tirsdag 6. juni 2023

Dette skjer med IN-lånet når renten øker

OBOS har bedt borettslaget om hjelp med å informere om hvordan renteøkningen påvirker felleskostnadene, på bakgrunn av at OBOS og OBOS-banken mottar for tiden mange henvendelser på grunn av økte felleskostnader som følge av hyppige renteøkninger. OBOS skriver:


"Ditt borettslag har IN-ordning, som innebærer at andelseier kan nedbetale sin andel av fellesgjelden.
De månedlige felleskostnadene i borettslaget vil være todelt. En del går til dekning av ordinære driftskostnader og en del går til dekning av kapitalkostnader. Kapitalkostnadene dekker boligens andel av renter og avdrag på borettslagets fellesgjeld. Kapitalkostnader er en akonto innbetaling fra andelseierne hver måned.

Hva skjer når renten på borettslagets felleslån endres?
Ved renteendring vil eier få endring i sine kapitalkostnader. Kapitalkostnadene blir justert hver tredje måned, basert på renteendringer og oppdatert nedbetalingsplan.

Nå vedtas det hyppige renteøkninger, som innebærer at det er krevd inn for lite i kapitalkostnader. For lite innbetalt blir etterfakturert, og fremkommer som «Regulering lån» på faktura for felleskostnader. I tillegg vil «Kapitalkostnad» økes basert på ny rente.

Har du avtalegiro?
Dersom eier har avtalegiro med beløpsgrense, må man selv endre dette i sin nettbank, eventuelt ta kontakt med banken for å få endret denne.

Innbetaling av fellesgjeld
Ønsker eier å benytte muligheten til å nedbetale hele eller deler av fellesgjelden, vil det være mulighet for dette to ganger pr år, se informasjon i årsrapporten. Kontakt FA@obos.no senest én måned i forkant av forfallsdato for tilsendelse av avtale og/eller betalingsinformasjon."


Fra styret kan vi legge til at vi har to sider som forteller mer om dette i boligguiden:


For de som ønsker å bruke IN-ordningen er neste mulighet rett rundt hjørnet. Forfallsdatoen er 31. august, og da må man altså kontakte forretningsfører minst en måned før dette.