søndag 28. februar 2021

Nå spirer vårløkene

Snøen som kom forsvant raskt og nå har vårløkene satt i gang kampen om å komme opp først. Det har allerede vært enkelte blomster som har prøvd seg i andre perioder med mildt vær, og disse har dessverre fått litt hard medfart. 

 

For å gi de gjenværende løkene en sjanse til å vokse opp, er det i bedet langs 2E til 2C satt opp varselskilt om nettopp dette. 

Særlig er det viktig at de som parkerer her, ikke tråkker ut i bedet. Hvis man kommer kjørende inn fra Gøteborggata, parker nærmest mulig bygningen slik at fører kommer seg ut uten å tråkke i bedet og stampe ned blomstene.
Nye avtaler på heis og forsikring

Styret har inngått nye avtaler på områdene heis og forsikring. De nye avtalene gir borettslagets store årlig besparelser. 

Heis

Borettslaget har hatt en serviceavtale med Kone siden i hvertfall 1991. Dagens serviceavtale var sist forhandlet i 2002. I tillegg har borettslaget hatt en egen avtale med Stanley Security om heisalarm siden 2002. Det siste er for å kunne ha mulighet til å få hjelp om man blir stående fast i heisen.

Disse avtalene har siden inngåelsen blitt prisjustert hvert eneste år. 

OBOS har lagd rammeavtaler med de største heisleverandøren og oppnådd gode vilkår på disse. Styret har fikk tilbud fra Kone på ny serviceavtale med tillegg av alarm-avtale, og har akseptert denne. 

Den nye samlede avtalen med en leverandør fremfor to, kutter årsprisen fra litt over 40 000 kroner til litt over 16 000 kroner. 


 

Forsikring

Borettslaget har fått nytt forsikringsselskap. Sett fra forsikringsselskapene har vi nok vært en litt krevende kunde, fordi først gikk vi fra IF til Gjensidige, til vi nå er hos Tryg. 

Enden på historien er imidlertid at selve forsikringen på de fleste områder er minst like god som før. På noen områder er dekningen bedre, mens på noen områder litt svakere, men fortsatt god. 

Uten grep lå vi ann til å få en årlig forsikringspremie på rundt 550 000 kroner, mens vi nå ender på rundt 250 000. Regnskapet for 2021 vil riktignok bli noe høyere, fordi avtalen med Tryg gjelder kun fra nå.torsdag 25. februar 2021

Tjuahekken beskjært

Som de fleste sikkert har fått med seg nå ble tjua-hekken ved lekeplassen beskjært på onsdag. Her er noen "før- og etter"-bilder og et bilde vi fant i en rapport fra 1992!

I tillegg ble treet ved enden av 2E beskåret slik at det ikke vokser inn i lampen eller skygger for lyset. Ikke at den lampen lyser så mye i øyeblikket. Den har vært ute av stand i lengre tid, men nye lampe er under levering. 

Hekken er beskåret så mye den kunne i bredden og fortsatt være grønn. I høyden er det tatt så mye at den fortsatt hindrer innsyn fra gående i Fjellgata. 

Klikk på bildet og bla gjennom


Lekeplassen anno 1992


tirsdag 23. februar 2021

Eiendomsskatt i 2021

Borettslaget har nå fått brev fra Oslo kommune om eiendomsskatten for 2021. Fordi verdien har økt, øker skatten. Flere som tidligere ikke fikk, vil nå få eiendomsskatt, og alle som får må betale litt mer.

Eiendomsskatten blir krevd inn av OBOS via den månedlig fakturaen fra borettslaget, fire ganger i året.

Eiendomsskatt for første gang i Fjellgata 1
For første gang blir det nå eiendomsskatt på leilighetene i Fjellgata 1. Der er det nå bare to andelseiere som slipper unna eiendomsskatt. For de som får eiendomsskatt er det høyeste beløpet i Fjellgata 1 223 kroner, og det laveste er 18 kroner. 

De 18 kronene vil bli fordelt på fire innbetalinger, de også.

Flere får i Fjellgata 2
I fjor fikk ikke 3-roms leilighetene i Fjellgata 2 eiendomsskatt, men nå vil også disse få. De eneste som nå ikke får eiendomsskatt i Fjellgata 2 er to-roms leilighetene. Det høyeste beløpet i Fjellgata 2 er 1 725 kroner.

Slik regnes det ut
Et eksempel basert på en av leilighetene som fikk 18 kroner i eiendomsskatt:
- Boligverdi: 5 723 247 (oppgitt fra Skatteetaten)
- Eiendomskattegrunnlag: 70 % av boligverdi = 4 006 272
- Bunnfradrag: 4 mill
- Beregningsgrunnlag: 6 272
- Skattesatsen: 3 promile
- Skatten blir: 6 272 * 0,003 = 18 kroner. 

Dette må du sjekke
Du må selv sjekke at eiendomsskatten du betaler er riktig. Ved å se i skatteseddelen kan du sjekke hvilket areal som er brukt. Vi har sett tilfeller hvor dette arealet er for høyt.

Mer informasjon i Boligguiden
I boligguiden kan du lese mer om eiendomsskatt og finne skatteseddelen hvor du finner grunnlaget for din leilighet.

mandag 22. februar 2021

Mobiloppringing fungerer igjen

Det kan på nytt ringes opp til garasjeportene. Årsaken til nedetiden var at et abbonement på mobil-tjenesten var blitt sperret. Dette ble gjenåpnet i dag, og da fungerte det med en gang. 

Leverandøren sørger nå for at abbonement overføres til borettslaget, så unngår vi forhåpentligvis dette igjen.

søndag 21. februar 2021

Informasjon om stoppekraner

Vet du hvor stoppekranene er i din leilighet? Vet du hvor stoppekranene til er din oppgang? Hvorfor bør du være opptatt av stoppekraner? 

Hvis det oppstår en lekkasje og du må stenge vannet raskt, er det stoppekranen du må bruke, og alle har en stoppekran i tilknytning til badet og en til kjøkkenet.

Hvis disse ikke fungerer må man bruke en av stoppekranene til hele oppgangen. 

Bedre informasjon

Styret har nå lagt til en side om stoppekraner i boligguiden med en del illustrerende bilder og kart over stoppekranene i kjelleren. 

Ny merking

I tillegg har vi sørget for at merkingen av stoppekranen i Fjellgata 2B til 2E er blitt oppgradert. Den gamle merkingen var her tidvis sterkt misvisende. Bildet under viser merkingen på et sted hvor det er skrevet både A, B og C for oppgang. Vi kan avsløre at i dette tilfellet var C riktig. Men høyre eller venstre? Det er kanskje et spørsmål om perspektiv, men sett fra inngangspartiet i bakgården er dette på høyre siden av oppgangen. I tillegg til å dekke leilighetene på høyre side, gjelder denne stoppkranen også leilighetene i midten av oppgangen, men da kun kjøkkenet.


Gammel merking, ikke alltid like presis

 

Med den nye merkingen prøver vi på å øke presisjonsnivået, slik at det skal være enklere å forstå hvilken kran som kutter vannet til hvilke leiligheter.

Ny merking i Fjellgata 2B til 2E


I Fjellgata 2A og 1 har vi ikke tilsvarende merking men har lagt ut oversiktskart i artikkelen i boligguiden. Dessverre er flere av stoppekranene her vanskelig tilgjengelig enten fordi de krever en stige for å komme til, eller de er i næringslokalene.


lørdag 20. februar 2021

Feil på garasjeporten og mobiloppringing

Det er for tiden problemmer med å ringe opp til garasjeportene, både fra Fjellgata og Gøreborggata.

Bruk kode til garasjedøren for å åpne porten fra innsiden, eller den gamle klikkeren hvis du fortsatt har denne. 

Vi må få hjelp av leverandøren til å få løst problemet, og det kan ta noen dager.

torsdag 18. februar 2021

Generalforsamling 2021 og innleveringsfrist

 

Varsel om ordinær generalforsamling 2021 og innleveringsfrist for saker

 

 Verksgata borettslag vil avholde ordinær generalforsamling innen utgangen av juni 2021

Borettslaget vil avholde generalforsamling i mai eller juni. Egen innkalling med saksliste kommer senere. Den nåværende smittesituasjonen gjør at et fysisk møte ikke er mulig. Stortinget har til behandling et lovforslag som vil kunne få betydning for gjennomføringen av møtet.

I denne situasjonen finner styret det likevel rimelig å starte ordinære forberedelser til årsmøtet og setter derfor en frist for innlevering av saker som man ønsker å ta opp på generalforsamlingen, da generalforsamlingen kun behandler saker som er med i innkallingen.

Så snart forholdene tillater det, vil andelseierne motta en formell innkalling med informasjon om når og hvordan møtet skal avholdes.

Frist for innlevering av saker

Forslag som andelseier ønskes behandlet på generalforsamlingen må være meldt til styret senest 10.03.2021.

Utforming av forslag

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen er det ønskelig at:

- det går klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen,

- forslagstiller formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe generalforsamlingen å behandle og ta stilling til saken.

Navnet på forslagsstiller vil fremkomme i saksfremstillingen.

 

 

Forslag sendes på epost til styret@verksgata.no

 

 

Vennlig hilsen

Verksgata borettslag

Styret