tirsdag 13. oktober 2020

Utleie av næringslokaler og parkeringsplasser

Borettslaget har tre næringslokaler i Fjellgata 1, og syv parkeringsplasser for utleie. Deler av lokalene har vært ledig lenge, og mange av parkeringsplassene har heller ikke vært utleid. 


Sjeldent god status
Nå er alle næringslokalene leid ut, og i øyeblikket er det ingen ledige parkeringsplasser. Det blir riktignok en ledig parkeringsplass med lademulighet fra 1. november, men så god utleiestatus som vi har nå, er det mange år siden vi hadde sist. 


Budsjettert inntekt har uteblitt
Hvert år har det blitt budsjettert med det med at alle lokalene og parkeringsplassene er fullt leid ut gjennom hele året. Når det ikke har vært tilfelle, har borettslaget ikke fått de inntektene det var budsjettert med. Dette har gjort at kassen har blitt fortere tom og man kanskje ikke har hatt ledige midler til nødvendige tiltak. 


Ulønnsomme ladeplasser - hittil
Da borettslaget i 2016 fikk de første moderne ladeplassene, ble eksisterende leiekontrakter sagt opp og nye leiekontrakter tilbudt med et påslag som skulle dekke investeringen. Dessverre må vi konstatere at i årene 2017-2019 var leieinntektene i gjennomsnitt lavere enn det man oppnådde i 2013-2015. Det skyldtes at flere plasser ble stående ledig. Slik sett var det en ulønnsom investering, men nå vil vi i det minste starte 2021 med sårt etterlengtede inntekter. 


Fortsatt muligheter
Som sagt er det en parkeringsplass som blir ledig fra 1. november. Dersom en beboer med egen parkeringsplass, ønsker å ha muligheten til å lade, kan denne plassen leies for 350 kroner i måned med sin egen plass i «bytte». For andre kan denne plassen leies til 1400 kr per måned.
Les mer om utleie av parkeringsplasser her.



Nye inntekter
Borettslaget har nå sendt ut de første fakturaene for strømforbruket knyttet til ladeplassene. Det har ikke vært gjort tidligere, slik at den strømmen som har ladet opp el-bilene har i praksis vært betalt av fellesskapet. Når det nå ble sendt ut faktura for dette, omfattet dette beregnet forbruk fra 1. januar 2017 og ut 2019. Forbruket før 1. januar 2017 anså styret som foreldet og ikke lengre som fakturerbart.
Om ladeplasser for bil og ny rutine for fakturering av strømforbruket kan du lese mer om her.





mandag 12. oktober 2020

Info om dugnad og korona

Først en påminnelse: Skrotinnsamlingen starter tirsdag. Sett skrotet på det markerte område i bakgården ved 2C.

Korona-tiltak før dugnaden
Hold deg hjemme hvis:
-    Du har fått påvist COVID-19 (Coronavirus), eller
-    Du har vært i kontakt med en som har påvist COVID-19 (coronavirus) siste 14 dager, eller
-    Du har vært i hjemme-karantene eller vært utenfor Norge siste 14 dager,
-    Du har feber, hoste, tungpusthet eller andre tegn på forkjølelse/luftveisinfeksjon
-    Du eller noen i din husstand har oppkast og/eller diaré.

Korona-tiltak under dugnaden
-    Skriv deg ned på vår arrangement-liste. Blir hengt opp på tavlen i 2C.
-    Hold avstand til andre (1 meter).
-    I utstyrsboden i kjelleren vil det være såpe, varmtvann og tørkepapir.
-    Vi deler ut engangs- hansker og munnbind til de som ønsker dette.

Det ser ut til at været blir knallbra, så vi satser på en trygg og hyggelig dugnad, med litt mat og drikke til.

søndag 11. oktober 2020

Garasjevask - alle må flytte bilen

Garasjen skal vaskes!

Hvert garasjeplan skal vaskes på hver sin dag: 

27. oktober: Øvre garasjeplan, inngang Gøteborggata.

28. oktober: Nedre garasjeplan, inngang Fjellgata.

I tilegg til vasking, skal garasjeplassene få ny oppmerking. På grunn av dette må det ikke være biler i garasjen fra klokken 08:00 til 22:00 den dagen garasjeplanet vaskes. 

Alle må flytte ut sin bil innen klokken 08 den aktuelle dagen, og tidligst flytte bilen tilbake kl 22.  

De beboere som leier ut sine plasser, må si i fra til sine leietakere.

Dette blir gjort

Det er mange år siden garasjen sist ble vasket, slik at det vi snakker om her, er en nullstilling. Asfalten skal renses, vegger og rør i taket skal skylles. Her er det mye salt, støv og sand som skal fjernes. 

Etter vasken kommer oppmerkingen mellom plassen til å bli fornyet. Dette gjøres den sammen dagen. Det må tørke litt opp, før de kan begynne med oppmerkingen. Ingen må derfor benytte anlegget igjen etter vasken. Da er de nemlig ikke ferdig. Anlegget må ikke benyttes før etter kl 22. 


tirsdag 6. oktober 2020

Møll på alle loft, unntatt 2D og 2E

Etter litt over en uke med møllfeller i alle loftene, kan vi konstatere at de eneste loftene vi ikke har fått møll i fellene, er i Fjellgata 2D og 2E. 

I alle andre oppganger er det møll på loftet og beboerne bees om å ta grep mot dette. Praktiske råd og tips finner du i boligguiden. Også i det oppgangene det ikke har blitt konstatert møll så langt, bør man følge mange av de samme rådene for å unngå å få dette problemet.

 

Opprinnelig plasserte styret ut de første fellene på loftet i 2B. Der var det meldt som møll først. Her viste det ganske raskt at mange møll gikk i fellene. Da styret så disse hadde en effekt, plassert vi ut i slutten av september møllfeller på alle loftene. 

Basert på den siste ukes "fangst" er det blitt mindre møll i 2B enn det var og på nivå med det som nå er i Fjellgata 1, 2A, og 2C.




tirsdag 29. september 2020

Oppfølging av tilvalg fra Bo bedre

Refusjon og bortfall av krav

De beboerne som gjorde ulike tilvalg under balkong- og vindusprosjektet (Bo bedre) ble fakturert for dette i våres. Disse fakturaene utløste klager på grunnlaget. Det forrige styret rakk ikke å behandle ferdig disse klagene. Det nye styret har nå gjort dette. De direkte berørte andelseierne er alle tilskrevet, men det syns rimelig å opplyse om utfallet av dette til alle. Det var tre gjenstående spørsmål som det nye styret måtte ta stilling til:


a) Ekstra låssylindere med nøkkel
For de med markterrasse ble det i balkongdøren satt inn en låssylinder som er låsbar fra utsiden, slik at man kan bruke balkongdøren som en inngangsdør. Kostnaden for dette havnet på fakturaen for tilvalg. Styret har ikke kunnet dokumentere at det har blitt foretatt bestillinger og mangler derfor et grunnlag for å belaste disse leilighetene for denne kostnaden. Styret vedtok derfor å frafalle kravet om betaling for dette.


b) Sidefelt på balkong
Av de som valgte å innglassing av balkongen, var det to leiligheter som hadde en balkongtype som ikke var dekket av bestillingsskjemaet. Den løsningen de fikk levert inneholdt et ekstra glass for å kunne dekke hele balkongen og prisen var derfor også noe høyere enn det bestillingsskjemaet hadde opplyst om. Det var ikke tatt forbehold om avvik fra tegningene. Man kan vanskelig laste beboerne for å ha valgt feil type, de valgte den som var nærmest deres balkongtype, og styret har derfor valgt at disse leilighetene ikke skal betale mer enn det som den typen de hadde bestilt kostet, ikke den litt dyrere typen de fikk levert. 


c) Åpning på innglassing

Når det gjelder selve innglassingen, har det i løpet av prosjektet vært forsøkt å gi god og utfyllende informasjon om hva slags type innglassing man skulle få levert. Likevel må styret erkjenne at informasjonen ikke var god nok og at det gjennom utsagn i informasjonsbrev til beboerne ble skapt forventninger som man senere ikke klarte å levere på. 

Dette går spesielt på at man har fått innglassing som åpnes på kun den ene siden. Styret landet på å tilby alle leilighetene med lang balkong, muligheten til å enten beholde dagens løsning, eller velge å bytte hvilken side av balkongene åpningen skulle være på, eller å få en ny åpning. 

Av 11 leiligheter har seks valgt å få en ny åpning mens de øvrige fem valgte å beholde dagens løsning. Dette er nå bestilt fra Lumon. 


Samlet resultat
Flere andelseiere fikk penger tilbakebetalt fordi de allerede hadde betalt en for høy eller gal faktura. De som fortsatt hadde noe utestående fikk sitt utstående redusert. De som har valgt å få en ekstra åpning vil få dette dekket som en reklamasjon mot borettslaget. Til sammen kostet disse tre sakene borettslaget cirka 160 000 kroner. 

Det er bare å beklage at man som andelseier opplever at fakturaer fra borettslaget ikke har vært basert på korrekt grunnlag, og at man har vært for utydelig på hva som skal bli levert. Det nye styret har brukt veldig mye tid å grave i historikken for å forstå hva det har blitt informert om når til hvem, og på å forstå hvilke forventninger som har blitt skapt.

søndag 27. september 2020

Høstdugnad

Styret inviterer til høstdugnad onsdag 14. oktober klokken 17:00!

Det vil bli lett servering under og etter dugnaden. Vi håper å få sett flest mulig, og at vi kan ha en hyggelig stund rundt grillen selv i disse usikre korona-tider.

Høstdugnad! 

Skrotinnsamling 

Det vil igjen bli arrangert en skrotinnsamling! 

Hvor: Vi kommer til å merke opp et område i bakgården ved Fjellgata 2. Her plasseres skrotet, og man starter lengst innerst. Vær også flinke med å stable i høyden.

Når: Man kan starte å legge ut skrotet sitt fra dagen før dugnaden. Dagen etter dugnaden, kommer det et firma som henter med seg alt.

Hva: Det er færre restriksjoner på skrotinnsamlingen enn på container. Du kan for eksempel kaste elektrisk avfall, bildekk og gipsplater. Det eneste som ikke kan settes ut er farlig avfall.

Farlig avfall: Avfall som maling, løsemidler, spraybokser og fugepatroner kan ikke settes på skrotinnsamlingen. Under dugnaden kan man levere slikt avfall i vaktmester-rommet i kjelleren, og borettslaget vil sørge for bortkjøring senere. 

 

lørdag 26. september 2020

Flere møllfeller

Det er i dag blitt hengt opp møllfeller på alle loftene. I sommer ble det hengt opp møllfeller i Fjellgata 2B, etter rapporter om mye møll på det ene loftet der.

Etter to måneder er erfaring med møllfellene er gode. De har fanget en del møll. På den meste populære av fellene vist på bildet nederst kan man telle opp rundt 30 møll. 

Det har ikke blitt meldt om møll på de andre loftene, men styret har valgt å sette ut feller i disse også for å være på den sikre siden. 

Les mer om møll og forebygging av møll i Boligguiden.




Den mest populære fellen. Hvor mange kan du telle?