mandag 21. desember 2020

Postkasseskilt delt ut

De nye postkasseskiltene er nå delt ut og lagt i postkassene!

 

Ta skiltet i bruk
Vi setter pris på om du setter skiltet plass så snart som mulig. Skiltet skal ikke teipes eller limes fast. Det skal heller ikke skrives noe på skiltet.

Fjerne gamle merker
Vi ber også om at du bruker denne anledningen til å fjerne gamle «nei takk»-merker, og annen makering på postkassen din. Det skal kunne være dette skiltet som brukes.

Trenger du hjelp?
Har du behov for hjelp med å sette på plass det nye skiltet? Ta kontakt med oss på styret@verksgata.no.

Ble det noe feil? Behov for endringer?
Mangler det et mellomnavn? Skrivefeil? Endret synspunkt på å få reklame eller ikke? Endret navn? Flere eller færre medlemmer i husstanden? Ta kontakt, så ordner vi et nytt skilt. Enten nå, eller senere om det skulle bli aktuelt.

onsdag 9. desember 2020

Oppgangsdør i 2D: Bestilt service

Oppgangsdøren i 2D har et defekt sluttstykke. Det ble først forsøkt en reperasjon på mandag, men det viser seg at det elektriske sluttstykket må byttes ut. 

Konsekvensen av dette er at man kun får brukt nøkkel/dørvirder til å åpne døren. Forsøker man å bruke  kode/brikker/porttelefon, vil man høre et 'buzz' men låsen går likevel ikke opp.

tirsdag 8. desember 2020

Parkeringsplasser til leie

To av parkeringsplassene til borettslaget er nå ledige. Begge plassene har el-bil ladning og koster 1400 kroner i måneden pluss strøm. De er i nedre plan, inngang Fjellgata.

En annonse er lagt ut på Finn.no.

For borettslagets egne andelseiere som disponerer garasjeplass, kan det være verdt å minne om bytte-ordningen. Mot at borettslaget disponserer din egen garasjeplass for vider fremleie, får du leid el-bil ladeplassen for kun 350 kroner i måneden.

søndag 22. november 2020

Økning av felleskostnader

Styret ser seg nødt til å øke felleskostnadene med 10 % fra 1. januar 2021. Det er tre hovedgrunner til at felleskostnadene øker nå:
-    Vanlig prisjustering på flere av tjenestene borettslaget bruker
-    Innføring av avdrag på borettslagets lån på 5,75 millioner
-    Kommende vedlikehold

Felleskostnadene øker med 10 %


Felleskostnadene – ikke alt det andre
På den månedlige regningen fra borettslaget er det normalt tre fakturalinjer. Her er et eksempel fra desember 2020 fra en fire-roms leilighet som vil være veldig gjenkjennelig for flere:
-    Felleskostnader        kr 4 056
-    Garasje                     kr    200
-    Kapitalkost. lån 1     kr 1 607
-    Å betale:                   kr 5 863 

I tillegg vil det på regningen kunne være eiendomsskatt som kreves inn for Oslo kommune og medlemskontingent til OBOS. 

For denne leiligheten øker felleskostnadene med 10 %. Det vil si cirka 400 kroner. Det er ikke total-regningen som øker med 10 %. 

«Kapitalkost. lån 1», er den enkeltes andel av IN-lånet for balkonger og vinduer. Dette lånet kan man innfri dersom man ønsker det. Neste frist for innbetaling er i februar neste år. Du kan lese mer om IN-lånet og nedbetaling av dette her.

Kutter kostnader og øker andre inntekter
Dette styret har som tidligere annonsert fått økt etterlengtede leieinntekter ved å sørge for full utleie av næringslokalene og ved at nesten alle parkeringsplassene nå er leid ut. Dette hjelper et stykke vei på, men vi må også se på kostnadssiden. Vanligvis er det ikke så stort potensiale i å kutte faste kostnader i borettslaget, men det betyr ikke at man ikke kan forsøke. 

I forrige sak om økonomien, skrev vi at vi hadde vi fått ett forvarsel om at forsikringspremien igjen kom til å øke kraftig. Siden da har styret mottatt et tilbud fra et konkurrende selskap på en ny forsikringsavtale som er vesentlig lavere enn dagens premie. Avtalen er ikke inngått ennå og styret undersøker om vi kan få flere tilbud, men i budsjettet for 2021 har vi forutsatt at vi får en ny avtale på plass fra januar. Dette gjør at økningen i felleskostnadene blir 4 til 6 prosent lavere enn om vi hadde beholdt dagens avtale. 

Styret ser også på andre fast kostnader, og ser at det er penger å spare på å slutte seg til en ny serviceavtale på heis. Vi justerer også på oppdrag som OBOS har hatt fra borettslaget og sparer også noen kroner der. 

Fremover er det nok størst potensiale på å kutte kostnader, ved å ta igjen vedlikeholdsetterslep slik at man får færre skader som fører til økte forsikringspremie, og mye ad-hoc bruk av servicefirmaer.

Avdrag på lånet
Borettslaget har tre lån:

OBBK01: Opprinnelig på 230 000 kroner fra 2016 for å del-finansiere nye ladeplasser. Dette lånet står igjen med cirka 131 000 kroner per november 2020

OBBK02: Opprinnelig på 4,2 millioner kroner fra 2011 i forbindelse med takomlegging. Dette lånet var avdragsfritt i fem år. Ved årsskiftet stod lånet med en rest på litt over 3,7 millioner kroner. Dette lånet ble økt med 2 millioner kroner i begynnelsen av 2020 for å sikre borettslaget nødvendig kapital til drift. Lånet står igjen med 5,75 millioner kroner per november 2020

OBBK03: Opprinnelig på 27,1 millioner kroner fra 2019 i forbindelse med Bo bedre-prosjektet. Nedbetales som et IN-lån med spesifiserte kapitalkostnader på den månedlige regningen. To andelseiere har innfridd sin andel. Dette lånet står igjen med cirka 25,5 millioner kroner per november 2020. 

Da det forrige styret økte det ene lånet med to millioner ble det samtidig innført avdragsfrihet på dette lånet frem til 2023. Det var et reelt behov for å ta opp lånet. Kassen var på det tidspunktet bunnskrapt og det trengtes tilskudd for å dekke opp kommende regninger. 

For dette styret føltes det ikke riktig å fortsette å skye avdragene foran oss. Særlig ikke på et lån som i hovedsak ble tatt opp i 2011. Gjeninnføring av avdrag på dette lånet utgjør hoveddelen av økningen i felleskostnader. 


Kommende vedlikehold
Styret jobber med å kartlegge fremtidig vedlikeholdsbehov. Det vi vet er at behovet er stort, men når man må gjøre de ulike oppgavene og hvor mye det kommer til å koste er usikkert. Det er noe som styret fremover må jobbe videre med. Men vi begynner å rigge oss for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet i budsjettet for 2021. Det gir oss et større handlingsrom til å faktisk få gjort nødvendige tiltak.


 


fredag 20. november 2020

Levering på dørmatta med Postnord

Borettslaget inngår nå en avtale med Postnord som innebærer at de får tilgang til oppgangene slik som posten og avisbudet har i dag. 

 

Det innebærer at i løpet av kort tid, kan Postnord tilby våre beboere å få levert pakker på dørmatta. 

Hvis man handler fra et nettsted som bruker Postnord, vil man da kunne velge mellom for eksempel henting i butikk, hjemkjøring eller levering på dørmatten.

torsdag 19. november 2020

Nye postkasseskilt

Ny rutine
Styret innførte i sommer en «velkomstrutine» til nye beboere, hvor nye beboere – leietakere som andelseiere – blir kontaktet av styret. Blant annet spør vi om hvilket navn de vil ha på ringeklokken, og hva de vil ha på postkassen. 

Det er med andre slutt på at nye beboere må bestille postkasseskilt selv. Det har vært ganske dyrt, og mange har latt være. Det har medført en lang rekke forskjellige løsninger, og det ser ikke pent ut.  

I tillegg har det ikke vært noen god måte å markere på postkassen at man ikke ønsker reklame. I dag er omtrent 3 av 4 postkasser merket på ulike vis med «Nei takk til reklame». 

Styret har funnet en leverandør som leverer postkasseskilt svært rimelig og hvor vi kan få teksten «Nei takk til reklame» på skiltet.

Nye skilt til alle
Styret har derfor besluttet at alle postkassene skal få nye skilt. Når de nye skiltene blir levert ut, ber vi alle om å ta disse i bruk med en gang.

Enkelte har skilt som for så vidt er greie, men styret ønsker en «nullstilling», slik at alle nå starter på nytt med helt like skilt. Vi gjør dette for å skape et penere og mer helhetlig inntrykk når man kommer inn i oppgangene.

Dette kan du ha på skiltet
I boligguiden har vi lagt ut en omtale av retningslinjene for postkassene og eksempler på ulike utforminger særlig med tanke på de med mange medlemmer i husstanden.
 

Eksempel på nytt skilt

Slik bestiller du
Du har tre muligheter: 

Alternativ A: Bruk denne lenken (starter en ny e-post)

Alternativ B: Hvis lenken over ikke fungerer, kopier teksten nedenfor, start en ny e-post og besvar spørsmålene. Send til styret@verksgata.no.
 

Navn på bestiller:
Leilighetsnummer:
Oppgang:
Etasje:
 

Ønsker du «Nei takk til reklame» på postkasseskilt? Besvar med enten JA eller NEI:
Dersom spørsmålet ikke besvares, bestilles det med.
 

Skriv inn hvilken tekst du vil ha på skiltet:
Linje 1:
Linje 2:
Linje 3:
Linje 4:
Linje 5:
Linje 6:
 

Alternativ C: Bruk papirskjema. I alle postkassene blir det lagt ut en kort orientering med kopi av spørsmålene over. Fyll ut denne og lever i postkassen til en i styret.

Frist
Fordi det er ganske omfattende å organisere så mange bestillinger, håper vi at alle kan sende inn sin bestilling ganske raskt. Siste frist på å sende inn bestilling er torsdag 10. desember.


mandag 16. november 2020

Ny porttelefon i Fjellgata 1

I dag har det blitt montert en ny porttelefon i Fjellgata 1. Denne er av den samme type som fra før fins i Fjellgata 2.

Ny porttelefon i FG1

Adgangskoden er uendret, og navn på ringedisplayet er som før.

Denne nye porttelefonen gjør at vi også i Fjellgata 1 kan tilby brikker til beboerne her, slik at dette ikke kun er et tilbud for Fjellgata 2.

Alle beboere i Fjellgata 1 vil i løpet av kort tid få utlevert to brikker. Det blir hengt opp et oppslag i oppgangen om dette når det er klart.

Trenger du mer enn to brikker? Ekstra brikker kan kjøpes for 50 kroner. På hovedsiden for nøkler og koder finner du en bestillingslenke. De første bestillingene i Fjellgata 2 har vi har allerede mottatt og effektuert.

 

onsdag 11. november 2020

For dårlig håndtering av søppel

På dugnaden i oktober, gikk vi over søppelrommene og spylte søppelcontainerne. Det var en mildt sagt ubehagelig oppgave. I forkant hadde Renovasjonsetaten reagert på vond lukt og pålagt borettslaget å vaske containerne. Vi burde nok ha forstått at når Renovasjonsetaten, som er vant til litt av hvert, reagerer, da er det ille.

Kort tid før dette, rehabiliterte vi også søppelrommet i 2A. I den anledning måtte containerne stå ute, og styret var på forhånd svært spent på hvordan det skulle gå med tanke på forsøpling. Til vår store overraskelse viste det seg at det gikk fint å ha containeren ute. Det var da containeren ble satt inn igjen at det ble griseri. 

De vanligste feilene
Det mest alvorligste av det vi har observert er at søppel kastes rett ned i sjakten uten å være pakket inn i poser. Det gjelder både matrester og papir. Papir skal ikke engang kastes i søppelsjakten, men tas med ut til papircontainerne. Dernest må man bruke riktig pose til riktig type avfall. Her har vi sett mye rart. Se listen under. 

Noe av det som virkelig medfører ubehag og stank er dårlig håndtering av bleier. Tynne, skjøre bleieposer må ikke kastes ned i sjakten, men pakkes godt inn og kastes sammen med øvrig restavfall. 

Det er kanskje heller ikke alt som bør kastes fra øverste etasje og ned. Gå heller ned til andre etasje og bruk sjakten derfra. 

Alle poser må i tillegg knyttes godt igjen. Knuten må sitte ordentlig stramt slik at den ikke går opp.

Riktig pose til riktig type avfall
-    Matavfall skal i grønne poser
-    Plastavfall skal i blå poser
-    Restavfall skal i vanlige handleposer eller egne søppelposer
-    Papir skal kastes direkte i papircontainer ute, uten bruk av poser

Eksempler på hva slags type avfall som skal hvor

Se ellers vår side i Boligguiden for mer om håndtering av søppel.søndag 8. november 2020

Juletre

 

Det blir juletre i år også. Vi får lyssatt det store grantreet ved Fjellgata 2A og vi har bestilt et juletre som skal settes opp i hagen ved Fjellgata 1. 

Det blir derimot ikke arrangert en julegrantenning. Det var hyggelig i fjor med sanger, gløgg og julekaker men på grunn av den nåværende smittesituasjonen, har styret sett seg nødt til å avbryte planleggingen av dette.

fredag 6. november 2020

Brannalarm i Fjellgata 1

I formiddag gikk brannalarmen i Fjellgata 1. Bakgrunnen var røykutvikling i forbindelse med matlaging. 

Ved alarm, går alarmen i alle leiligheter i bygningen. Paralett går det også en varsling til vaktsentralen hos Securitas. Securitas har flere handlingsmåter. De har en ringeliste til styret som de kan forsøke, eller de sender en patrulje eller varsler brannvesenet. For dette tilfellet ringte de styret som raskt kom til. 

På brannsentralen ble det vist hvilken leilighet det gjaldt, og det ble raskt avklart at situasjonen var håndtert. Alarmen kunne så stilles tilbake. 

I Fjellgata 1 var bruksanvisningen for dette litt bortgjemt. Den er nå hengt opp igjen på oppslagstavelen. I de øvrige oppgangene skal denne allerede henge på oppslagstavelen.

Det er ikke helt rett frem å bare se på brannsentralen for å forstå hva man skal gjøre. Man er nødt til å ha bruksanvisningen i hånden og følgene stegene på denne. Men i stresset situasjon er det et dårlig startpunkt å begynne å se på en bruksanvisning hvis man ikke allerede kjenner denne. 

Derfor er det en fordel at man i "fredstid" har gjort seg kjent med bruksanvisningen. Når alarmen går er det fort at man blir litt stresset. Derfor er det smart å kjenne prosedyren på forhånd.  


 


søndag 1. november 2020

Brikker delt ut - koder klare

Nå er det delt ut brikker til alle i Fjellgata 2, og alle dørene til oppgangen, hobbyrom og garasje er nå lagt inn med koder. 

En e-post med koder ble sendt ut på lørdag. Ikke mottatt? Sjekk din spam-mappe før du tar kontakt med styret.

Slik bruker du koden:

Oppgangen: Tast først firkant-tasten, #, deretter koden. 

Hobbyrom og garasjen: Tast stjerne-tasten, *, deretter koden, og så stjerne på nytt. 

 

Mer informasjon

Les nyhetssaken her, eller denfaste siden om hobbyrommet eller siden om Nøkler og koder.

lørdag 31. oktober 2020

Vedlikeholdsbehov og gjennomgang av økonomien

Styret jobber nå med å få lagd et budsjett for 2021 og et langtidsbudsjett for de kommende årene. Vi vil i denne artikkelen dele noen av pågående sakene og vurderingene som styret har gjort til nå.

Artikkelen er tre-delt. Del 1 dreier seg om det vi kan si om vedlikeholdsbehovet nå. Del 2 er en kort gjennomgang av en likviditetsanalyse fra 2018 som konkluderte med at 10 % økning i felleskostnadene var tilstrekkelig for Bo bedre-prosjektet. 

Del 3 tar for seg den samme likviditetsanalysen i mer detalj og ser også på litt mer av den økonomiske utviklingen over tid. Vi vil anbefale at alle leser i del 1 og 2, mens del 3 er ment for de litt mer interesserte.

Del 1 - Fremtidig vedlikeholdsbehov
En av utfordringene er å avgjøre hvor stort behovet for vedlikehold er. For å hjelpe oss med å vurdere dette, har styret bestilt en tilstandsvurdering av OBOS Prosjekt. Denne er nå under utarbeidelse, og vil nok kreve en del gjennomganger før styret har landet hvilket vedlikehold vi anser det som nødvendig å gjøre, og i hvilken rekkefølge vi bør gjøre hva.

Enkelte utfordringer er nok lettere å se enn andre. Trapp- og heistårnet i Fjellgata 1, har i flere år slitt med vanninntrenging særlig øverst i 5. og 4. etasje. Selve heisen er den opprinnelig siden 1983, og må på et tidspunkt enten gjennom en kraftig modernisering eller utskifting. I det samme tårnet, er fuktsikringen rundt kjelleretasjen ikke gunstig. Det gjelder også i Fjellgata 2. I Fjellgata 1 kan man se dette med egne øyne på maling som flasser av på grunn av fukt i veggen.

Begge bygninger burde bli malt. I Fjellgata 1 begynner leilighetsdørene å få en kritisk tilstand, og selv i Fjellgata 2 begynner de å dra på årene. Nytt lovverk fra 1. januar 2021 gir andelseiere en utvidet adgang til ladestasjoner, men dagens anlegg har ikke ledig kapasitet. Asfalten smulder opp og aller mest synlig er dette ved innkjørselen ved Fjellgata 2E.

Borettslaget har en stygg historikk med vannskader, og nå må det også sies at vannrørene i borettslaget begynner å komme i den alderen hvor rehabilitering, om ikke annet, bør settes på agendaen.

Det viser seg også at nøkkelsystemet til borettslaget er i ferd med å utgå. Det er svært vanskelig å få tak i deler, noe som ble svært synlig i sommer da inngangsdøren til Fjellgata 2A trengte service og deler ikke var å få tak i. Styret er ikke bekvem med at det kun fins en rømningsmulighet fra garasjene, og finner det rart at det ikke er samme standard på slokkeutstyret i alle leilighetene.

Selv om vi ennå ikke har fått rapporten, vet vi at det er nok av oppgaver fremover. Det betyr at vi må prøve å få opp en totaloversikt og prioritere de ulike tiltakene. For å få dette til er det også nødvendig med et visst handlingsrom, og det er gjennom budsjettarbeidet at vi ser i krystallkulen fremover, og gjennom det prøver å sikre oss det nødvendige handlingsrommet.

Tidligere vurderinger
Styret har også sett på tidligere vurderinger, for å se hvilke lærdommer man kan hente fra dette. Det vi kan se er at tidligere styrer nok også har funnet slike prosesser krevende i den grad dette har blitt utført.

I forbindelse med «Bo bedre»-prosjektet ble det flere ganger utført en likviditetsanalyse. Det har vært utført minst fire slike, og styret har tatt for seg den siste fra april 2018. Man kan vel si at vi har gjort en analyse av likviditetsanalysen.

Vi ser at man den gangen nok undervurderte vedlikeholdsbehovet, i tillegg til at kostnadene har økt mye. Det var en lang periode uten justering av felleskostnadene før det kom en serie med store økninger.


Del 2 - Kort oppsummering av likviditetsanalysen 2018
Likviditetsanalysen 2018 tok utgangspunkt i budsjettet for 2018. Kostnaden til forsikring og kommunen har økt svært mye siden da, og foreløpige tall for 2021 antyder at disse to utgiftspostene kommer til å bli 323 000 kroner høyere enn det som var budsjettert i 2018. Det spiste opp mye av det handlingsrommet man hadde.

2018-budsjett hadde ikke avsatt så mye til ordinært vedlikehold. Vanligvis brukte man 700 000 kroner i året på dette, mens i 2018-budsjettet var det bare satt av 500 000 kroner. Så i forhold til et vanlig år historisk sett, manglet det 200 000 kroner i kostnader her.

Det mest overraskende for dette styret, var at posten for ekstraordinært vedlikehold var satt til null kroner i årene fra 2019 og fremover. Til sammenligning var det i budsjettet for 2019 satt av i alt en million til både ordinært og ekstraordinært vedlikehold. Hvis vi legger til grunn at det historisk har vært brukt 700 000 på ordinært vedlikehold, kan vi legge til grunn at det manglet 300 000 kroner til ekstraordinært vedlikehold.

Dermed har vi en underbudsjettering på 500 000 kroner i vedlikeholdskostnader, i tillegg til at det har kommet en kostnadssmell på 323 000 kroner på grunn av forsikring og kommunale avgifter.

I likviditetsanalysen 2018 var det lagt til grunn et låneopptak for å dekke prosjektkostnader på 27,5 millioner kroner. Dette var da tenkt finansiert med et balkongtillegg på 245 000 kroner, som kom i tillegg til en generell økning på 10 %. Balkongtillegget alene ville ha utgjort en økning på 7 %. Økningen på 10 % ville ha tilsvart cirka 345 000 kroner i inntekt for borettslaget.

Årlige rente- og avdragskostnader på lånet var beregnet til 1 365 000 kroner.

Oppsummert var det altså budsjettert med 0,6 millioner kroner i økte inntekter (en økning på 17 %) for å dekke inn ett lån med cirka 1,4 millioner i kostnad.

Det går ikke opp, uten at borettslaget fra før har et overskudd. Det trodde man at man kanskje hadde, fordi vedlikeholdskostnadene var underbudsjettert med 0,5 millioner, og fordi man kunne planlegge med 0,3 millioner mindre på forsikring og kommunale avgifter enn det man kan gjøre nå.

 
Del 3 - Lengre gjennomgang av likviditetsanalysen 2018 og utviklingen over tid
 

Utsnitt fra likviditetsanalysen 2018

Likviditetsanalysen 2018 tok utgangpunkt i faktisk situasjon frem til 1. april 2018, og deretter bygde den videre på budsjettet for 2018. Budsjettet for 2018 ble presentert på den ordinære generalforsamlingen i 2018 og kan sees i årsberetningen på side 11.

Når man sammenligner likviditetsanalysen og budsjettet, må man ta utgangspunkt i likviditetsanalysen sine tall for siste halvår i 2018, og gange med to for å få helårseffekten som er oppgitt i budsjettet.

Inntektene
Budsjettet la til grunn de felleskostnadene vi hadde i 2018, samt innbetalinger for garasjen, borettslagets egen utleie av parkering og utleie av næringslokaler. Dette stemmer fortsatt omtrent med det nivået vi har i dag.

Riktig nok har verken parkeringsplasser eller næringslokaler vært ut fullt utleid, og dette har gått utover likviditeten til borettslaget.

På inntektssiden var det fra andre halvår 2018 lagt til en inntekt på ca 245 000 på årsbasis som et eget balkongtillegg for utvidelsen av balkongene (utgjør 7 % av felleskostnadene).

Fra første halvår 2019 var det lagt til 10 % i felleskostnader. En årlig økning på cirka 345 000 kroner.

Merk også at etter at inntektene var justert til det nye kostnadsnivået, var det lagt inn en inflasjonsjustering på 3 % i andre halvår 2020.

Kostnadene
De tre kostnadspostene «Driftsutbetalinger», «Ordinært vedlikehold» og «Ekstraordinært vedlikehold» stemmer overens med budsjettet for 2018.

Driftsutbetalinger
Mange av disse kostnadene er ganske like fra år til annet. Den generelle trenden er at prisene øker litt hvert år og derfor bør man også prisjustere felleskostnadene hvert år.

I 2018 budsjettet var forsikring satt til 347 000 kroner, og kommunale avgifter til 520 000.
For 2021 ligger disse postene ann til å bli hhv 588 000 og 642 000 kroner.

På disse to utgiftspostene har det altså vært en kostnadssmell på 323 000 kroner.   

Ordinært vedlikehold
Posten «Ordinært vedlikehold» er litt mer variabel fra år til år. Denne var i 2018 budsjettert til 500 000 kroner. I de siste ti regnskapene før likviditetsanalysen hadde dette variert fra svært lavt (262 000 kr) til svært høyt (1,7 millioner), med et årlig gjennomsnitt på 700 000 kroner.

Det kan godt være at ut ifra planlagte aktiviteter var dette et fornuftig nivå for 2018, men i likviditetsanalysen er det nivået basisen for alle fremtidige år også.

Derfor har vi ovenfor sagt at i forhold til historiske snittet, manglet det 200 000 kroner i kostnader her.

Ekstraordinært vedlikehold
Posten «Ekstraordinært vedlikehold» er enda mer krevende å budsjettere enn det ordinære vedlikeholdet.

Det kan være vanskelig å sette et tydelig skille mellom ordinært vedlikehold og ekstraordinært. Underbudsjettering på den ene posten, kan dekkes inn av overbudsjettering på den andre.

Generelt og veldig forenklet kan vi si at det som er regelmessig går på «ordinært» mens det som er «uregelmessig» går på «ekstraordinært». For eksempel er det ikke vanskelig å forutse at heisen vil kreve service kanskje flere ganger i løpet av et år. Det kan vi sette av en slump sum penger til på det ordinære vedlikeholdet. Mens større grep som bytte av heismotor eller vaiere, vil man sette på ekstraordinært vedlikehold.

I budsjettet for 2018 var det lagt inn 500 000 kroner til Ekstraordinært vedlikehold. I likviditetsanalysen er dette med for 2018, men det er satt til null for alle fremtidig år.

En mulig tolkning av dette, er at man så for seg at etter Bo bedre prosjektet ville det ikke komme nytt ekstraordinært vedlikehold, eller i hvert fall ikke i den perioden likviditetsanalysen gjelder (den gikk ut 2022).

For det ekstraordinære vedlikeholdet, er det heller ikke like lett å lene seg på historiske tall. For eksempel er utgiftene i 2017-2019 til balkonger og vinduer, ingen god pekepinn på fremtidige kostnader. Som nevnt innledningsvis jobber styret med å avdekke fremtidig vedlikeholdsbehov, og en del eksempler på dette har blitt gitt. Man må legge til grunn noe her, men nøyaktig hvor mye kan være vanskelig å slå fast sikkert. For eksempel er det også slik at dersom man tok en ekstra kostnad med å rehabilitere heisen (ekstraordinært vedlikehold), vil man kanskje kunne redusere kostnaden til vanlig service (ordinært vedlikehold) fordi heisen blir mer driftssikker.

Det forrige styret satte av i alt 1 millioner kroner til vedlikehold i 2020. Hvis vi trekker av 700 000 til ordinært vedlikehold basert på det historiske snittet, sitter vi igjen med 300 000 kroner til ekstraordinært vedlikehold.

Derfor har vi ovenfor sagt at det manglet 300 000 kroner i kostnader her. Dette er en veldig grov tilnærming fra vår side, men er også det beste vi kan presentere på nåværende tidspunkt.

Låneopptak og lånekostnader

Likviditetsanalysen la til grunn at det ble tatt opp to lån:

  • Lån 1 på 22,5 millioner kroner
    • Årlig renter- og avdrag på 1 120 000 kroner
  • Lån 2 på 5 millioner kroner.
    • Årlig renter- og avdrag på 245 000 kroner

Totale årlige rente- og avdragskostnader på lånene var beregnet til 1 365 000 kroner.

Lån 2 var tenkt å dekke utvidelsen av balkongene, og skulle dekkes inn av et eget balkongtillegg. Det ble ikke noe av utvidelsen, men kostnadsøkninger i prosjektet gjorde at man likevel endte på et prosjekt-lån på 27,1 millioner. Dette er i dag vårt IN-lån.

Sum inntekter og kostnader
Helt overordnet kunne man ha sagt at et prosjekt til 27,5 millioner som må lånefinansieres, og som har lånekostnader på litt under 1,4 millioner kroner, ville ha kostet alle 77 leiligheter rundet 1500 kroner i måneden (fordelt likt, ikke hensyntatt ulik brøk).

Det var budsjettert med 245’ og 345’ i økte felleskostnader.

Ordinære vedlikeholdskostnader mener styret var underbudsjettert med 0,2 millioner, og tillegg burde det ha vært satt av noe til ekstraordinært vedlikehold. Basert på forrige styres vurdering har vi landet denne foreløpig på 300 000 kroner, men erkjenner at denne er veldig usikker.

Kostnadssmell på forsikring og kommunale avgifter utgjør 323 000 kroner.  

Til sammen var det planlagt med økte inntekter på 0,6 millioner, for lave vedlikeholdskostnader på 0,5 millioner og borettslaget fikk en kostnadssmell på 0,3 millioner. Det blir til sammen 1,4 millioner og passer tilforlatelig bra med lånekostnadene på omtrent det samme.

Urørte felleskostnader, tillegg for IN-lånet og nytt låneopptak
Når det har blitt referert til en økning på 10 %, er det viktig å ha med seg at dette var ment å komme i tillegg til et balkongtillegg som, fordelt jevnt, ville alene utgjort en økning på 7 %. Dette er i hvert fall tilfellet når vi legger den siste likviditetsanalysen til grunn. Fra 1. januar 2019 så man derfor seg en økning på 17 %, sammenlignet med 1. januar 2018.

Selve felleskostnadene ble ikke økt fra 1. januar 2019 og de ble heller ikke økt fra 1. januar 2020. Imidlertid ble det fra denne datoen lagt til et eget punkt på regningen for renter og avdrag på den enkeltes andel av IN-lånet. Dette fremkommer på den månedlige fakturaen fra borettslaget som «Kapitalkost. lån 1».

I gjennomsnitt utgjorde denne økningen rundt 45 % av felleskostnadene.
Fordi kostnadene i likviditetsanalysen var satt for lavt, hadde ikke borettslaget et overskudd som kunne dekke inn deler av kostnaden med prosjekt-lånet. Da IN-lånet ble lagt til som et eget tillegg, var det ikke rom for å redusere felleskostnadene.

Snarere var borettslagets økonomi mer utsatt hovedsakelig på grunn av kostnadssmellen på forsikring og kommunale avgifter, men også fordi felleskostnadene ikke ble justert i 2019 og 2020 med vanlig inflasjonsjustering. I tillegg ble borettslagets kasse etter hvert svært mager, blant annet fordi man heller ikke fikk inn alle leieinntektene som det var budsjettert med.

Derfor har det også vært viktig for dette styret å prøve å få høyest mulig dekningsgrad på vår utleievirksomhet, slik vi orienterte om her.

Mot slutten av 2019 var borettslagets likviditet svært anstrengt. I begynnelsen av 2020 ble dette adressert ved et nytt låneopptak på 2 millioner kroner. Dette ble slått sammen med et annet eksisterende lån, samtidig som det ble innført avdragsfrihet på dette. Borettslaget har nå et lån på 5,75 millioner hvor det kun betjenes renter.

Dette andre lånet ble i sin tid tatt opp i 2011 i forbindelse med takomlegging og var da på 4,2 millioner kroner. Dette lånet hadde avdragsfrihet i fem år, og borettslaget begynte først nedbetalingen i 2016.

Tidligere økninger i felleskostnadene
Felleskostnadene har siden 2005 gjennomgått både nedsettelser, en lang periode uten økninger, noen kraftige hopp og noen mindre justeringer.

Figuren nedenfor viser felleskostnadene i regnskapet for 2005-2019 og budsjettet for 2020.

Felleskostnader 2005-2020

Den blå linjen viser en alternativ utvikling med en jevn årlig økning på 2,64 % per år.

Regnskapstallene for 2006 og 2007 viser at felleskostnadene da ble satt ned sammenlignet med 2005. Deretter lå felleskostnadene i ro frem til 2014. Da kom disse justeringene:
01.07.2014: Øker med 15 %,
01.01.2015: Øker med 15 %.
01.01.2016: Øker med 18 %.
01.01.2017: Øker med 2,0 % (indeksregulering).
01.03.2018: Øker med 1,6 % (indeksregulering).

Noe av disse store økningene i 2014-2016 må man tilskrive ordinær prisjustering som følge av at felleskostnadene lenge lå urørt. Særlig den siste store økningen i 2016 blir nok ofte tilskrevet fremtidig vedlikehold, men i 2016 begynte borettslaget også å betale avdrag på tak-lånet fra 2011.

Ovenfor har vi skrevet om kostnadssmellen på forsikring og kommunale avgifter fra 2018 til 2021. Går vi litt lengre tilbake i tid blir det enda verre. I regnskapet for 2012 var disse to utgiftene på til sammen på 573 000 kroner. For 2021 er altså anslaget 1 230 000 kroner.

Dette er bakteppet som styret har med seg inn i budsjett-arbeidet for 2021.


torsdag 29. oktober 2020

Hobbyrom, koder og brikker

Styret kan nå presentere tre store nyheter:

  1. Hobbyrommet: Dette er nå klart til bruk!
  2. Kode til oppgangen: Vi innfører muligheten for å bruke en kode til oppgangen, og sørger for at den samme koden kan brukes til oppgangen, garasjen og hobbyrommet. 
  3. Kodebrikker: Beboere i Fjellgata 2 får i tillegg utdelt to kodebrikker som kan brukes for å komme inn i oppgangen.

 

1) Hobbyrommet
Det tidligere lagerlokalet i kjelleretasjen i 2A er nå klart som vårt nye hobbyrom. En omtale av hobbyrommet er lagt inn i Boligguiden, og du kan lese dette her. 

På dugnaden i sommer ble dette rommet vasket grundig, og nå har vi fått på plass en solid arbeidsbenk og en smørebenk for langrennsski. 

Det siste som manglet var en ny lås, og denne har nå også kommet på plass. Låsen er en kodelås, og for å bruke denne, bruker du den samme koden som til oppgangen og garasjen. 


Hobbyrommet er klart til bruk!

 

2) Kode til oppgangen
Hoveddørene i alle oppgangene har mulighet for å bli låst opp ved hjelp av en kode. Man taster inn koden på panelet til porttelefonen. Det er en unik kode for hver oppgang, slik at man bare har mulighet til å bruke koden til sin egen oppgang. 

Vi legger de samme kodene inn på døren til hobbyrommet, og til garasjedøren. En beboer i Fjellgata 1, vil derfor kunne bruke den samme koden for å komme inn i sin oppgang, hobbyrommet og nedre garasjeplan (med inngang fra Fjellgata). Denne koden kan ikke brukes for å komme inn i de andre oppgangene eller øvre garasjeplan (inngang Gøteborggata).

Koden til oppgangen, skal ikke deles med andre. Leietakere av garasjeplasser skal bruke egen kode for å komme til sitt garasjeplan. De fortsetter med den koden de har fra før. Dersom du skal leie ut egen parkeringsplass, ta kontakt med styret for å få koden for eksterne parkeringsbrukere. 

 

C) Kodebrikker
De som bor i Fjellgata 2, kan også se frem til å motta en konvolutt med to kodebrikker. Disse brikkene kan man bruke til å åpne hoveddøren til oppgangen. I Fjellgata 2 kan man derfor velge å åpne døren på tre måter: nøkkel, kode eller brikke. 

Dessverre er dette ikke en mulighet i Fjellgata 1. Der fikk man ny porttelefon først, og den modellen støtter ikke brikker. 

Alle leiligheter får to brikker. Dersom det er ønskelig med flere, kan flere brikker kjøpes for 50 kroner per stykk. Det er lagd en bestillingsrutine hvor du betaler med kort eller Vipps.

 


 

Utrulling og mer informasjon
Vi forbereder et stort smell. I løpet av førstkommende søndag vil de siste kodene bli lagt inn og brikker fordelt i postkassene.

Kort tid i forveien vil man bli tilsendt koden til sin oppgang på e-post. Hvis du ikke har fått e-post innen søndag, sjekk først spam-mappen din før du tar kontakt med styret. 

Vi oppfordrer alle til å lese gjennom de nye faste sidene om hobbyrommet og siden om Nøkler og koder. Her får du for eksempel viktig informasjon om hvordan den nye koden skal brukes, og lenke til bestilling av flere brikker.Nye hastigheter og priser på oppgradering av internett

 Telia (tidligere Get) har lansert nye hastigheter og priser ved oppgradering av internett.

 

Nye priser fra Telia


 

Fordi borettslaget har en kollektiv avtale med Telia, kan våre beboere oppgradere til rabatterte priser. 

Omtale av borettslagets kollektive avtale finner du i boliguiden. 

onsdag 28. oktober 2020

Garasjevask - Ferdig i nedre plan og en liten oppsummering

Nedre plan - inngang Fjellgata - kan nå tas i bruk igjen. 

Parkeringsplassene her ble dessverre ikke merket. Det var litt dårligere forhold her for å få det tilstrekkelig tørt før de kunne merke opp plassene. 

Det blir derfor oppmerking en senere gang i dette garasjeplanet. Styret vil komme tilbake med mer informasjon om når dette vil skje. Foreløpig er ingen avgjørelse tatt. 

Det er en plass i øvre plan som ikke ble merket opp, og noen steder hvor oppmerkingen ble litt utflytende. Dette vil også bli utbedret senere. 

Vi har nok fått en liten overraskelse over akkurat hvor skitten det var. Det var mye som lå skjult under mange års lag med støv og dritt. Det er fortsatt mer som kan gjøres, men dette har gitt et et mye bedre utgangspunkt enn på mange år.

Vi har fått tilbakemeldinger på at det lukter bedre i garasjen og at det har blitt lysere. 

Styret vil takke alle beboere som har flyttet biler. Begge dager har vi oppnådd en tom garasje. Enkelte har hatt større utfordringer enn andre med å få sin bil flyttet ut, og til de er vi spesielt takknemlige. En beboer valgte til og med å sende sin bil til skroting! 

tirsdag 27. oktober 2020

Garasjevask - ferdig i øvre plan

Arbeidet med garasjen - inngang Gøteborggata - pågår fortsatt. Det vil ikke være klart til å kjøre inn fra kl 22:00. 

Det vil bli annonsert her, når det er er klart. 

Det kan nå parkes igjen i garasjeplanet med inngang fra Gøteborggata. 

tirsdag 13. oktober 2020

Utleie av næringslokaler og parkeringsplasser

Borettslaget har tre næringslokaler i Fjellgata 1, og syv parkeringsplasser for utleie. Deler av lokalene har vært ledig lenge, og mange av parkeringsplassene har heller ikke vært utleid. 


Sjeldent god status
Nå er alle næringslokalene leid ut, og i øyeblikket er det ingen ledige parkeringsplasser. Det blir riktignok en ledig parkeringsplass med lademulighet fra 1. november, men så god utleiestatus som vi har nå, er det mange år siden vi hadde sist. 


Budsjettert inntekt har uteblitt
Hvert år har det blitt budsjettert med det med at alle lokalene og parkeringsplassene er fullt leid ut gjennom hele året. Når det ikke har vært tilfelle, har borettslaget ikke fått de inntektene det var budsjettert med. Dette har gjort at kassen har blitt fortere tom og man kanskje ikke har hatt ledige midler til nødvendige tiltak. 


Ulønnsomme ladeplasser - hittil
Da borettslaget i 2016 fikk de første moderne ladeplassene, ble eksisterende leiekontrakter sagt opp og nye leiekontrakter tilbudt med et påslag som skulle dekke investeringen. Dessverre må vi konstatere at i årene 2017-2019 var leieinntektene i gjennomsnitt lavere enn det man oppnådde i 2013-2015. Det skyldtes at flere plasser ble stående ledig. Slik sett var det en ulønnsom investering, men nå vil vi i det minste starte 2021 med sårt etterlengtede inntekter. 


Fortsatt muligheter
Som sagt er det en parkeringsplass som blir ledig fra 1. november. Dersom en beboer med egen parkeringsplass, ønsker å ha muligheten til å lade, kan denne plassen leies for 350 kroner i måned med sin egen plass i «bytte». For andre kan denne plassen leies til 1400 kr per måned.
Les mer om utleie av parkeringsplasser her.Nye inntekter
Borettslaget har nå sendt ut de første fakturaene for strømforbruket knyttet til ladeplassene. Det har ikke vært gjort tidligere, slik at den strømmen som har ladet opp el-bilene har i praksis vært betalt av fellesskapet. Når det nå ble sendt ut faktura for dette, omfattet dette beregnet forbruk fra 1. januar 2017 og ut 2019. Forbruket før 1. januar 2017 anså styret som foreldet og ikke lengre som fakturerbart.
Om ladeplasser for bil og ny rutine for fakturering av strømforbruket kan du lese mer om her.

mandag 12. oktober 2020

Info om dugnad og korona

Først en påminnelse: Skrotinnsamlingen starter tirsdag. Sett skrotet på det markerte område i bakgården ved 2C.

Korona-tiltak før dugnaden
Hold deg hjemme hvis:
-    Du har fått påvist COVID-19 (Coronavirus), eller
-    Du har vært i kontakt med en som har påvist COVID-19 (coronavirus) siste 14 dager, eller
-    Du har vært i hjemme-karantene eller vært utenfor Norge siste 14 dager,
-    Du har feber, hoste, tungpusthet eller andre tegn på forkjølelse/luftveisinfeksjon
-    Du eller noen i din husstand har oppkast og/eller diaré.

Korona-tiltak under dugnaden
-    Skriv deg ned på vår arrangement-liste. Blir hengt opp på tavlen i 2C.
-    Hold avstand til andre (1 meter).
-    I utstyrsboden i kjelleren vil det være såpe, varmtvann og tørkepapir.
-    Vi deler ut engangs- hansker og munnbind til de som ønsker dette.

Det ser ut til at været blir knallbra, så vi satser på en trygg og hyggelig dugnad, med litt mat og drikke til.

søndag 11. oktober 2020

Garasjevask - alle må flytte bilen

Garasjen skal vaskes!

Hvert garasjeplan skal vaskes på hver sin dag: 

27. oktober: Øvre garasjeplan, inngang Gøteborggata.

28. oktober: Nedre garasjeplan, inngang Fjellgata.

I tilegg til vasking, skal garasjeplassene få ny oppmerking. På grunn av dette må det ikke være biler i garasjen fra klokken 08:00 til 22:00 den dagen garasjeplanet vaskes. 

Alle må flytte ut sin bil innen klokken 08 den aktuelle dagen, og tidligst flytte bilen tilbake kl 22.  

De beboere som leier ut sine plasser, må si i fra til sine leietakere.

Dette blir gjort

Det er mange år siden garasjen sist ble vasket, slik at det vi snakker om her, er en nullstilling. Asfalten skal renses, vegger og rør i taket skal skylles. Her er det mye salt, støv og sand som skal fjernes. 

Etter vasken kommer oppmerkingen mellom plassen til å bli fornyet. Dette gjøres den sammen dagen. Det må tørke litt opp, før de kan begynne med oppmerkingen. Ingen må derfor benytte anlegget igjen etter vasken. Da er de nemlig ikke ferdig. Anlegget må ikke benyttes før etter kl 22. 


tirsdag 6. oktober 2020

Møll på alle loft, unntatt 2D og 2E

Etter litt over en uke med møllfeller i alle loftene, kan vi konstatere at de eneste loftene vi ikke har fått møll i fellene, er i Fjellgata 2D og 2E. 

I alle andre oppganger er det møll på loftet og beboerne bees om å ta grep mot dette. Praktiske råd og tips finner du i boligguiden. Også i det oppgangene det ikke har blitt konstatert møll så langt, bør man følge mange av de samme rådene for å unngå å få dette problemet.

 

Opprinnelig plasserte styret ut de første fellene på loftet i 2B. Der var det meldt som møll først. Her viste det ganske raskt at mange møll gikk i fellene. Da styret så disse hadde en effekt, plassert vi ut i slutten av september møllfeller på alle loftene. 

Basert på den siste ukes "fangst" er det blitt mindre møll i 2B enn det var og på nivå med det som nå er i Fjellgata 1, 2A, og 2C.
tirsdag 29. september 2020

Oppfølging av tilvalg fra Bo bedre

Refusjon og bortfall av krav

De beboerne som gjorde ulike tilvalg under balkong- og vindusprosjektet (Bo bedre) ble fakturert for dette i våres. Disse fakturaene utløste klager på grunnlaget. Det forrige styret rakk ikke å behandle ferdig disse klagene. Det nye styret har nå gjort dette. De direkte berørte andelseierne er alle tilskrevet, men det syns rimelig å opplyse om utfallet av dette til alle. Det var tre gjenstående spørsmål som det nye styret måtte ta stilling til:


a) Ekstra låssylindere med nøkkel
For de med markterrasse ble det i balkongdøren satt inn en låssylinder som er låsbar fra utsiden, slik at man kan bruke balkongdøren som en inngangsdør. Kostnaden for dette havnet på fakturaen for tilvalg. Styret har ikke kunnet dokumentere at det har blitt foretatt bestillinger og mangler derfor et grunnlag for å belaste disse leilighetene for denne kostnaden. Styret vedtok derfor å frafalle kravet om betaling for dette.


b) Sidefelt på balkong
Av de som valgte å innglassing av balkongen, var det to leiligheter som hadde en balkongtype som ikke var dekket av bestillingsskjemaet. Den løsningen de fikk levert inneholdt et ekstra glass for å kunne dekke hele balkongen og prisen var derfor også noe høyere enn det bestillingsskjemaet hadde opplyst om. Det var ikke tatt forbehold om avvik fra tegningene. Man kan vanskelig laste beboerne for å ha valgt feil type, de valgte den som var nærmest deres balkongtype, og styret har derfor valgt at disse leilighetene ikke skal betale mer enn det som den typen de hadde bestilt kostet, ikke den litt dyrere typen de fikk levert. 


c) Åpning på innglassing

Når det gjelder selve innglassingen, har det i løpet av prosjektet vært forsøkt å gi god og utfyllende informasjon om hva slags type innglassing man skulle få levert. Likevel må styret erkjenne at informasjonen ikke var god nok og at det gjennom utsagn i informasjonsbrev til beboerne ble skapt forventninger som man senere ikke klarte å levere på. 

Dette går spesielt på at man har fått innglassing som åpnes på kun den ene siden. Styret landet på å tilby alle leilighetene med lang balkong, muligheten til å enten beholde dagens løsning, eller velge å bytte hvilken side av balkongene åpningen skulle være på, eller å få en ny åpning. 

Av 11 leiligheter har seks valgt å få en ny åpning mens de øvrige fem valgte å beholde dagens løsning. Dette er nå bestilt fra Lumon. 


Samlet resultat
Flere andelseiere fikk penger tilbakebetalt fordi de allerede hadde betalt en for høy eller gal faktura. De som fortsatt hadde noe utestående fikk sitt utstående redusert. De som har valgt å få en ekstra åpning vil få dette dekket som en reklamasjon mot borettslaget. Til sammen kostet disse tre sakene borettslaget cirka 160 000 kroner. 

Det er bare å beklage at man som andelseier opplever at fakturaer fra borettslaget ikke har vært basert på korrekt grunnlag, og at man har vært for utydelig på hva som skal bli levert. Det nye styret har brukt veldig mye tid å grave i historikken for å forstå hva det har blitt informert om når til hvem, og på å forstå hvilke forventninger som har blitt skapt.

søndag 27. september 2020

Høstdugnad

Styret inviterer til høstdugnad onsdag 14. oktober klokken 17:00!

Det vil bli lett servering under og etter dugnaden. Vi håper å få sett flest mulig, og at vi kan ha en hyggelig stund rundt grillen selv i disse usikre korona-tider.

Høstdugnad! 

Skrotinnsamling 

Det vil igjen bli arrangert en skrotinnsamling! 

Hvor: Vi kommer til å merke opp et område i bakgården ved Fjellgata 2. Her plasseres skrotet, og man starter lengst innerst. Vær også flinke med å stable i høyden.

Når: Man kan starte å legge ut skrotet sitt fra dagen før dugnaden. Dagen etter dugnaden, kommer det et firma som henter med seg alt.

Hva: Det er færre restriksjoner på skrotinnsamlingen enn på container. Du kan for eksempel kaste elektrisk avfall, bildekk og gipsplater. Det eneste som ikke kan settes ut er farlig avfall.

Farlig avfall: Avfall som maling, løsemidler, spraybokser og fugepatroner kan ikke settes på skrotinnsamlingen. Under dugnaden kan man levere slikt avfall i vaktmester-rommet i kjelleren, og borettslaget vil sørge for bortkjøring senere. 

 

lørdag 26. september 2020

Flere møllfeller

Det er i dag blitt hengt opp møllfeller på alle loftene. I sommer ble det hengt opp møllfeller i Fjellgata 2B, etter rapporter om mye møll på det ene loftet der.

Etter to måneder er erfaring med møllfellene er gode. De har fanget en del møll. På den meste populære av fellene vist på bildet nederst kan man telle opp rundt 30 møll. 

Det har ikke blitt meldt om møll på de andre loftene, men styret har valgt å sette ut feller i disse også for å være på den sikre siden. 

Les mer om møll og forebygging av møll i Boligguiden.
Den mest populære fellen. Hvor mange kan du telle?


søndag 6. september 2020

Søppelcointainer i 2A flyttes midlertidig - LØST

Oppdatering: Fra i dag kl 12, mandag 14. september, er det igjen mulig å bruke søppelsjakten i 2A som normalt. 

-------------------

På grunn av at søppelrommet i Fjellgata 2A skal utbedres flyttes søppelcontaineren midlertidig.

Hva skal gjøres
Søppelrommet skal først bli rengjort, deretter slipes gulvet, før det påføres en membran som så males med epoxy-maling. Arbeidet er forventet å ta fem arbeidsdager. 

Søppelsjakten kan ikke brukes
I perioden arbeidet pågår må søppelsjakten i 2A ikke benyttes. Alle innkastene i oppgangen blir teipet over. Først når det legges ut en ny beskjed her, kan innkastene brukes som normalt. 

Oppstart
Arbeidet med søppelrommet starter mandag, derfor ryddes dette ut på søndag 6. september.  

Midlertidig plassering av søppelcontainer 
For beboere i 2A, blir det plassert en søppelcontainer rett i nærheten av 2B. Vi ber om at ingen andre bruker denne.
 
Midlertidig plassering av søppelcontainer for Fjellgata 2A (trykk for større)


torsdag 3. september 2020

Ny vimpel

Den gamle vimpelen som etterhvert hadde blitt veldig grå, revnet nylig. Takk til vaktmester som raskt ordnet en ny og fikk denne satt opp.

Vimpel i mild vind
Vimpel i mild vind


tirsdag 11. august 2020

Tenk hvor du parkerer sparkesykkelen

 

Styret får klager fra beboere på sparkesykklene som parkeres nær sagt alle andre steder unntatt der de skal stå. 

Vi må be om at man tenker seg lite grann om når det gjelder å finne et sted å parkere. Ikke sett de i veien for gående, søppelbiler eller utrykningskjøretøy. De skal heller ikke parkeres foran dører eller porter.

Ta gjerne en prat med tenåringen din om fornuftig parkering. Les hva vilkårene til din leverandør sier og følg disse så lenge det ikke går på tvers av reglene for borettslaget.