tirsdag 6. juni 2023

Dette skjer med IN-lånet når renten øker

OBOS har bedt borettslaget om hjelp med å informere om hvordan renteøkningen påvirker felleskostnadene, på bakgrunn av at OBOS og OBOS-banken mottar for tiden mange henvendelser på grunn av økte felleskostnader som følge av hyppige renteøkninger. OBOS skriver:


"Ditt borettslag har IN-ordning, som innebærer at andelseier kan nedbetale sin andel av fellesgjelden.
De månedlige felleskostnadene i borettslaget vil være todelt. En del går til dekning av ordinære driftskostnader og en del går til dekning av kapitalkostnader. Kapitalkostnadene dekker boligens andel av renter og avdrag på borettslagets fellesgjeld. Kapitalkostnader er en akonto innbetaling fra andelseierne hver måned.

Hva skjer når renten på borettslagets felleslån endres?
Ved renteendring vil eier få endring i sine kapitalkostnader. Kapitalkostnadene blir justert hver tredje måned, basert på renteendringer og oppdatert nedbetalingsplan.

Nå vedtas det hyppige renteøkninger, som innebærer at det er krevd inn for lite i kapitalkostnader. For lite innbetalt blir etterfakturert, og fremkommer som «Regulering lån» på faktura for felleskostnader. I tillegg vil «Kapitalkostnad» økes basert på ny rente.

Har du avtalegiro?
Dersom eier har avtalegiro med beløpsgrense, må man selv endre dette i sin nettbank, eventuelt ta kontakt med banken for å få endret denne.

Innbetaling av fellesgjeld
Ønsker eier å benytte muligheten til å nedbetale hele eller deler av fellesgjelden, vil det være mulighet for dette to ganger pr år, se informasjon i årsrapporten. Kontakt FA@obos.no senest én måned i forkant av forfallsdato for tilsendelse av avtale og/eller betalingsinformasjon."


Fra styret kan vi legge til at vi har to sider som forteller mer om dette i boligguiden:


For de som ønsker å bruke IN-ordningen er neste mulighet rett rundt hjørnet. Forfallsdatoen er 31. august, og da må man altså kontakte forretningsfører minst en måned før dette.

søndag 28. mai 2023

Renteøkning på IN-lånet

Styret har mottatt varsel om renteendring på borettslagets IN-lån i OBOS-Banken fra 03.06.2023. Renten går opp med 0,25 prosentpoeng til 4,65 % (effektiv rente 4,76 %). 

Som følge av at lånet er individualisert (IN-lån), vil renteendringen medføre at andelseiernes
kapitalkostnader øker direkte på fakturaen med felleskostnader fra borettslaget. 

Dette gjelder ikke for de som har innfridd sin andel av IN-lånet. 

Les mer om IN-lånet her, samt muligheter til å nedbetale ekstra og renteutvikling på IN-lånet.

mandag 22. mai 2023

Påminning generalforsamling onsdag

Vi minner om generalforsamling onsdag klokken 18:00 på Rodeløkka velhus. 

For de som ikke kan møtte selv, men vil sende en med fullmakt, er det et fullmakt-skjema i innkallingen. Dette fylles ut og tas med på generalforsamlingen. Alternativt kan også fullmakt sendes inn på e-post til styret. 


søndag 14. mai 2023

Billigere lading av El-bil!

Bruken av ladeanlegget øker stadig, og på grunn av den økte bruken kan vi redusere kostnaden. 

For inneværende periode (feb-juli) settes prisen til 1,50 kroner per kWh, ned fra 2,50 kroner.

Forbruket av strøm på ladeanlett, måned for måned siden oppstarten.

En stor del av kostnadene utgjøres av nettleien som inkluderer effekt-avgiften som baseres på høyeste forbruk per time i løpet av en måned. Selv om forbruket går opp, går ikke nødvendigvis effekten opp. Dermed blir det flere kilowatt å dele de 'faste' kostnadene på. 

mandag 8. mai 2023

Påminning: Dugnad og merk sykler

Hei, vi minner om dugnaden på onsdag klokken 17:00.

Husk å merke sykler, barnevogner og andre gjenstander du ikke vil ha kastet på skrotinnsamlingen. 

Skrotinnsamlingen er på den lille gressplenen mellom 2B/2C.Skrot kan legges frem fra og med tirsdag (i øyeblikket er det et par mål der, de vil fort bli en del av skrotinnsamlingen).

På dugnaden skal vi blant annet pusse opp hobbyrommet med litt maling. Vi har tanker om å lage til en byttekrok på hobbyrommet. Mer info om dette senere. 


søndag 7. mai 2023

Vi trenger kandidater til styret og valgkomiteen

Vi har til nå ikke fått forslag om kandidater til styret eller valgkomiteen. På vibbo hvor man kunne nominere enten seg selv eller andre andelseiere, kom det ingen forslag. Vi vil derfor oppfordre eventuelle som er interessert i å ta kontakt med styret.

Vi bør ha minst et nytt styremedlem, men ønsker to. 

Hva dreier det seg om? 

Styrearbeid i et borettslag dreier seg om å ivareta sitt eget bomiljø og gir deg mulighet til å påvirke hvordan det er å bo i borettslaget. Dette er særlig viktig og aktuelt nå når det er stigende priser og økte utgifter. 

Hva tilbyr vi? 

  • Muligheten til å påvirke økonomien og bostandarden i borettslaget.
  • Innsikt i hvordan borettslaget fungerer. 
  • Erfaring og kunnskap som gjør deg mer ettertraktet på arbeidsmarkedet. 
  • Kurs og kompetanse innen styrearbeid, jus, økonomi, forsikring, vedlikehold mm. 
  • Honorar for jobben du gjør.

Valgkomitè

Per nå har vi ingen valgkomite og styret må derfor gjøre jobben alene. Vi ønsker oss minst to kandidater for å ivareta dette vervet.

 Interessert? Eller lurer du på hva dette innebærer? 

Ta kontakt! 

Frist: Så snart som mulig!

torsdag 20. april 2023

Vår dugnad 2023

 DUGNAD!

Vel møtt til dugnad onsdag 10. mai kl 17!Merking av sykler, barnevogner og andre gjenstander

Vi ber om at alle før dugnaden har merket sykler, barnevogner og andre gjenstander som står i fellesarealene - ute og inne - med navn og leilighetsnummer. Slik kan vi få bort det som ikke lengre er i bruk og bare i veien. Umerkede gjenstander blir fjernet.

Skrotinnsamling

Hvor: På den lille gressplenen mellom 2B/2C. Her plasseres skrotet, og man starter lengst innerst. Vær også flinke med å stable i høyden.

Når: Man kan starte å legge ut skrotet sitt fra og med tirsdag 9. mai. Skrotet vil bli hentet i løpet av torsdag 11. mai.

Hva: Det er færre restriksjoner på skrotinnsamlingen enn på container. Du kan for eksempel kaste elektrisk avfall, bildekk og gipsplater. Det eneste som ikke kan settes ut er farlig avfall.

Farlig avfall: Avfall som maling, løsemidler, spraybokser og fugepatroner kan ikke settes på skrotinnsamlingen. Farlig avfall kan du levere på minigjenbruksstasjon i Sofienbergparken. 

 

Skrotinnsamling ved tidligere dugnad

Hageavfall

Vi har mye som skal klippes og beskjæres. Alt hagefall legger vi løst på gressplenen foran 2B uten å putte dette i plastposer, og uten at vi trenger å kutte opp alt i mindre biter.

Kan du ikke delta?

Vi får ved dugnadene regelmessig forespørsel fra noen som ønsker å bidra, men som ikke kan på selve dagen, og som derfor lurer på om det er mulig å gjøre noen oppgaver før eller etter dugnaden. Dette er veldig snilt, men vi satser på størst mulig oppmøte på selve dagen og finner frem alt av utstyr da.


Ta med godt humør og arbeidslyst 😊
Nyt en vaffel underveis. Vi avslutter med grilling, kake, brus & øl.