tirsdag 26. april 2022

Årets generalforsamling

Alle burde nå ha fått innkallingen til årets generalforsamling eller årsmøtet som OBOS har begynt å kalle det. Hvis ikke finner man også innkallingen med årsberetningen her.

De digitale generalforsamlingene har gjort at mange flere har deltatt i avstemningene, og det mener styret er en fordel. Kombinert med et informasjonsmøte på video, blir det god anledning til å stille spørsmål og ta opp aktuelle problemstillinger. 

Det sosiale båndet og muligheten til å se hverandre i levende live, tenker vi ivaretas best på vår-dugnaden. 

Vi får i år et gjesteinnslag. OBOS Prosjekt blir med på video for å snakke om VVS-rehabilitering. I årsberetningen har vi skrevet litt om behovet for et fremtidig VVS-prosjekt, så dette vil OBOS Prosjekt gi oss litt mer informasjon da. 

Informasjonsmøte: 03.05.2022 kl 18:00 https://meet.google.com/wqh-gywv-tmb

Et av årets forslag gjelder porten i Fjellgata 2 og låsing av denne. Etter at årsberetningen var utformet, har stangen som lukker porten fått seg en knekk. Forslagsstiller har neppe tatt saken i egne hender, og vi avventer reparasjon av denne til generalforsamlingen har tatt stilling til forslaget.

mandag 18. april 2022

Dør-prosjektet: Spørsmål og svar

Nedenfor er samlet noen spørsmål og svar om dør-prosjektet. Dør-prosjektet har sin egen samleside her, denne er også tilgjengelig via Boligguiden (helt nederst på siden).

Oppdateres løpende.


Innholdsfortegnelse:
1) Sikkerhetslås
2) Kikkehull I
3) Kodelås
4) Felleskostnader
5) Farge
6) Rekkverk
7) Navneskilt
8) Markterrasser
9) Omfang I
10) Omfang II
11) Kikkehull II
12) Yale Doorman (elektroniske låser)
13) Hva med oss som har to dører?
14) Vil koden til hoveddørene fortsatt fungere?
15) Vil man fortsatt kunne ringe opp garasjeportene?
16) Hvor mange nøkler får vi?
17) Vil koden på hoveddørene fortsatt kunne brukes?
18) Kan vi få frostet glass?
19) Kan vi bruke iLOQ Home-appen?
20) Kan jeg få se teknisk dokumentasjon på iLOQ-systemet?
21) Hva er den viktigste grunnen til at vi skifter dører?
22) Må jeg fjerne dørmatten?


1) Sikkerhetslås
Spørsmål: Vi har ekstra sikkerhetslås i døra i dag. Blir nye dører levert med dette?

Svar: På de gamle dørene våre har vi en enkel hovedlås og en ekstra lås som gjerne kalles tilleggslås eller sikkerhetslås. Dette er ikke vanlig lengre på nye dører, da nye dører kan bli levert med en hovedlås som i seg selv er tryggere enn de gamle løsningene. Styret vil trolig gå for en slik løsning. 

Oppdatert: Det blir kun en hovedlås på dørene. Denne er FG-godkjent.

2) Kikkehull I
Spørsmål: I dag er det kikkehull i døra. Vi håper nye dører kan leveres med dette. Vil det i så fall koste oss noe ekstra?

Svar: Styret er i utgangspunktet innstilt på at de dører som i dag har kikkehull, byttes ut med nye dører med kikkehull. Kikkehull kan ikke leveres i etterkant, da dette må gjøres av produsenten for å opprettholde brann- og lydkrav. Ingen vil få egen regning for kikkehull, det vil inngå i totalkostnaden for prosjektet. 

Oppdatert: Det blir kikkehull på alle leilighetsdørene som ikke leveres med eget glassfelt.

3) Kodelås
Spørsmål: «Vi vil ikke ha kodelås på vår entredør og terrassedør»

Svar: Vi ser at enkelte i dag har kodelåser på leilighetsdørene. Styret må undersøke hva slags type adgangssystem og nøkkelsystem vi skal ha og hvilke dører som skal være omfattet. En mulig løsning er at det til leilighetsdørene blir tradisjonell løsning med nøkkel og at man individuelt kan velge å oppgradere til en elektronisk løsning med kode og/eller brikke. Det kan være hensiktsmessig at det etableres en standard løsning som beboerne i så fall kan velge å oppgradere til. 

Oppdatert: Det blir iLOQ, som åpnes med en nøkkel. Se også spørsmål 12.

4) Felleskostnader
Spørsmål: «Vil nye dører medføre økning av husleia?»

Svar: Det korte svaret er nei, fordi husleia allerede er økt med tanke på dør-prosjektet. Alle investeringer medfører isolert sett høyere felleskostnader, men vi har valgt å ta en del i forkant, også for å ha mulighet til å bygge en liten buffer.

Det lengre svaret er at da borettslaget økte felleskostnadene med 10 % fra 1. januar 2021 var dette for å ta høyde for kommende vedlikehold som nytt ladeanlegg og nye dører. Fra 1. januar 2022 økte felleskostnadene igjen, men da på bakgrunn av vanlig prisjustering. Kutt i enkelte kostnader og økning av inntekter, har gjort at borettslaget for budsjettåret 2022, har et overskudd på ca 600 000 kroner før effekten av nye lån for å dekke inne dør-prosjektet (og andre fremtidige prosjekter).

Et lån på 1 million kroner (25 år, annuitet 2,5 % rente) koster cirka 54 000 kroner i året. Slik at vi har en betydelig evne til å ta opp lån i dag, uten at det øker felleskostnadene.

Det som nok er det viktigste for felleskostnadene fremover er:
-    Ordinær prisjustering. For eksempel på grunn av strømprisene
-    Rentene kan gå opp
-    Nye vedlikeholdstiltak som VVS-rehabilitering

Akkurat dør-prosjektet føler vi at vi har kontroll med tanke på felleskostnadene, men det er mange andre faktorer som påvirker felleskostnadene som vi har mindre kontroll på.

5) Farge
Spørsmål: «Det hadde vært fint med en farge som går mer i ett med resten av oppgangen (med mindre man planlegger å gjøre andre endringer her også). Veggene er jo eggeskallfarget, og rekkverket gult. Kanskje rett og slett hvite dører hadde gjort seg? Eventuell en trefarge, enten som passer til eksisterende karmer o.l., eller kanskje man kunne beiset alt i litt kaldere nyanser?»

Svar: Styret har tenkt å begrense dør-prosjektet til dører og låser. Resten av oppgangene bør sannsynligvis tas gjennom en egen rehabilitering av oppgangen. Ett slikt prosjekt vil kunne omfattet gulvbelegget, belysningen, skader på rekkverk og til skader på vegger og himling, i tillegg til maling av de ulike detaljene. Det er ulike fargekoder i oppgangene i dag, og det bærer dørene og ulike detaljer preg av. Det vil være vanskelig å finne en dør-farge som står i still til alle de ulike fargeløsningene. For dørene tenker vi at i dør-prosjektet vil disse bli levert i en nøytral farge, og med samme farge til alle oppgangene med unntak av Fjellgata 1. 

6) Rekkverk
Spørsmål: «Kan man kanskje male rekkverkene sånn at de står i stil med dørene?»

Svar: Rekkverk omfattes ikke av dør-prosjektet, og males ikke i denne runden.

7) Navneskilt
Spørsmål: «I forbindelse med bytting av dører hadde det vært fint med tilretteleggelse for å ha navn på døren.»

Svar: Styret syns dette er interessant innspill, og vil ta med seg dette. Styret er opptatt av at man ikke endrer opp igjen med dagens situasjon, hvor det på veldig mange av dørene er rester fra tidligere inn- og utflyttinger med flere skjemmende merker. Vi vil derfor se etter løsninger som gjør det enkelt å bytte skilt.

8) Markterrasser
Spørsmål: «I dag er det ulik nøkkel til balkongdøren fra markterrassen og til leiligheten fra oppgangen»

Svar: Styret jobber ut ifra at både balkongdør og leilighetsdør skal kunne åpnes av samme nøkkel etter utskiftingen.

Oppdatert: Markterrassene holdes utenom, men andelseier kan velge å få installerte en iLOQ på disse også mot et tillegg.

9) Omfang I
Spørsmål: «Hvordan kan 77 leiligheter kan bli til 180 dører?»

Svar: Vi ser på alle dørene i borettslaget og de er det overraskende mange av. Ikke alle dører vil bli byttet ut, men i mange av de dører som ikke blir byttet ut vil det komme et nytt låsesystem.
Ta en vanlig oppgang som 2C som et eksempel. Her er det 12 leiligheter, men 13 leilighetsdører. Den 13. leilighetsdøren er i femte etasje, hvor det også er to dører til loftet og en dør til krypboden under taket. I første etasje er både en dør til søppelrommet, en hoveddør og en dør til kjellerslusen. I kjelleren er det en dør ut til garasjen, en dør til sportsrommet, en dør til tidligere kjølerom og en dør til tidligere teknisk rom. Vi kan nok også nevne de to dørene på markterrassene som også brukes som inngangsdør og har et eget nøkkelsystem i dag. 12 leiligheter, men 25 dører som vi må tenke på.

10) Omfang II
Spørsmål: «Hvilke dører blir byttet / ikke byttet?»

Svar: Vi går ikke her i detaljer om alle dørene, men generelt skal vi bytte alle dørene fra oppgang/svalgang til leilighetene og dørene til fellesareal som loftet og sportsboder. Øvrige dører byttes i utgangspunktet ikke. Detaljene må vi gå opp med entreprenør og OBOS Prosjekt. Vi håper at enkelte dører, som metall-dørene fra kjellerslusen og ut i garasjen kan bli utbedret fremfor å bli byttet.

11) Kikkehull II
Spørsmål: Kan vi som ikke har kikkehull fra før, bestille dette? Det er særlig aktuelt for oss som bor i første etasje i Fjellgata 1. Det er betryggende å se hvem som ringer på døra.

Svar: Disse dørene vil bli levert med et eget glassfelt slik det er i dag. Styret ser det derfor ikke som nødvendig at det i tillegg skal være et kikkehull på disse dørene. Styret ønsker heller ikke ulike løsninger eller indviduelle bestillinger på dette. 

12) Yale Doorman (elektroniske låser)
Spørsmål: Må de av oss som har investert i en Yale Doorman i døra, kvitte oss med den og gå tilbake til nøkkel?

Svar: Styret har valgt en standard løsning for alle dørene til leilighetene, uavhengig av eksisterende løsninger. Alle vil få en ny iLOQ-sylinder. Til denne bruker man den samme nøkkelen som til hoveddøren til oppgangen og øvrige fellesdører. Hver leilighet får tre nøkler, dersom man trenger ekstra kan dette bestilles.

Hvis man likevel ønsker å bruke en annen løsning til leilighetsdøren, for eksempel å gjenbruke en eksisterende Yale Doorman, så kan man gjøre det, men da på eget ansvar og regning. Den gamle løsningen blir demontert og overlevert beboer. Andelseier må selv sørge for eventuell re-montering av andre løsninger enn den som leveres av dør-prosjektet. Et bytte kan gjøre at eventuelle garanti- eller reklamasjonssaker også på selve døren kan bli vanskeligere. Vær også oppmerksom på at de nye dørene er litt tykkere enn de gamle. Derfor det ikke sikkert at man får remontert den gamle løsningen uten at man skaffer seg nye avkappbare monteringsskurer.

De nye dørene er brannsikre og oppfyller dagens krav til brannsikring. Det er viktig at det ikke borres i døren og at man ikke skader/ødelegger funksjonen til døren. Ved utskiftning til kodelås er det ofte kun sylinderen som byttes og det er ikke nødvendig å borre i døren. Andelseier må likevel forsikre seg om dette, og at annen installasjon enn iLOQ-sylinderen ikke skader døren. Hver også oppmerksom på at borettslagets bygningsforsikringen ikke dekker utgifter til utskifting av låser hvor nøkler/koder er kommet på avveie. Styret vil derfor fraråde at man bytter ut iLOQ'en med en annen løsning (oppdatert 12.01.2023).

13) Hva med oss som har to dører?
Spørsmål: Vi har en hoveddør og en vanlig dør rett på innsiden av hoveddøren. Blir det noe mulighet for å gjøre noe med dette i forbindelse med installering av nye dører?

Svar: Opprinnelig har det vært to dører til leilighetene i Fjellgata 2. Flere har fjernet den ene døren, andre har begge dørene fortsatt. Det vil kun bli en dør til hver leilighet, eller rettere sagt til hver dør-åpning. Det monteres nye karmer og lister i hele døråpningen.

14) Vil koden til hoveddørene fortsatt fungere?
Svar: Ja, koden gjør vi ikke noe med. Vi fortsetter også å selge brikker til hoveddørene.

15) Vil man fortsatt kunne ringe opp garasjeportene?
Svar: Ja, garasjeportene gjøres det ingen endringer på. Man kan fortsatt bruke mobil for å åpne disse. Det er bare døren ved sidene av garasjeporten det gjøres en endring. Der fjernes kodelåsen, og erstattes med ny iLOQ-sylinder. 

16) Hvor mange nøkler får vi?
Svar: Alle leiligheter får tre nøkler. De som har bruksrett til garasjeplass får en nøkkel. For bestilling av ekstra nøkler les her.

17) Vil koden på hoveddørene fortsatt kunne brukes?
Svar: Vi beholder kode og brikke til hoveddørene inntil oppgangene. Kodelås til garasje og hobbyrom fjernes. Der kommer i stedet ny iLOQ-sylinder. 

18) Kan vi få frostet glass?
Spørsmål: De nye dørene i Fjellgata 1 blir levert med klart glass, men jeg ønsker frostet glass. 

Svar: De gamle dørene var også med klart glass. De som ønsker frosting kan gjøre dette selv ved å sette på en folie eller film på innsiden av døren. Det får man kjøpt i flere butikker. Her er ett eksempel. Man får selv undersøke hva som man selv syns passer. Vår anbefaling er å velge en frosting som enkelt kan tas av igjen.

19) Kan vi bruke iLOQ Home-appen?
Svar: Nei, for dette trenger vi en egen lisens og et abonnement. Vi har valgt bort dette på grunn av kostnadene involvert.

20) Kan jeg få se teknisk dokumentasjon på iLOQ-systemet?
Svar: Ja, vi har lagt ut teknisk dokumentasjon her.

21) Hva er den viktigste grunnen til at vi skifter dører?
Den aller viktigste grunnen til at vi bytter ut dørene er at på de på grunn av alder har nedsatt funksjon. I Fjellgata 1 vil nok mange si at situasjonen var prekær på grunn av stort varmetap og det var et eldre vedtak på generalforsamling om å bytte disse dørene. Men heller ikke i Fjellgata 2 var situasjonen spesielt god. I Fjellgata 2 er det veldig viktig med dører som har gode egenskaper ved brann. Både i FG1 og FG2 fremstod dørene med moderat til større alders- og bruksslitasje. På befaring med OBOS prosjekt så vi stedvis slag- og bruksskader på døren. Funksjonstest viste luftlekkasjer og skjevheter. Utette dører ivaretar ikke krav til brannmotstand.

Styret har vurdert omfang, og inkludert de dører vi mener er fornuftig. Hvis man for eksempel kun hadde hatt et dørprosjekt for FG1 eller et færre antall av de dørene vi tar nå, er det stor sannsynlighet for at man i løpet av kort tid måtte hatt enda et dørprosjekt senere.

Et annet moment er at vi hadde behov for et nytt låsesystem. Dagens låsesystem var ikke lengre patentert (altså kunne hvem som helst kopiert opp nøkler), og reservedeler har vært vanskelig å få tak i. Derfor har det over tid blitt flere låsesystemer i borettslaget som til søppelrommene og garasjen. Også de originale syliderne i leilighetsdøren viste alderssvakheter. En beboer ble ved anledning låst inne i egen leilighet, fordi en pinne i låsemekanismen knakk da døren ble låst. Beboeren kom ikke ut før låsesmeden kom.

22) Må jeg fjerne dørmatten?
Det kommer ann på. Dersom du har en høy dørmatte eller døren sitter lavt, kan det være at du ikke kan ha en dørmatte. De nye dørene har mye tjukkere tettningslister enn de gamle. Dersom dørmatten din er for høy, vil tettningslisten i bunnen subbe mot dørmatten og da kan tettningslisten ta skade av dette. Enten får man ha dørmatten på innsiden av leiligheten eller skaffe en som er tynn nok til at tettningslisten ikke subber mot denne. Dersom tettningslisten løsner på grunn dørmatten er dette ikke en reklamasjonssak.

søndag 17. april 2022

Vår dugnad 2022

DUGNAD!

Vel møtt til dugnad tirsdag 10. mai kl 17!

Våren er her og vi gjør i stand til 17. mai!


Merk sykler og andre gjenstander
I forbindelse med dugnad ber vi alle om å merke sin sykkel med navn og leilighetsnummer enten den står i kjelleren eller bakgården. Umerkede sykler blir fjernet.

Vi ber også om at man merker diverse barneleker og annet som står rundt omkring. Det mistenkes at ikke alt som står rundt omkring er i bruk lengre, så vi ønsker å få ryddet opp. 


Kun hageavfall
På grunn av stor pågang hos leverandør, får vi dessverre ikke skrotinnsamling til denne dugnaden. Vi ønsker imidertid å ta opp igjen skortinnsamlingen til høsten.

På denne dugnaden får vi imidlertid hentet hageavfall, og det legger vi bare løst på gressplenen foran 2C. Vi har mye som skal klippes og beskjæres, samt nye blomster å plante ut.

Fjerne løspuss i heis- og trappetårnet
Styret har fått hentet inn råd om hva som bør gjøres med fukten i heis- og trappetårnet. Det er skader på utsiden som må fikses av noen profesjonelle, men innvendig kan vi selv sørge for at løs (fuktig) puss blir fjernet slik at veggen får tørket. Vi stiller med skraper!


Ta med godt humør og arbeidslyst 😊
Nyt en vaffel underveis. Vi avslutter med grilling, kake, brus & øl.

NB! Vi får ved dugnadene regelmessig forespørsel fra noen som ønsker å bidra, men som ikke kan på selve dagen, og som derfor lurer på om det er mulig å gjøre noen oppgaver før eller etter dugnaden. Dette er veldig snilt, men vi satser på størst mulig oppmøte på selve dagen og finner frem alt av utstyr da.


lørdag 16. april 2022

Blikkenslager høyt og lavt

De siste dagene før påske, har en blikkenslager vært høyt og lavt i borettslaget og utbedret en del små feil og mangler. I alt har blikkenslageren sett på over ett ti-talls ulike punkter for oss. Den feilen som kanskje har påvirket flest beboere er takluken i 2A som vi nå håper er tett.

Takluken i 2A som er tettet
 

Godt plassert oppe på taket, har han funnet flere små punkter som har blitt utbedret, og det er særlig bly-beslaget rundt taklukene som har vært problematisk. En av de større skadene er vist på bildet under. 

Skader i beslaget i overgangen mellom takluke og taket

 Mange leiligheter har fått et besøk av blikkenslageren. Vi vil rette en ekstra påskehilsen og takk til de som har stilt opp og latt blikkenslageren få tilgang til balkong og tak, selv om vi at det det til tider har vært ubeleilig. 

 Vi håper også at vi har fått adressert de stedene hvor det ved sterkt regnvær har flommet over.

Arbeidet er ikke helt ferdig og fortsetter etter påske.