tirsdag 23. november 2021

Gratis befaring med rørlegger

 ---OPPDATERING: Vi takker for interessen, vi har nå fått booket alle plassene. 

Borettslaget har en rammeavtale med Rørleggersentralen og i den forbindelse skal vi få gjennomført en befaring av fellesareal og inntil tre leiligheter. 

Ønsker du en gratis befaring med rørlegger? 

Er oppvaskmaskin din korrekt montert? Hvordan er tilstanden til stoppekranene dine? Er sluket ditt i orden? Har du et luktproblem? Kondens på rørene?

Det spiller ingen rolle om leiligheten er nylig oppusset eller av litt eldre standard. En befaring med en fagmann er sjeldent dumt. 

Befaringen skjer fredag 28. januar fra kl 09.00. Påmelding til styret på styret@verksgata.no. Førstemann til mølla.

lørdag 20. november 2021

Fått dobbel faktura?

Flere beboere har denne uken fått to fakturar fra OBOS:

- En for de vanlige felleskostnadene i desember som forfaller 1. desember, og

- En for "Kapitalkost. lån 1" (også kjent som IN-lånet) for september. 

 

Denne ekstra regningen skyldes en feil hos OBOS som medførte at de i september utbetalte det som var betalt inn for IN-lånet for september. 

Hvis du har fått en slik ekstra regning, sjekk derfor kontooversikten din for september, og du vil se at du fikk en slik innbetaling. 

Dessverre inneholdt ikke ekstra regningen, noe informasjon om bakgrunnen og styret var heller ikke klar over dette. 

 

Relaterte artikler: 

- Regning for felleskostnader

- Kontaktinformasjon til OBOS

fredag 19. november 2021

Nytt sykkelstativ

Vi har i dag fått levert et nytt sykkelstativ med plass til 10 sykler. Stativet står mellom 2B og 2C.

 

Her er det lett å få låst både forhjul og ramme til stativet. 

De syklene som stod løst plassert på denne plassen, satte vi raskt i stativet. Oppfordrer eierne av disse syklene til å løse dem fast. 

I boligguiden kan du lese mer om sykkelparkering

For å få plass til stativet ble et gammelt ubenyttet bed fjernet. Steiene under her var i en dårlig forfatning og vil bil byttet/erstattet ved en senere anledning. Det er uansett fritt frem for å bruke stativet nå.

søndag 14. november 2021

Prisjustering av felleskostnadene

Fra 1. januar øker felleskostnadene med 3 %. 

Fra september i fjor til september i år, økte prisene i samfunnet med 4,1 % i følge Statistisk sentralbyrå. Generelt forventer styret at dette også vil gjenspeiles i de prisene borettslaget betaler.

Oslo kommune har varslet at de øker vann- og avløpsgebyr med 4,5 %. 

OBOS har anbefalt oss å ta høyde for at forsikringspremien økes med 4 %. 

Strømprisene vet vi ikke hvor kommer til å ende, men når man ser hele 2022 under ett får vi håpe at det også blir perioder med mer normale priser. Styret budsjetterer likevel med at denne utgiftsposten øker fra 400 000 til 450 000 kroner. 

Et eksempel på hvor unormale strømprisene er for tiden, er borettslagets sin strømregning for september. Den er i år på 45 700 kroner, mens den var på 12 600 kroner for samme periode i fjor. 

Styrets grunnholdning er at vi må justere felleskostnadene i tråd med prisstigningen. Når vi nå likevel justerer med litt mindre, skyldes det at vi i løpet året har oppnådd besparelser på noen områder som forsikring og heisavtaler. 

Les i boligguiden om hva regningen består av og hvordan du kan innbetale IN-lånet.

lørdag 13. november 2021

Fra samtykke til reservasjon

Bakgrunn
1. april 2021 kom det nye regler i «Lov om Burettslag». En av endringene omhandler elektronisk kommunikasjon med andelseierne. Tidligere måtte det hentes inn et aktivt samtykke for at styret skulle kunne kommunisere elektronisk med andelseier. Nå er dette endret slik at styret kan styret kan kommunisere med eierne elektronisk, med mindre en boligeier reserverer seg mot elektronisk kommunikasjon.

Styret har besluttet å bruke den nye muligheten som regelverket åpner opp for, ved å beslutte at borettslaget som hovedregel kommuniserer elektronisk med andelseierne. Unntak gjøres for de som har reservert seg.

Hva vil dette si for meg som eier?

I praksis vil det si at styret og OBOS Eiendomsforvaltning vil kommunisere med andelseierne elektronisk (for eksempel via Vibbo, e-post eller SMS), med mindre man da er reservert.

Inntil nå har slik kommunikasjon vært avhengig av samtykke.

For å få gjennomført de ovennevnte endringer i OBOS sitt system, vil alle andelseiere bli registrert som at de kan motta elektronisk kommunikasjon, med mindre du tidligere har sagt nei til samtykke.

Slik reserverer du deg
Reservasjon skjer på www.Vibbo.no, der det under «min profil» vil være en knapp for reservasjon.

Alternativt kan andelseier sende krav om reservasjon til reservasjon.oef@obos.no. Skriv “Reservasjon” i emnefeltet og husk at kundenummer må fremkomme i eposten.

Reservasjonskrav kan også sendes pr post til OBOS Eiendomsforvaltning AS.

Når skjer endringene?

Endringen skjer 24 november.

tirsdag 26. oktober 2021

Minner om dugnad på onsdag

I morgen er det dugnad kl 17:00!

Tradisjonelt kommer det på flere på vår-dugnaden enn høst-dugnaden men siden det ble en redusert innsats i våres, håper vi i styret at mange velger å legge en tur innom høst-dugnaden også.

Værmeldingen for onsdag ettermiddag er sol og 15 grader, selv om dagen starter litt våt og grått.

søndag 17. oktober 2021

ENØK-støtte for ladeanlegget

Helt fjernet

Nå er restene av det gamle ladeanlegget helt fjernet. De siste kablene ble fjernet denne uke. Igjen en takk til de som har vært nødt til å flytte bilene sine. Det har vært flere runder i det siste både i forbindelse med etalbering av nytt, fjerning av gammelt og ventilasjonsrensen. Nå er det ikke noe mer som er planlagt før det eventuelt blir garsjevask til våren. 

Enøk-støtte utbetalt

I det vi avrunder prosjektet med nytt ladeanlegg, kom også en hyggelig bekrefelse fra Oslo kommune: Vi får 106 000 kroner i ENØK-tilskudd for etableringen av det nye lade-anlegget. Prosessen var slik at før oppstart av prosjektet hadde vi fått et tilsagn, men for å få pengene utbetalt måtte ulike dokumentasjonskrav bli oppfylt. Dette ble sendt inn kort tid etter at anlegget var ferdig installert, og dokumentasjonen oppfylte alle kravene. 

ENØK-støtten var en viktig årsak til at styret gikk for den valgte ladeløsningen, og utgjør omtrent en femtedel av etableringskostnadene. 

Nye ladeplasser tas i bruk

Vi har også registert at enkelte har fått bestilt og satt opp en egen ladeboks etter at anlegget var ferdig. Dermed ser det også ut til at bestillingsrutinen og 'klikk-på-plass' løsningen fungerer fint for de som ikke bestilte egen ladeboks fra starten av. Hvis du trenger en ladeboks, bestiller du dette fra Circle K. Les mer her.