Dør-prosjektet

Kort om prosjektet

I løpet av jan-mars 2023 vil dør-prosjekt bli gjennomført. Dette omfatter alle leilighetsdører i Fjellgata 1 og Fjellgata 2 A-E. I alt skal 82 leilighetsdører byttes ut. I tillegg byttes hoveddørene til oppgangene (7 stk), til loftene (10 stk) og tre andre dører som er skadet. I alt leveres det 102 nye dører.

Det etableres også et nytt nøkkelsystem. Dette omfatter flere alle dørene som byttes ut, samt resten av fellesdørene og dører til ulike tekniske rom med mer. I alt gjelder det 153 dører. 

Tidligere nyhetssaker

8. mars 2022: Bytte av dører - prosess igangsatt

18. april 2022: Spørsmål og svar

29. aug 2022: Status i dørprosjektet

18. okt 2022: ENØK-støtte på 500 000 kroner

19. des 2022: Nye dører fra januar

21. des 2022: Nytt nøkkelsystem

27. des 2022: Bruk den nye dør-automatikken og beskytt dørene

2.  jan 2023: Påminnelse: Infomøte på Velhuset

6. jan 2023: Bestilling av ekstra nøkler og sylinder til markterrasser

10. jan 2023: Onsdag braker det løs!

4. feb 2023: Reklamasjon på dørene og informasjon fra entreprenøren

11. feb 2023: Nye dører, trekk og undertrykk 

21. sept 2023: ENØK-støtte i boks

24. sept 2023: Retningslinjer for dører og dørskilt