tirsdag 30. januar 2024

Reduert pris for ladning

Prisen for lading settes ned fra 1,50 til 1 krone per kWh for lading. 

Dette gjelder prisen for faktueringsperioden som går fra august 23 til januar 24.

Styret har som mål at ladeprisen skal være mest mulig lik borettslagets faktiske kostnad. Dersom vi ser at prisene blir høyere, kan vi gjøre justeringer. 

Grunnen til at prisen kan settes ned nå skyldes at det har vært veldig billig strøm i fjor høst. I tillegg øker forbruket på ladeanlegget jevnt og trutt. Det gjør at det blir stadig flere kilowatt å dele nettleien på.
torsdag 18. januar 2024

Montering av heisen starter nå

Kone vil fra mandag 22. januar starte arbeidet med å montere den nye heisen. 

I forbindelse med dette må vi rydde litt plass for materiell/lager. Det gjelder både inne og ute. 

Inne ber vi om at det som står under kjellertrappa i Fjellgata 1 fjernes innen mandag. Kone trenger dette området for eget materiell. 

Ute ved gressplenen i Fjellgata 1 vil det bli plassert ut en container. 

Spørsmål
Dersom du har spørsmål, kan du kontakte Erik Hilde i styret. Han bor i 3. etasje i FG1. Eventuelt på telefon 909 36 919.

 

Les tidligere saker om heis-prosjektet

 


Renteøkning på IN-lånet (jan 2024)

Styret har mottatt varsel om renteendring på borettslagets IN-lån i OBOS-Banken fra 01.02.2024. Renten går opp med 0,15 prosentpoeng til 5,75 % (effektiv rente 5,91 %). 

Som følge av at lånet er individualisert (IN-lån), vil renteendringen medføre at andelseiernes
kapitalkostnader øker direkte på fakturaen med felleskostnader fra borettslaget. 

Dette gjelder ikke for de som har innfridd sin andel av IN-lånet. 

Les mer om IN-lånet her, samt muligheter til å nedbetale ekstra og renteutvikling på IN-lånet

Les også her om hva som skjer med IN-lånet når renten øker.

onsdag 10. januar 2024

Minner om kontroll av røykvarslere og brannslukkere

Vi minner om at det til uken er en kontroll av røykvarslere og brannslukkere.

Kontrollen er satt til:
Mandag 15. Januar: Fjellgata 1 og 2A
Tirsdag 16. Januar: Fjellgata 2B og 2C
Onsdag 17. Januar: Fjellgata 2D og 2E

Kontrollen skjer i tidsrommet kl 17:00 til 21:00.

Oppslag som henger i oppgangene