Vaktmester

Vaktmesters arbeidsoppgaver
Borettslaget bruker Vaktmester Andersen, og har en fast vaktmester som går en runde to ganger i uken.

Vaktmesteren har det daglige tilsynet med borettslagets eiendom, innvendig og utvendige arealer utenom andelseierens leiligheter. Blant oppgavene er:
- Kontrollere at det er nødvendig orden ved søppelet
- Tømme søppelkurver
- Skifte lyspærer/rør i fellesareal.
- Kontrollere dører. Påse at pumper, låser og håndtak er i orden
- Måke snø
- Strø sand/grus

Når skal man kontakte vaktmester?
Det er viktig for oppfølgingen av vaktmester at alle henvendelser som gjelder vaktmesters arbeid, går via styret. Men dersom det oppstår en akutt situasjon og styret ikke kan kontaktes, kontakt da vaktmester på vakttelefon 909 13 731.

Private avtaler med vaktmester
Vaktmesterfirmaet kan normalt påta seg enklere oppgaver etter avtale med den enkelte beboer. Evt. vederlag avtales med vaktmester. Det er viktig å være klar over at i slike tilfeller inngår man en avtale med vaktmesterfirmaet som privatperson og ikke med borettslaget som motpart, slik at du må håndtere eventuelle reklamasjoner selv.