søndag 21. mars 2021

Vårvask av garasjen og ladeanlegg

Vårvask av garasjen
Erfaringene fra garasjevasken i fjor høst, er det at det er viktig å få vasket garasjen en gang i året. 

Vasken avslørte flere steder hvor olje hadde fått satt seg og hvor dette ikke lot seg fjerne innenfor tiden som var avsatt. På grunn av litt større utfordringer med å få tørket ut nedre garasjeplan fikk man ikke merket opp disse plassene i fjor. 

Denne gangen skal følgende utføres: 
- Ny årlig vask av underlaget - også oljeflekker skal fjernes
- Vask av rør og kabelgater
- Vask av vegger
- Oppmerking av garasjeplassene i nedre plan
- Reparasjon av asfaltskader 

På grunn av det utvidede omfanget, må garasjen tømmes i to dager i hvert plan.

Følgende dager er satt av:
20. og 21. april: Øvre garasjeplan, inngang Gøteborggata.
22. og 23. april: Nedre garasjeplan, inngang Fjellgata.

Alle må flytte ut sin bil og tømme parkeringsplassen innen klokken 08 den aktuelle dagen. Bilen kan flyttes tilbake tidligst på ettermiddagen på dag 2 når det er gitt klarsignal for dette. Statusoppdatering vil bli lagt ut på verksgata.no

I nedre plan må også sykkelparkeringen tømmes.

De beboere som leier ut sine plasser, må si i fra til sine leietakere.

Ladeanlegg
Styret er i sluttfasen med å velge fremtidig modell for lading. Styret har søkt Oslo kommune om tilskudd, og planen er å fatte en endelig avgjørelse etter tilsagn om støtte.

Det har vært jobbet lenge med å finne gode løsninger for lading i borettslaget. Med tiden har dette blitt stadig mer aktuelt etter hvert som antall el-biler i samfunnet har økt. Fra 1. januar ble borettslagsloven endret slik at beboere med parkering nå kan kreve at styret tilrettelegger for dette. Det har også blitt klargjort i regelverket at styret har myndighet til å velge løsning, og hvordan kostnadsfordelingen skal være mellom fellesskapet og de som ønsker ladning. Kort fortalt er det fellesskapet som må dekke infrastrukturen, mens kostnadene for hvert enkelt ladepunkt og tilkobling må dekkes av den enkelte. For Verksgata borettslag er dette etter styrets syn i tråd med hvordan kostnadene til nå har vært fordelt her i borettslaget.

Det har blitt et marked for ladeløsninger hvor flere aktører nå tilbyr løsninger som er i tråd med nytt regelverk og styret har hentet inn flere tilbud. Det som i øyeblikket synes klart, er at et nytt ladeanlegg vil omfatte alle 109 parkeringsplasser. Borettslaget vil stå som eier av infrastrukturen og hver enkelt inngår avtale med leverandøren om kjøp av ladeboks og drift/serviceavtale. Som før vil strøm komme i tillegg.

For styret er det også viktig at det velges en løsning som tilbyr en mest mulig smidig overgang også for de som allerede har investert i en ladeboks.

Styret vil komme tilbake med nærmere informasjon om ladeanlegget så snart vi kan dette.


onsdag 17. mars 2021

Ny forvaltningskonsulent

Borettslaget har fått en ny forvaltningskonsulent hos OBOS, Sunniva Nordmelan. 

Hun overtar etter Line Hovland som har vært forvaltningskonsulentfor borettslaget siden 2013. 

Kontaktinformasjon på OBOS-siden i boligguiden. 


tirsdag 16. mars 2021

Vannet stenges torsdag

Det er behov for diverse utbedringer i teknisk rom i Fjellgata 2. 

I forbindelse med dette vil vannet bli stengt førstkommende torsdag 18. mars i perioden 09:00 til 15:30. 

Stengingen gjelder kun Fjellgata 2.

 

Kaldt vann? 

Enkelte har kommentert til styret at det i det siste tidvis har vært kaldt vann i dusjen. Ved normal drift er det i Fjellgata 2 hele fem varmtvannsberedere med 600 liter varmt vann som holder 80 grader. Det kan virke som at i perioder er forbruket av varmtvann større enn det anlegget rekker å varme opp på nytt. Vi håper å få vurdert tilstanden på disse samtidig, men i utgangspunktet er det andre reperasjoner og tiltak som gjøres nå.  

Rens blandebatteriet

Hvis du opplever kaldt/lunket varmt vann i dusjen, kan det være en ide å rense silen i blandebatteriet ditt. Hvis dette er ukjent for, kan nettopp dette være et problem. Blandebatteriet inneholder en sil som har en tendens til å bli tett på grunn av organiske materiale i vannet. Over tid kan dette redusere mengden varmtvann som slipper igjennom og ut gjennom dusjhodet. Blandebatteriet bør i utgangspunktet renses jevnlig. 

Dette blir gjort

Et av tiltakene denne gangen er å reduserer temperaturen på varmtvannet som sendes ut. Dette holder i dag 65 grader. Maksimalt anbefalt temperatur fra bygg-myndighetene er 55 grader. Dagens høye temperatur medfører risiko for skolding. Enkelte har meldt om at de kan oppleve bølger av varmtvann. Dette tiltaket er primært for å redusere risiko for liv og helse, men det kan også bidra til at det brukes noe mindre varmtvann noe som kan avlaste problemet omtalt over. 

Av andre tiltak er det blant annet en pågående lekkasje som skal tettes, en del på varmtvannsledning som er feilmontert skal byttes før denne gir etter og et lokk som mangler skal erstattes for å unngå uønskede lekkasjer.

På den mer tekniske siden skal det bli installerte en reduksjonsventil. Denne vil sikre et jevnt korrekt trykk på vannet og mindre slitajse på VVS-installasjoner. Denne danner et vern mot plutselig trykkendringer på hovedvannledningsnettet til Oslo. I samme runde installeres det en tilbakeslagsventil og ekspansjonskar. Alt dette bidrar til bedre og tryggere drift i det tekniske rommet. I Fjellgata 1 er det tekniske utstyret fra 2013, og der er disse tingene på plass fra før.


torsdag 4. mars 2021

Ny branninstruks

På oppslagstavlene er det nå hengt opp en ny branninstruks. Gjør deg kjent med denne!

Branninstruksen og noe mer informasjon er også gjort tilgjengelig i Boligguiden på en egen brannside. 

Denne har fått en egen kortadresse: verksgata.no/brann 

Det er også lenket direkte til denne siden i topp-menyen som er tilgjengelig på alle sidene.

Vet du hva skal gjøre hvis det brenner?