tirsdag 30. januar 2024

Reduert pris for ladning

Prisen for lading settes ned fra 1,50 til 1 krone per kWh for lading. 

Dette gjelder prisen for faktueringsperioden som går fra august 23 til januar 24.

Styret har som mål at ladeprisen skal være mest mulig lik borettslagets faktiske kostnad. Dersom vi ser at prisene blir høyere, kan vi gjøre justeringer. 

Grunnen til at prisen kan settes ned nå skyldes at det har vært veldig billig strøm i fjor høst. I tillegg øker forbruket på ladeanlegget jevnt og trutt. Det gjør at det blir stadig flere kilowatt å dele nettleien på.