tirsdag 27. desember 2022

Bruk den nye dør-automatikken og beskytt dørene

Alle hoveddørene til oppgangen skal byttes ut. De nye dørene får installert dør-automatikk. Med dette menes at det settes på en dørpumpe og denne er koblet til calling-anlegget, en leser på utsiden, og en bryter på innsiden. I tillegg kommer det en «flyttebryter». 

Calling-anlegget
Når en besøkende ringer på og blir ‘buzzet’ inn, vil hoveddøren automatisk åpne seg. 

Utvendig leser
For alle som har en iLOQ-nøkkel, legger man bare nøkkelen på leseren på utsiden og døren vil åpne seg. 

Berøringsfri åpner
Når man skal ut, tar man bare hånden foran den berøringsfrie åpneren. Det gir mindre slitasje å bruke denne når man skal ut, enn å skyve opp døren selv. Bruk automatikken! 

Flyttebryter
Dersom man trenger å la hoveddøren stå oppe mens man driver med av- og pålessing, trykker man inn «flyttebryteren» på dørpumpen. Denne er plassert høyt så man ikke trykker inn det i tide og utide. 

Merk at det er flyttebryteren som skal brukes for å holde døren åpen. Ikke dra blomsterpotter foran dør, legg matter over dørstokken, eller pinner og steiner i klem bak dørhengslene eller lignende. Dette sliter på døren og kan skade dør-automatikken. 

Flyttebryteren er heller ikke en invitasjon til å la dørene stå unødvendig åpne. Det er ikke for at barn skal kunne løpe uhindret inn eller ut mens de leker i bakgården, eller for at håndverkere skal la døren stå åpen hele dagen, eller mens man er i hagen eller på butikken. Som i dag skal døren være lukket når man selv ikke er tilstede.

Les tidligere saker om dør-prosjektet her.

 

Når de nye hoveddørene kommer, må vi ta vare på dem

søndag 25. desember 2022

Renteøkning på IN-lånet

Styret har mottatt varsel om renteendring på borettslagets IN-lån i OBOS-Banken fra 07.01.23. Renten går opp med 0,25 prosentpoeng til 4,15 % (effektiv rente 4,23 %). 

Som følge av at lånet er individualisert (IN-lån), vil renteendringen medføre at andelseiernes
kapitalkostnader øker direkte på fakturaen med felleskostnader fra borettslaget. 

Dette gjelder ikke for de som har innfridd sin andel av IN-lånet. 

Les mer om IN-lånet her, samt muligheter til å nedbetale ekstra og renteutvikling på IN-lånet.

onsdag 21. desember 2022

Nytt nøkkelsystem

Styret har i forbindelse med dør-prosjektet valgt et nytt nøkkelsystem. Dette vil omfatte alle dører i borettslaget, unntatt dørene inni i leilighetene. 

Det nye systemet heter iLOQ. Dette er et digitalt låsesystem uten bruk av batteri og uten behov for kabling. 

I tillegg har styret besluttet å installere dørautomatikk på alle hoveddørene til oppgangene.  

Slik ser den nye hverdagen ut
Du kommer hjem fra butikken med en handlepose i hver hånd. Det er ikke nødvendig å sette fra deg posene, bare legg din iLOQ-nøkkel på leseren ved siden av hoveddøra. Døra vil da automatisk åpne seg. 

Du går inn og døren lukker seg selv bak deg. Når du kommer til leilighetsdøra, setter du den samme iLOQ-nøkkelen i sylinderen i døra. Du låser opp døren ved å vri om på samme vis. 

Når du senere går opp på loftet eller ned i kjelleren, er det den samme iLOQ-nøkkelen du bruker. Det samme gjelder hobbyrommet, sportsboden eller garasjen.

Slik er det mulig
iLOQ-nøkkelen har en kryptert minnebrikke som forteller hvilke dører nøkkelen har tilgang til. Informasjonen i nøkkelen kan oppdateres når den legges på dør-leseren. Når man setter iLOQ-nøkkelen inn i nøkkel-sylinderen, skaper denne bevegelsen nok energi (bevegelsesenergi), til at syldineren får lest informasjonen på nøkkelen. Deretter er det du som vrir om og åpner døren slik du gjør på en vanlig lås. 

På hoveddørene hvor det er dør-automatikk er det koblet til strøm og et batteri som sørger for fortsatt drift dersom det skulle bli et strømbrudd. 

Markterrassene
Dørene og låsen fra markterrassen og inn til kjøkkenet er ikke omfattet. Her sitter det en helt ny sylinder og utskifting av denne er ikke omfattet av prosjektet. Imidlertid kan disse leilighetene mot et tillegg velge å bytte ut denne sylinderen med en iLOQ-sylinder og bruke den samme iLOQ-nøkkelen som ellers, også på døren til markterrassen. Pris og bestillingsfrist for dette vil bli gjort kjent senere. 

Høy sikkerhet
Tilgang til iLOQ-systemet blir gitt via en online-løsning som en utnevnt person fra styret administrer. Her legges det inn hvilke dører de ulike nøklene skal ha tilgang til. Alle endringer blir loggført fortløpende av systemet. 

Dersom en nøkkel blir mistet, kan administrator deaktivere nøkkelen. I dag når en beboere mister en nøkkel, fins det ingen slik mulighet. Med et tradisjonelt nøkkel-system øker i praksis risikoen for at uvedkommende har fått tilgang til bygningen for hver nøkkel som må erstattes. Med iLOQ-systemet beholdes kontrollen hele tiden.

Oppdatering av calling-anlegget
Nullstilling: I dag hender det at det står «i bruk» på calling-anlegget og da får ikke besøkende ringt opp. Det skyldes at noen ikke har ‘lagt på’. I tillegg bygger det seg opp regelmessig støy på anlegget som gjør at man ikke får pratet med de som ringer på. Det vil bli installert en liten enhet som sørger for at anlegget blir nullstilt en gang i døgnet. Det vil gjøre at det første problemet blir alltid blir løst senest neste morgen, og det andre problemet vil ikke lengre oppstå. 

Feil side: I Fjellgata 2 A-E sitter callingen på høyre side av hoveddøren. Dette er upraktisk siden det er siden som døren slår opp mot. Hoveddørene kommer til å bli byttet ut, og i den forbindelse kommer callingen til å bli flyttet til motsatt side. 

Automatisk åpen: Når besøkende ringer på i dag og blir ‘buzzet’ inn, må man selv åpne døren. Siden callingen står på feil side, er det mange som også drar i døren på feil side for åpne opp. Med den nye dørautomatikken, kommer hoveddøren til å åpne seg automatisk når noen blir ‘buzzet’ inn.

Les tidligere saker om dør-prosjektet her.

tirsdag 20. desember 2022

Smånytt i desember

Internett
På grunn av prisøkning hos Telia, øker internett-påslaget på den månedlige fakturaen fra borettslaget til 381 kroner. Les mer om faktura fra borettslaget her

Ikke lukk alle ventiler

Det er kaldt ute og det kan være ubehagelig med kald trekk, men det er viktig at man har lufteventilene over vinduene åpne også om vinteren. Ventilasjonsmotorene går med samme styrke og suger luft ut av leiligheten. Det må derfor være noe tilførsel.

Hvis man forsøker å stenge igjen alle ventiler, så får man for det første ikke nok frisk luft inn og får det andre blir det et stort undertrykk i leiligheten. Man får ikke en hermetisk lukket leilighet, det vil sige noe luft inn fra andre steder. Undertrykket kan være med på å gi skjeve dører og vinduer. Vi får etter hvert nye dører. Selv om det er veldig gode dører, vil alle dører være utsatt for effekten av undertrykk over tid dersom man ikke har god nok ventilasjon.

Forsøk å ha flere ventiler åpne, og innsuget vil bli fordelt på flere steder.

Ikke sko og ski i oppgangen
Er det greit å ha et sko-par i oppgangen? Hva med to? Eller fire? Eller et skoskap? Nå er det vinter og sko som drypper kan vi forstå at man ikke ønsker å sette på parketten i stua. Men løsningen er ikke å dele de våte skoene med resten av oppgangen. 

Som det heter i ordensreglene: «Oppgangene er rømningsveier og skal ikke brukes for lagring av private gjenstander. Det er derfor ikke tillatt å sette ut eller oppbevare søppel, pappesker, sko, hyller, tepper, sykler eller lignende her. Styret i Verksgata borettslag kan fjerne gjenstander uten varsel.» 

Vi ser at det er behov for å minne om dette. Sportsutstyr skal i sportsboden.

Hvor er stoppekranen
Etter den nylige vannlekkasjen i Fjellgata 2A, passer det også å minne om artikkelen om stoppekraner.
Du må vite hvor du finner stoppekranene i leiligheten din, og hvor i kjelleren du finner stoppekranene for din del av oppgangen.

mandag 19. desember 2022

Nye dører fra januar

Styret har valgt Oslo Låsservice as som entreprenør for dør-prosjektet. De monterer både dørene og det nye nøkkelsystemet. Den siste uken kom en del avklaringer endelig på plass, og vi kan nå informere om oppstart og foreløpig plan.

Oppstart og varighet
Vi tar sikte på å gjennomføre et beboermøte torsdag 5. januar klokken 18 på velhuset til Rodeløkka vel. 

Entreprenøren vil starte arbeidet i uke 2 (fra og med mandag 9. januar). 

Arbeidet kommer til å pågå til i omtrent 10 uker. Det vil si avslutning omtrent i midten av mars. Varigheten vil avhenge av at dørene blir levert som forventet fra fabrikk.

Slik blir du berørt
Det vil bli presentert en fremdriftsplan, som gir en grov oversikt om når din leilighet/oppgang blir berørt. Det vil normalt bli varslet 1-2 uker i forkant hvilken dag din dør vil bli byttet. Denne kan avvike fra fremdriftsplanen. 

Bytte av leilighetsdøren skjer i løpet av en dag. På byttedagen er det beste om en beboer kan være hjemme. Dersom ingen kan være hjemme på byttedagen, må beboer leveres nøkkel i forkant til styret.

Nytt nøkkelsystem
Vi vil i løpet av kort tid legge ut mer informasjon om nøkkelsystemet. Dagens løsning for fellesarealene er det ikke mulig å få tak i nye deler til. Derfor er det i dag en annen løsning til søppelrommene, og Yale Doorman til garasjen og hobbyrom. Når leilighetsdørene nå byttes, har det vært naturlig for styret å finne et felles system som også kan omfatte leilighetene og øvrige dører. Vi vil om kort tid legge ut mer informasjon om det nye nøkkelsystemet.

Feil og mangler

Dersom man oppdager feil eller mangler ved den nye døren, er det viktig å reklamere med en gang. Det er vesentlig enklere å få utbedret feil raskt mens arbeidet fortsatt pågås. Reklamasjoner meldes til styret.

Parkering for entreprenøren
Entreprenøren trenger to parkeringsplasser. Styret ønsker å undersøke med beboerne om noen er villig til å leie ut sine parkeringsplasser. Styret vil foretrekke en slik løsning fremfor å henvise til parkering i bakgården eller si opp eksisterende leieavtaler. Vi tilbyr derfor 1500 kroner per måned per parkeringsplass (inntil to stykk) for en periode av tre måneder fra 9. januar. Interesserte tar kontakt med styret på styret@verksgata.no så snart som mulig.

Still spørsmål

Styret tar gjerne imot spørsmål i forkant av beboermøtet, slik at vi kan sjekke dette ut med entreprenør eller prosjektleder dersom dette kreves.

Les tidligere saker om dør-prosjektet her.

 


 

søndag 18. desember 2022

Vannlekkasje i 2A

Det har oppstått en vannlekkasje i 2A fra søppelrommet. Berørte leiligheter er kjellerleiligheten og bodene i sportsrommet. Vannlekkasjeen er stoppet. 

Flere av bodene er berørt. De har fått vann over seg, og det er vann på gulvet.

lørdag 17. desember 2022

Kontroll av brannsikkerheten

I forbindelse med at borettslaget har en avtale med Norsk Brannvern, vil de komme på befaring hos oss i begynnelsen av året.

Kontrollen er satt til:
Fjellgata 1 og 2A: Mandag 2. januar
Fjellgata 2B og 2C: Tirsdag 3. januar
Fjellgata 2D og 2E: Onsdag 4. januar

Kontrollen skjer mellom klokken 17:00 og 21.00 de aktuelle dagene. 

Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten og utføre enkle kontroller. Teste, samt bytte batteri i røykvarslere og utføre enkel kontroll av slukker. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere. Det er viktig at Norsk Brannvern får kommet innom samtlige boenheter.

Ved spørsmål, vennligst kontakt styret. Eventuelt Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no