lørdag 12. mars 2022

Strømpriser og borettslaget

Stabilt forbruk
Borettslaget har et årlig forbruk på cirka 370 000 kWh. Den største delen av forbruket går til å dekke oppvarming av varmt vann. Resten er i hovedsak belysning og enkelte ovner i fellesarealene. Fordi den største delen gjelder varmtvann, er forbruket relativt stabilt gjennom hele året. Totalt årlig forbruk har også vært veldig jevnt de siste årene.

Dette er et godt utgangpunkt for et budsjett, men strømprisen har vært alt annet enn forutsigbar.

Ustabile priser
I budsjettet for 2022, satte av styret et litt større beløp enn vanlig, og økte budsjettet fra 400 000 kroner til 450 000 kroner. En så beskjeden økning blir det det neppe i praksis. Borettslaget omfattes av kompensasjonsordningen for høye strømpriser, men etter å ha hensyntatt denne, hadde borettslaget likevel en kostnad på cirka 1,50 kr per kWh. Vedvarer det nivået ut året, betyr det at regningen til borettslaget blir cirka 550 000 i 2022.

Konsekvenser for felleskostnadene
Dersom borettslagets finanser skal opprettholdes, innebærer det alene en økning i felleskostnadene på cirka 3 %. I gjennomsnitt utgjør dette per måned 91 kroner for en 2-roms, 112 kroner for en 3-roms og 118 kroner for en 4-roms.

Enn så lenge, har ikke styret gjort noe nytt vedtak om å øke felleskostnadene. Vi har litt oppsparte midler som gir oss en stor nok buffer til at vi ikke trenger å foreta oss noe ennå.

Lade-anlegget
For el-bil laderne var gjennomsnittlig kWh-pris i januar på nesten 3 kroner. Det er veldig mye høyere enn snittet for øvrig, fordi effekt-tillegget på ladeanlegget er så høyt i forhold til forbruket. Det er altså veldig dyr nettleie på ladeanlegget, på toppen av veldig høye kraftpriser. Den varslede endringer på nettleien fra 1. januar ble utsatt på ubestemt tid. Den nye nettleien mottok mye kritikk, men akkurat for ladeanlegget hadde det medført store besparelser.

Ny strømleverandør?
Styret har brukt mye tid på å kontakte ulike strømselskaper og evaluert flere tilbud. Ofte fremstår det som gunstig, men når man får satt seg ordentlig inn i vilkårene, så viser det seg at tilbudene ikke er så gode. Faktisk var to av tilbudene vi innhentet i strid med loven som pålegger strømselskapene hva de skal inkludere i sine faste påslag.

For vår del har vi fått bekreftet at strømbransjen består av mange useriøse aktører, og at den avtalen vi har i dag med Entelios slett ikke er så gal. Det er kanskje noe i avtalen som kan justeres, men det er bare for småpenger å regne, og endrer ikke på det store bildet.