fredag 27. mai 2022

Opprydding i kjeller-boder – Frist 10. juni

Den siste tiden har styret fått flere henvendelser fra beboere som enten lurer på hvilken kjellerbod som er deres, eller som opplever at boden deres blir benyttet av noen andre eller er låst. 

Vi snakker her om de bodene som fins i de tidligere kjølerommene. Det finnes en slik kjellerbod til alle leiligheter, unntatt kjellerleiligheten i 2A. 

Mange grunner til at det har blitt uoversiktlig
Opp gjennom årene har det nok vært litt varierende bruk og praksis rundt disse. Her er det mye som kan ha skjedd: Ved utflytting kan noen boder ha blitt stående ubrukt og senere tatt i bruk av andre. Noen har byttet boder eller fått lånt en bod ekstra. Noen har satt opp en merkelapp med eget navn og så har man flyttet ut, men lappen stod der fortsatt og dermed kan det ha blitt litt usikkerhet og forvirring om hvem som egentlig disponerer hvilken bod. Noen har kanskje ikke funnet sin bod, og tatt i bruk en ledig bod, og dermed kan man få dominoeffekt. Ut ifra egne påskrevne lapper kan det se ut til at enkelte leiligheter bruker både to og tre boder. I tillegg er det nok gjennom årene noen nøkler som er tapt og enkelte som har flyttet og glemt igjen det de hadde i boden. 

Allerede ryddet opp i 2A
For en tid tilbake var det en vannskade i 2A som førte til at kjellerbodene der måtte bli demontert og satt opp på nytt. Det gjorde det nødvendig å fordele bodene på nytt og styret lagde da en tegning med fordelingen.

Nå må det ryddes opp i de andre bodene
Styret har nå lagd en tilsvarende oversikt også i de øvrige oppgangene basert på det opprinnelig påskrevne leilighetsnummert. Oversikten blir hengt opp på døren til hvert bod-areal. Til boligguiden er det lagd en bod-oversikt hvor alle kan se fordelingen i alle oppgangene.

Eksempel på tegning over kjellerbodene, her fra Fjellgata 1

Slik gjør vi det
Vi ber alle om å ta en grundig titt på tegningen for sin oppgang. Hvis du bruker en annen bod enn den som i henhold til denne tegningen, må du flytte ut av denne boden. Fordi det kan være behov for at flere flytter ut av den boden de bruker i dag for å komme inn sin i den riktige boden, ber vi om at alle som bruker feil bod, flytter ut av denne innen 10. juni.

Etter 10. juni: 

  • forventes det at alle kun bruker sin tildelte bod i henhold til tegningen.
  • vil styret bistå de som har henvendt seg til styret, og klippe opp låsen og få tømt boden, dersom denne da fortsatt ikke er gjort tilgjengelig. Styret vil da oppbevare gjenstandene en stund før de kastes. 
  • fjerner styret det som fins av litt ulike private markeringer, slik at det ikke blir forvirring om fordelingen. 

Hvis noen som er i feil bod i dag og har problemer med å få ryddet ut boden før 10. juni, ber vi om at man tar kontakt med den som egentlig disponerer denne boden.

søndag 22. mai 2022

Rotte i garasjen

Det har blitt observert en rotte i garasjen. Som et strakstiltak har vaktmester satt ut en del feller i både øvre og nedre plan.

Her ble det gitt raskt beskjed til styret, og det er veldig bra slik at tiltak kan settes i gang raskt. 

Vi bruker anledningen til å minne om Skadedyr-siden vår, og at man er pliktig til å melde i fra til styret, også dersom man for eksempel oppdager skadedyr i egen leilighet. 

På loftene er møll-fellene nylig byttet ut. Det fortsetter å være noe møll på de loftene som har hatt dette tidligere. Vi kan bare oppfordre til at man fortsatt tar sine forhåndsregler særlig med tekstiler. Les mer om møll her.

mandag 16. mai 2022

Påslaget til Telia øker (igjen)

Fra 1.juli øker Telia prisen på den kollektive avtalen med 40 kroner. Derfor øker borettslaget påslaget tilsvarende fra samme dato. 

Det innebærer at linjen som heter "Internett" øker fra 315 kroner til 355 kroner på den månedlige regningen fra borettslaget. Dette påslaget gjelder den kollektive pakken, hvor beboere kan velge mellom tre hovedalternativer. Les mer om avtalen med Telia her

Telia begrunner økningen med at de har blitt nødt til å betale mer til "kommersielle kringkastere". Det er aktører som TV2 og andre. Les brevet og begrunnelsen fra Telia under (klikk på bildet). 

TV tilbudet blir samtidig noe utvidet. Norsk Film+ blir inkludert i TV-pakken uten bruk av poeng. 


Betaler du for mye?

Etter at borettslaget fikk den nye kollektive avtalen, er minstehastigheten på internett økt til 50 Mpbs. Hvis du får en regning fra Telia, kontroller hva du betaler ekstra for og vurder om du trenger det. Særlig gjelder dette hvis du har hatt en oppgradert nettlinje og nå betaler ekstra for en høyere hastighet. Hvis du er i tvil om du trenger hastigheten du har, kan du kontakte Telia for å redusere den. Prøv en periode med kun den kollektive-delen. 

onsdag 11. mai 2022

Løkinnsamling og takk for dugnad

 

Hvis noen fortsatt har løker igjen, samler vi de gjerne inn. Over er et bilde av de påskeliljene som blomstrer nå og som ble planet ut i fjor høst etter en tilsvarende innsamling i fjor. 

En eske er plassert ut ved sykkelparkeringen ved 2C. 

Styret vil bruke anledningen til å takke alle som deltok på dugnaden i går. Det var et stort oppmøte og stor iver, været til tross! Nedenfor noen bilder med resulatet fra dugnaden :)
søndag 8. mai 2022

Påminning om dugnad

Minner om dugnaden på tirsdag kl 17:00. Les det første oppslaget her.

Vi satser på at været holder seg. Sommerblomstene planter seg ikke ut alene. Skulle det bli regn, får vi være litt kreative. 

 

Dugnad!

onsdag 4. mai 2022

Presentasjon for generalforsamlingen

Presentasjonen fra gårdagens informasjonsmøte er nå lagt på filområdet til borettslaget under Generalforsamlinger. 

Direkte lenke her.

Forside presentasjonen


En oppsummering av informasjonen rundt VVS-rehabilitering, vil vi forsøke å legge ut noe senere.