mandag 29. august 2022

Status i dørprosjektet

Før sommeren ble anbudsdokumentet ferdigstilt, og det ble gjennomført en befaringsrunde med fire aktuelle entreprenører sammen med OBOS Prosjekt.

Tilbudene har kommet inn og ut ifra det har det nå i august vært gjennomført en runde med avklaringer med den entreprenøren som hadde det laveste anbudet. Det er fortsatt behov for noen avklaringer og det arbeidet pågår nå.

Styret undersøker muligheten for mulig ENØK tilskudd til de nye dørene. For å få dette stilles det strenge krav til dørene og vi har fortsatt det slik at dette i utgangspunktet kun er aktuelt for nybygg. Vi har derfor begrenset tro på dette, men ønsker likevel å få det sjekket ut.

Styret undersøker også nytt nøkkel og adgangssystem. Her har styret fått presentert to ulike systemer som byr på spennende muligheter. Et spørsmål vi har fått gjelder kodelås på leilighetsdøren. Ingen av systemene vi har sett innebærer kodelås på leilighetsdøren. Det ligger nok an til at standarden vil være vanlig mekanisk nøkkel på leilighetsdøren, med mulighet for individuelt tilvalg dersom man ønsker noe mer moderne.

På dørene til fellesareal vil det imidlertid bli en mer moderne men utprøvd løsning med bruk av brikke eller en elektronisk nøkkel. Dette avhenger av hvilket system vi velger.

På økonomisiden er det fortsatt styrets oppfatning at dør-prosjektet i seg selv ikke vil gi økte felleskostnader. Imidlertid stiger prisene på det meste slik at den årlige inflasjonsjusteringen fra 1. januar kommer nok til å bli større enn vi har vært vant med. Strømprisen alene hittil i år, etter strømstøtte, har økt kostnadene med ca. 134 000 kroner i forhold til det vi hadde budsjettert med. Per leilighet utgjør det i gjennomsnitt 145 kroner i økte felleskostnader per måned. 

Les tidligere saker om dør-prosjektet her.

mandag 22. august 2022

Garasjevask - Status

Status 

Tirsdag kl 23:50: Åpnet!

Det er nå mulig å kjøre inn i garasjen igjen. Ta hensynet til at sementen er helt ny. Når du ringer opp garasjen, ikke bli stående på den nye sementen. 

Vi ser at det nok må gjøres noe mer helt i forkant men firmaet vil komme tilbake på et senere tidspunkt.


Tirsdag kl 22:55: Fortsatt ikke tørt

Det er fortsatt ikke klart for å kjøre inn. Ny oppdatering om ca. en time.

 

Tirsdag kl 21:00: Sementen tørker

Firmaet har nå gjort seg ferdig, men man kan ikke kjøre inn ennå. Dette gjelder også sykler og gående. Derfor er det satt opp kjegler som avsperring.

Det er et lite parti ved innkjøringen som ikke er dekket, fordi det gikk med mer enn beregnet. Dette vil bli tatt senere. I tillegg er det noen småskader inne i garasjen som også vil bli tatt senere.  

Klokken 23:00 vil vi sjekke status og undersøke stivheten på sementen. Ny melding vil da bli lagt ut her. 

Når det blir klart for innkjøring ber vi om at man kjører rett inn med lav fart. Ikke bli stående med bilen på den nye sementen eller vri hjulene på sementen.

Tirsdag kl 1845: Det blir sen åpning

Langs kjellerveggen er det lagt plastikk ("knasteplast") som skal beskytte mot vann og sørge for å holde veggen tett. I forkant av innkjøringen fra Gøteborggata stakk denne opp fra asfalten og dermed har regnvann kunne havne mellom plastikken og betongveggen. Dette har medført fuktinntrengning og i nedre plan har vært et stort område med sopp eller mugg, akkurat under innkjørselen. Dette blir nå utbedret med en en ny kant over knasteplasten og som dekkes med asfalt. Dermed håper vi at videre fuktinntregningen stoppes. 

Gammel sprø sement ved innkjørselen er fjernet og det vil bli lagt ny. Denne er hurtigtørkende, men det vil gå en del timer etter at denne er lagt til man kan kjøre inn. Det betyr at man ikke kan kjøre inn direkte etter at firmaet som står for jobben, har pakket ned og dratten. Den nye sementen må få tørke ferdig. Det blir satt opp en sperring inntil man kan kjøre inn. Det blir også lagt ut ny oppdatering her. 

Det betyr at for enkelte blir det kanskje for sen innkjøring i kveld. Et alternativ kan være gateparkering i  nærområdet. Mellom kl 20 til kl 09, er det avgiftsfri betaling på de kommunale parkeringsplassene. 


Mandag kl 20:03: Nedre plan ferdig

Nå kan parkeringen i nedre plan  (inngang Fjellgata) igjen benyttes!

Mandag kl 19:17: Utgravde masser

En del av arbeidet som gjøres er at det øverste laget i dreneringsgrøftene graves ut. Dette er grøfter som går paralett langs enkelte parkeringsplasser, hvor overvann fra tak og balkonger føres ned. Vannet skal så i prinsippet trekke ned i grunnen. Massen er imidlertid svært fuktig og når denne fuktige jorden blir liggende inntil veggen over lang tid, er dette ikke bra for veggen. Det øverste laget av dette blir nå fjernet. Senere, kanskje neste vår, vil grøftene bli fylt opp av ny drenerende masse. Grunnen til at dette ikke gjøres med en gang, er på grunn av utbedring av eventuelle skader og uttørking av veggen. 

En henger med dagens 'fangst' kommer til å stå i bakgården over natta.


Mandag kl 16:48: Arbeidet tar noe lengre tid enn planlagt.
- Øvre plan (inngang Gøteborggata): Kan brukes fritt fra nå og ut kvelden. Det kommer til å være noe arbeid her senere i kveld, men det medfører ikke stenging av porten. 

- Nedre plan (inngang Fjellgata): Arbeidet kommer til å pågå videre utover kvelden, og forblir stengt enn så lenge. 


tirsdag 16. august 2022

Påminning om garasjevask neste uke

Vi minner om garasjevasken som begynner neste uke.

De aktuelle datoene mandag 22. august og tirsdag 23. august. 

  • Nedre plan (inngang Fjellgata) vil bli vasket på mandag.
  • Øvre plan (inngang Gøteborggata) vil bli vasket på tirsdag, med begrenset inn- og utfart deler av mandag.

Den dagen ditt garasjeplan skal vaskes, må man flytte bilen ut av garasjen innen klokken 08.00. 

Parkeringsplassen må ryddes helt ut. Sykler med mer må også fjernes.

Stengt innkjørsel fra Gøteborggata deler av mandagen

Merk at på mandagen, vil det bli utført reparasjonsarbeid med innkjøringen fra Gøteborggata. Her skal dreneringen i forkant utbedres og det øvre laget som har sprukket opp, vil bli støpt på nytt med hurtigtørkende sement. Inn- og utfart vil derfor ikke være mulig mens dette arbeidet pågår, og frem til sementen har tørket. 

Hvis man trenger bilen på dagtid mandag må man flytte denne ut av garasjen innen klokken 08.

Flytting tilbake

Det vil bli gitt melding på forsiden av www.verksgata.no når det er klart for å flytte bilen tilbake. 

Vi ber om at man ikke kontakter styret for dette. Erfaringsmessig blir det klart sent på kvelden. Vi er i løpende dialog med entreprenør, og legger ut melding når entreprenøren har gitt grønt lys.

torsdag 11. august 2022

Kontroll av brannalarm-anlegget

Onsdag 31. august gjennomfører Firesaft test og kontroll av brannalarm-anlegget. 

For å få testet "alle sirener og alarmorganer", trenger de tilgang til alle leiligheter.

Tentativ kjøreplan:
Fjellgata 1: 08:00 -10:30
Fjellgata 2A: 10:30 - 11:30
Fjellgata 2B: 12:00 - 13:00
Fjellgata 2C: 13:00 - 14:00
Fjellgata 2D: 14:00 - 15:00
Fjellgata 2E: 15:00 - 16:00
Alle tider cirka.

Skriv fra Firesafe, for Fjellgata 1. Trykk på bildet for større.


mandag 8. august 2022

Renteendring på IN-lånet

Styret har mottatt varsel om renteendring på borettslagets IN-lån i OBOS-Banken fra 22.07.22. Renten går opp med 0,5 prosentpoeng til 2,83 % (effektiv rente 2,87 %). 

Som følge av at lånet er individualisert (IN-lån), vil renteendringen medføre at andelseiernes
kapitalkostnader øker direkte på fakturaen med felleskostnader fra borettslaget.

Dette gjelder ikke for de som har innfridd sin andel av IN-lånet. 

Les mer om IN-lånet her, samt muligheter til å nedbetale ekstra og renteutvikling på IN-lånet.