lørdag 8. mai 2021

Flytting av biler

Nå foreligger planen for hvordan bilene må flyttes med konkrete datoer for alle parkeringsplasser. De første plassene er berørt allerede 18. mai.

Også på de plassene som har ladestasjon fra før, må bilene flyttes da det skal re-etableres en lader her. Nærmere informasjon til disse vil bli gitt, men de må også følge dette flytte-varselet. 

På grunn av at installatøren ikke kan ta garantere at vi unngår sprutskader selv med halvannen-meter avstand, må bilene kjøres helt ut. Boringen vil skje i tidsrommet kl 09 til 15 på de aktuelle dagene. 

Bruk oversiktskartet under til å se hvilken dag din parkeringsplass er berørt. 

Dersom din bil ikke blir flyttet på den aktuelle dagen, er det risiko for sprut fra boringen på de nærliggende plassene. Borettslaget kan ikke ta ansvaret for biler som ikke er flyttet i henhold til dette varselet.


Klikk for større bilde
 

Oppdatering: 

8. mai kl 19:25: Ny versjon av oversiktskartet publisert. Fem plasser har endret dag.


Tidligere saker: 

- Bestill lader fra Circle K

- Nytt ladeanlegg for El-biler

- Varsel om støy og flytting av biler

 
fredag 7. mai 2021

Har du utfordringer med dårlig ventilasjon?

Borettslaget skal få gjennomført en befaring med ett firma som tilbyr ventilasjonsrens. Formålet for befaringen er å få en bedre situasjonsforståelse og grunnlag for tilbud på rens. 

I den forbindelse søker vi etter to leiligheter i både Fjellgata 1 og Fjellgata 2 A-E. Vi er særlig interessert i leiligheter som har en eller annen utfordring med ventilasjonen, for eksempel manglende trekk.

Befaringen vil være tirsdag 18. mai, mellom kl 12 og kl 14. 

Meld i fra til styret så snart du kan, dersom du har anledning til å stille opp på en befaring: styret@verksgata.no.

Dårlig ventilasjon?


torsdag 6. mai 2021

Varsel om støy og flytting av biler

Vi har fått indikert fra Circle K sin underleverandør at de kan starte opp ganske raskt med installasjonen av det nye ladeanlegget. Under installasjonen vil det i perioder bli støy og biler vil måtte flyttes. 

På hver parkeringsplass skal det monteres en bakplate, som de nye ladeboksene settes monteres på. I forbindelse med dette, vil det bli en del boring i betong på dagtid. Erfaring fra tidligere betongarbeid i gården, er at slik støy forplanter seg lett. 

Mens boringen pågår må bilene flyttes. I de aller fleste tilfeller holder det at bilene flyttes 1,5 meter ut fra bakveggen. Noen få biler må fjernes helt på grunn av arbeider også i taket over parkeringsplassen.  

Foreløpig plan er at i hvert garasjeplan tas den ene langsiden den ene dagen, og den andre langsiden den andre dagen. Disse dagene vil det bli vanskelig å få kjørt inn og ut av garasjen, og man må belage seg på at man ikke får brukt bilen, utover å flytte den inn og ut av parkeringslommen som beskrevet over. 

De som må flytte bilen sin helt må belage seg på å gjøre dette dagen før, slik at de har mulighet til å komme ut av garasjen, før de andre bilene har flyttet 1,5 meter ut av sin parkeringsplass.

Vi byr med andre ord opp til en 'garasjedans' som krever en koordinering av mange parter. Vi beklager ulempene dette medfører, men ber om forståelse for at det er nødvendig for å få etablerte det nye anlegget.

Nærmere beskjed om dato og tidspunkter vil bli gitt når dette foreligger. Vi streber etter å gi varsel i så god tid som mulig, men må være forbedret på at det vil komme meldinger om flytting på forholdsvis kort varsel. 

 


Tidligere saker: 

- Bestill lader fra Circle K

- Nytt ladeanlegg for El-biler

 


Rentekutt!

I serien av avtaler som er reforhandlet, har vi kommet til borettslaget sine lån. 

OBOS-banken har gått med på et ekstra-ordinært rentekutt på 0,20 %. Den nye renten er nå 1,58 %. 

 

Rentekuttet sparer borettslaget cirka 60 000 kroner i året på reduserte renter. Samtidige øker avdragene noe, slik at den månedlige kostnaden går ikke så mye ned som rentekuttet alene tilsier. Dette gjelder også IN-lånet.

Eksempel: 

  • 4-roms leilighet, med IN-lån på cirka 360 000 kroner, hadde før et terminbeløp på 1607 kroner. Dette blir nå redusert til 1572 kroner. 

Renten ble kuttet med virkning fra 1. mars. Det nye terminbeløpet vil komme på fakturaen for juni (senest i juli), og på den første regningen med nytt beløp, blir det også en korrigering for den tiden som har gått siden vi fikk ny rente. 

For mer informasjon om regningene se her.

tirsdag 4. mai 2021

Bestill lader fra Circle K

I april annonserte vi det nye ladeanlegget. Det er nå åpnet for å bestille lader fra Circle K. Nedenfor finner du informasjon fra Circle K med bestillingslenke.

I bestillingsskjemaet skal du oppgi parkeringsplassen laderen skal knyttes til. Dette er det nummeret som står på veggen på parkeringsplassen.

--------

BESTILL LADER FRA CIRCLE K

Verksgata borettslag har inngått en ladeavtale med Circle K. Vi tar oss av alt fra planlegging og installasjon til introduksjon, drift, vedlikehold og administrasjon.  Vi tilbyr ladebokser som er enkle å installere og administrere for styret i borettslaget eller sameiet, og enkle for sluttkundene å bruke. 


OM LADESYSTEMET

Easee sin ladeboks har en effekt opptil 22 kW som tilsvarer 110 km rekkevidde per time lading. Ladesystemet har en dynamisk belastningsfordeling og køsystem som sikrer maksimal effekt for deg som beboer, uten at det blir unødvendig dyrt. Siden ladeboksen er tilkoblet internett vil programvaren oppdateres automatisk etter hvert som ny og smartere ladeteknologi blir tilgjengelig. I tillegg får du full oversikt over ditt ladeforbruk gjennom appen Circle K Charge. 

 

BESTILLING AV LADER

Du bestiller lader på nett. Du vil motta mer informasjon på e-post når bestillingen er gjennomført.

Husk at du kan kjøpe ladeboks til første bestillingspris å velge å ikke ta ladeboksen i bruk direkte (da trenger du ikke betale månedskostnad inntil din ladeboks skal tas i bruk). Hvis dette ønskes så gjør du en notering i din bestilling av ladeboks under ‘’Kommentar’’. 

Faktura for kjøp av ladeboks blir sendt etter at ladeboks er ferdig montert. 

Pris for bestilling FØR 20.05.2021:  Kr 12 990,-

Ladeabonnement på Kr 61,-/mnd kommer i tillegg.

Klikk her for å bestille


 

torsdag 29. april 2021

Årlig kontroll av brannalarmanlegget

Fredag 28. mai kommer Firesafe til å gjennomføre test og kontroll av brannalarmanlegget. De trenger da tilgang til alle leilighetene for gjennomføring av kontrollen.

Årlig kontroll
Brannalarmanlegget skal kontrolleres

  

Tidspunkt

Fjellgata 1: Fra 08:00 til 10:30

Fjellgata 2 A - E: Fra 11:00 til 16:00

Tidspunkene er anslag og kan avvike. 

 

Koronatiltak

Firesafe gjennomfører flere tiltak for å forebygge smitte: 

- Håndhilser ikke

- Bruker hanskser

- Holder avstand

- Går ikke inn i leilighetene, men kommuniserer med beboere i leiligheten fra oppgangen.


 


søndag 25. april 2021

Skrotinnsamling og annet smånytt

Skrotinnsamling

Det blir en ny runde med skrotinnsamling også i år! Dette er en mer fleksibel løsning enn container som borettslaget har pleid å ha tidligere.

Hvor: Vi kommer til å merke opp et område i bakgården ved Fjellgata 2B. Her plasseres skrotet, og man starter lengst innerst. Vær også flinke med å stable i høyden.

Når: Man kan starte å legge ut skrotet sitt fra og med tirsdag 1. juni. Skrotet vil bli hentet i løpet av torsdag 3. juni.

Hva: Det er færre restriksjoner på skrotinnsamlingen enn på container. Du kan for eksempel kaste elektrisk avfall, bildekk og gipsplater. Det eneste som ikke kan settes ut er farlig avfall.

Farlig avfall: Avfall som maling, løsemidler, spraybokser og fugepatroner kan ikke settes på skrotinnsamlingen. Det vil bli arrangert en egen innsamling av farlig avfall etter sommeren, se lengre ned. 

Fra skrotinnsamlingen i fjor

Dugnad

Hvis forholdene tillater det, ønsker vi å ha en vår-dugnad. Det naturlige ville vært å hatt en dugnad omtrent på denne tiden av april/mai, men på grunn av den nåværende smittesituasjonen og reguleringer, vil det ikke være mulig. Vi vil derfor vurdere tidspunktet for dugnad på nytt etter hvert som samfunnet gjenåpner.

Skrotinnsamlingen fikk vi heller ikke så tidlig som vi ønsket på grunn av kapasitetsutfordringer hos leverandøren på grunn av korona. Men kanskje tidspunktet rundt skrotinnsamlingen kan være aktuelt for dugnad, så sett en tynn ring rundt onsdag 2. juni. Vi informerer på nytt så snart vi har besluttet noe for dugnaden.

Farlig avfall

Fra Oslo kommune får vi satt ut to kasser for farlig avfall og en kasse for småelektrisk avfall etter sommeren. De blir satt ut 23. august og står ute i en uke. Så det farlige avfallet du ikke får levert på skrotinnsamlingen, kan du levere da.

Kassene vil være låst med kode. Koden får du fra styret, og vil leveres ut så lenge det er ledig kapasitet i kassene. Her blir det altså et "førstemann-til-mølla"-prinsipp.

Merk at heller ikke her kan man levere hva som helst. Ler mer om ordningen og hva som kan leveres her.

Generalforsamling

I løpet av juni vil det bli generalforsamling. Vi venter på revisjonen av regnskapet før vi kan fastsette en dato.

På et vanlig årsmøte har man i forkant fått sakspapirene, altså selve innkallingen med årsberetningen og oversikt over sakene som skal behandles og eventuelle forslag. Så møter man fysisk, går gjennom regnskapet, styrets årsberetning, diskuterer sakene som er foreslått og så stemmer man over sakene etterhvert som de behandles.

I fjor ble generalforsamlingen kun gjennomført på Vibbo. Da var det kun enklere saker som var til behandling og OBOS sin voterings-løsning ble brukt til å stemme over sakene. En fordel med den digitale voteringen, er at langt flere enn vanlig deltok på generalforsamlingen og stemte.

I år ser vi for oss at vi skal kombinere fjorårets bruk av Vibbo for selve avstemningen, med et møte i forkant av avstemningen. Dette møtet vil i år på grunn av Korona være et rent video-møte slik mange nå etterhvert har blitt vant med. Her vil det også være mulig å delta via telefon eller app på mobilen.

Ryddet rundt trafo-stasjonen

I hagen ved Fjellgata 1 har det blitt ryddet opp rundt trafoen som står der. Borettslaget ble pålagt dette av Elvia (tidligere Hafslund nett) som skulle gjennomføre en kontroll av trafoen, og fikk relativt knapp tidsfrist på det arbeidet.

På baksiden av trafoen er det luftekanaler som går langs hele veggen som skal holdes frie, for å unngå overopphetning av trafoen og eventuell kortslutning/brann i denne. 

Fra nå og fremover må det altså ikke lagres hageavfall her. Vi får heller etablere en komposthaug et annet sted, eller få hageavfallet fraktet bort fortløpende.

Nytt gjerde og andre småtiltak

Vaktmesterfirmaet har fått en lang tiltaksliste fra styret med et 20-talls småoppdrag. Noe er utført, noe er pågående og noe gjenstår. Kapasiteten til vaktmesterfirmaet er avgjørende for hva vi får gjort og hvor raskt. Og så er det gjerne slik i dette borettslaget at når man først har begynte å ta unna noe, oppdages det gjerne mer, i tillegg til at det stadig oppstår nye småskader. Meld ifra til styret hvis du oppdager nye nytt.

Noen av disse tiltakene er mer synlig enn de øvrige. Blant annet har vel nå mange lagt merke til det igjen er et gjerde mellom porten ved 2A og markterrassen. Også i hagen er gjerdet som før bare dekket den ene halvparten fullført frem til skråningen.