søndag 22. november 2020

Økning av felleskostnader

Styret ser seg nødt til å øke felleskostnadene med 10 % fra 1. januar 2021. Det er tre hovedgrunner til at felleskostnadene øker nå:
-    Vanlig prisjustering på flere av tjenestene borettslaget bruker
-    Innføring av avdrag på borettslagets lån på 5,75 millioner
-    Kommende vedlikehold

Felleskostnadene øker med 10 %


Felleskostnadene – ikke alt det andre
På den månedlige regningen fra borettslaget er det normalt tre fakturalinjer. Her er et eksempel fra desember 2020 fra en fire-roms leilighet som vil være veldig gjenkjennelig for flere:
-    Felleskostnader        kr 4 056
-    Garasje                     kr    200
-    Kapitalkost. lån 1     kr 1 607
-    Å betale:                   kr 5 863 

I tillegg vil det på regningen kunne være eiendomsskatt som kreves inn for Oslo kommune og medlemskontingent til OBOS. 

For denne leiligheten øker felleskostnadene med 10 %. Det vil si cirka 400 kroner. Det er ikke total-regningen som øker med 10 %. 

«Kapitalkost. lån 1», er den enkeltes andel av IN-lånet for balkonger og vinduer. Dette lånet kan man innfri dersom man ønsker det. Neste frist for innbetaling er i februar neste år. Du kan lese mer om IN-lånet og nedbetaling av dette her.

Kutter kostnader og øker andre inntekter
Dette styret har som tidligere annonsert fått økt etterlengtede leieinntekter ved å sørge for full utleie av næringslokalene og ved at nesten alle parkeringsplassene nå er leid ut. Dette hjelper et stykke vei på, men vi må også se på kostnadssiden. Vanligvis er det ikke så stort potensiale i å kutte faste kostnader i borettslaget, men det betyr ikke at man ikke kan forsøke. 

I forrige sak om økonomien, skrev vi at vi hadde vi fått ett forvarsel om at forsikringspremien igjen kom til å øke kraftig. Siden da har styret mottatt et tilbud fra et konkurrende selskap på en ny forsikringsavtale som er vesentlig lavere enn dagens premie. Avtalen er ikke inngått ennå og styret undersøker om vi kan få flere tilbud, men i budsjettet for 2021 har vi forutsatt at vi får en ny avtale på plass fra januar. Dette gjør at økningen i felleskostnadene blir 4 til 6 prosent lavere enn om vi hadde beholdt dagens avtale. 

Styret ser også på andre fast kostnader, og ser at det er penger å spare på å slutte seg til en ny serviceavtale på heis. Vi justerer også på oppdrag som OBOS har hatt fra borettslaget og sparer også noen kroner der. 

Fremover er det nok størst potensiale på å kutte kostnader, ved å ta igjen vedlikeholdsetterslep slik at man får færre skader som fører til økte forsikringspremie, og mye ad-hoc bruk av servicefirmaer.

Avdrag på lånet
Borettslaget har tre lån:

OBBK01: Opprinnelig på 230 000 kroner fra 2016 for å del-finansiere nye ladeplasser. Dette lånet står igjen med cirka 131 000 kroner per november 2020

OBBK02: Opprinnelig på 4,2 millioner kroner fra 2011 i forbindelse med takomlegging. Dette lånet var avdragsfritt i fem år. Ved årsskiftet stod lånet med en rest på litt over 3,7 millioner kroner. Dette lånet ble økt med 2 millioner kroner i begynnelsen av 2020 for å sikre borettslaget nødvendig kapital til drift. Lånet står igjen med 5,75 millioner kroner per november 2020

OBBK03: Opprinnelig på 27,1 millioner kroner fra 2019 i forbindelse med Bo bedre-prosjektet. Nedbetales som et IN-lån med spesifiserte kapitalkostnader på den månedlige regningen. To andelseiere har innfridd sin andel. Dette lånet står igjen med cirka 25,5 millioner kroner per november 2020. 

Da det forrige styret økte det ene lånet med to millioner ble det samtidig innført avdragsfrihet på dette lånet frem til 2023. Det var et reelt behov for å ta opp lånet. Kassen var på det tidspunktet bunnskrapt og det trengtes tilskudd for å dekke opp kommende regninger. 

For dette styret føltes det ikke riktig å fortsette å skye avdragene foran oss. Særlig ikke på et lån som i hovedsak ble tatt opp i 2011. Gjeninnføring av avdrag på dette lånet utgjør hoveddelen av økningen i felleskostnader. 


Kommende vedlikehold
Styret jobber med å kartlegge fremtidig vedlikeholdsbehov. Det vi vet er at behovet er stort, men når man må gjøre de ulike oppgavene og hvor mye det kommer til å koste er usikkert. Det er noe som styret fremover må jobbe videre med. Men vi begynner å rigge oss for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet i budsjettet for 2021. Det gir oss et større handlingsrom til å faktisk få gjort nødvendige tiltak.


 


fredag 20. november 2020

Levering på dørmatta med Postnord

Borettslaget inngår nå en avtale med Postnord som innebærer at de får tilgang til oppgangene slik som posten og avisbudet har i dag. 

 

Det innebærer at i løpet av kort tid, kan Postnord tilby våre beboere å få levert pakker på dørmatta. 

Hvis man handler fra et nettsted som bruker Postnord, vil man da kunne velge mellom for eksempel henting i butikk, hjemkjøring eller levering på dørmatten.

torsdag 19. november 2020

Nye postkasseskilt

Ny rutine
Styret innførte i sommer en «velkomstrutine» til nye beboere, hvor nye beboere – leietakere som andelseiere – blir kontaktet av styret. Blant annet spør vi om hvilket navn de vil ha på ringeklokken, og hva de vil ha på postkassen. 

Det er med andre slutt på at nye beboere må bestille postkasseskilt selv. Det har vært ganske dyrt, og mange har latt være. Det har medført en lang rekke forskjellige løsninger, og det ser ikke pent ut.  

I tillegg har det ikke vært noen god måte å markere på postkassen at man ikke ønsker reklame. I dag er omtrent 3 av 4 postkasser merket på ulike vis med «Nei takk til reklame». 

Styret har funnet en leverandør som leverer postkasseskilt svært rimelig og hvor vi kan få teksten «Nei takk til reklame» på skiltet.

Nye skilt til alle
Styret har derfor besluttet at alle postkassene skal få nye skilt. Når de nye skiltene blir levert ut, ber vi alle om å ta disse i bruk med en gang.

Enkelte har skilt som for så vidt er greie, men styret ønsker en «nullstilling», slik at alle nå starter på nytt med helt like skilt. Vi gjør dette for å skape et penere og mer helhetlig inntrykk når man kommer inn i oppgangene.

Dette kan du ha på skiltet
I boligguiden har vi lagt ut en omtale av retningslinjene for postkassene og eksempler på ulike utforminger særlig med tanke på de med mange medlemmer i husstanden.
 

Eksempel på nytt skilt

Slik bestiller du
Du har tre muligheter: 

Alternativ A: Bruk denne lenken (starter en ny e-post)

Alternativ B: Hvis lenken over ikke fungerer, kopier teksten nedenfor, start en ny e-post og besvar spørsmålene. Send til styret@verksgata.no.
 

Navn på bestiller:
Leilighetsnummer:
Oppgang:
Etasje:
 

Ønsker du «Nei takk til reklame» på postkasseskilt? Besvar med enten JA eller NEI:
Dersom spørsmålet ikke besvares, bestilles det med.
 

Skriv inn hvilken tekst du vil ha på skiltet:
Linje 1:
Linje 2:
Linje 3:
Linje 4:
Linje 5:
Linje 6:
 

Alternativ C: Bruk papirskjema. I alle postkassene blir det lagt ut en kort orientering med kopi av spørsmålene over. Fyll ut denne og lever i postkassen til en i styret.

Frist
Fordi det er ganske omfattende å organisere så mange bestillinger, håper vi at alle kan sende inn sin bestilling ganske raskt. Siste frist på å sende inn bestilling er torsdag 10. desember.


mandag 16. november 2020

Ny porttelefon i Fjellgata 1

I dag har det blitt montert en ny porttelefon i Fjellgata 1. Denne er av den samme type som fra før fins i Fjellgata 2.

Ny porttelefon i FG1

Adgangskoden er uendret, og navn på ringedisplayet er som før.

Denne nye porttelefonen gjør at vi også i Fjellgata 1 kan tilby brikker til beboerne her, slik at dette ikke kun er et tilbud for Fjellgata 2.

Alle beboere i Fjellgata 1 vil i løpet av kort tid få utlevert to brikker. Det blir hengt opp et oppslag i oppgangen om dette når det er klart.

Trenger du mer enn to brikker? Ekstra brikker kan kjøpes for 50 kroner. På hovedsiden for nøkler og koder finner du en bestillingslenke. De første bestillingene i Fjellgata 2 har vi har allerede mottatt og effektuert.

 

onsdag 11. november 2020

For dårlig håndtering av søppel

På dugnaden i oktober, gikk vi over søppelrommene og spylte søppelcontainerne. Det var en mildt sagt ubehagelig oppgave. I forkant hadde Renovasjonsetaten reagert på vond lukt og pålagt borettslaget å vaske containerne. Vi burde nok ha forstått at når Renovasjonsetaten, som er vant til litt av hvert, reagerer, da er det ille.

Kort tid før dette, rehabiliterte vi også søppelrommet i 2A. I den anledning måtte containerne stå ute, og styret var på forhånd svært spent på hvordan det skulle gå med tanke på forsøpling. Til vår store overraskelse viste det seg at det gikk fint å ha containeren ute. Det var da containeren ble satt inn igjen at det ble griseri. 

De vanligste feilene
Det mest alvorligste av det vi har observert er at søppel kastes rett ned i sjakten uten å være pakket inn i poser. Det gjelder både matrester og papir. Papir skal ikke engang kastes i søppelsjakten, men tas med ut til papircontainerne. Dernest må man bruke riktig pose til riktig type avfall. Her har vi sett mye rart. Se listen under. 

Noe av det som virkelig medfører ubehag og stank er dårlig håndtering av bleier. Tynne, skjøre bleieposer må ikke kastes ned i sjakten, men pakkes godt inn og kastes sammen med øvrig restavfall. 

Det er kanskje heller ikke alt som bør kastes fra øverste etasje og ned. Gå heller ned til andre etasje og bruk sjakten derfra. 

Alle poser må i tillegg knyttes godt igjen. Knuten må sitte ordentlig stramt slik at den ikke går opp.

Riktig pose til riktig type avfall
-    Matavfall skal i grønne poser
-    Plastavfall skal i blå poser
-    Restavfall skal i vanlige handleposer eller egne søppelposer
-    Papir skal kastes direkte i papircontainer ute, uten bruk av poser

Eksempler på hva slags type avfall som skal hvor

Se ellers vår side i Boligguiden for mer om håndtering av søppel.søndag 8. november 2020

Juletre

 

Det blir juletre i år også. Vi får lyssatt det store grantreet ved Fjellgata 2A og vi har bestilt et juletre som skal settes opp i hagen ved Fjellgata 1. 

Det blir derimot ikke arrangert en julegrantenning. Det var hyggelig i fjor med sanger, gløgg og julekaker men på grunn av den nåværende smittesituasjonen, har styret sett seg nødt til å avbryte planleggingen av dette.

fredag 6. november 2020

Brannalarm i Fjellgata 1

I formiddag gikk brannalarmen i Fjellgata 1. Bakgrunnen var røykutvikling i forbindelse med matlaging. 

Ved alarm, går alarmen i alle leiligheter i bygningen. Paralett går det også en varsling til vaktsentralen hos Securitas. Securitas har flere handlingsmåter. De har en ringeliste til styret som de kan forsøke, eller de sender en patrulje eller varsler brannvesenet. For dette tilfellet ringte de styret som raskt kom til. 

På brannsentralen ble det vist hvilken leilighet det gjaldt, og det ble raskt avklart at situasjonen var håndtert. Alarmen kunne så stilles tilbake. 

I Fjellgata 1 var bruksanvisningen for dette litt bortgjemt. Den er nå hengt opp igjen på oppslagstavelen. I de øvrige oppgangene skal denne allerede henge på oppslagstavelen.

Det er ikke helt rett frem å bare se på brannsentralen for å forstå hva man skal gjøre. Man er nødt til å ha bruksanvisningen i hånden og følgene stegene på denne. Men i stresset situasjon er det et dårlig startpunkt å begynne å se på en bruksanvisning hvis man ikke allerede kjenner denne. 

Derfor er det en fordel at man i "fredstid" har gjort seg kjent med bruksanvisningen. Når alarmen går er det fort at man blir litt stresset. Derfor er det smart å kjenne prosedyren på forhånd.  


 


søndag 1. november 2020

Brikker delt ut - koder klare

Nå er det delt ut brikker til alle i Fjellgata 2, og alle dørene til oppgangen, hobbyrom og garasje er nå lagt inn med koder. 

En e-post med koder ble sendt ut på lørdag. Ikke mottatt? Sjekk din spam-mappe før du tar kontakt med styret.

Slik bruker du koden:

Oppgangen: Tast først firkant-tasten, #, deretter koden. 

Hobbyrom og garasjen: Tast stjerne-tasten, *, deretter koden, og så stjerne på nytt. 

 

Mer informasjon

Les nyhetssaken her, eller denfaste siden om hobbyrommet eller siden om Nøkler og koder.