lørdag 19. mars 2022

Lyst til å ha en egen plantekasse?

Oppdatering: Alle plantekassene er lovt bort for denne gangen. 

I hagen har vi fem plantekasser. I fjor ble de brukt i veldig liten grad, så da tar vi sjansen på å lyse de alle ut som ledige. Her er det først-mann-til-mølla prinsippet som gjelder. Ta i såfall kontakt med styret på styret@verksgata.no.

Man får da lov til å disponere plantekassen for denne 2022-sesongen.

Akkurat nå ser det kanskje litt grått og trist ut, men her kan det bli grønnsaker, krydder eller bær. For de med litt grønne fingrer og inspirasjon er det sikkert mulig å få til mye. Kanskje trenger noen av barna et sommer-prosjekt? 

Her må man ta et lite tak selv i å rydde unna, kanskje erstatte noe jord og gjødsle litt, samt kjøpe inn det man trenger, men det er vel en del av moroa? 

For de som er interessert i drivhuset eller veksthuset, fins det en egen gruppe på Facebook.


fredag 18. mars 2022

Tillitsverv? Fortsatt mulighet

Etter at vi gjorde et forsøk på å rekruttere kandidater, kan vi ikke si at vi har blitt nedringt av kandidater. 

Vi trenger også to andelseiere som protokollvitner. Disse signerer på oppsummeringen av generalforsamlingen, når denne er avsluttet. 

Si i fra raskt om du er interessert. Vi setter en ny frist til mandag 21. mars. Se også opprinnelig sak:

https://www.verksgata.no/2022/03/vil-du-sitte-i-styret-eller-valgkomiteen.html

Vi kan også ta i mot tips om dugelig kandidater!

torsdag 17. mars 2022

Vannet stenges (igjen) mandag

Det blir enda en runde med avstenging av vannet. Denne gangen mandag 21. mars, kl 10-12. Vi regner med at det blir siste gang i denne omgang.

Fjellgata 1 er heller ikke nå berørt av nedstengningen.


Grunnen til at vannet stadig må kobles av er at vi får utført diverse feil og mangler på VVS-installasjonene våre, og det har også blitt funnet nye feil som vi har bedt om å bli rettet samtidig. 

Litt om det som er/blir gjort

Av de litt større tingene, kan vi nevne at i Fjellgata 1 er det avdekket at ekspansjonskaret er defekt og denne blir nå byttet. Det er anbefalt at et ekspansjonskar har årlig service, og det har ikke vært gjort før vi inngikk avtale om det nå. Videre i Fjellgata 1 har vi fått isolert varmtvannsrørene som er i det tekniske rommet. Disse har stått uisolert, noe som fører til varmetap. Slik har det vært siden 2014 da berederne var nye. 

I Fjellgata 2 utbedres feil og mangler knyttet til vasken på vaktmester-rommet. 

I det tekniske rommet byttes blandeventilen. Det er denne som regulerer hvor varmt vann som skal sendes ut. Vi har hatt trøbbel med at det tidvis har gått ut altfor varmt vann i Fjellgata 2. Det er både uøkonomisk og farlig for man kan risikerer at man blir skåldet i dusjen. Når vi har forsøkt å skru temperaturen ned til et riktig nivå, har vi noen ganger opplevd at det har blitt altfor kaldt.

Ut i bakgården har vi flere kummer som håndterer overvann. I bunnen av en disse har det vært helt ut sement en gang. Det er jo ikke helt heldig, kan man si. Dette får vi også fjernet nå.

onsdag 16. mars 2022

Vannet stenges også torsdag

Rørlegger ble ikke ferdig med de varslede arbeidene i dag (onsdag), og må stenge vannet også i morgen (torsdag).  

Se tidligere nyhetssak: Verksgata borettslag: Vannet stenges i Fjellgata 2 A-E

Det henges ikke opp et nytt oppslag i oppgangene. Det er samme periode som sist fra kl 10 til 14, men nå altså for torsdag.

Fjellgata 1 er ikke berørt av nedstengningen. 

mandag 14. mars 2022

Vannet stenges i Fjellgata 2 A-E

Styret har bedt Rørlegger Sentralen As om å utbeder diverse feil og mangler hos oss. På grunn av dette må vannet stenges. 

Berørte oppganger: Fjellgata 2A, 2B,  2C, 2D og 2E. 

Dato: Onsdag 16.03.2022
Tidsrom: 10:00 – 14:00 (cirka)

Pass på:
- Du må sørge for at alle kraner er stengt hele perioden.
- Når vannet kommer tilbake, åpne kranene forsiktig første gang.
 
Se også oppslaget fra Rørlegger Sentralen:

Trykk på bildet for større versjon

 

lørdag 12. mars 2022

Strømpriser og borettslaget

Stabilt forbruk
Borettslaget har et årlig forbruk på cirka 370 000 kWh. Den største delen av forbruket går til å dekke oppvarming av varmt vann. Resten er i hovedsak belysning og enkelte ovner i fellesarealene. Fordi den største delen gjelder varmtvann, er forbruket relativt stabilt gjennom hele året. Totalt årlig forbruk har også vært veldig jevnt de siste årene.

Dette er et godt utgangpunkt for et budsjett, men strømprisen har vært alt annet enn forutsigbar.

Ustabile priser
I budsjettet for 2022, satte av styret et litt større beløp enn vanlig, og økte budsjettet fra 400 000 kroner til 450 000 kroner. En så beskjeden økning blir det det neppe i praksis. Borettslaget omfattes av kompensasjonsordningen for høye strømpriser, men etter å ha hensyntatt denne, hadde borettslaget likevel en kostnad på cirka 1,50 kr per kWh. Vedvarer det nivået ut året, betyr det at regningen til borettslaget blir cirka 550 000 i 2022.

Konsekvenser for felleskostnadene
Dersom borettslagets finanser skal opprettholdes, innebærer det alene en økning i felleskostnadene på cirka 3 %. I gjennomsnitt utgjør dette per måned 91 kroner for en 2-roms, 112 kroner for en 3-roms og 118 kroner for en 4-roms.

Enn så lenge, har ikke styret gjort noe nytt vedtak om å øke felleskostnadene. Vi har litt oppsparte midler som gir oss en stor nok buffer til at vi ikke trenger å foreta oss noe ennå.

Lade-anlegget
For el-bil laderne var gjennomsnittlig kWh-pris i januar på nesten 3 kroner. Det er veldig mye høyere enn snittet for øvrig, fordi effekt-tillegget på ladeanlegget er så høyt i forhold til forbruket. Det er altså veldig dyr nettleie på ladeanlegget, på toppen av veldig høye kraftpriser. Den varslede endringer på nettleien fra 1. januar ble utsatt på ubestemt tid. Den nye nettleien mottok mye kritikk, men akkurat for ladeanlegget hadde det medført store besparelser.

Ny strømleverandør?
Styret har brukt mye tid på å kontakte ulike strømselskaper og evaluert flere tilbud. Ofte fremstår det som gunstig, men når man får satt seg ordentlig inn i vilkårene, så viser det seg at tilbudene ikke er så gode. Faktisk var to av tilbudene vi innhentet i strid med loven som pålegger strømselskapene hva de skal inkludere i sine faste påslag.

For vår del har vi fått bekreftet at strømbransjen består av mange useriøse aktører, og at den avtalen vi har i dag med Entelios slett ikke er så gal. Det er kanskje noe i avtalen som kan justeres, men det er bare for småpenger å regne, og endrer ikke på det store bildet.torsdag 10. mars 2022

Prisjustering for internett


Påslaget for internett øker fra 304 kroner til 315 kroner fra 1. april (økning på 11 kroner, 3,5 %). Økningen skyldes en årlig prisjustering fra Telia. 

Les mer om avtalen med Telia her.


 


tirsdag 8. mars 2022

Bytte av dører - prosess igangsatt

Styret signerte tidlig i februar kontrakt med Obos Prosjekt for gjennomføring av dørbytter både i Fjellgata 1 og 2 A-E. Tredje mars gjennomførte vi befaring med Obos, hvor vi har sett på noen av de ulike dørene, og behov vi har rundt dette.
 
I første omgang vil det bli skrevet et anbudsgrunnlag, og så vil tilbud fra flere ulike entreprenører bli hentet inn. 


Ulike leilighetsdører i borettslaget - klikk for større bilde

 
Nytt låsesystem
I forbindelse med utskifting av dørene, ønsker styret også å bytte ut dagens låsesystem. Dagens system er utgått, og reservedeler er vanskelig å få tak i. Det er veldig mange ulike muligheter og styret vil sammen med OBOS finne et system som dekker våre behov.
 
Mange dører og låser
Vi ser på bytte av både leilighetsdører, dører til oppgangene og fellesareal. Enkelt dører er i bedre stand, som for eksempel metall-dørene til garasjen og vil ikke bli byttet. Med alle låsene som skal byttes ut er dette et omfattende prosjekt.
 
Noe spesielt vi bør tenke?
Send oss dine innspill nå dersom det er noen spesielle ting du kommer på, som vi bør ta hensyn til eller som du tenker det er fint at styret kjenner til.
 
Informasjon
Vi vil informere fortløpende om prosessen i dør-prosjektet og har opprettet en egen side for Dør-prosjektet: https://www.verksgata.no/p/dor-prosjektet.html

torsdag 3. mars 2022

Vil du sitte i styret eller valgkomitéen?

Det ble i fjor ikke valgt kandidater til valgkomiteen, slik at årets arbeid med å finne kandidater ledes av styret. I årene er rollene som styreleder, styremedlem, varamedlem og valgkomité-medlem på valg. 

Styret trenger flere kandidater til rollene som styremedlem og valgkomité-medlem

I henhold til vedtektene er det nok kandidater til rollen som styremedlem, men det er ledig plass for engasjerte og aktive beboere som vil bidra til fellesskapet. 

Spesielt søker vi etter beboere som vil sitte i valgkomitéen. Valgkomitéen skal bistå styret i å komme frem til en innstilling til de verv i borettslaget som er på valg før generalforsamlingen. Tradisjonelt har det vært minst to medlemmer i valgkomitéen. 

Er du interessert i ett av vervene? Ta kontakt med enten styreleder eller ett av styremedlemene. Helst så snart som mulig, og senest 14. mars.