søndag 7. mai 2023

Vi trenger kandidater til styret og valgkomiteen

Vi har til nå ikke fått forslag om kandidater til styret eller valgkomiteen. På vibbo hvor man kunne nominere enten seg selv eller andre andelseiere, kom det ingen forslag. Vi vil derfor oppfordre eventuelle som er interessert i å ta kontakt med styret.

Vi bør ha minst et nytt styremedlem, men ønsker to. 

Hva dreier det seg om? 

Styrearbeid i et borettslag dreier seg om å ivareta sitt eget bomiljø og gir deg mulighet til å påvirke hvordan det er å bo i borettslaget. Dette er særlig viktig og aktuelt nå når det er stigende priser og økte utgifter. 

Hva tilbyr vi? 

  • Muligheten til å påvirke økonomien og bostandarden i borettslaget.
  • Innsikt i hvordan borettslaget fungerer. 
  • Erfaring og kunnskap som gjør deg mer ettertraktet på arbeidsmarkedet. 
  • Kurs og kompetanse innen styrearbeid, jus, økonomi, forsikring, vedlikehold mm. 
  • Honorar for jobben du gjør.

Valgkomitè

Per nå har vi ingen valgkomite og styret må derfor gjøre jobben alene. Vi ønsker oss minst to kandidater for å ivareta dette vervet.

 Interessert? Eller lurer du på hva dette innebærer? 

Ta kontakt! 

Frist: Så snart som mulig!