søndag 6. februar 2022

Ordinær generalforsamling 2022

Verksgata borettslag vil avholde ordinær generalforsamling innen utgangen av juni 2022. Egen innkalling med saksliste kommer senere.

I forkant av møtet vil alle andelseiere motta en formell innkalling med informasjon om når og hvordan møtet skal avholdes.

Frist for innlevering av saker

Forslag som andelseier ønskes behandlet på generalforsamlingen må være meldt til styret senest 01.03.2022.

Utforming av forslag

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen er det ønskelig at:

  • det går klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen, 
  • forslagstiller formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe generalforsamlingen å behandle og ta stilling til saken.

Navnet på forslagsstiller vil fremkomme i saksfremstillingen.

 

 

Forslag sendes på epost til styret@verksgata.no