Dør-prosjektet

Kort om prosjektet

I løpet av 2022 planlegger styret å gjennomføre et dør-prosjekt. Dette vil omfatte alle leilighetsdører i Fjellgata 1 og Fjellgata 2 A-E. Alle disse dørene vil bli byttet. I tillegg kommer andre dører som til oppgangene og fellesareal til å bli vurdert. 


Tidligere nyhetssaker

8. mars 2022: Bytte av dører - prosess igangsatt

18. april 2022: Spørsmål og svar

29. aug 2022: Status i dørprosjektet