onsdag 8. juli 2020

Garasjen - Bruk Securitas, ny kode, raskere lukking, åpning med mobil og garasjevask

Ny kode
Dørene til garasjen har fått ny kode. Den nye koden sendes ut på SMS og e-post onsdag kveld.

Dersom du ikke har fått SMS eller e-post, send en e-post til styret@verksgata.no med leilighetsnummer og/eller nummer på parkeringsplassen. Koden vil ikke bli oppgitt per telefon.

Den nye koden er mulig å bruke allerede. Gammel kode vil bli slettet på lørdag. Det er en kode for porten fra Fjellgata, og en annen kode for porten fra Gøteborggata.

Dersom du har leid ut parkeringsplassen, må du sikre at din leietaker har fått koden.

Raskere lukking
Portene går nå raskere igjen. Fra porten når maksimal åpning til den begynner å gå ned igjen, går det nå 10 sekunder, mot tidligere 20 sekunder.

Åpning med mobil
Vi vil minne om at vi har et system nå som gjør at man kan åpne portene med mobilen.

Først oppgir du til oss på styret@verksgata.no hvilket eller hvilke mobilnumre som du ønsker ring opp fra, samt hvilken inngang du benytter. Ditt telefonnummer blir da lagt inn på systemet og «hvitelistet».
Etter dette kan du ringe opp porten når du skal inn.

Inngang fra Gøteborggata: Ring opp +47580010008494
Inngang fra Fjellgata: Ring opp +47580010008493

Et praktisk tips er å lage nummeret til din port som en kontakt på mobilen, og markere denne som en favoritt eller lage en snarvei til denne kontakten på din meny eller startskjerm.

Bruk Securitas! Ring 22 97 10 70
Vi har en avtale med Securitas om utrykning dersom noen opplever eller føler utrygghet, eller ser eller hører unormal oppførsel.

Styret har i løpet av juni fått noen par henvendelser i etterkant om at det har vært uvedkommende til stede i garasjen. Det beste er at den som oppdager dette, umiddelbart gir direkte beskjed til Securitas der og da. Securitas rykker da ut og dersom det er gitt varsling raskt nok vil Securitas kunne påtreffe disse på stedet.

Tips: Lagre nummeret på mobilen.

Videoovervåkning
Garasjen er videoovervåket. Det gir oss mulighet til å se opptak i etterkant av hendelser.

På grunn av forløpende sletting, og kostnader med å få ut opptakene, er det viktig at styret får beskjed straks etter en hendelse for å sikre opptakene. Vi må vite sted og nøyaktig tid (klokkeslett). «En gang i helgen» blir for vagt, og ved beskjeder som «forrige uke», kan du regne med at opptaket er slettet.

Vi har nå ved to konkrete anledninger fått tatt ut videoopptak som viser uvedkommende i garasjen. Dette vil bli politianmeldt.

Garasjevask
Etter sommeren kommer styret til ønsker å undersøke muligheten for å få gjennomført en garasjevask. Bilene må i så tilfelle flyttes ut av garasjen mens vasken pågår. Dersom dette blir aktuelt, vil det bli varslet om dette i god tid i forveien.