Søppel

Vi henstiller til alle beboere om å følge disse punktene:
  
Søppelsjakter
 • Bruk alltid en pose. Aldri kast noe ned i søppelsjakten uten at dette ligger i en pose.
 • Bruk dobbel knute. Posene må alltid være knyttet. Hvis du ikke klarer å knyte igjen posen fordi den er for full, bruk flere poser.
 • Kast kun husholdningsavfall. Det kastes mye ting som ikke skal kastes i søppelcontainerne.  Generelt: Får det ikke plass i en handlepose, skal du ikke kaste det her.
 • Annet avfall leveres til gjenbruksstasjon. Avfall som byggingsavfall, møbler, farlig avfall og EL-avfall skal ikke kastes i søppelsjakten men på leveres til gjenbruksstasjon eller annet mottak. For eksempel:

Papircontainere
 • Brett alle pappesker godt sammen.
 • Ikke kast plastposer med papir. Fjern plasten.
 • Tømmes en gang i uken. 
 • Ikke sett igjen andre gjenstander ved papircontainerne.

Fellesareal 
 • Hovedregel: Private gjenstander skal ikke settes igjen i fellesareal (feks kjeller, loft, oppgang, ute, under kjellertrapper).
  • Søppel og sko skal ikke stå utenfor leilighetene i oppgangene.
  • Det er ikke anledning til privat lagring utenfor boder.
 • Unntak:
  • Sykler i sykkelstativene ute
  • Sykler og annet sportsutstyr i sportsbodene
  • Barnevogner kan stå på egen plass ved inngangspartiene.

Viser forøvrig til husordensreglene for orden og renhold.