tirsdag 23. juni 2020

Oppgang A - Varsel om utryddning av kjellerbodene

I kjellerbodene i oppgang pågår det for tiden opptørking etter en fuktskade tidligere i år.

Firmaet som står for utbedringen har varslet oss, om at når opptørkingen er ferdig og de skal sette i stand taket igjen, må kjellerbodene bli tømt.

Dette gjelder kun i A-oppgangen i kjelleren. Det er snakk om det tidligere kjølerommet.

Styret ikke fått varsel om når dette vil skje, men tenkte at det kan være en god anledning å benytte skrotinnsamlingen neste uke til å ta et kritisk blikk på hva man har stående her.