onsdag 28. september 2022

Brannalarm - årsaker og handling

 Det har vært en og annen brannalarm i det siste. De har som regel to ting til felles:

a) Brannalarmen er utløst pga matlaging.

b) Beboer har ikke satt seg inn i hvordan slå av alarmen.  

 

"Falsk alarm" får vi høre når vi kommer til stedet. Nja, når det velter røyk ut av leiligheten var det en høyst ekte alarm og vi skal være glad for at vi har et system som sørger for varsling. 

Men vi skulle helst hatt færre alarmer som skyldes at folk ikke følger godt nok med på det de har i ovnen, gryta eller stekepannen. Man må følge bedre med, og sørge for å ha kontroll slik at det ikke blir røykutvikling. 

Når alarmen går, må man handle raskt. Da må du umiddelbart få lagt et lokk på gryta eller panna og få luftet ut, og deretter ned på brannsentralen:

- Sett i nøkkelen og vri om.

- trykk på "stopp summer", så "stopp alarm". 

Dette står på brannoppslaget i alle oppgangene. Det er en fordel å gjøre seg kjent med den slik at man kjenner rutinen.
tirsdag 13. september 2022

Korrigert kwh-pris på El-bil lading

For kort siden sendte Circle K ut fakturar for ladeforbruket i første halvår (feb-juli). På denne fakturaen brukte de gammel ladepris. Circle K kommer derfor til å sende en ny faktura. Korrekt ladepris skal være 3 kroner per kWh.

Dette er opp fra tidligere annonsert og skyldes både høye strømpriser og høy nettleie. På ladeanlegget utgjør nettleien en betydelig tilleggsavgift på grunn av den høye effekten som el-billading bruker. 

Den nye nett-leiemodellen som skulle ha vært innført fra 1. januar i år, men ble først innført fra 1. juli. Både nye og gammel modell, har store tillegg for nett-effekten, men den nye modellen er noe rimeligere enn den gamle. Det var derfor uheldig for oss at innføringen av denne ble utsatt. 

En ny rimligere nettleie-modell, hjelper likevel ikke så mye i møte med de høye strømprisene. Derfor tror vi per nå at 3 kroner også vil være kwh-prisen for neste halvår. 

Prisen borettslaget tar er basert på at borettslagets faktiske kostnader skal dekkes av brukerne selv (selv-kostnad). Derfor justeres prisen, når vi vet hva kostnaden ble.

mandag 12. september 2022

Prisrekorder

I det siste har det vært noen del omsetning av leiligheter. Det er ikke så mange salg, men nok til å gi et lite inntrykk. 

I 2020 var det omsatt 11 leiligheter, i 2019 ble det omsatt 8 og hittil i år er det omsatt 6 stykk. 

For 4-roms ble rekorden satt i fjor juni med 8,65 milloner kroner. I juni var det en annen 4-roms som gikk for det samme, og annen en for nesten like mye med 8,60. 

For 3-roms fikk vi nå i august satt en ny rekord på 7,88 millioner. Forrige rekord var på 7,7 mill i fjor høst. 

En 2-roms ble i juli solgt for 4,75 og en august for 4,8. Det er godt over forrige rekord på 4,34 fra november 2020. Vel å merke ble ingen to-roms omsatt i 2021. 

Alle priser uten fellesgjeld. 

Forkjøp

Omtrent 1 av 4 leiligheter i vårt borettslag blir tatt på forskjøpsrett.


tirsdag 6. september 2022

Strømforbruket

I vår siste status for dør-prosjektet, skrev vi at basert på strømprisen hittil i år har borettslagets strømkostnader økt med ca. 134 000 kroner i forhold til budsjettet. Eller; 145 kroner ekstra per leilighet, per måned. 

Siden har det også blitt en diskusjon blant flere beboere om hvordan få ned strømforbruket og kostnadene. Det er en veldig sunn diskusjon og bidrar til ettertanke og kanskje endret handlingsmønster. 

Strømforbruket er blitt lavere
Dagens Næringsliv skrev nylig «Nå bruker nordmenn mindre strøm». Det gjelder også her i borettslaget. I løpet av årets 8 første måneder, er strømforbruket til varmtvann i Fjellgata 1 redusert med 9 %, og i Fjellgata 2A-E er nedgangen 13 %. 

Strømforbruket til varmtvannet har de siste årene vært usedvanlig stabilt. I perioden januar-august brukte vi i 2019 ca. 174 000 kWh, i 2020 omtrent det samme og i 2021 ca. 175 000 kWh. 

I samme periode i 2022 er det imidlertid brukt ca. 153 000 kWh. 

Det tyder på at, som det står i DN, at «folk flest har tatt grep». Det er vi takknemlige for, og vi oppfordrer til videre innsats! 

Oslo har fortsatt vannmangel – gjør det for Oslo
Oslo kommune oppfordrer fortsatt til felles dugnad for å spare på vannet, og presenterer flere tips i den anledning. Flere av disse tipsene vil både spare vann og strøm. 

Fremtidige tiltak for å få ned strømforbruket
Et av de store tiltakene foran oss er VVS-prosjektet. I den forbindelse er det naturlig å bytte ut borettslagets varmtvannsberedere. I dag er det en varmesentral i hver bygning. Det kan være aktuelt å gå fra to varmtvannssentraler til en for å få en mer effektiv drift. 

Det vil være naturlig å se på ulike måter for å kunne få ‘gratis’ energi eller varme, gjennom tiltak som solceller, solfangere, varmepumpe, bergvarme, eller gjenvinning av varmluften fra ventilasjonsanlegget. Hvilken eller hvilke metoder som er best egnet her, må fagfolk hjelpe oss med å avklare. 

Videre har styret et ønske om å få etablert en sirkulasjonsledning, slik at vi raskere får varmtvann i krana. På den måten får man forhåpentligvis også ned forbruket.

I tillegg kan det bli aktuelt med vannmålere i hver leilighet. Det er ikke noe som man vil installere med dagens løsning, når man står foran et større VVS-prosjekt i løpet av noen år. I dag er det to ‘stammer’ til de fleste leilighetene og det betyr at man måtte ha installert to vannmålere, eller droppet vannmåler til for eksempel kjøkkenet. Dette er noe som må planlegges i forbindelse med VVS-prosjektet.


lørdag 3. september 2022

Renteendring igjen

Styret har mottatt varsel om renteendring på borettslagets IN-lån i OBOS-Banken fra 13.09.22. Renten går opp med 0,5 prosentpoeng til 3,33 % (effektiv rente 3,40 %). 

Som følge av at lånet er individualisert (IN-lån), vil renteendringen medføre at andelseiernes
kapitalkostnader øker direkte på fakturaen med felleskostnader fra borettslaget. Det vil ha virkning fra desember.

Dette gjelder ikke for de som har innfridd sin andel av IN-lånet. 

Les mer om IN-lånet her, samt muligheter til å nedbetale ekstra og renteutvikling på IN-lånet.