Sikkerhet i borettslaget

Sikkerheten i borettslaget ivaretas av en avtale med Core Security og en med Securitas

Med Core Security har borettslaget en avtale om videoovervåkning av garasjene. Dersom det har vært en hendelse i garasjen, har styret tilgang til videoopptakene.

Med Securitas har borettslaget en avtale som innebærer overføring av brannalarm til deres vaktsentral og tilgang til å bestille en vekter ved behov. For denne tilknytningen betaler borettslaget en fast månedlig sum. Hver utrykning betaler borettslaget ekstra for. Securitas går ikke faste runder.

Når kan du ringe Securitas?

Tilbudet om å kontakte Securitas skal være et lavterskel-tilbud. Ring til Securitas dersom du opplever at uønskede personer oppholder seg i eller ved eiendommen, ved husbråk, eller du føler utrygghet, eller ser/hører unormal adferd i nærområdet.

RING BOMILJØVEKTEREN PÅ TELEFON: 22 97 10 70

Hvis du møter en vekter fra Securitas og denne er i tvil om hvem du er, vil vekteren spørre om du har nøkkel som gir adgang til fellesarealer, til egen bil og lignende.

Bruk politiet også

Mange kvier seg kanskje unødig for å ringe politiet, men politiet har uttalt til styret, at de betrakter dette som et rolig område hvor det skal herske ro og orden, og at de slår ned på husbråk og lignende. De rykker ut, så fremt de har kapasitet. Hvis det ikke er en nødsituasjon, kan man ringe til Grønland politistasjon på 22 66 90 50.


HUSK NØDTELEFON NUMMERNE VED ULYKKER
BRANN 110      POLITI 112       AMBULANSE 113