torsdag 31. august 2023

Påminning: Brannkontrol onsdag 6. september

En liten påminning om brannkontrollen onsdag neste uke. Hvis du ikke kan være hjemme, er det fint om du kan alliere deg men en nabo slik at kontrolløren får tilgang.

----------

Onsdag 6. september gjennomfører Firesaft test og kontroll av brannalarm-anlegget. 

For å få testet "alle sirener og alarmorganer", trenger de tilgang til alle leiligheter.

Tentativ kjøreplan:
Fjellgata 1: cirka 08:00 -10:30
Fjellgata 2A til 2E: cirka 10:30 - 16:0
Alle tider cirka.Skriv fra Firesafe. Trykk på bildet for større.

onsdag 30. august 2023

Tyveri fra garasjen

Tirsdag morgen opplevd en av våre naboer å bli frastjålet et batteri til en elektrisk sykkel. 

Bilder fra videoovervåkingen viser handlingsforløpet: 

- Porten ut mot Fjellgata går opp, og en bil kjører ut av garasjen ca 08:17. 

- Bilen kjører bort og porten står fortsatt åpen. 

- Porten begynner å gå ned, og rett før porten er helt lukket, går en mann mot porten og slenger inn et bein. Porten går så opp igjen. 

- Vedkommende venter litt utenfor, til porten er nesten helt åpen og går så inn. 

- Han går raskt innover i garasjen og undersøker først en sykkel lengre inn, før han stopper opp ved en sykkel enda lengre inn. Der setter han seg ned ved sykkelen og blir sittende en stund. Her er handlingen delvis utenfor kamera. Vi har blitt fortalt at det forsvant et batteri fra sykkelen på denne plassen. 

- Tyven går så mot porten igjen, men stopper og ved den store sykkelparkeringen nærmest porten, hvor han er litt frem og tilbake før han går raskt mot utgangen og går ut gjennom døren. 

I alt oppholder han seg i eller rundt garasjen i cirka fire minutter. 

Saken er politianmeldt av eier av sykkelen. Borettslaget vil utlevere bilder til politiet dersom det blir aktuelt. 

For alle oss andre, er saken er påminnelse om å ikke oppbevare verdisaker i garasjen. Også i garasjen må sykler låses godt og ting som er lett å plukke med seg og kostbart bør man ta med seg. I bilen bør man ikke la verdisaker være synlig. 

Har man anledning er det fint å vente til porten har gått ned, eller i det minste til den har begynt å gå ned.


lørdag 26. august 2023

Renteøkning på IN-lånet (sept 2023)

Styret har mottatt varsel om renteendring på borettslagets IN-lån i OBOS-Banken fra 08.09.2023. Renten går opp med 0,20 prosentpoeng til 5,35 % (effektiv rente 5,49 %). 

Som følge av at lånet er individualisert (IN-lån), vil renteendringen medføre at andelseiernes
kapitalkostnader øker direkte på fakturaen med felleskostnader fra borettslaget. 

Dette gjelder ikke for de som har innfridd sin andel av IN-lånet. 

Les mer om IN-lånet her, samt muligheter til å nedbetale ekstra og renteutvikling på IN-lånet

Les også her om hva som skjer med IN-lånet når renten øker. mandag 21. august 2023

Kiwi flytter og utvider

For mange beboere en tur til Kiwi-butikken i Gøteborggata et fast innslag i hverdagen. Denne skal nå flytte, og tar over lokalene hvor det i dag er en Joker-butikk i Københavngata 10.

I Københavngata 10 planlegges det en større ombygging, som utbygger nå har fått igangsettingstillatelse for fra Plan- og bygningsetaten. Blant annet skal arealet som er satt av til butikk utvides kraftig. 

I tillegg er det planlagt areal for et apotek, men av byggesaken kan vi se at det ikke avklart ennå hvilket apotek det blir. Det er ikke kjent når flyttingen vil skje.

Illustrasjonene under er fra av Hille Melbye Arkitekter AS, hentet fra byggsaken.


Før

Etter
Arealplan


søndag 20. august 2023

Ventilasjon i leilighetene – pass på dette

Det kommer ofte henvendelser til styret om undertrykk i leilighetene. Det kan for eksempel være at det døren er litt tung å åpne eller at det er veldig sterk trekk fra lufteventilen over et vindu. Vi får også henvendelser fra folk som syns avtrekket ikke fungerer godt nok og at suger for lite og at luften blir tung i leiligheten.

Etter dør-prosjektet fikk vi henvendelser fra beboere som opplevde at det kom trekk gjennom den nye låsen. Hva skjer og hvorfor er det slik?

Dette var bakgrunnen for at vi før sommeren fikk gjennomført en befaring i noen utvalgte leiligheter med en ventilasjonsekspert fra OBOS Prosjekt. Fire av leilighetene som ble valgt ut hadde alle rapportert om ulike problemer med ventilasjonen, i tillegg til at en kontroll-leilighet ble valgt hvor det ikke var kjente problemer.

Kort oppsummert var tilbakemeldingen at leilighetene som har ulike problemer ikke har nok åpne lufteventiler, og/eller montert noe foran avtrekket, og/eller har forhold i leiligheten som medfører nedsatt effekt av ventilasjonen. Viftene til borettslaget er ikke for sterke, og kunne nok vært justert opp.

Gjennomgang av leilighetene

I leilighet A var det montert opp et skap foran avtrekket på bad. Fra det opprinnelige avtrekket var det montert en fleksibel kanal gjennomskapet som kom ut på siden. Denne kanal har så mye ekstra overflate at det gir motstand og reduserer avtrekket.

I leilighet B var det en åpen garderobeløsning og mange gjenstander, noe vår ekspert mente var med å redusere utvekslingen av luft. Målingene viste av avtrekket fungerte som det skulle, men luften føltes tung.

Leilighet C er en av flere 3-roms som har bygd om slik at kjøkkenet har blitt et soverom og man har fått en halvåpen kjøkken/stue-løsning. Dette gir utfordringen for ventilasjonen for avtrekket er på samme sted som før (det som nå er soverom). Eier har forsøkt løst dette ved å lage en lang kanal som førte frem til et overskap over stekeovnen. Det var ingen åpninger fra overskapet og ut. Leiligheten har i praksis stengt avtrekket sitt.

Leilighet D opplevde at det var et stort undertrykk og at døren var hard å åpne. Nesten ingen av friskluftventilene var åpne. Når disse ble åpnet, ble undertrykket utlignet. På kjøkkenet var det også her et overskap for avtrekket, men det var lagd til en åpning i skapet. Foran denne åpningen satt det en ikke-standard list/ventil og denne medførte ekstra ulyd fra avtrekket.

Målinger av avtrekket

For at innemiljøet i en leilighet skal være sunt, skal det hele tiden være en utskifting av luften. Hos oss har vi ventilasjonsmotorer som suger luften ut av leilighetene og frisk luft skal tilføres gjennom ventilasjonsventilene i vinduene.

Kravet til luftmengde måles i antall kubikkmeter per time (m3/h). Når det bygges nytt i dag, er kravet 54 på bad og 36 på kjøkken.

I alle leiligheten ble effekten på avtrekket målet. Ikke alle steder var det mulig å gjennomføre målinger fordi det var montert skap og annet nært avtrekket. Målingene viste ingen forskjell mellom leiligheter i 1. eller 4. etasje eller på bad og kjøkken. Med unntak av en måling lå verdiene i intervallet fra 31 til 43.

Anbefalingen fra eksperten var ikke å justere ned, men heller å justere opp effekten, fordi målingene indikerer at det er så lavt det kan være hos oss.

Tiltak

I boligguiden/ventilasjon, har vi skrevet om hvordan ventilasjonen hos oss fungerer og hva du som beboere må gjøre. Vi har her lagt til ytterligere et tips som vi fikk, nemlig en daglig lufterutine. Gå til boligguiden og les denne.

Det viktigste rådet vi kan gi er at man må holde alle friskluftventiler åpne til enhver tid. Noen er stenger igjen alt for å unngå kald trekk og ulyd, men ved å åpne alle fordeles trekken på flere steder. Ved å ha friskluftventilene igjen, for man en vakuumeffekt og det vil sige inn luft rundt vinduer og andre steder. Løsningen er ikke å tette igjen mer, det er åpne ventilene.

Dette gjelder sommer som vinter.

I tillegg må vi anbefale beboere om å ikke plassere skap eller annet i veien for avtrekket. Da blir det redusert effekt, og ansvaret for dette er ditt eget.

Kald luft inn, vames opp, fuktig luft ut. Så enkelt, men da må det komme luft inn.


lørdag 19. august 2023

Nytt tilbud: Byttekrok på hobbyrommet

Etter forslag fra en av våre beboere, har styret besluttet å opprette en byttekrok. I god gjenbruk-ånd har vi fått tak i en brukt IKEA-hylle og satt denne inn på hobbyrommet.

Tanken er at det skal være en enkel og miljøvennlig måte for beboere å bytte eller gi bort brukte, men brukbare gjenstander til andre beboere. 

På miljøstasjonen i Sofienbergparken fins det en gjenbrukstasjon som egner seg for de større tingene. 

Styret har lagd retningslinjer for bruken, disse er også hengt opp på hyllen. 

Usikker på hvor hobbyrommet er? Det er i Fjellgata 2A, inngang til venstre for garasjeporten fra Fjellgata.fredag 18. august 2023

Uendret pris for lading av El-bil

Overskriften sier det meste. Vi fortsetter med en pris på 1,50 kroner per kWh for lading. 

Det var prisen vi la til grunn for den siste faktueringsperioden (feb 23 - juli 23), og også den vi legger til grunn for neste (aug 23 - jan 24).

Styret har som mål at ladeprisen skal være mest mulig lik borettslagets faktiske kostnad. Dersom vi ser at prisene blir høyere, kan vi gjøre justeringer.torsdag 17. august 2023

Informasjon om heis-prosjektet

Styret har nå med hjelp fra Heiskonsulenten AS inngått en avtale med to entreprenører om ny heis. 

Bakgrunn

Dagens heis er opprinnelig fra da bygget stod ferdig i 1983. Det har vært gjennomført jevnlig service på heisen, og hvert andre år gjennomføres det en heiskontroll som rapporterer status til kommunen. Heiskontrollen i 2020 kom med to sikkerhetsavvik, mens heiskontrollen i 2022 hadde de samme to sikkerhetsavvikene og tre nye. Ingen av avvikene var så alvorlig at heisen måtte stoppes, men uten tiltak løper man en risiko for en uforutsett driftsstans. 

Vi har fått vurdert ulike tiltak, men på en 40 år gammel heis vil de fleste tiltak være av forbigående karakter og et skifte av heis må man uansett regne med. Slik styret vurderte saken, kunne vi enten foreta en planlagt utskifting av heisen, eller kjøre videre inntil heisen plutselig stopper på grunn av at ulike komponenter ryker eller til heisen får driftsforbud på grunn av nye avvik. 

For styret fremstod en planlagt utskifting å foretrekke. Heiskonsulenten AS har vært engasjert for å finne en best mulig løsning. I utgangspunktet ønsket vi oss en modernisering av dagens heis. Gjennom å beholde enkelte deler av den gamle heisen, ville man tro at det kunne bli noe billigere enn en full utskifting. Etter hvert som vi har fått foretatt avklaringer med potensielle entreprenører, har det blitt klart at en modernisering ikke nødvendigvis ender opp med å være billigere, og at en full utskiftning vil være å foretrekke.

Organisering

Atle Johannessen i Heiskonsulenten AS er prosjektleder.  Heiskonsulenten AS er deleid av OBOS og de ansatte. Prosjektleder har hjulpet styret med vurdering av ulike alternativer, utforming av anbudsdokument, avklaringer mot entreprenører, forhandling av pris og kontraktinngåelse. Prosjektleder er også engasjert for å følge opp gjennomføringen av byggearbeidene. 

Det er inngått avtale med to entreprenører: LBU AS og Kone AS.

LBU AS har ansvaret for det byggetekniske. De skal fjerne den gamle heisen og gjøre klart for den nye.

Kone AS har ansvaret for å levere og montere den nye heisen.

Kort om heisen

Den nye heisen kommer til å ha litt bedre plass enn den gamle, og det blir uten dør som slår ut. Dermed blir det litt enklere å bruke heisen når man kommer med for eksempel en barnevogn.
Heisen leveres med en front i standard børstet rustfritt stål.

Byggeperioden og arbeidet

Oppstart av det byggetekniske arbeidet vil være i slutten av november og dette arbeidet pågår frem til jul. Rett etter nyttår starter Kone opp med selve installasjonen av den nye heisen, og dette forventes ferdig til midten av februar. I alt vil det ta cirka tre måneder. Etter dette kan den nye heisen tas i bruk. 

I byggeperioden vil det forekomme mye støyende arbeid. 

Styret vil informere om konkret dato nærmere oppstarten.

Kostnad

Prosjektbudsjettet for heis-prosjektet er på 2,2 millioner kroner. Dette omfatter prosjektledelsen, det byggetekniske arbeidet, den nye heisen og malingen av heistårnet. Prosjektet finansieres av et nytt låneopptak. Selve låneopptaket i seg selv er det tatt høyde for i budsjettet, men stadig økende renter gjør det sannsynlig med noe justering av felleskostnadene.

Spørsmål og svar

Ta kontakt med styret dersom du har spørsmål til heis-prosjektet.


Ny heis blir litt større enn den gamle

onsdag 16. august 2023

Ny sand i sandkassa

Denne uken har vi fått ny sand i sandkassen, slik det ble vedtatt på generalforsamlingen. 

Kattenettet kom på plass tidligere i sommer, og vi ser at det brukes. Fortsett med det, så holdes sanden ren og frisk så lenge som mulig 😀


Fortsatt mye møll

Det er fortsatt mange møll på flere av loftene. Spesielt utsatt er Fjellgata 1, 2A, 2B. 

Vår gjennomgang av limfellene i de ulike oppgangene viser:

Fjellgata 1: Rundt 200 møll

2A: 18 møll

2B: 48 møll

2C: 2 møll (kun på venstre side)

2D: Ingen

2E: 3 møll (kun på venstre side)

Hvis man har klær eller tekstiler på loftet må dette pakkes godt inn.

Bekjempning

Vi har nå over lengre tid hatt limfeller på loftene. Disse gir oss mulighet til å følge med på situasjonen og varsle beboere om tilstanden slik som gjennom dette oppslaget. På de loftene hvor det er mange møll får ikke limfellene gjort så mye med problemmet, mens vi har et håp om at det kan virke mer preventivt på de loftene hvor det ikke er så mye møll i utgangspunktet. 

For å virkelig få bukt med problemmet er vi avhengig av at alle rydder i egen bod. Støvsug esker, bokser og skap. Vask klær og tekstiler og pakk det godt inn.

Les mer om møll her 

I Fjellgata 1 har vi et forsøk gående med en UV-lampe. Det har gått en del møll i denne også, men aller mest i limfellene rundt UV-lampen. UV-lampen har i tillegg tatt mange majorstubiller. Disse har vi ikke så ofte sett i limfellene.

lørdag 5. august 2023

Heistårnet skal males

Nå skal heis- og trappetårnet i Fjellgata 1 males. Dette er en forberedelse for arbeidet med ny heis som vi håper starter opp senere i høst. Mer informasjon om selv heisutskiftingen vil komme senere. 


Nå er det mer enn bare ett sted i borettslaget som kunne trengt en omgang eller to med penselen, men dette arebidet begrenses til det som er nødvendig med tanke på den nye heisen. Det er derfor øst-veggen på som vist på bildet over, som kommer til å bli tatt nå.

Det har vært et problem i lang tid, at det ved kraftig regnvær har trukket vann gjennom lecamuren, slik at det tidvis har rent vann nedover veggen inne i tårnet, og malingen innvendig har flasset av. Dette problemmet fins også inne i heissjakten.

Det vil i neste uke bli satt opp et stillas, og uken etter starter selve arbeidet med å fjerne gammel puss og maling der det er nødvendig. 

Som man kanskje kan se av nærbildet ser vi en vegg med flere skjolder og flekker. Noen steder står malingspussen ut som en oppfanger, og vannet som renner nedover fanges opp og føres inn mot leca blokkene. 

Arbeidet gjennomføres av Alfa Malermesterfirma.