Ordensregler

Innholdsfortegnelse:
1 Garasjen
2 Sportsbodene
3 Oppgangene (Fjellgata 2 A-E)
4 Oppgangen og svalgangene (Fjellgata 1)
5 Kjeller- og loftsbodene

1 Ordensregler for garasjen
Alle som bruker garasjeanlegget, må bidra til at anlegget ser ordentlig ut og benyttes på en sikker måte. Parkeringsplasser skal ikke brukes som lagringsplass. Styret i Verksgata borettslag kan fjerne gjenstander uten varsel.

Parkingsplassen kan brukes til enten parkering for bil, motorsykkel eller sykkel. Man kan ikke bruke den til mer enn ett av disse formålene.

Inkludert i forbudet om lagringsplass, inngår lagring av bildekk, skiboks og annet bil-tilbehør. Parkeringsplassen skal holdes ren.

Biler må parkeres så langt inn som mulig for å unngå å redusere naboers manøvreringsrom. Det er tillatt å sette opp en enkel parkeringshjelper i form av flagg eller vimpel som er egnet for dette formålet, men det er ikke tillatt å bygge ut plassen med materiale som skal være støtdempende.

Bilen må ikke stå parkert med tilhenger eller annet som bygger ut bilen.

Det er forbudt med parkering utenfor oppmerkede plasser.

Garasjen er ikke et oppholdssted. Det er røyking forbudt i hele garasjen.

For andelseiere er brudd på ordensreglene for garasjen et brudd på husordensreglene og kan forfølges på samme måte. For de med en leieavtale, er det et brudd på leiekontraktens bestemmelser.

- Styret 17.06.2020


2 Ordensregler for sportsbodene
Sportsbodene er rom for oppbevaring av større sportsartikler som sykler og akebrett. Andre gjenstander som tilbehør til bilen som bildekk, skateboard og ski-utstyr må plasseres i egen bod. Styret i Verksgata borettslag kan fjerne gjenstander uten varsel.

Det er kun beboere i Verksgata borettslag som kan benytte sportsbodene.

Det må ikke plasseres sportsartikler foran dører eller sikringstavler. Følg markeringen på gulvet. 

 - Styret 17.06.2020


3 Ordensregler for oppgangene (Fjellgata 2 A-E)
Oppgangene er ett fellesareal som vi alle passerer flere ganger om dagen. Det er også det første stedet besøkende kommer inn. Oppgangene skal alltid se rene og pene ut.

Oppgangene er rømningsveier og skal ikke brukes for lagring av private gjenstander. Det er derfor ikke tillatt å sette ut eller oppbevare søppel, pappesker, sko, hyller, tepper, sykler eller lignende her. Styret i Verksgata borettslag kan fjerne gjenstander uten varsel.

Det er tillatt med en dørmatte per leilighet.

Barnevogner er kun tillatt i kroken bak postkassene. Maks en vogn per barn.

 - Styret 07.03.2021


4 Ordensregler for oppgangen og svalgangene (Fjellgata 1)
Oppgangen og svalganger er ett fellesareal som vi alle passerer flere ganger om dagen. Det er også det første stedet besøkende kommer inn. Oppgangen og svalgangene skal alltid se rene og pene ut.

Oppgangen og svalgangene er rømningsveier og skal ikke brukes for lagring av private gjenstander.

Det er derfor ikke tillatt å sette ut eller oppbevare søppel, pappesker, sko, hyller, tepper, sykler eller lignende her. Styret i Verksgata borettslag kan fjerne gjenstander uten varsel.

Det er tillatt med en dørmatte per leilighet.

Barnevogner er tillatt under kjellertrappen. Barnevogner kan i tillegg stå i svalgangene så lenge det opprettholdes minst en meter fri bredde for rømningsvei. Maks en vogn per barn.

 - Styret 07.03.2021


5 Ordensregler for kjeller- og loftsbodene
Alle gjenstander må stå innelåst i egen bod. Styret i Verksgata borettslag kan fjerne gjenstander i fellesareal uten varsel.

Andelseier er selv ansvarlig for å skifte lyspærer i egen bod.

 - Styret 17.06.2020