mandag 11. januar 2021

Brannkontroll

Norsk brannvern vil på torsdag 14. januar i tidsrommet kl 14:00 til 21:00 gjennomføre en brannkontroll i alle leiligheter. 

To alternativer for kontroll

På grunn av Covid-19 og de restriksjoner som man må følge, vil kontrollen i år bli spesielt tilrettelagt.  For at alle skal føle seg trygge, kan man velge ett av disse alternativene:

1. Full gjennomgang som tidligere
Inspektøren går inn - skifte av batteri og test av varslere, kontroll av manuelt slokkeutstyr iht. NS3910. Rådgivning til beboere.

2.  Kontroll uten fysisk besøk
Plasser slokkeutstyret (kun slokkeapparat, ikke husbrannslange) samt en lapp med påskrevet antall batterier du ønsker utenfor døren. Inspektøren vil kontrollere slokkeutstyret iht NS3910 og gi beboer ønsket antall 9V-batterier samt gi rådgivning i døren. 


Der hvor slokkeapparat står utenfor, vil Norsk Brannvern gjennomføre kontroll iht alternativ 2. Der hvor slokkeutstyr ikke er plassert utenfor dør, vil det bli ringt på. 

To runder
Norsk brannvern vil minimum gå 2 runder denne dagen for å fange opp beboere på forskjellige tidspunkt. Hvis man ikke er hjemme den aktuelle dagen, vil det bli lagt 9 volts batterier og infosskrivet om brannforebygging ved inngangsdøren. Man må sette inn batterier selv.

søndag 3. januar 2021

Flere nye brannslukkere

Leilighetene i borettslaget har hatt brannslukkere av ulike typer og ulike årganger. I juli 2020 ble de eldste brannslukkerne byttet ut. Det er midlertid fortsatt ulike typer og årganger i omløp, noe som medfører årlig behov for utskiftinger.

Felles standard
Styret har ønsket å få etablert en felles standard. Alle leiligheter får derfor nå utlevert et nytt pulverapparat, med unntak av de som fikk dette i juli. Styret har sendt e-post til de leilighetene dette gjelder. Brannslukkerne ble klargjort i desember, men kunne først deles ut nå. Alle leilighetene vil derfor nå ha et pulverapparat fra 2020.

Skal følge leiligheten
Ved kjøp og salg av leiligheter, skal pulverapparatet følge med leiligheten.

Pulver eller skum?
Brannslukkere kommer enten i form av pulver eller skum. Styret har valgt pulver på grunn av levetid og størst kapasitet til å bekjempe brann. Pulverapparatene varer i 10 år før de må byttes, skumapparatene i 5 år. Mer om fordeler og ulemper kan du lese her. Man må gjerne skaffe seg flere og andre brannslukkere. 


Vendes en gang i året
Alle pulverapparater må minimum en gang i året snus på hodet, for å motvirke at pulveret klumper seg.

Behold det gamle
Noen leiligheter vil etter dette ha et både et nytt og et gammelt apparat. Det gamle apparatet må gjerne beholdes, men blir ikke byttet ut av borettslaget. Du må selv passe på når dette utløper. For enkelte er det gamle apparatet et skumapparat, og det kan være en fordel å ha forskjellige typer. Pass imidlertid på alderen på apparatet.

Innlevering
Miljøstasjonen i Sofienbergparken tar imot gamle brannslukkere.

mandag 21. desember 2020

Postkasseskilt delt ut

De nye postkasseskiltene er nå delt ut og lagt i postkassene!

 

Ta skiltet i bruk
Vi setter pris på om du setter skiltet plass så snart som mulig. Skiltet skal ikke teipes eller limes fast. Det skal heller ikke skrives noe på skiltet.

Fjerne gamle merker
Vi ber også om at du bruker denne anledningen til å fjerne gamle «nei takk»-merker, og annen makering på postkassen din. Det skal kunne være dette skiltet som brukes.

Trenger du hjelp?
Har du behov for hjelp med å sette på plass det nye skiltet? Ta kontakt med oss på styret@verksgata.no.

Ble det noe feil? Behov for endringer?
Mangler det et mellomnavn? Skrivefeil? Endret synspunkt på å få reklame eller ikke? Endret navn? Flere eller færre medlemmer i husstanden? Ta kontakt, så ordner vi et nytt skilt. Enten nå, eller senere om det skulle bli aktuelt.

onsdag 9. desember 2020

Oppgangsdør i 2D: Bestilt service

Oppgangsdøren i 2D har et defekt sluttstykke. Det ble først forsøkt en reperasjon på mandag, men det viser seg at det elektriske sluttstykket må byttes ut. 

Konsekvensen av dette er at man kun får brukt nøkkel/dørvirder til å åpne døren. Forsøker man å bruke  kode/brikker/porttelefon, vil man høre et 'buzz' men låsen går likevel ikke opp.

tirsdag 8. desember 2020

Parkeringsplasser til leie

To av parkeringsplassene til borettslaget er nå ledige. Begge plassene har el-bil ladning og koster 1400 kroner i måneden pluss strøm. De er i nedre plan, inngang Fjellgata.

En annonse er lagt ut på Finn.no.

For borettslagets egne andelseiere som disponerer garasjeplass, kan det være verdt å minne om bytte-ordningen. Mot at borettslaget disponserer din egen garasjeplass for vider fremleie, får du leid el-bil ladeplassen for kun 350 kroner i måneden.

søndag 22. november 2020

Økning av felleskostnader

Styret ser seg nødt til å øke felleskostnadene med 10 % fra 1. januar 2021. Det er tre hovedgrunner til at felleskostnadene øker nå:
-    Vanlig prisjustering på flere av tjenestene borettslaget bruker
-    Innføring av avdrag på borettslagets lån på 5,75 millioner
-    Kommende vedlikehold

Felleskostnadene øker med 10 %


Felleskostnadene – ikke alt det andre
På den månedlige regningen fra borettslaget er det normalt tre fakturalinjer. Her er et eksempel fra desember 2020 fra en fire-roms leilighet som vil være veldig gjenkjennelig for flere:
-    Felleskostnader        kr 4 056
-    Garasje                     kr    200
-    Kapitalkost. lån 1     kr 1 607
-    Å betale:                   kr 5 863 

I tillegg vil det på regningen kunne være eiendomsskatt som kreves inn for Oslo kommune og medlemskontingent til OBOS. 

For denne leiligheten øker felleskostnadene med 10 %. Det vil si cirka 400 kroner. Det er ikke total-regningen som øker med 10 %. 

«Kapitalkost. lån 1», er den enkeltes andel av IN-lånet for balkonger og vinduer. Dette lånet kan man innfri dersom man ønsker det. Neste frist for innbetaling er i februar neste år. Du kan lese mer om IN-lånet og nedbetaling av dette her.

Kutter kostnader og øker andre inntekter
Dette styret har som tidligere annonsert fått økt etterlengtede leieinntekter ved å sørge for full utleie av næringslokalene og ved at nesten alle parkeringsplassene nå er leid ut. Dette hjelper et stykke vei på, men vi må også se på kostnadssiden. Vanligvis er det ikke så stort potensiale i å kutte faste kostnader i borettslaget, men det betyr ikke at man ikke kan forsøke. 

I forrige sak om økonomien, skrev vi at vi hadde vi fått ett forvarsel om at forsikringspremien igjen kom til å øke kraftig. Siden da har styret mottatt et tilbud fra et konkurrende selskap på en ny forsikringsavtale som er vesentlig lavere enn dagens premie. Avtalen er ikke inngått ennå og styret undersøker om vi kan få flere tilbud, men i budsjettet for 2021 har vi forutsatt at vi får en ny avtale på plass fra januar. Dette gjør at økningen i felleskostnadene blir 4 til 6 prosent lavere enn om vi hadde beholdt dagens avtale. 

Styret ser også på andre fast kostnader, og ser at det er penger å spare på å slutte seg til en ny serviceavtale på heis. Vi justerer også på oppdrag som OBOS har hatt fra borettslaget og sparer også noen kroner der. 

Fremover er det nok størst potensiale på å kutte kostnader, ved å ta igjen vedlikeholdsetterslep slik at man får færre skader som fører til økte forsikringspremie, og mye ad-hoc bruk av servicefirmaer.

Avdrag på lånet
Borettslaget har tre lån:

OBBK01: Opprinnelig på 230 000 kroner fra 2016 for å del-finansiere nye ladeplasser. Dette lånet står igjen med cirka 131 000 kroner per november 2020

OBBK02: Opprinnelig på 4,2 millioner kroner fra 2011 i forbindelse med takomlegging. Dette lånet var avdragsfritt i fem år. Ved årsskiftet stod lånet med en rest på litt over 3,7 millioner kroner. Dette lånet ble økt med 2 millioner kroner i begynnelsen av 2020 for å sikre borettslaget nødvendig kapital til drift. Lånet står igjen med 5,75 millioner kroner per november 2020

OBBK03: Opprinnelig på 27,1 millioner kroner fra 2019 i forbindelse med Bo bedre-prosjektet. Nedbetales som et IN-lån med spesifiserte kapitalkostnader på den månedlige regningen. To andelseiere har innfridd sin andel. Dette lånet står igjen med cirka 25,5 millioner kroner per november 2020. 

Da det forrige styret økte det ene lånet med to millioner ble det samtidig innført avdragsfrihet på dette lånet frem til 2023. Det var et reelt behov for å ta opp lånet. Kassen var på det tidspunktet bunnskrapt og det trengtes tilskudd for å dekke opp kommende regninger. 

For dette styret føltes det ikke riktig å fortsette å skye avdragene foran oss. Særlig ikke på et lån som i hovedsak ble tatt opp i 2011. Gjeninnføring av avdrag på dette lånet utgjør hoveddelen av økningen i felleskostnader. 


Kommende vedlikehold
Styret jobber med å kartlegge fremtidig vedlikeholdsbehov. Det vi vet er at behovet er stort, men når man må gjøre de ulike oppgavene og hvor mye det kommer til å koste er usikkert. Det er noe som styret fremover må jobbe videre med. Men vi begynner å rigge oss for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet i budsjettet for 2021. Det gir oss et større handlingsrom til å faktisk få gjort nødvendige tiltak.


 


fredag 20. november 2020

Levering på dørmatta med Postnord

Borettslaget inngår nå en avtale med Postnord som innebærer at de får tilgang til oppgangene slik som posten og avisbudet har i dag. 

 

Det innebærer at i løpet av kort tid, kan Postnord tilby våre beboere å få levert pakker på dørmatta. 

Hvis man handler fra et nettsted som bruker Postnord, vil man da kunne velge mellom for eksempel henting i butikk, hjemkjøring eller levering på dørmatten.