torsdag 17. august 2023

Informasjon om heis-prosjektet

Styret har nå med hjelp fra Heiskonsulenten AS inngått en avtale med to entreprenører om ny heis. 

Bakgrunn

Dagens heis er opprinnelig fra da bygget stod ferdig i 1983. Det har vært gjennomført jevnlig service på heisen, og hvert andre år gjennomføres det en heiskontroll som rapporterer status til kommunen. Heiskontrollen i 2020 kom med to sikkerhetsavvik, mens heiskontrollen i 2022 hadde de samme to sikkerhetsavvikene og tre nye. Ingen av avvikene var så alvorlig at heisen måtte stoppes, men uten tiltak løper man en risiko for en uforutsett driftsstans. 

Vi har fått vurdert ulike tiltak, men på en 40 år gammel heis vil de fleste tiltak være av forbigående karakter og et skifte av heis må man uansett regne med. Slik styret vurderte saken, kunne vi enten foreta en planlagt utskifting av heisen, eller kjøre videre inntil heisen plutselig stopper på grunn av at ulike komponenter ryker eller til heisen får driftsforbud på grunn av nye avvik. 

For styret fremstod en planlagt utskifting å foretrekke. Heiskonsulenten AS har vært engasjert for å finne en best mulig løsning. I utgangspunktet ønsket vi oss en modernisering av dagens heis. Gjennom å beholde enkelte deler av den gamle heisen, ville man tro at det kunne bli noe billigere enn en full utskifting. Etter hvert som vi har fått foretatt avklaringer med potensielle entreprenører, har det blitt klart at en modernisering ikke nødvendigvis ender opp med å være billigere, og at en full utskiftning vil være å foretrekke.

Organisering

Atle Johannessen i Heiskonsulenten AS er prosjektleder.  Heiskonsulenten AS er deleid av OBOS og de ansatte. Prosjektleder har hjulpet styret med vurdering av ulike alternativer, utforming av anbudsdokument, avklaringer mot entreprenører, forhandling av pris og kontraktinngåelse. Prosjektleder er også engasjert for å følge opp gjennomføringen av byggearbeidene. 

Det er inngått avtale med to entreprenører: LBU AS og Kone AS.

LBU AS har ansvaret for det byggetekniske. De skal fjerne den gamle heisen og gjøre klart for den nye.

Kone AS har ansvaret for å levere og montere den nye heisen.

Kort om heisen

Den nye heisen kommer til å ha litt bedre plass enn den gamle, og det blir uten dør som slår ut. Dermed blir det litt enklere å bruke heisen når man kommer med for eksempel en barnevogn.
Heisen leveres med en front i standard børstet rustfritt stål.

Byggeperioden og arbeidet

Oppstart av det byggetekniske arbeidet vil være i slutten av november og dette arbeidet pågår frem til jul. Rett etter nyttår starter Kone opp med selve installasjonen av den nye heisen, og dette forventes ferdig til midten av februar. I alt vil det ta cirka tre måneder. Etter dette kan den nye heisen tas i bruk. 

I byggeperioden vil det forekomme mye støyende arbeid. 

Styret vil informere om konkret dato nærmere oppstarten.

Kostnad

Prosjektbudsjettet for heis-prosjektet er på 2,2 millioner kroner. Dette omfatter prosjektledelsen, det byggetekniske arbeidet, den nye heisen og malingen av heistårnet. Prosjektet finansieres av et nytt låneopptak. Selve låneopptaket i seg selv er det tatt høyde for i budsjettet, men stadig økende renter gjør det sannsynlig med noe justering av felleskostnadene.

Spørsmål og svar

Ta kontakt med styret dersom du har spørsmål til heis-prosjektet.


Ny heis blir litt større enn den gamle