onsdag 22. juli 2020

Møll i B-oppgangen

Vi har blitt varslet om at det er møll på loftet i B-oppgangen.

Som en beboer skrev til styret: "Da jeg skulle hente noe i boden min i 5. etg. så oppdaget jeg store møllangrep: to mindre ulltepper var nesten oppspist, og i to kasser med ullklær var det mye møll. Teppene ble kastet umiddelbart, og alt i kassene ble vasket".

Styret ber alle beboere i B-oppgangen om å sjekke egen bod. Les mer om møll og forebygging av møll i Boligguiden.

Det er hengt opp to limfeller med duftstoff i hvert bodområde i B.


søndag 19. juli 2020

Sommerhilsen fra styret

6,9 tonn skrot ble fasiten etter den enorme innsatsen med å fjerne skrot på dugnaden. Det var mange år med oppsamling som nå er fjernet. Takk igjen til alle som bidro på dugnaden.

I mange år har balkong- og vindusprosjektet Bo bedre vært hovedfokuset til ulike styrer. Det begynte med en rapport i 2013 om behovet for en balkongrehabilitering.

Dette styret er heller ikke det første som oppdager at det fortsatt er mange løse tråder etter Bo bedre. Med tanke på at det var et prosjekt som byttet ut nær 800 vinduer og dører, og over 100 balkonger, fremstår ikke antallet reklamasjoner som spesielt høyt. Dessverre har uklare tilbakemeldinger og manglende avklaringer gjort støynivået høyere enn nødvending.

Lang svartid
Enkelte beboere har ventet lenge på svar på sin sak. Av disse har noen av sakene ventet hele den forrige styreperioden på en avklaring uten at dette har kommet. For det nye styret er det krevende å svare på beboere som nå krever en avklaring eller hurtig utbedring. Vi må be om tid til å skaffe oss oversikt slik at det vi opplever som løse tråder kan bli nøstet opp og etter hvert brakt til en avslutning.

Når det gjelder reklamasjoner og ting som beboere ikke er fornøyd med, er det også viktig for styret å avklare hva er det som faktisk er en reel reklamasjon mot entreprenøren og hva er det som er en konsekvens av bestillinger som er gjort.

God sommer!

Fakturering av tilvalg
En kompliserende faktor er faktureringen for ulike tilvalg som ble bestilt av beboerne. For entreprenøren var det nok praktisk at borettslaget stod som bestiller av for eksempel pergolaer, og at det ble borettslaget som senere skulle fakturere beboerne for dette. Men da er det styret som må følge opp videre fakturering mot beboerne og det tok dessverre alt for lang tid før dette ble gjort.

Videre, når beboerne har oppdaget mangler på det leverte produktet, så var det naturlig å rette reklamasjonen mot borettslaget, som fremstår som «forhandleren» man har «kjøpt» det av. Dette har gjort at styret på mange måter har blitt motparten til beboer, istedenfor å være på samme lag. Det er ikke en situasjon vi er komfortabel med. En håndfull fakturaer er nå satt på vent, inntil styret får avklart disse reklamasjonene.

Nye tiltak og prosjekter
Samtidig med at et stort prosjekt avsluttes, står mange små prosjekter i kø og banker på døren. Ett av de er utskiftning av ytterdørene mot svalgangen i Fjellgata 1. Ett annet er el-bil ladning i garasjen. I heistårnet er det fuktutslag i kjeller og særlig i 4. og 5. etasje. Dette har vært situasjonen i flere år, uten at vi kan se at det har vært gjort tiltak. Styret har på sine befaringer i borettslaget sett flere forhold vi har notert oss og som vi må få hjelp med å vurdere. Derfor har styret bestilt en omfattende tilstandsvurdering for å avdekke nødvendig vedlikehold. Denne vil hjelpe oss med å få oversikt over hvilke tiltak som må gjøres og sette opp en prioritert liste. En slik langtidsplanlegging vil være viktig også med tanke på fremtidige endringer i felleskostnader.

Alle opplevde en stor økning i den månedlige regningen da IN-lånet ble etablert, men selve felleskostnadene ble ikke økt. I 2020 betaler vi fortsatt felleskostnader på samme nivå som i 2017. Det var forståelig at styret ikke økte felleskostnaden for 2020, men det gir et etterslep som må tas igjen før eller siden. En årlig justering i takt med prisutviklingen er et minimum som man må regne med.

For å sikre å ha nok penger i kassen, tok det forrige styret opp et lån på to millioner i begynnelsen av året. Dette lånet ble tatt opp med avdragsfrihet for tre år. Det betyr at vi også må ta hensyn til dette, når styret senere på høsten skal finne rett nivå på felleskostnadene i budsjettet for neste år.

Høy forsikringspremie
Det kan nevnes i denne sammenheng at borettslagets forsikring har over flere år blitt svært mye dyrere. I 2016 betalte borettslaget 265 000 kroner. I 2020 ligger vi an til å betale over det dobbelte: 560 000 kroner. Det er nok flere grunner til hvorfor forsikringspremien har økt så mye. En grunn er nok at borettslaget har hatt flere skader særlig i forbindelse med vann de siste årene.

Orden i fellesareal
Den gode standarden som vi nådde under dugnaden på fellesarealene skal vi opprettholde. Vi merket oss at noen beboere etter dugnaden falt tilbake til gamle vaner og plassert ut både bildekk og annet på plasser hvor det ikke hører hjemme. Enkelte har allerede fått tilbakemelding på dette. God orden gjør det mer trivelig for alle.

Tilbakemeldinger
Det nye styret har fått mange positive tilbakemeldinger allerede og det setter vi pris på. Nye nettsider og fjerning av skrot er tiltak som er veldig synlig og konkrete. Imidlertid er det veldig mye av styrearbeidet som ikke er så synlige for beboerne, men som like fullt krever mye tid.

Det er viktig at våre beboere er flinke til å varsle styret om stort og smått. Selv om alle i styret bor her, er det ikke alt vi får med oss. Vi er avhengig av deres tilbakemeldinger.

En god sommer!
Det har vært mye arbeid til nå bare for å få litt overblikk over de sakene som styret har gående. Mye arbeid gjenstår før gode rutiner på nytt er etablert. Det var en stor opptur for styret at det dukket opp så mange på dugnaden! Det gir motivasjon for det videre arbeidet som venter oss etter sommeren.

onsdag 8. juli 2020

Garasjen - Bruk Securitas, ny kode, raskere lukking, åpning med mobil og garasjevask

Ny kode
Dørene til garasjen har fått ny kode. Den nye koden sendes ut på SMS og e-post onsdag kveld.

Dersom du ikke har fått SMS eller e-post, send en e-post til styret@verksgata.no med leilighetsnummer og/eller nummer på parkeringsplassen. Koden vil ikke bli oppgitt per telefon.

Den nye koden er mulig å bruke allerede. Gammel kode vil bli slettet på lørdag. Det er en kode for porten fra Fjellgata, og en annen kode for porten fra Gøteborggata.

Dersom du har leid ut parkeringsplassen, må du sikre at din leietaker har fått koden.

Raskere lukking
Portene går nå raskere igjen. Fra porten når maksimal åpning til den begynner å gå ned igjen, går det nå 10 sekunder, mot tidligere 20 sekunder.

Åpning med mobil
Vi vil minne om at vi har et system nå som gjør at man kan åpne portene med mobilen.

Først oppgir du til oss på styret@verksgata.no hvilket eller hvilke mobilnumre som du ønsker ring opp fra, samt hvilken inngang du benytter. Ditt telefonnummer blir da lagt inn på systemet og «hvitelistet».
Etter dette kan du ringe opp porten når du skal inn.

Inngang fra Gøteborggata: Ring opp +47580010008494
Inngang fra Fjellgata: Ring opp +47580010008493

Et praktisk tips er å lage nummeret til din port som en kontakt på mobilen, og markere denne som en favoritt eller lage en snarvei til denne kontakten på din meny eller startskjerm.

Bruk Securitas! Ring 22 97 10 70
Vi har en avtale med Securitas om utrykning dersom noen opplever eller føler utrygghet, eller ser eller hører unormal oppførsel.

Styret har i løpet av juni fått noen par henvendelser i etterkant om at det har vært uvedkommende til stede i garasjen. Det beste er at den som oppdager dette, umiddelbart gir direkte beskjed til Securitas der og da. Securitas rykker da ut og dersom det er gitt varsling raskt nok vil Securitas kunne påtreffe disse på stedet.

Tips: Lagre nummeret på mobilen.

Videoovervåkning
Garasjen er videoovervåket. Det gir oss mulighet til å se opptak i etterkant av hendelser.

På grunn av forløpende sletting, og kostnader med å få ut opptakene, er det viktig at styret får beskjed straks etter en hendelse for å sikre opptakene. Vi må vite sted og nøyaktig tid (klokkeslett). «En gang i helgen» blir for vagt, og ved beskjeder som «forrige uke», kan du regne med at opptaket er slettet.

Vi har nå ved to konkrete anledninger fått tatt ut videoopptak som viser uvedkommende i garasjen. Dette vil bli politianmeldt.

Garasjevask
Etter sommeren kommer styret til ønsker å undersøke muligheten for å få gjennomført en garasjevask. Bilene må i så tilfelle flyttes ut av garasjen mens vasken pågår. Dersom dette blir aktuelt, vil det bli varslet om dette i god tid i forveien.

torsdag 2. juli 2020

Takk for innsatsen!

Det var til tider overveldende hvor mange som stod i kø for å få oppgaver! Utrolig bra at så mange møtte opp! Det var en helt nødvendig opprydding. Vi er også veldig takknemlig for at så mange hadde sjauet sine egne parkeringsplasser på forhånd. Vi måtte bære bort langt mindre dekk enn vi hadde trodd på forhånd.

Forhåndssjauing til tross, det viste seg at det skulle ta lang tid å bære bort alt skrotet. Spesielt imponert er vi over de som bar skrot i fire timer sammenhengende.

Vi regner med at det de som kjempet mot villnis, røtter og holdt på med spader i mange timer, i dag kjenner det i armer og rygg. Men når vi ser på resultatet kan vi si: Det var verdt strevet!

Ikke alle fikk vært med på hele dugnaden. Det er helt i orden, vi setter pris på alle bidrag.

I sportsbodene er det nå bedre plass enn på lenge. En av de som ikke er til å kjenne igjen er sportsboden i E. Her var det ekstremt mye skrot og noe som luktet. Etter dugnaden stod det igjen èn sykkel der.

I tillegg til all bæring og graving, ble lagt ny gressplen. Det viste seg at det ble akkurat litt for knapt. To små flekker stod igjen, men de har vi fått tettet i dag.

Utover dette fikk vi jammen også gjort mange andre typiske dugnadsoppgaver. Så er det også slik at når man først har begynt, så ser man enda mer man burde gjøre. Derfor sier vi:

Dette var en flott start! Vi sees snart igjen!