søndag 28. mai 2023

Renteøkning på IN-lånet

Styret har mottatt varsel om renteendring på borettslagets IN-lån i OBOS-Banken fra 03.06.2023. Renten går opp med 0,25 prosentpoeng til 4,65 % (effektiv rente 4,76 %). 

Som følge av at lånet er individualisert (IN-lån), vil renteendringen medføre at andelseiernes
kapitalkostnader øker direkte på fakturaen med felleskostnader fra borettslaget. 

Dette gjelder ikke for de som har innfridd sin andel av IN-lånet. 

Les mer om IN-lånet her, samt muligheter til å nedbetale ekstra og renteutvikling på IN-lånet.

mandag 22. mai 2023

Påminning generalforsamling onsdag

Vi minner om generalforsamling onsdag klokken 18:00 på Rodeløkka velhus. 

For de som ikke kan møtte selv, men vil sende en med fullmakt, er det et fullmakt-skjema i innkallingen. Dette fylles ut og tas med på generalforsamlingen. Alternativt kan også fullmakt sendes inn på e-post til styret. 


søndag 14. mai 2023

Billigere lading av El-bil!

Bruken av ladeanlegget øker stadig, og på grunn av den økte bruken kan vi redusere kostnaden. 

For inneværende periode (feb-juli) settes prisen til 1,50 kroner per kWh, ned fra 2,50 kroner.

Forbruket av strøm på ladeanlett, måned for måned siden oppstarten.

En stor del av kostnadene utgjøres av nettleien som inkluderer effekt-avgiften som baseres på høyeste forbruk per time i løpet av en måned. Selv om forbruket går opp, går ikke nødvendigvis effekten opp. Dermed blir det flere kilowatt å dele de 'faste' kostnadene på. 

mandag 8. mai 2023

Påminning: Dugnad og merk sykler

Hei, vi minner om dugnaden på onsdag klokken 17:00.

Husk å merke sykler, barnevogner og andre gjenstander du ikke vil ha kastet på skrotinnsamlingen. 

Skrotinnsamlingen er på den lille gressplenen mellom 2B/2C.Skrot kan legges frem fra og med tirsdag (i øyeblikket er det et par mål der, de vil fort bli en del av skrotinnsamlingen).

På dugnaden skal vi blant annet pusse opp hobbyrommet med litt maling. Vi har tanker om å lage til en byttekrok på hobbyrommet. Mer info om dette senere. 


søndag 7. mai 2023

Vi trenger kandidater til styret og valgkomiteen

Vi har til nå ikke fått forslag om kandidater til styret eller valgkomiteen. På vibbo hvor man kunne nominere enten seg selv eller andre andelseiere, kom det ingen forslag. Vi vil derfor oppfordre eventuelle som er interessert i å ta kontakt med styret.

Vi bør ha minst et nytt styremedlem, men ønsker to. 

Hva dreier det seg om? 

Styrearbeid i et borettslag dreier seg om å ivareta sitt eget bomiljø og gir deg mulighet til å påvirke hvordan det er å bo i borettslaget. Dette er særlig viktig og aktuelt nå når det er stigende priser og økte utgifter. 

Hva tilbyr vi? 

  • Muligheten til å påvirke økonomien og bostandarden i borettslaget.
  • Innsikt i hvordan borettslaget fungerer. 
  • Erfaring og kunnskap som gjør deg mer ettertraktet på arbeidsmarkedet. 
  • Kurs og kompetanse innen styrearbeid, jus, økonomi, forsikring, vedlikehold mm. 
  • Honorar for jobben du gjør.

Valgkomitè

Per nå har vi ingen valgkomite og styret må derfor gjøre jobben alene. Vi ønsker oss minst to kandidater for å ivareta dette vervet.

 Interessert? Eller lurer du på hva dette innebærer? 

Ta kontakt! 

Frist: Så snart som mulig!