søndag 28. februar 2021

Nye avtaler på heis og forsikring

Styret har inngått nye avtaler på områdene heis og forsikring. De nye avtalene gir borettslagets store årlig besparelser. 

Heis

Borettslaget har hatt en serviceavtale med Kone siden i hvertfall 1991. Dagens serviceavtale var sist forhandlet i 2002. I tillegg har borettslaget hatt en egen avtale med Stanley Security om heisalarm siden 2002. Det siste er for å kunne ha mulighet til å få hjelp om man blir stående fast i heisen.

Disse avtalene har siden inngåelsen blitt prisjustert hvert eneste år. 

OBOS har lagd rammeavtaler med de største heisleverandøren og oppnådd gode vilkår på disse. Styret har fikk tilbud fra Kone på ny serviceavtale med tillegg av alarm-avtale, og har akseptert denne. 

Den nye samlede avtalen med en leverandør fremfor to, kutter årsprisen fra litt over 40 000 kroner til litt over 16 000 kroner. 


 

Forsikring

Borettslaget har fått nytt forsikringsselskap. Sett fra forsikringsselskapene har vi nok vært en litt krevende kunde, fordi først gikk vi fra IF til Gjensidige, til vi nå er hos Tryg. 

Enden på historien er imidlertid at selve forsikringen på de fleste områder er minst like god som før. På noen områder er dekningen bedre, mens på noen områder litt svakere, men fortsatt god. 

Uten grep lå vi ann til å få en årlig forsikringspremie på rundt 550 000 kroner, mens vi nå ender på rundt 250 000. Regnskapet for 2021 vil riktignok bli noe høyere, fordi avtalen med Tryg gjelder kun fra nå.