lørdag 17. desember 2022

Kontroll av brannsikkerheten

I forbindelse med at borettslaget har en avtale med Norsk Brannvern, vil de komme på befaring hos oss i begynnelsen av året.

Kontrollen er satt til:
Fjellgata 1 og 2A: Mandag 2. januar
Fjellgata 2B og 2C: Tirsdag 3. januar
Fjellgata 2D og 2E: Onsdag 4. januar

Kontrollen skjer mellom klokken 17:00 og 21.00 de aktuelle dagene. 

Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten og utføre enkle kontroller. Teste, samt bytte batteri i røykvarslere og utføre enkel kontroll av slukker. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere. Det er viktig at Norsk Brannvern får kommet innom samtlige boenheter.

Ved spørsmål, vennligst kontakt styret. Eventuelt Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no