mandag 26. februar 2024

Lavere eiendomsskatt i 2024!

Eiendomsskatten til Oslo kommune for 2024 er nå klar. For de fleste blir denne vesentlig kuttet. Noen få slipper helt. I gjennomsnitt halveres beløpet!

Økt bunnfradrag
Hovedgrunnen til nedgangen er at bunnfradraget økes fra 4 millioner til 4,7 millioner. I tillegg reduseres skattesatsen fra 3 promille til 2,8 promille.

Eksempler på eiendomsskatten
3-roms: For en vanlig 3-roms på 87 kvm leilighet i FG1 synker eiendomsskatten fra 2 195 til 827 kroner. 

4-roms: For en vanlig 4-roms på 95 kvm leilighet i FG2 synker eiendomsskatten  fra 3 126 til 1 741 kroner. En slik leilighet var i fjor verdsatt til 6 510 000 kroner mens den nå er verdsatt til 7 203 000.

Kontroll arealet
Du må selv sjekke at eiendomsskatten du betaler er riktig. Ved å se i skatteseddelen kan du sjekke hvilket areal som er brukt.

Mer informasjon i Boligguiden
I boligguiden kan du lese mer om eiendomsskatt og finne skatteseddelen hvor du finner grunnlaget for din leilighet.

fredag 23. februar 2024

Heisen er nå klar for bruk!

Den nye heisen er nå klar for bruk. Vi fikk i dag driftstillatelse fra Plan- og bygningsetaten.

Formelt har vi i dag hatt overtakelse av heisen. Det er fortsatt noen småting som skal gjøres før alt er helt ferdig. Det gjenstår litt opprydding og rengjøring, gulvet i heissjakten skal males samt andre mindre oppfølgingspunkter. Prosjektet er derfor ikke helt avsluttet ennå.

Men for beboerne i Fjellgata 1 som har vist stor tålmodighet og vært uten heis i flere uker, er ventetiden nå endelig forbi!

 

 


søndag 18. februar 2024

Ordinær generalforsamling 2024

Verksgata borettslag vil avholde ordinær generalforsamling innen utgangen av juni 2024. Tentativ dato er 28. mai. 

Egen innkalling med saksliste kommer senere. I forkant av møtet vil alle andelseiere motta en formell innkalling med informasjon om når og hvordan møtet skal avholdes.

Frist for innlevering av saker

Forslag som andelseier ønskes behandlet på generalforsamlingen må være meldt til styret senest 1. mars 2024.

Utforming av forslag

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen er det ønskelig at:

·       det går klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen,

·       forslagstiller formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe generalforsamlingen å behandle og ta stilling til saken.

Navnet på forslagsstiller vil fremkomme i saksfremstillingen.

Innsending av forslag

Forslag sendes på saker på epost til styret@verksgata.no.

 

Kandidater til styret og valgkomiteen

Vi viser til oppslag på Facebook fra valgkomiteen og oppfordrer de som er interessert i verv om å melde sin interesse direkte til valgkomiteen.

fredag 9. februar 2024

Heisen snart klar

Det meldes om god fremdrift på heisprosjektet. Vi begynner å nærme oss det avsluttende arbeidet, og regner med at en gang i løpet av uke 8 vil vi kunne ta den nye heisen i bruk. Vi sier i fra nærmere om dette.

Heismotor og heiskupe er på plass, nå er nytt styreskap under installering og motvektene skal monteres for å nevne noe. De midlertidige sikringsdørene kommer snart til å bli fjernet, og det skal gjøres litt fuging og utlisting.

Vi skal også få på plass en kobling mellom heisen og brannvarslingsanlegget. Ved brann skal ikke heisen brukes. Dersom brannalarmen går, vil heisen kjøre automatisk ned til 1. etajse og åpne døren.

Når arbeidet med heisen er ferdig skal det søkes om driftstillatelse og ferdigattest. Dette går normalt raskt, men er en liten usikkerhetsfaktor. Det blir derfor fort slik at alt arbeidet er gjort og heisen ser ferdig ut, men da venter man altså på en formell godkjennelse får man får klarsignal.

Spørsmål
Dersom du har spørsmål, kan du kontakte Erik Hilde i styret. Han bor i 3. etasje i FG1. Eventuelt på telefon 909 36 919.

 

Les tidligere saker om heis-prosjektet