torsdag 17. mars 2022

Vannet stenges (igjen) mandag

Det blir enda en runde med avstenging av vannet. Denne gangen mandag 21. mars, kl 10-12. Vi regner med at det blir siste gang i denne omgang.

Fjellgata 1 er heller ikke nå berørt av nedstengningen.


Grunnen til at vannet stadig må kobles av er at vi får utført diverse feil og mangler på VVS-installasjonene våre, og det har også blitt funnet nye feil som vi har bedt om å bli rettet samtidig. 

Litt om det som er/blir gjort

Av de litt større tingene, kan vi nevne at i Fjellgata 1 er det avdekket at ekspansjonskaret er defekt og denne blir nå byttet. Det er anbefalt at et ekspansjonskar har årlig service, og det har ikke vært gjort før vi inngikk avtale om det nå. Videre i Fjellgata 1 har vi fått isolert varmtvannsrørene som er i det tekniske rommet. Disse har stått uisolert, noe som fører til varmetap. Slik har det vært siden 2014 da berederne var nye. 

I Fjellgata 2 utbedres feil og mangler knyttet til vasken på vaktmester-rommet. 

I det tekniske rommet byttes blandeventilen. Det er denne som regulerer hvor varmt vann som skal sendes ut. Vi har hatt trøbbel med at det tidvis har gått ut altfor varmt vann i Fjellgata 2. Det er både uøkonomisk og farlig for man kan risikerer at man blir skåldet i dusjen. Når vi har forsøkt å skru temperaturen ned til et riktig nivå, har vi noen ganger opplevd at det har blitt altfor kaldt.

Ut i bakgården har vi flere kummer som håndterer overvann. I bunnen av en disse har det vært helt ut sement en gang. Det er jo ikke helt heldig, kan man si. Dette får vi også fjernet nå.