fredag 29. januar 2021

Mulighet for å overta bruksrett til parkeringsplass

32 av parkeringsplassene til borettslaget er leid ut via en bruksrettsavtale. Opprinnelig var dette beboere i Snippen og andre adresser på Rodeløkka. 

Nå har en av bruksrettshaverne tenkt å selge sin bruksrett til parkeringsplass 50016. Denne ligger i nedre plan, inngang fra Fjellgata og helt innerst til venstre. Parkeringsplassen har ikke el-lader i dag. Som bruksrettshaver betaler man 400 kroner per måned til borettslaget.

Når en av bruksrettene selges, har beboere i Snippen med flere adresser fortrinnsrett, deretter beboere i Verksgata borettslag. Mer om bruksretten og fortrinnsretten kan du lese her.

Selger Gunnar Larsen har bedt om at interesserte kjøpere tar kontakt direkte med han på rolokka@yahoo.no eller 982 00 315. søndag 24. januar 2021

Frist for innbetaling av fellesgjeld - IN-ordningen

Går du med planer om å redusere fellesgjelden? Dette kan man gjøre to ganger i året, og for å rekke neste frist må du snarest ta kontakt med OBOS. 

Betalingen må være gjort innen 28. februar, men OBOS må få beskjed innen en måned før dette. Du har altså noen par dager på deg. 

Les vår guide om IN-ordningen her.

mandag 11. januar 2021

Brannkontroll

Norsk brannvern vil på torsdag 14. januar i tidsrommet kl 14:00 til 21:00 gjennomføre en brannkontroll i alle leiligheter. 

To alternativer for kontroll

På grunn av Covid-19 og de restriksjoner som man må følge, vil kontrollen i år bli spesielt tilrettelagt.  For at alle skal føle seg trygge, kan man velge ett av disse alternativene:

1. Full gjennomgang som tidligere
Inspektøren går inn - skifte av batteri og test av varslere, kontroll av manuelt slokkeutstyr iht. NS3910. Rådgivning til beboere.

2.  Kontroll uten fysisk besøk
Plasser slokkeutstyret (kun slokkeapparat, ikke husbrannslange) samt en lapp med påskrevet antall batterier du ønsker utenfor døren. Inspektøren vil kontrollere slokkeutstyret iht NS3910 og gi beboer ønsket antall 9V-batterier samt gi rådgivning i døren. 


Der hvor slokkeapparat står utenfor, vil Norsk Brannvern gjennomføre kontroll iht alternativ 2. Der hvor slokkeutstyr ikke er plassert utenfor dør, vil det bli ringt på. 

To runder
Norsk brannvern vil minimum gå 2 runder denne dagen for å fange opp beboere på forskjellige tidspunkt. Hvis man ikke er hjemme den aktuelle dagen, vil det bli lagt 9 volts batterier og infosskrivet om brannforebygging ved inngangsdøren. Man må sette inn batterier selv.

søndag 3. januar 2021

Flere nye brannslukkere

Leilighetene i borettslaget har hatt brannslukkere av ulike typer og ulike årganger. I juli 2020 ble de eldste brannslukkerne byttet ut. Det er midlertid fortsatt ulike typer og årganger i omløp, noe som medfører årlig behov for utskiftinger.

Felles standard
Styret har ønsket å få etablert en felles standard. Alle leiligheter får derfor nå utlevert et nytt pulverapparat, med unntak av de som fikk dette i juli. Styret har sendt e-post til de leilighetene dette gjelder. Brannslukkerne ble klargjort i desember, men kunne først deles ut nå. Alle leilighetene vil derfor nå ha et pulverapparat fra 2020.

Skal følge leiligheten
Ved kjøp og salg av leiligheter, skal pulverapparatet følge med leiligheten.

Pulver eller skum?
Brannslukkere kommer enten i form av pulver eller skum. Styret har valgt pulver på grunn av levetid og størst kapasitet til å bekjempe brann. Pulverapparatene varer i 10 år før de må byttes, skumapparatene i 5 år. Mer om fordeler og ulemper kan du lese her. Man må gjerne skaffe seg flere og andre brannslukkere. 


Vendes en gang i året
Alle pulverapparater må minimum en gang i året snus på hodet, for å motvirke at pulveret klumper seg.

Behold det gamle
Noen leiligheter vil etter dette ha et både et nytt og et gammelt apparat. Det gamle apparatet må gjerne beholdes, men blir ikke byttet ut av borettslaget. Du må selv passe på når dette utløper. For enkelte er det gamle apparatet et skumapparat, og det kan være en fordel å ha forskjellige typer. Pass imidlertid på alderen på apparatet.

Innlevering
Miljøstasjonen i Sofienbergparken tar imot gamle brannslukkere.