som vi oppfordrer til å lese.

lørdag 28. januar 2023

Internett-tillegget øker fra 1. mars

Borettslaget har mottatt et brev fra Telia om at prisen på den kollektive pakken øker fordi regjeringen fjerner et mva-fritak. 

Telia skriver: «I statsbudsjettet for 2023 har regjeringen besluttet å fjerne momsfritaket på elektroniske nyhetstjenester. Dette gjør at vi får økt merverdiavgift på være TV-pakker, som dessverre påvirker TV-prisene. For dere betyr dette at prisen på TV-abonnementet øker med 16.48 kroner per måned per boenhet, tilsvarende 8,56 % på TV-andelen, med virkning fra 1. mars 2023

 

Styret har derfor besluttet å øke internett-tillegget tilsvarende som da blir på 398 kroner fra 1. mars. 

"Internett-tillegget" på regningen med felleskostnader gjelder den kollektive-pakken vi har. 

Les mer: 


lørdag 14. januar 2023

Kontroll av brannsikkerheten - oppsamlingsdag

Norsk Brannvern kommer tilbake for kontroll av brannsikkerheten torsdag 2. februar mellom klokken 17:00 og 21:00. 

Denne kontrollen vil omfatte de leilighetene som ikke ble kontrollert i begynnelsen av året. 

På den opprinnelige kontrollen ble ikke leilighetene i 2D og 2E besøkt som annonsert på grunn av en misforståelse mellom kontrollørene. Derfor gjelder denne kontrollen primært disse to oppgangene. I tillegg besøkes enkelte leiligheter i Fjellgata 1, 2A, 2B og 2C som ikke var hjemme på den opprinnelige kontrollen. 

Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten og utføre enkle kontroller. Teste, samt bytte batteri i røykvarslere og utføre enkel kontroll av slukker. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere. Det er viktig at Norsk Brannvern får kommet innom samtlige boenheter.

Ved spørsmål, vennligst kontakt styret. Eventuelt Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no.tirsdag 10. januar 2023

Onsdag braker det løs!

På onsdag byttes den første døren og entrenpøren har kontaktet alle leilighetene i Fjellgata 1. De første leilighetene i Fjellgata 2 blir kontaktet om litt.

Først byttes leilighetsdørene og så byttes hoveddørene, og sylinderne til øvrige dører.

Når dørene til din leilighet blir byttet, får du utlevert tre nøkler. En liten stund må man bruke ny nøkkel på leiligheten, og gammel nøkkel på fellesdører.

Det er en fordel om en kan være hjemme på den dagen dørbyttet skjer.

Rydding

Pass på å rydde i forkant slik at snekkerne har arbeidsplass. Det vil si fjerning av klær, sko, kommoder, etc. Men trenger ikke å begynne å demontere alarmer eller calling.

Dørskilt 

Styret ser fortsatt på en mulig løsning for dørskilt. Vent derfor med å sette opp egne skilt på døren.

Hobbyrom 

Yale Doorman'en til hobbyrommet gikk i vranglås rett før jul da det var på sitt kaldeste. Oslo Låsservice (de som nå bytter dørene vårene), mente at den var feilmontert. Det var gjort av et annet låsfirma så det er jo et tankekors. Det er satt på en midlertidig lås her og nå brukes hobbyrommet som lager for de nye dørene. Her vil det komme en iLOQ og så vil det gis tilgang igjen når prosjektet er ferdig.

Andre elektroniske løsninger 

Det er noen leiligheter som i dag har en annen løsning enn tradisjonell nøkkel og som spør om de kan beholde denne. Vi har lagt ut litt om dette på vår "spørsmål og svar"-side (se nummer 12). Etterhvert som vi har tatt opp dette med vår prosjektleder, entrepenøren og vår forretningsfører, har vi utdypet svaret og også endret vår holdning fra å være nøytrale, til å ikke anbefale at man gjør det, til at vi nå direkte fraråder å sette opp en annen løsning.

Mange ekstra bestillinger

Det har allerede kommet ganske mange bestillinger på ekstra nøkler. På grunn av alle bestillingene, kan det være at vi kommer til å sette opp et tidspunkt for å hente nøklene. Foreløpig samler vi opp bestillingene. 

Vi har ingen frist på bestilling av ekstra nøkler. Det kan man gjøre når man ønsker, men det er en fordel for styret at flest mulig bestiller så tidlig så mulig så får vi lagt inn de ekstra nøklene litt effektivt. 

Les tidligere saker om dør-prosjektet her.torsdag 5. januar 2023

Bestilling av ekstra nøkler og sylinder til markterrasser

Bestilling av ekstra nøkler

Du kan fra nå av bestille ekstra nøkler til det nye nøkkelsystemet. Hver ekstra nøkkel koster 450 kroner. Vi skiller mellom leilighetsnøkkel eller garasjenøkkel, bruk lenkene under. Du må gjenta prosessen for hver ekstra nøkkel du vil bestille. 

Leilighetsnøkkel

Gjelder beboere og andelseiere. Gir tilgang til egen leilighet og fellesareal som loft, sportsrom, hobbyrom og garasjen. 

NB! Alle leiligheter får tre nøkler når den nye døren settes inn. 

Bestill ekstra leilighetsnøkkel her.

Garasjenøkkel

Til bruk for eksterne som kun bruker garasjen. Aktuelt for bruksrettshavere eller leietakere av garasjeplass. Brukes også av borettslagets egne andelseier, som vil at deres leietaker av garasjeplass skal ha nøkkel til garasjedøren.

Bestill garasjenøkkel her.


iLOQ til markterrassen?

Balkongdøren fra markterrassen er ikke omfattet av dør-prosjektet. Under balkong- og vindusprosjektet var det mulig å velge en låsbar sylinder. 9 av 10 leiligheter gjorde dette. Den bruker en helt egen nøkkel som ikke er en del av det nøkkelsystemet som nå ellers skiftes ut. 

Det er imidlertid mulig for disse leilighetene å bestille en egen iLOQ-sylinder til for utvendig bruk til disse dørene. De iLOQ-nøklene som leiligheten får, vil da kunne brukes også på balkongdøren. 

Prisen for å få en ekstra iLOQ-sylinder var 4500 kroner. Beløpet inkludere arbeid og mva. Bestillingsfristen var 13. januar 2023. 

Det vil også være mulig å etablert en slik løsning i etterkant av dør-prosjektet ved å kontakte Oslo Låsservice, men da vil prisen kunne bli høyere. Oppdatert 4. februar 2023

mandag 2. januar 2023

Påminnelse: Infomøte på Velhuset

Vi minner om informasjonsmøtet om dør-prosjektet til torsdag kl. 18:00. 

Stedet er Velhuset på Rodeløkka, Tromsøgata 22.

Trykk for større bilde

 


Les tidligere saker om dør-prosjektet her.

søndag 1. januar 2023

Nye lys til svalgangen i Fjellgata 1

Godt nyttår!

I løpet av januar regner vi med at det i Fjellgata 1 blir montert nye sensorstyrte LED-lamper i svalgangen i Fjellgata 1. De vil slå på seg selv ved bevegelse og så slå seg av etter en liten stund.

Dagens lamper er gamle og står på dag og natt. Styret har anslått at de nye lampene vil bruke omtrent 80 % av dagens strømforbruk og gi en reduksjon i forbruket på ca 2300 kWh i løpet av ett år. 

I alt er det 42 lamper som skal byttes. Med montering koster dette ca 54 000 kroner.

Finansiering gjennom grønne midler fra OBOS
OBOS har satt av penger til borettslaget på en egen «miljøkonto» gjennom ordningen «OBOS gir tilbake». Til nå har borettslaget fått satt av 82 000 kroner. Styret har fått bekreftet at utskiftingen til mer miljøvennlige lys, vil dekkes i sin helhet av disse midlene.