Regning for felleskostnader

Regningen for felleskostnader sendes ut av OBOS på vegne av borettslaget. Den sendes ut cirka to uker før forfall som er den 1. i måneden.

Dersom du ikke betaler innen fristen, vil OBOS sende purringer og inkassovarsel.

Beløpet du betaler hver måned kan variere fra måned til måned. Den viktigste grunnen til dette er at eiendomsskatt til Oslo kommune, også blir betalt inn via denne regningen.

Regningen kan inneholde flere elementer:
  • Felleskostnader: Dette er de faktiske felleskostnadene basert på din andel sin brøk av borettslagets kostnader. Det innebærer at 4-roms leiligheter betaler mer enn 2-roms leiligheter. Felleskostnadene dekker utgifter til for eksempel bygningsforsikring, kommunen, vaktmester, varmt vann med mer.
  • Garasje: De andelene som disponerer en garasjeplass, har et eget garasjetillegg. Dette skal dekke kostnader til vedlikehold av garasjen slik som rengjøring, belysning og service på garasjeporter. 
  • Eiendomsskatt: Eiendomsskatten blir krevd inn fire ganger i året. Beløpet varierer fra leilighet til leilighet. For noen leiligheter kan dette medføre en stor økning de måneden dette kommer. Det kan være litt rart at en offentlig skatt blir krevd inn på denne måten, men dette er vi pålagt. Grunnlaget for din eiendomsskatt finner du på denne siden
  • Kapitalkost. lån 1: Bak dette litt kryptiske begrepet er renter og avdrag på din del av IN-lånet, altså din del av terminbeløpet for dette lånet. IN-lånet kan nedbetales, slik at man slipper dette tillegget. Les mer om IN-lånet her
  • Medeiers medl. kontingent: Dersom dere er to eller flere andelseiere, betales det en gang i året en ekstra medlemsavgift til OBOS.
  • Regulering kapitalutgifter: Fra tid til annen gjøres det mindre justeringer i de kapitalkostnadene man har blitt fakturert. Dette kan skyldes renteendringer som tidligere ikke har blitt reflektert fullt ut eller annet behov for utjevning pga avrundinger med mer.

Ikke fått faktura eller har spørsmål til denne? Kontakt vår forvaltningskonsulent i OBOS

En kopi av fakturaen finner du i nettbanken din dersom du har eFaktura eller på vibbo.no.