søndag 18. februar 2024

Ordinær generalforsamling 2024

Verksgata borettslag vil avholde ordinær generalforsamling innen utgangen av juni 2024. Tentativ dato er 28. mai. 

Egen innkalling med saksliste kommer senere. I forkant av møtet vil alle andelseiere motta en formell innkalling med informasjon om når og hvordan møtet skal avholdes.

Frist for innlevering av saker

Forslag som andelseier ønskes behandlet på generalforsamlingen må være meldt til styret senest 1. mars 2024.

Utforming av forslag

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen er det ønskelig at:

·       det går klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen,

·       forslagstiller formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe generalforsamlingen å behandle og ta stilling til saken.

Navnet på forslagsstiller vil fremkomme i saksfremstillingen.

Innsending av forslag

Forslag sendes på saker på epost til styret@verksgata.no.

 

Kandidater til styret og valgkomiteen

Vi viser til oppslag på Facebook fra valgkomiteen og oppfordrer de som er interessert i verv om å melde sin interesse direkte til valgkomiteen.

fredag 9. februar 2024

Heisen snart klar

Det meldes om god fremdrift på heisprosjektet. Vi begynner å nærme oss det avsluttende arbeidet, og regner med at en gang i løpet av uke 8 vil vi kunne ta den nye heisen i bruk. Vi sier i fra nærmere om dette.

Heismotor og heiskupe er på plass, nå er nytt styreskap under installering og motvektene skal monteres for å nevne noe. De midlertidige sikringsdørene kommer snart til å bli fjernet, og det skal gjøres litt fuging og utlisting.

Vi skal også få på plass en kobling mellom heisen og brannvarslingsanlegget. Ved brann skal ikke heisen brukes. Dersom brannalarmen går, vil heisen kjøre automatisk ned til 1. etajse og åpne døren.

Når arbeidet med heisen er ferdig skal det søkes om driftstillatelse og ferdigattest. Dette går normalt raskt, men er en liten usikkerhetsfaktor. Det blir derfor fort slik at alt arbeidet er gjort og heisen ser ferdig ut, men da venter man altså på en formell godkjennelse får man får klarsignal.

Spørsmål
Dersom du har spørsmål, kan du kontakte Erik Hilde i styret. Han bor i 3. etasje i FG1. Eventuelt på telefon 909 36 919.

 

Les tidligere saker om heis-prosjektet

 


tirsdag 30. januar 2024

Reduert pris for ladning

Prisen for lading settes ned fra 1,50 til 1 krone per kWh for lading. 

Dette gjelder prisen for faktueringsperioden som går fra august 23 til januar 24.

Styret har som mål at ladeprisen skal være mest mulig lik borettslagets faktiske kostnad. Dersom vi ser at prisene blir høyere, kan vi gjøre justeringer. 

Grunnen til at prisen kan settes ned nå skyldes at det har vært veldig billig strøm i fjor høst. I tillegg øker forbruket på ladeanlegget jevnt og trutt. Det gjør at det blir stadig flere kilowatt å dele nettleien på.
torsdag 18. januar 2024

Montering av heisen starter nå

Kone vil fra mandag 22. januar starte arbeidet med å montere den nye heisen. 

I forbindelse med dette må vi rydde litt plass for materiell/lager. Det gjelder både inne og ute. 

Inne ber vi om at det som står under kjellertrappa i Fjellgata 1 fjernes innen mandag. Kone trenger dette området for eget materiell. 

Ute ved gressplenen i Fjellgata 1 vil det bli plassert ut en container. 

Spørsmål
Dersom du har spørsmål, kan du kontakte Erik Hilde i styret. Han bor i 3. etasje i FG1. Eventuelt på telefon 909 36 919.

 

Les tidligere saker om heis-prosjektet

 


Renteøkning på IN-lånet (jan 2024)

Styret har mottatt varsel om renteendring på borettslagets IN-lån i OBOS-Banken fra 01.02.2024. Renten går opp med 0,15 prosentpoeng til 5,75 % (effektiv rente 5,91 %). 

Som følge av at lånet er individualisert (IN-lån), vil renteendringen medføre at andelseiernes
kapitalkostnader øker direkte på fakturaen med felleskostnader fra borettslaget. 

Dette gjelder ikke for de som har innfridd sin andel av IN-lånet. 

Les mer om IN-lånet her, samt muligheter til å nedbetale ekstra og renteutvikling på IN-lånet

Les også her om hva som skjer med IN-lånet når renten øker.

onsdag 10. januar 2024

Minner om kontroll av røykvarslere og brannslukkere

Vi minner om at det til uken er en kontroll av røykvarslere og brannslukkere.

Kontrollen er satt til:
Mandag 15. Januar: Fjellgata 1 og 2A
Tirsdag 16. Januar: Fjellgata 2B og 2C
Onsdag 17. Januar: Fjellgata 2D og 2E

Kontrollen skjer i tidsrommet kl 17:00 til 21:00.

Oppslag som henger i oppgangene