fredag 18. mars 2022

Tillitsverv? Fortsatt mulighet

Etter at vi gjorde et forsøk på å rekruttere kandidater, kan vi ikke si at vi har blitt nedringt av kandidater. 

Vi trenger også to andelseiere som protokollvitner. Disse signerer på oppsummeringen av generalforsamlingen, når denne er avsluttet. 

Si i fra raskt om du er interessert. Vi setter en ny frist til mandag 21. mars. Se også opprinnelig sak:

https://www.verksgata.no/2022/03/vil-du-sitte-i-styret-eller-valgkomiteen.html

Vi kan også ta i mot tips om dugelig kandidater!