søndag 7. juni 2020

Ny grill for felles bruk

Borettslaget har fått en ny kullgrill for felles bruk. Grillen står i hagen ved flaggstangen nærmest Fjellgata 1.Den gamle grillen hadde sett bedre dager. Den nye grillen er en Pampas XL. Skulle det være behov for en bruksansvisning finner du det her.

Det er samtidig også kjøpt inn en ny benk, og husken for de minste barna vil også bli bli erstattet om kort tid. En takk til Daniela for innsatsen!