onsdag 23. februar 2022

Eiendomsskatt i 2022

Eiendomsskatten til Oslo kommune for 2022 er nå klar. 

Dobling
Beløpet som andelseierne skal betales mer enn dobles fra i fjor ca 33 000 til år ca 72 000 kroner. Grunnen til økningen er økningen i boligverdien. Satsene er ellers som i fjor. Faktisk utslag fra leilighet til leilighet vil variere.

2-roms leilighetene ikke omfattet
Slik eiendomsskatten regnes ut, må leiligheten ha en markedsverdi på ca 5,7 millioner kroner før man får eiendomskatt. Hos oss innebærer det at det stort sett kun er 2-roms leilighetene som ikke får eiendomsskatt. 

Dette må du sjekke
Du må selv sjekke at eiendomsskatten du betaler er riktig. Ved å se i skatteseddelen kan du sjekke hvilket areal som er brukt. Vi har sett tilfeller hvor dette arealet er for høyt.

Mer informasjon i Boligguiden
I boligguiden kan du lese mer om eiendomsskatt og finne skatteseddelen hvor du finner grunnlaget for din leilighet.

lørdag 19. februar 2022

Ventilasjon – Erfaringer fra ventilasjonsrensen og driftsproblem i 2B/2C

Styret fikk i etterkant av ventilasjonsrensen en rapport fra Aktiv ventilasjon AS. Det overordnende inntrykket er at mye på stell, men det er behov for oppfølging av enkelte leiligheter. Basert på erfaringer fra rapporten og tidligere erfaringer, har vi opprettet en egen Ventilasjons-side i boligguiden.

Vanlig feil
Det skal ikke være vifte på avtrekksventilen på badet og alle ventiler må være åpne og frie for hindringer. Stengt avtrekk på badet vil ført føre til fuktproblemer som er uheldig både for leiligheten det gjelder, naboer og bygninger. 

En gjenganger er dessverre feil bruk av kjøkkenvifte. Disse skal ikke være påkoblet avtrekksventilen. Det er viktig at man har en kjøkkenvifte, men de skal ikke være koblet til avtrekket. Les mer om kjøkkenvifter.

I enkelte leiligheter er avtrekksventil på kjøkkenet helt eller delvis dekket igjen. Dette er ikke en gunstig løsning for de som det gjelder. Det gir mindre sirkulasjon av luft, og et dårligere inneklima. 

I tillegg til denne generelle informasjon vil styret ta kontakt med alle leilighetene som fikk bemerket ett avvik i rapporten. I noen tilfeller feks med påmontert kjøkkenvifte og vifte på avtrekket vil man få pålegg om å utbedre, mens for andre avvik vil styret bare gi informasjon og veiledning.

Driftsproblem i 2B/2C
Det er oppdaget at en av motorene til ventilasjonssystemet ikke fungerer. Denne sitter i nedre garasjeplan mellom 2B og 2C og antas å betjene leilighetene på høyre side av 2B og venstre side i 2C. På fredag fikk vi service på denne, men ytterligere assistanse trengtes. Til mandag blir det en ny runde på denne.

søndag 6. februar 2022

Ordinær generalforsamling 2022

Verksgata borettslag vil avholde ordinær generalforsamling innen utgangen av juni 2022. Egen innkalling med saksliste kommer senere.

I forkant av møtet vil alle andelseiere motta en formell innkalling med informasjon om når og hvordan møtet skal avholdes.

Frist for innlevering av saker

Forslag som andelseier ønskes behandlet på generalforsamlingen må være meldt til styret senest 01.03.2022.

Utforming av forslag

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen er det ønskelig at:

  • det går klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen, 
  • forslagstiller formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe generalforsamlingen å behandle og ta stilling til saken.

Navnet på forslagsstiller vil fremkomme i saksfremstillingen.

 

 

Forslag sendes på epost til styret@verksgata.no


tirsdag 1. februar 2022

Påminning om å holde orden i oppgangen

Vi er midtvis i vinteren og har observert at enkelte steller opp vinterutstyr som ski, staver og akebrett i oppgangen. Dette er sikkert praktisk, men ikke i henhold til ordensreglene i borettslaget

Oppgangene skal holdes ryddige til enhver tid. Vinterutstyr som dette kan settes i sportsbodene eller i egen bod. Det samme gjelder også sko/skohyller. Om vinteren er det sikktert trangt om plassen i mange garderober, men plass-problemmer må løses på annet vis enn å ta i bruk oppgangen. 

Oppgangen er våre felles rømningsvei og derfor er det viktig at man har minst mulig liggende her.