Generalforsamlinger

På denne siden finner du innkalling, årsberetning og protokoll fra ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger de siste årene.

Sortert fra nyest til eldst.

 ÅrType (eventuelle forslag)
 2024  Ordinær (ekstra kompensasjon, salg parkeringsplasser, male vegg i FG1, felleskostnader)
 2023  Ordinær (hjertestarter, sandkasse, videoovervåkning)
 2022  Ordinær (reklamasjonsarbeid, sykler, port). Presentasjon fra info-møte.
 2021  Ordinær (bruksoverlating, Telia, styrets sammensetning med flere)
 2020  Ordinær
 2019  Ordinær (utskiftning av ytterdører)
 2018 Ekstraordinær nr 4 (låneramme 27,1 mill, IN-ordning)
  Ekstraordinær nr 3 (låneramme 23,9 mill)
  Ordinær (markterrasser og IN-ordning)
  Ekstraordinær nr 2 (omkamp utvidelse, falt)
  Ekstraordinær nr 1 (utvidelse av balkonger og låneramme på 22 mill)
 2017 Ordinær (vedtektsendring vedr valgkomite)
  Ekstraordinær (betongrehabilitering og utskifting vinduer, låneramme 17 mill)
 2016 Ordinær (utskiftning garasjeport)
 2015 Ekstraordinær (valg av styreleder)
  Ordinær (utskiftning vinduer kr 7 mill, betongrehab kr 10 mill, ladeplasser kr 0,3 mill)
 2014 Ekstraordinær (valg av styreleder)
  Ordinær (utrede ladeplasser)
 2013 Ordinær (vedtektsendring vedr forkjøpsrett, godkjent nye husordensregler)
 2012 Ordinær (vedtektsendringer vedr videoovervåkning og styreleders periode)
 2011 Ordinær
 2010 Ekstraordinær (valg av styreleder)
   Ordinær (godkjent innglassing)
 2009 Ordinær (salg p-plass, utrede innglassing )
 2008 Ordinær (kollektiv avtale Get)
 2007 Ordinær (grilling )
 2006 Ordinær (vedtektsendringer pga ny brl. lov )
 2005 Ordinær
 2004 Ordinær (binde renten, salg av trimrom)
 2003 Ordinær (avvikle kjølebodene, avvikle fellesvaskeri, IN-ordning )
 2002 Ordinær
 2001 Ordinær
 2000 Ordinær
 1999 Ordinær (ukentlig vask)
 1998 Ordinær (uteareal, utskifting av dører, endring av husordensregler)
 1997 Ordinær (innglassing, felle trær, nye husordensregler)
 1996 Ordinær (retningslinjer styrearbeid, dyrehold)
 1995 Ordinær (mangler protokoll)
 1994 Ordinær (mangler protokoll)
 1993 Ordinær (mangler protokoll)
 1992 Ordinær (mangler protokoll)
 1991 Ordinær (mangler protokoll)
 1990 Ordinær (mangler protokoll)
 1989 Ordinær (mangler protokoll)
 1988 Ordinær (mangler protokoll)
 1987 Ordinær (mangler protokoll)
 1986 Ordinær (mangler protokoll)
 1985 Ekstraordinær nr 2 (Kjøp av kommunal festetomt mm)
   Ekstraordinær nr 1
 1983 Halvårsmelding

Alle PDF-ene er også tilgjengelig i filarkivet til borettslaget.

Har du gamle dokumenter fra borettslaget? Det være seg nyhetsbrev eller annen informasjon fra styret? Ta kontakt! Vi er spesielt interessert i protokoller fra de alle eldste generalforsamlingene.