onsdag 21. desember 2022

Nytt nøkkelsystem

Styret har i forbindelse med dør-prosjektet valgt et nytt nøkkelsystem. Dette vil omfatte alle dører i borettslaget, unntatt dørene inni i leilighetene. 

Det nye systemet heter iLOQ. Dette er et digitalt låsesystem uten bruk av batteri og uten behov for kabling. 

I tillegg har styret besluttet å installere dørautomatikk på alle hoveddørene til oppgangene.  

Slik ser den nye hverdagen ut
Du kommer hjem fra butikken med en handlepose i hver hånd. Det er ikke nødvendig å sette fra deg posene, bare legg din iLOQ-nøkkel på leseren ved siden av hoveddøra. Døra vil da automatisk åpne seg. 

Du går inn og døren lukker seg selv bak deg. Når du kommer til leilighetsdøra, setter du den samme iLOQ-nøkkelen i sylinderen i døra. Du låser opp døren ved å vri om på samme vis. 

Når du senere går opp på loftet eller ned i kjelleren, er det den samme iLOQ-nøkkelen du bruker. Det samme gjelder hobbyrommet, sportsboden eller garasjen.

Slik er det mulig
iLOQ-nøkkelen har en kryptert minnebrikke som forteller hvilke dører nøkkelen har tilgang til. Informasjonen i nøkkelen kan oppdateres når den legges på dør-leseren. Når man setter iLOQ-nøkkelen inn i nøkkel-sylinderen, skaper denne bevegelsen nok energi (bevegelsesenergi), til at syldineren får lest informasjonen på nøkkelen. Deretter er det du som vrir om og åpner døren slik du gjør på en vanlig lås. 

På hoveddørene hvor det er dør-automatikk er det koblet til strøm og et batteri som sørger for fortsatt drift dersom det skulle bli et strømbrudd. 

Markterrassene
Dørene og låsen fra markterrassen og inn til kjøkkenet er ikke omfattet. Her sitter det en helt ny sylinder og utskifting av denne er ikke omfattet av prosjektet. Imidlertid kan disse leilighetene mot et tillegg velge å bytte ut denne sylinderen med en iLOQ-sylinder og bruke den samme iLOQ-nøkkelen som ellers, også på døren til markterrassen. Pris og bestillingsfrist for dette vil bli gjort kjent senere. 

Høy sikkerhet
Tilgang til iLOQ-systemet blir gitt via en online-løsning som en utnevnt person fra styret administrer. Her legges det inn hvilke dører de ulike nøklene skal ha tilgang til. Alle endringer blir loggført fortløpende av systemet. 

Dersom en nøkkel blir mistet, kan administrator deaktivere nøkkelen. I dag når en beboere mister en nøkkel, fins det ingen slik mulighet. Med et tradisjonelt nøkkel-system øker i praksis risikoen for at uvedkommende har fått tilgang til bygningen for hver nøkkel som må erstattes. Med iLOQ-systemet beholdes kontrollen hele tiden.

Oppdatering av calling-anlegget
Nullstilling: I dag hender det at det står «i bruk» på calling-anlegget og da får ikke besøkende ringt opp. Det skyldes at noen ikke har ‘lagt på’. I tillegg bygger det seg opp regelmessig støy på anlegget som gjør at man ikke får pratet med de som ringer på. Det vil bli installert en liten enhet som sørger for at anlegget blir nullstilt en gang i døgnet. Det vil gjøre at det første problemet blir alltid blir løst senest neste morgen, og det andre problemet vil ikke lengre oppstå. 

Feil side: I Fjellgata 2 A-E sitter callingen på høyre side av hoveddøren. Dette er upraktisk siden det er siden som døren slår opp mot. Hoveddørene kommer til å bli byttet ut, og i den forbindelse kommer callingen til å bli flyttet til motsatt side. 

Automatisk åpen: Når besøkende ringer på i dag og blir ‘buzzet’ inn, må man selv åpne døren. Siden callingen står på feil side, er det mange som også drar i døren på feil side for åpne opp. Med den nye dørautomatikken, kommer hoveddøren til å åpne seg automatisk når noen blir ‘buzzet’ inn.

Les tidligere saker om dør-prosjektet her.