Postkasser

Innholdsfortegnelse
1 Bestilling av skilt
2 Nei takk til reklame
3 Rene postkasser
4 Navn på skiltene
5 Post til andre - c/o adresse
6 Eksempler på ulike utforminger
7 Nøkler og lås


1 Bestilling av skilt
Alle skilt til postkassene skal bestilles via styret.

Dersom du har behov for et nytt skilt, for eksempel ved endringer i husstanden, ved navneendringer, eller utleie, bestilles et nytt skilt fra styret.

2 Nei takk til reklame
Alle nye postkasseskilt, blir bestilt med teksten «Nei takk til reklame», med mindre beboer ikke ønsker dette.

Det skal ikke brukes annen «nei takk»-merking enn den standard-teksten som settes på postkasse skiltet. Dersom du valgte å få reklame, og siden opplevde at det blir litt mye reklame bestiller du et nytt postkasseskilt fra styret.

3 Rene postkasser
Det skal ikke settes opp egen merking på postkassen. Det inkluderer blant annet egne navnelapper, alarmtjenester, bolignummer, etc. Kun postkasseskiltet fra styret skal brukes på postkassene.

Skiltene skal heller ikke farges eller merkes med leilighetsnummer eller noe annet.

4 Navn på skiltene
Teksten på skiltet må skrives slik at det er helt tydelig for postbudet hvem som skal motta post. Det er ikke er krav om at alle beboerne i en leilighet har navnet sitt på postkassen, dersom de ikke skal motta post.

Begrensinger alle må ta høyde for:
-    Det er plass til ca 30 tegn på en linje inkludert mellomrom.
-    Hvert skilt kan ha inntil seks linjer.

Standard utforming:
-    Vanligvis brukes det en linje per beboer.
-    Hvert navn skrives i utgangspunktet fullt ut med fornavn, mellomnavn og etternavn i den rekkefølgen.

5 Post til andre - c/o adresse
Dersom leiligheten for en kort periode lånes bort eller man har noen boende hos seg, bestilles ikke nytt postkasseskilt. Det brukes da en c/o adresse. Her er ett eksempel med Emma Larsen som midlertidig gjest og Lucas Hansen som fast beboere med sitt navn på postkassen.

Emma Larsen
c/o Lucas Hansen
Fjellgata 2A
0566 Oslo

Dette kan også brukes dersom noen i leiligheten vanligvis ikke mottar post selv og ikke har navnet sitt på postkassen.

6 Eksempler på ulike utforminger
Eksemplene nedenfor viser ulike utforminger som alle er akseptable for styret. Det som er viktig er at det er navnene på de som skal motta post er med på skiltet, og at postbudet forstår hvem sin postkasse det er. 
Klikk for større


7 Nøkler og lås
Hvis du lurer på noe om nøkler og lås til postkassen, se hovedartikkelen i Boligguiden om "Nøkler og koder", under "5 Postkassen".