onsdag 16. august 2023

Fortsatt mye møll

Det er fortsatt mange møll på flere av loftene. Spesielt utsatt er Fjellgata 1, 2A, 2B. 

Vår gjennomgang av limfellene i de ulike oppgangene viser:

Fjellgata 1: Rundt 200 møll

2A: 18 møll

2B: 48 møll

2C: 2 møll (kun på venstre side)

2D: Ingen

2E: 3 møll (kun på venstre side)

Hvis man har klær eller tekstiler på loftet må dette pakkes godt inn.

Bekjempning

Vi har nå over lengre tid hatt limfeller på loftene. Disse gir oss mulighet til å følge med på situasjonen og varsle beboere om tilstanden slik som gjennom dette oppslaget. På de loftene hvor det er mange møll får ikke limfellene gjort så mye med problemmet, mens vi har et håp om at det kan virke mer preventivt på de loftene hvor det ikke er så mye møll i utgangspunktet. 

For å virkelig få bukt med problemmet er vi avhengig av at alle rydder i egen bod. Støvsug esker, bokser og skap. Vask klær og tekstiler og pakk det godt inn.

Les mer om møll her 

I Fjellgata 1 har vi et forsøk gående med en UV-lampe. Det har gått en del møll i denne også, men aller mest i limfellene rundt UV-lampen. UV-lampen har i tillegg tatt mange majorstubiller. Disse har vi ikke så ofte sett i limfellene.