torsdag 18. januar 2024

Renteøkning på IN-lånet (jan 2024)

Styret har mottatt varsel om renteendring på borettslagets IN-lån i OBOS-Banken fra 01.02.2024. Renten går opp med 0,15 prosentpoeng til 5,75 % (effektiv rente 5,91 %). 

Som følge av at lånet er individualisert (IN-lån), vil renteendringen medføre at andelseiernes
kapitalkostnader øker direkte på fakturaen med felleskostnader fra borettslaget. 

Dette gjelder ikke for de som har innfridd sin andel av IN-lånet. 

Les mer om IN-lånet her, samt muligheter til å nedbetale ekstra og renteutvikling på IN-lånet

Les også her om hva som skjer med IN-lånet når renten øker.