Brann

Innholdsfortegnelse:
1 Hovedtiltak mot brann
     1.1 Brannvarslingsanlegg
     1.2 Brannklassifiserte dører
     1.3 Pulverapparat
2 Egne tiltak
     2.1 Røykvarsler
     2.2 Brannteppe
     2.3 Husbrannslange
     2.4 Skumapparat
3 Handling ved brann!
     3.1 Ved brannalarm
     3.2 Når det brenner
     3.3 Ved falsk alarm
     3.4 Ved feil
     3.5 Generelle råd
     3.6 Regning for utrykning


1 Hovedtiltak mot brann
I Verksgata borettslag har vi flere tiltak som skal ivareta brannsikkerheten;
Brannvarslingsanlegg, Brannklassifiserte dører, pulverapparater og røykvarslere.

1.1 Brannvarslingsanlegg
I Fjellgata 1 og Fjellgata 2, er det installert hvert sitt brannvarslingsanlegg. I hver leilighet og i fellesareal som kjeller, garasje, oppgang og loft samt næringslokalene sitter det optiske røykvarslere.  Denne røykvarsleren er koblet til en brannsentral som sitter i inngangspartiet i hver oppgang.

Det er viktig at man orienterer seg på forhånd om hvordan alarmsystemet fungerer.

Dersom det oppstår brann eller røykutvikling i leiligheten vil røykvarsleren først varsle alarm med rødt lys og lyd i egen leilighet. Etter fire minutter vil alarmen gå i alle leilighetene. Det er mulig å avstille alarmen på brannsentralen i oppgangen, før alarmen går hos alle. Dette gjelder ikke dersom flere røykvarslere avgir alarm samtidig, da vil alle leilighetene umiddelbart varsles.

Parallelt med at alarmen går til alle, går det også en varsling til vaktsentralen hos Securitas. Securitas har flere handlingsmåter. De har en ringeliste til styret som de kan forsøke, eller de sender en patrulje eller varsler brannvesenet.

På brannsentralen blir det vist hvilken leilighet eller sone hvor det har blitt oppdaget brann/røyk. Hvis alarmen ikke har gått i din egen leilighet, ikke skru av før det avklart at det ikke brenner.

Det finnes en bruksanvisning for hvordan man tilbakestiller alarmen, ved brannsentralen i alle oppganger. Det er ikke helt rett frem å bare se på brannsentralen for å forstå hva man skal gjøre. Man er nødt til å ha bruksanvisningen i hånden og følgene stegene i denne. Men i en stresset situasjon er det et dårlig startpunkt å begynne å se på en bruksanvisning hvis man ikke allerede kjenner denne.

Derfor er det en fordel at man i "fredstid" har gjort seg kjent med branninstruksen som henger ved alarmsentralen i alle oppganger. Når alarmen går, er det fort at man blir litt stresset. Derfor er det smart å kjenne prosedyren på forhånd.

Detektoren må beskyttes mot støv i forbindelse med oppussing. Røykvarslere må beskyttes mot støv. Dersom du skal pusse opp leiligheten og det blir mye støv anbefales det å dekke til røykvarsleren med en plastpose som tapes fast. Detektoren må også beskyttes mot støv som samles opp over tid, noe som kan gi en lengre reaksjonstid på varslingen. Det anbefales at du årlig støvsuger eller blåser røykvarsleren ren.

1.2 Brannklassifiserte dører
Mellom oppgangen og leiligheten har vi ytterdører som er merket med B-30. Det betyr at døren skal tåle 30 minutter med brannpåkjenning. Les mer om brannklassifisering her.
For å opprettholde dørens evne til å tåle brann (og lyddemping) må det ikke lages hull i døren, som for eksempel fra spikere og skruer. Skal du ha et navneskilt på døren, fest det med dobbeltsidig teip.

1.3 Pulverapparat
Hver leilighet skal ha et pulverapparat. Sørg for at apparat er lett tilgjengelig.

Vedlikehold: Kontroller at pilen står på grønt en gang i måneden. Minst en gang i året kontroller at pulveret er løst ved å snu pulverapparatet på hodet og hold det mot øret i 5 til 10 sekunder. Du skal kunne høre at pulveret er løst og flyktig.

Bruk: Dra ut sikringen, sikt mot nederste del av brannen, trykk ned utløserhåndtaket. Se video: "Slik slukker du en brann med pulverapparat".

Vær oppmerksom på pulverapparat og vann ikke må brukes mot fettbrann! Et pulverapparat tømmes fort.

Pulverapparatet tilhører borettslaget. Ved eierbytte av leiligheten skal pulverapparatet bli værende i leiligheten. Andelseier er pliktig til å melde feil og mangler til styret.

Les mer om brannslukkere her.

2 Egne tiltak
Styrets oppfatter borettslagets tiltak som et minimumstiltak. Vi oppfordrer beboerne til å treffe flere tiltak. Listen nedenfor kan være aktuelle tiltak.

2.1 Røykvarsler
I tillegg til røykvarsleren som er koblet til varslingsanlegget, må alle beboere sørge for tilstrekkelig med andre røykvarslere. Generelt er det anbefalt med røykvarslere uten for alle soverom, kjøkken og stue. Røykvarsler vil generelt også reagerer tidligere på litt røyk enn detektoren.

Skal du pusse opp leiligheten eller gjøre noe annet som skaper mye støv, bør røykvarslerne midlertidig tas ned og plasseres i et rom uten støv. Alternativt må den pakkes godt inn. Husk å heng den opp før du legger deg.

Å bruke test-knappen er kun en test på at batteriet fortsatt fungerer. For å teste røykvarslerens evne til å detektere røyk, må man teste med røyk. I de fleste sikkerhetsbutikker får man kjøpt enkelt utstyr beregnet på å teste røykvarsleren med røy.

Det fins optiske og ioniske røykvarslere. For best mulig deteksjon av brann anbefales det å ha både en optisk og ionisk røykvarsler.

2.2 Brannteppe
Et pulverapparat lager mye forurensning i leiligheten og kan ikke brukes mot fettbrann. Et brannteppe er billig i innkjøp og kan brukes flere ganger.

2.3 Husbrannslange
Med kun små mengder vann kan de fleste branner enkelt slokkes. I forhold til et pulverapparat er en brannslange enkel i bruk, kan gjenbrukes og gir lite skader.

2.4 Skumapparat
Et alternativt til både vanlig pulverapparat og brannslange, er et skum-apparat. Vær obs på at dette har 5-års levetid i motsetning til et pulverapparat som har 10-års levetid.

3 Handling ved brann
3.1 Ved brannalarm
- Sørg for at alle blir varslet.
- Lukk dører og vinduer før du forlater leiligheten.
- Gå raskt ut av bygningen.
- Ikke bruk heis.
- Gå til felles møteplass ved flaggstangen foran Fjellgata1.
- Ikke rør varslingspanelet dersom du ikke vet med sikkerhet at det er falsk alarm.

3.2 Når det brenner
REDDE
- Sørg for at alle kommer i sikkerhet.
- Ser du noen som er i fare, varsle ved å rope “Brann! Brann!”
- Hjelp hverandre ut til felles møteplass.

VARSLE
- Varsle brannvesenet på NØDNUMMER 110 og oppgi adressen Fjellgata 1 eller 2.
- Varsle naboer ved å trykke inn manuell melder ved dørene i garasjeanlegg eller ved brannpanelet i første etasje av oppgangen.
- Si ifra til brannvesenet hvis det fremdeles er folk inne.

SLUKKE
- Forsøk å slukke brannen, men utsett aldri deg selv eller andre for unødig fare.
- Merk: Brannrøyk er svært giftig! Benytt aldri rømningsveier som er fylt av røyk, gå i stedet tilbake til leiligheten. Gjør deg til kjenne via balkong, slik at redningspersonell kan hjelpe deg trygt ut. For Fjellgata 1 og 2 vil brannvesenet lettest kunne bistå deg fra balkongen som vender mot Verksgata/Gøteborggata.

MØTEPLASS
Felles møteplass ved evakuering er flaggstangen foran Fjellgata 1.

3.3 Ved falsk alarm
Merk: alarmer skal kun stoppes når du har forsikret deg om at det ikke brenner.
1. Sett nøkkelen i betjeningsposisjon og trykk en gang på «stopp summer»
2. Trykk en gang på "stopp alarm"
3. Sørg for at eventuell røyk eller annet detektoren kan reagere på er luftet godt ut av leiligheten så ikke alarmen utløses på nytt.
4. Hold inne tilbakestillingsknappen til summeren gir en lyd, systemet går da tilbake i normaltilstand.
5. Orienter styret om den falske alarmen på e-post til styret@verksgata.no.

Det er viktig at du ikke oppholder deg i røykfylte rom. Ta kontakt med legevakta på telefon 116117 for råd eller dersom du mistenker røykforgiftning.

3.4 Ved feil
1. Ved feil på røykvarslerne vil brannpanelet gi en alarm som minner om en brannalarm.
2. For å skru av feilmeldingen sett nøkkelen i betjeningsposisjon i panelet og trykk en gang på «Stopp summer».
3. Orienter styret om feilen på e-post til styret@verksgata.no slik at styret kan utbedre denne.

3.5 Generelle råd

  • Gjør deg kjent med hvordan du bruker slokkeutstyr i leilighet og fellesområder.
  • Vi har kun ett trapperom som kan brukes som rømningsvei per oppgang, og det er derfor svært viktig at det ikke oppbevares ting i trapperommet som kan være til hinder for beboere som må evakuere. Orienter deg om gjeldende ordensregler for fellesområdene. 
  • Det anbefales at du årlig støvsuger eller blåser ren den optiske røykvarsleren i din leilighet. Støv på detektoren kan øke reaksjonstiden på varsling.

3.6 Regning for utrykning
Parallelt med at alarmen går til alle, går det også en varsling til Securitas. Det kan ende med at Securitas sender en patrulje til borettslaget. For denne utrykningen betaler borettslaget i underkant av 3 000 kroner. Styret forbeholde seg retten til å sende regningen for utrykningen, videre til den leiligheten som har utløst alarmen dersom beboere ikke har fulgt denne instruksen. Les mer om dette her.