torsdag 21. desember 2023

Borettslaget 40-år!

I det 2023 går mot slutten, kan vi se tilbake på 40 år med borettslag-historie. I 1983 flyttet de første beboerne inn, og noen har likt seg her så godt at de har blitt boende. I hele ti av 77 leiligheter har vi beboere som flyttet inn hit i 1983. 

Vi har ikke markert 40 års jubileet på noen storslagen måte, men styret har gitt alle 40-åringene våres en orkide på vegne av borettslaget. Det var en veldig hyggelig runde og det varmet hvor mange hyggelige minner man hadde fra borettslaget. Vi vil bruke anledningen til igjen å gratulere! 

Det er litt artig at etter generasjonen som flyttet inn i 1983, kan nestemann skilte med en botid ‘bare’ fra 1994.

I gjennomsnitt er botiden 12 år, men det kan nok være misvisende når så mange har bodd her i 40 år. I 33 av leilighetene er det under fem års botid, mens i 16 leiligheter har man bodd her imellom 5 og 10 år. Halvparten av leilighetene har under 6,5 års botid.

Uansett hvor lenge du har bodd her, ønsker vi alle en riktig god jul!


 

Felleskostnadene øker fra 1. februar

Flere kostnader øker kraftig 

Enkelte av borettslagets kostnader øker svært mye. En av de budsjettpostene som vi merker det mest på er vann- og avløpsavgiften til Oslo kommune. Denne øker med 28 % og utgjør alene en økningen i borettslagets kostnader med 140 000 kroner. Renovasjonsavgiften øker med ‘bare 8’ prosent, eller ca 20 000 kroner. 

Andre kostnader som øker mye er vakthold, forsikring og renhold. 

Telia øker også 

Telia har også varslet en økning. Derfor øker internett-tillegget fra 398 kroner til 414 kroner. 

Må balansere med økte inntekter 

I fjor var første gang på mange år at styret justerte garasjetillegget. Det ble da justert med siste års inflasjon. Styret gjør tilsvarende i år, og øker garasjetillegget fra 214 kroner til 220 kroner. 

Tilsvarende justerer vi prisen på som borettslagets leietakere/bruksrettshavere må betale for garasjeplass og næringslokaler. 

Flere kan nok tenke at felleskostnadene er høye nok som de er, men for å få økningen i kostnadene til å balansere med økte inntekter, må også felleskostnadene øke. Situasjonen er veldig lik den som borettslaget hadde i fjor og som er nærmere omtalt her. 

For å balansere budsjettet må felleskostnadene øke med ca 275 000, noe som gir en økning på 7,15 %. 

Prosjektene går bra 

På den positive siden har de større vedlikeholdsprosjektene våre det siste året gått bra. For dørene fikk vi et betydelig ENØK-tilskudd, og for heis-prosjektet er det så langt bare sendt inn en mindre endringsmelding slik at vi der ligger godt innenfor budsjettet per nå. 

Fortsetter å ta høyde for VVS-prosjektet

Det meste rundt et fremtidig VVS-prosjekt er beheftet med stor usikkerhet på det stadiet vi er nå. Vi vet ikke når det blir, og vi vet ikke sikkert hvor dyrt blir selv om vi fikk et grovt anslag i VVS-rapporten. Styret mener det at det er bedre med noen skrittvise økninger av felleskostnadene i forkant, enn en kraftig økning i etterkant. I fjor la vi på 5 % ekstra for å begynne å ta høyde for VVS-prosjektet. Vi gjentar dette også i år. 

Hva er felleskostnadene?

Merk at når vi her snakker om felleskostnadene, snakker vi ikke om hele totalsummen på regningene du får fra borettslaget. Hva som inngår i regningen, er forklart her.  

 For en gjennomsnittlig 4-roms leilighet så det slik ut i 2023: 

 Felleskostnader  4 937
 Eiendomsskatt*  260
 Internett  398
 IN-lån (Kapitalkost. lån 1)**  2 203
 Garasje  214
 Sum  8 012

* Gjennomsnitt for hele året

** Kostnad på slutten av året 

 

Oppsummering

Felleskostnadene øker med 12,15 %. For en gjennomsnittlig 4-roms leilighet slik den over, utgjør det 600 kroner i måneden. 

Internett-tillegget øker til 414 kroner. 

Garasjetillegget øker til 220 kroner. 

Alle endringene gjelder fra 1. februar 2024.

lørdag 16. desember 2023

Status på heisprosjektet

De siste par ukene har den gamle heisen blitt revet og i heissjakten er gjort forberedelser for montering av den nye heisen. Blant annet har det blitt boret ut plass til nye festepunkter. 

Det er to leverandører inne i prosjektet. Det byggetekniske som leveres fra LBU AS er ferdig for denne første fasen med riving og forberedelser. Stafettpinnen går nå videre til Kone som skal levere og montere den nye heisen. 

Kone kommer til å starte opp rundt midten av januar, litt senere enn først planlagt. Det blir derfor nå en periode uten arbeid på stedet. Det settes inn en ekstra mann for montasjen, slik at mye av den forsinkede oppstarten likevel blir jobbet inn og at sluttdato blir omtrent som tidligere varslet. 

Spørsmål
Dersom du har spørsmål, kan du kontakte Erik Hilde i styret. Han bor i 3. etasje i FG1. Eventuelt på telefon 909 36 919.

Les tidligere saker om heis-prosjektet

  

fredag 15. desember 2023

Kontroll av røykvarslere og brannslukkere

Norsk Brannvern vil foreta en kontroll av røykvarslere og brannslukkere.

Kontrollen er satt til:
Mandag 15. Januar: Fjellgata 1 og 2A
Tirsdag 16. Januar: Fjellgata 2B og 2C
Onsdag 17. Januar: Fjellgata 2D og 2E

Kontrollen skjer i tidsrommet kl 17:00 til 21:00.

Oppslag som henger i oppgangene