Brannslukkere

Felles standard
Alle leilighetene skal minimum ha et pulverapparat fra 2020.

Skal følge leiligheten
Ved kjøp og salg av leiligheter, skal pulverapparatet følge med leiligheten.

Pulver eller skum?
Brannslukkere kommer enten i form av pulver eller skum. Styret har valgt pulver på grunn av levetid og størst kapasitet til å bekjempe brann. Pulverapparatene varer i 10 år før de må byttes, skumapparatene i 5 år. Mer om fordeler og ulemper kan du lese her. Man må gjerne skaffe seg flere og andre brannslukkere.

Vendes minimum en gang i året
Alle pulverapparater må minimum en gang i året snus på hodet, for å motvirke at pulveret klumper seg.

Flere apparater?
Noen leiligheter har i tillegg til pulverapparatet fra 2020, andre og eldre brannslukkere. Disse blir ikke byttet ut av borettslaget. Du må selv passe på når dette utløper. For enkelte er det gamle apparatet et skumapparat, og det kan være en fordel å ha forskjellige typer. Pass imidlertid på alderen på apparatet.

Innlevering
Miljøstasjonen i Sofienbergparken tar imot gamle brannslukkere.

Ansvarsforhold
I henhold til "Forskrift om brannforebygging" § 7 har borettslaget ansvaret for at leilighetene er utstyrt med minst ett slokkeutstyr, noe som hos oss er pulverapparatet.

Beboers ansvar er holde utstyret ved like og varsle borettslaget om feil og mangler.