tirsdag 30. juni 2020

Velkommen til dugnad «våren» 2020!

Velkommen til dugnad onsdag 1. juli klokken 17!

Dersom det går etter planen får vi levert ferdig gressplen på rull, som skal legges på området foran lekeplassen. Dette er ikke det eneste vi skal gjøres på årets vår dugnad.

Vi er nødt til å starte på fire store arbeidskrevende tiltak. Vi setter derfor opp fire arbeidsgjenger:
    Gjeng 1: Skrot i garasjen og sportsboder. Ledes av Eirik
    Gjeng 2: Skrot i oppganger og loft. Ledes av Marius
    Gjeng 3: Grønt arbeid. Ledes av Stian
    Gjeng 4: Hobbyrom. Ledes av Caroline

Årets dugnadsleder er Magnus (gul vest). Meld deg for han for å bli tildelt en av arbeidsgjengene. Gjenglederne vet hva som skal gjøres og fordeler oppgaver videre.


Avhengig av hvor mange vi blir og hvor fort det går å gjøre disse hovedoppgavene, vil nye oppgaver bli gjort tilgjengelig. Dette omfatter:
 1. Renske vannrenner
 2. Rydde sykkelstativer (FG1 og FG2C)
 3. Bytte ut betongheller
 4. Fjerne løs murpuss og maling
 5. Vaske inngangspartier
 6. Tømme rister
 7. Rydde lekeplassen
 8. Feiing
Nærmere instruksjoner og oppgaver tildeles ved å kontakte dugnadsleder. En oppgave, som å tømme rister, omfatter alle oppganger – ikke bare «din» oppgang.

Korona-tiltak:
 • Husk avstand!
 • Hils med albue eller lignende
 • Vask hender – såpe og vann på vaktmester-rommet
 • Bruk desinfiserende før maten. Spray står ved vaffel-bordet.
 • Arrangement-liste: Marker på beboer-oversikten at du har deltatt.Denne vil henge på oppslagstavlen ved 2C.
 
Utstyr:
 • Det vi har av utstyr fins på vaktmester-rommet.
 • Det fins et utvalg arbeidshansker, men ta gjerne med egne om du har.
 • Vaktmester-rommet fins to etasjer ned fra 2C (nederste garasjeplan).

Skrotinnsamlingen:
 • Skrotet vil bli hentet fredag 3. juli, ikke 2. juli som tidligere annonsert.

Vel møtt!


 

 

søndag 28. juni 2020

Nye brannslokkere

På onsdag på dagtid etter ca 12.30 vil de leiligheter som det ble funnet mangler på slokkeapperatet få utlevert et nytt fra Norsk Brannvern AS.


Dersom du ikke er hjemme på dette tidspunktet, vil ny slokker bli satt igjen utenfor døren din.

Norsk Brannvern tar ikke i mot den gamle slokkeren din. Denne må du i utgangspunktet levere selv til gjenbruksstasjon. Som et en-gangstilbud vil vi på dugnaden ta i mot disse sammen med maling, og selv sørge for bortkjøring.

Merk at dette gjelder ikke alle leiligheter. Det er kun de som fikk påpekt mangler under kontrollrunden som var tidligere i år.

Kraftig regnvær - hvor renner ikke vannet som det skal?

Når det som i dag kommer et kraftig regnvær etter en lengre varmeperiode, er det veldig interessant for styret å få tilbakemeldinger på for eksempel nedløpsrør som ikke tar unna.

Hvor godt føres vannet fra balkong til balkong, eller bare flyter det utover?
Er det skjøter på nedløpene som ikke er tette?
Hvilke balkonger blir liggende med en vanndam?

Mange av disse problemene er sikkert meldt fra før, men under et slikt regnfall må man bruke muligheten til å dokumentere på nytt med ferske bilder eller videoer av det som fortsatt ikke er i orden.


Pass på med å være nøye med å beskrive hvor bildet eller videoen er tatt. Send ditt bidrag til styret@verksgata.no.

Hvis du ikke fikk brukt dette styrtværet til å dokumentere oversvømmelser, kommer det sikkert flere anledninger i løpet av sommeren.

Alle tilbakemeldinger settes pris på og tas med i styrets arbeid med å dokumentere utstående punkter og planlegging av fremtidige reklamasjoner og utbedringer.

lørdag 27. juni 2020

Heis i ustand

Styret har fått beskjed om at heisen i Fjellgata 1 står. Service er bestilt.


tirsdag 23. juni 2020

Oppgang A - Varsel om utryddning av kjellerbodene

I kjellerbodene i oppgang pågår det for tiden opptørking etter en fuktskade tidligere i år.

Firmaet som står for utbedringen har varslet oss, om at når opptørkingen er ferdig og de skal sette i stand taket igjen, må kjellerbodene bli tømt.

Dette gjelder kun i A-oppgangen i kjelleren. Det er snakk om det tidligere kjølerommet.

Styret ikke fått varsel om når dette vil skje, men tenkte at det kan være en god anledning å benytte skrotinnsamlingen neste uke til å ta et kritisk blikk på hva man har stående her.

tirsdag 16. juni 2020

Dugnad - Vi må rydde opp!

Det nye styret har sett at det er mange små rutiner som ikke har fått nok oppmerksomhet i de årene hvor balkong- og fasadeprosjektet hadde fullt fokus.

Ett av disse områdene gjelder orden og renhold. Styret har befart de fleste kriker og kroker av borettslaget, og vi ser at det er mye som må gjøres. Dette ønsker vi å gripe tak i på dugnaden 1. juli.

Vi klarer det ikke uten hjelp, og håper derfor på bistand fra alle. Alle må rydde opp i sitt eget før dugnaden og så håper vi at mange nok også stiller opp på selve dugnaden.

Styret skal legge til rette for en best mulig dugnad. Det gjør vi blant annet gjennom at vi har bestilt en skrotinnsamling. Du kan lese mer om denne her. Kort fortalt er det en mulighet for deg å bli kvitt det meste du skulle ønske å kaste på en veldig enkel måte.

Slik opplever vi det i dag
Da vi befarte borettslaget lå vi merke til at det har sklidd veldig ut med hva som oppbevares spesielt i garasjen. I sportsboder står det alt mulig annet enn sportsutstyr. Vi har problemer med å komme frem på grunn av bildekk som står i veien. Utenfor boder på loft og kjeller er det satt igjen mye skrot. I flere rømningsveier oppbevares det gjenstander som kan bli til hinder. Alt dette må vi få rydde opp i.

Når det ikke ser ordentlig ut, så blir det fort mye «lagring» her og der.

Uønskede opplevelser
Mange i borettslaget ble alarmerte, da vi tidligere i år møtes i bakgården midt på natta på grunn av en brann i et søppelrom. Brannen var påsatt.

En viktig grunn til at vi skal ha orden er å redusere mengden brannfarlig materiale hvis uhellet skulle være ute.

Vi har også hatt uvedkommende i garasjen. Dette er også en viktig grunn for å redusere hva som står rundt omkring av brennbart materiale.

Hovedprioritet på dugnaden
1)    Skrotinnsamling
Innsamling av skort og gjenstander som ikke skal stå der de står, vil være et hovedfokus på dugnaden.

2)    Grøntområder
Et annet område som vi ønsker å se på, er noen grøntområder som har blitt overlatt til seg selv eller ikke blitt stelt slik de burde. Vi skal få fjernet skrotet, men så skal vi også forskjønne noen områder. Her må vi jobbe litt med planene frem til dugnaden.

3)    Hobbyrom
Et tredje punkt som vi ønsker å følge opp er å kunne tilby et av de ubrukte lokalene i borettslaget til fellesskapet. Vi har er rom som styret mener kan være velegnet til et hobbyrom. På dugnaden ønsker vi å bruke anledningen til å få dette rommet i bedre stand slik at det etter hvert kan åpnes for alle. Her er vi heller ikke helt i mål med planleggingen.

Styret håper at dette blir tatt vel imot. Det er sikkert noen ting i de endringene vi må gjøre, som ikke alle er enige om. Slik vil det ofte være når man prøver å bryte med gamle vaner.

Nye ordensregler for fellesrom
Styret har i dag hengt opp nye oppslag i alle fellesareal om hvilke regler som gjelder det aktuelle området. Styret har fullmakt til dette i henhold til husordensreglene. Oversikt over alle ordensreglene finner du i Boligguiden sammen med vedtektene og husordensreglene. Vi anbefaler at du tar en titt og gjør deg kjent med disse.

Spesielt om bildekk
Et av de punktene som vi har tenkt mye på er bildekkene. Allerede frem til nå var reglene tydelig på at bildekk ikke skal lagres i garasjen, selv om enkelte har gjort dette.

Flest bildekk er imidlertid lagret i sportsbodene. Vi mistenker at mange av disse bildekkene ikke lengre er i bruk.

I mange av rommene står bildekkene veldig uhensiktsmessig plassert. Enten står de i veien for noe eller utnytter plassen på en svært dårlig måte.

Noen har flere sett med bildekk enten i garasjen eller sportsboden.

Enkelte bildekk står i umiddelbar nærhet til el-tavlene i borettslaget. Dette er forbundet med stor brannfare.

De siste årene har det kommet til flere tilbud om dekkhotell. Styrets innstilling er at man enten får oppbevare dekkene i egen bod, eller plassere de bort på et dekkhotell hvor de kan stå lagret på en trygg og egnet måte til en rimelig penge.

Bildekk skal ikke oppbevares i garasjen eller i sportsboden. Vi ber om at bildekkene, sammen med alt annet som ikke hører hjemme der, blir fjernet før dugnaden.

Dersom bildekkene ikke blir flyttet, vil styret få de fjernet. Dekkene vil bli oppbevart i en kort periode før de kastes. Inntil kasting vil de kunne bli levert tilbake mot et oppbevaringsgebyr på 300 kroner som vi vil bruke på fellestiltak.

Merk sykkelen din
Vi ser også at det står mange sykler rundt omkring med i varierende tilstand. Før dugnaden ber vi om at alle merker syklene sine med navn og leilighetsnummer. Usikker på hvilket nummer du har? Se oversikten her.

De syklene som ikke er merket, vil bli fjernet på dugnaden. Det vil bli gjort en vurdering av hver enkelt sykkel. De som i våre øyne er forlatt vil bli kastet direkte. Øvrig sykler vil bli oppbevart en kort periode før de kastes.

Offisiell innvielse av grillen
Borettslaget fikk nylig en ny grill. Dugnaden er en fin anledning å bli kjent med sine naboer og ta en prat med det nye styret. De fleste i styret er forholdsvis nye i borettslaget og vi gleder oss til å bli kjent med flere. Dugnad er et fint samlingspunkt for å kunne treffes i en litt mer uformell og avslappet situasjon. Med litt forholdsregler klarer vi sikkert å finne en god måte å gjennomføre en Korona-trygg grillstund. Styret byr på pølser, øl til de voksne og brus til barna.

Huskeliste før dugnad:
-    Lest de nye ordensreglene for fellesrom?
-    Satt alle private gjenstander inn i egen bod?
-    Fjernet bildekk fra parkingsplass eller sportsbod?
-    Merket sykkelen med navn og leilighetsnummer?
-    Funnet frem det du vil ha kastet på skrotinnsamlingen?

Vel møtt til dugnad!

mandag 15. juni 2020

Skrotinnsamling på dugnaden

I forbindelse med dugnaden 1. juli blir det en skrotinnsamling. Dette er en mer fleksibel løsning enn container som borettslaget har pleid å ha på tidligere dugnader.

Hvor: Vi kommer til å merke opp et område i bakgården ved Fjellgata 2. Her plasseres skrotet, og man starter lengst innerst. Vær også flinke med å stable i høyden.

Når: Man kan starte å legge ut skrotet sitt fra dagen før dugnaden. Dagen etter dugnaden, kommer det et firma som henter med seg alt.

Hva: Det er færre restriksjoner på skrotinnsamlingen enn på container. Du kan for eksempel kaste elektrisk avfall, bildekk og gipsplater. Det eneste som ikke kan settes ut er farlig avfall.

Farlig avfall: Avfall som maling, løsemidler, spraybokser og fugepatroner kan ikke settes på skrotinnsamlingen. Under dugnaden kan man levere slikt avfall i vaktmester-rommet i kjelleren, og borettslaget vil sørge for bortkjøring senere.


Hvor stor haug får vi samlet inn?


fredag 12. juni 2020

Kompensasjon for brudd mellom Get og TV2

Mens TV2 og Get krangler om en ny avtale, opplever vi at TV2-kanalene mangler.

Get har valgt å tilby alle en slags kompensasjon for dette ved å legge til 45 valgfriepoeng på den kvoten vi hadde allerede. Med disse poengene kan du velge inn ekstra kanaler eller ulike tjenester som flere film-kanaler.

Man kan for eksempel velge inn HBO for 40 poeng.

For å bruke ekstrapoengen, logger du deg inn på get.no og så går du til https://www.get.no/kanalvelger/

Et utvalg av tjeneste du kan velge hos Get


Hvis du lurer på hva slags avtale borettslaget her med Get, finner du det her.

torsdag 11. juni 2020

Dugnad! Hold av datoen

Styret ønsker å invitere til dugnad onsdag 1. juli klokken 17.

Noter deg datoen nå, så vil vi om kort tid komme ut med mer info.

Under årets dugnad vil vi legge spesielt fokus på å få ryddet alt av fellesareal.

Vi har en del punkter på vår dugnads-liste allerede, men dersom du har noen tips til styret tar vi gjerne i mot dette på styret@verksgata.no.

Vi satser på å få hivd mye rart på dugnaden

Utkobling av strøm ferdig

Arbeidene som krevde at strømmen ble koblet ut er ferdig. Strømmen ble koblet ut flere ganger, men på grunn av rask feilsøking opplevde de fleste av oss lite til dette. 

Dette betyr at Internett og TV også kun hadde mindre utfall. 


onsdag 10. juni 2020

Nye nettsider!

Velkommen til Verksgata borettslag sine nye nettsider!

Det er fortsatt mye som skal på plass, men vi mener at det er nok innhold her allerede til at vi kan vise frem sidene og nå offisielt lansere disse!

Det gamle nettstedet vil fortsatt være tilgjengelig en stund, men vil ikke lengre bli oppdatert.

På "nye" verksgata.no er innholdet delt i to kategorier:
- Nyhetssaker som presenteres fortløpende på forsiden enten du ser på sidene via mobil eller PC.
- Permanente saker som vi lenker opp i det vi kaller Boliguiden. Et utvalg av de mest frekventerte sakene fra boligguiden har vi lenket til direkte både i venstremenyen (vises ikke på mobil) og toppmenyen.

Vi har også opprettet en egen Facebook-side. På denne siden legger vi også ut nyhetssakene som publiseres her på verksgata.no.

I venstremenyen finner du en e-post-tjeneste hvor du kan legge inn e-postadressen din å få nyhetsakene på e-post.

Intensjonen med alt dette er at du selv velger hvordan du vil bli informert om det som rører seg i borettslaget uten å trenge å være medlem noe sted eller logge inn. Informasjonen skal ligge åpent og fritt for alle.

Du velger selv om du vil sjekke verksgata.no fra tid til annen, få e-poster når det kommer nye nytt, følge oss på Facebook og få nyheter i feed'en din eller for de mer avanserte; bruke en RSS-leser.

Borettslagets interne Facebook-gruppe er ment som en sosial kanal for beboerne, og ingen meldingskanal for meldinger til eller fra styret.

Oppslagstavlene kommer vi fortsatt til å bruke for spesielt viktige saker, men det er dette nettstedet som er vår primære kanal.

Internett og TV blir utilgjengelig - løst


I forbindelse med strømutkoblingen på torsdag, vil TV og internett bli utilgjengelig.

Dette vil gjelde alle i både Fjellgata 1 og 2, mens strømutkoblingen gjelder 2C, 2D og 2E.

Grunnen til dette er at fibermottaket fra Get er plassert i 2C.

Vi beklager det korte varslet om dette og ulempene dette medfører.

Oppdatering 11.06.2020: Dette er nå løst, se egen sak

søndag 7. juni 2020

Ny grill for felles bruk

Borettslaget har fått en ny kullgrill for felles bruk. Grillen står i hagen ved flaggstangen nærmest Fjellgata 1.Den gamle grillen hadde sett bedre dager. Den nye grillen er en Pampas XL. Skulle det være behov for en bruksansvisning finner du det her.

Det er samtidig også kjøpt inn en ny benk, og husken for de minste barna vil også bli bli erstattet om kort tid. En takk til Daniela for innsatsen!


Ny e-postadresse

Styret i Verksgata borettslag har fått en ny e-postadresse.


Vi ønsker ikke å få meldinger via Facebook eller SMS. Det er kun e-post som gir oss anledning til å jobbe systematisk med henvendelser fra beboere og andre.
Varsel om utkobling av strøm - Løst

Strømmen kobles ut torsdag 11. juni i tidsrommet klokken 08:00 til 15:30. Dette gjelder Fjellgata 2C, 2D, og 2E.

Bakgrunnen for utkoblingen er et pålegg fra Hafslund om å utbedre en jordfeil. Dette kan dessverre ikke la seg gjøre uten at stømmen blir koblet ut. Vi beklager at dette skjer i en tid hvor mange sikkert har hjemmekontorer og at mange derfor vil oppleve en større ulempe enn vanlig på grunn av denne utkoblingen.

Det er vanskelig å si hvor lang tid feilsøkingen og rettingen vil ta. Beboere må derfor legge til grunn at strømmen vil være borte i hele dette tidsrommet, selv om vi håper at det kan ta kortere tid.Oppdatering 11.06.2020: Det er nå utført, se egen sak

Renteendring IN-lånet

Med virkning fra 5. juni er renten på IN-lånet og borettslaget øvrige lån kuttet til 1,78 %. Ny effektiv rente på IN-lånet er 1,80 %.