søndag 18. desember 2022

Vannlekkasje i 2A

Det har oppstått en vannlekkasje i 2A fra søppelrommet. Berørte leiligheter er kjellerleiligheten og bodene i sportsrommet. Vannlekkasjeen er stoppet. 

Flere av bodene er berørt. De har fått vann over seg, og det er vann på gulvet.