tirsdag 26. april 2022

Årets generalforsamling

Alle burde nå ha fått innkallingen til årets generalforsamling eller årsmøtet som OBOS har begynt å kalle det. Hvis ikke finner man også innkallingen med årsberetningen her.

De digitale generalforsamlingene har gjort at mange flere har deltatt i avstemningene, og det mener styret er en fordel. Kombinert med et informasjonsmøte på video, blir det god anledning til å stille spørsmål og ta opp aktuelle problemstillinger. 

Det sosiale båndet og muligheten til å se hverandre i levende live, tenker vi ivaretas best på vår-dugnaden. 

Vi får i år et gjesteinnslag. OBOS Prosjekt blir med på video for å snakke om VVS-rehabilitering. I årsberetningen har vi skrevet litt om behovet for et fremtidig VVS-prosjekt, så dette vil OBOS Prosjekt gi oss litt mer informasjon da. 

Informasjonsmøte: 03.05.2022 kl 18:00 https://meet.google.com/wqh-gywv-tmb

Et av årets forslag gjelder porten i Fjellgata 2 og låsing av denne. Etter at årsberetningen var utformet, har stangen som lukker porten fått seg en knekk. Forslagsstiller har neppe tatt saken i egne hender, og vi avventer reparasjon av denne til generalforsamlingen har tatt stilling til forslaget.