tirsdag 16. juni 2020

Dugnad - Vi må rydde opp!

Det nye styret har sett at det er mange små rutiner som ikke har fått nok oppmerksomhet i de årene hvor balkong- og fasadeprosjektet hadde fullt fokus.

Ett av disse områdene gjelder orden og renhold. Styret har befart de fleste kriker og kroker av borettslaget, og vi ser at det er mye som må gjøres. Dette ønsker vi å gripe tak i på dugnaden 1. juli.

Vi klarer det ikke uten hjelp, og håper derfor på bistand fra alle. Alle må rydde opp i sitt eget før dugnaden og så håper vi at mange nok også stiller opp på selve dugnaden.

Styret skal legge til rette for en best mulig dugnad. Det gjør vi blant annet gjennom at vi har bestilt en skrotinnsamling. Du kan lese mer om denne her. Kort fortalt er det en mulighet for deg å bli kvitt det meste du skulle ønske å kaste på en veldig enkel måte.

Slik opplever vi det i dag
Da vi befarte borettslaget lå vi merke til at det har sklidd veldig ut med hva som oppbevares spesielt i garasjen. I sportsboder står det alt mulig annet enn sportsutstyr. Vi har problemer med å komme frem på grunn av bildekk som står i veien. Utenfor boder på loft og kjeller er det satt igjen mye skrot. I flere rømningsveier oppbevares det gjenstander som kan bli til hinder. Alt dette må vi få rydde opp i.

Når det ikke ser ordentlig ut, så blir det fort mye «lagring» her og der.

Uønskede opplevelser
Mange i borettslaget ble alarmerte, da vi tidligere i år møtes i bakgården midt på natta på grunn av en brann i et søppelrom. Brannen var påsatt.

En viktig grunn til at vi skal ha orden er å redusere mengden brannfarlig materiale hvis uhellet skulle være ute.

Vi har også hatt uvedkommende i garasjen. Dette er også en viktig grunn for å redusere hva som står rundt omkring av brennbart materiale.

Hovedprioritet på dugnaden
1)    Skrotinnsamling
Innsamling av skort og gjenstander som ikke skal stå der de står, vil være et hovedfokus på dugnaden.

2)    Grøntområder
Et annet område som vi ønsker å se på, er noen grøntområder som har blitt overlatt til seg selv eller ikke blitt stelt slik de burde. Vi skal få fjernet skrotet, men så skal vi også forskjønne noen områder. Her må vi jobbe litt med planene frem til dugnaden.

3)    Hobbyrom
Et tredje punkt som vi ønsker å følge opp er å kunne tilby et av de ubrukte lokalene i borettslaget til fellesskapet. Vi har er rom som styret mener kan være velegnet til et hobbyrom. På dugnaden ønsker vi å bruke anledningen til å få dette rommet i bedre stand slik at det etter hvert kan åpnes for alle. Her er vi heller ikke helt i mål med planleggingen.

Styret håper at dette blir tatt vel imot. Det er sikkert noen ting i de endringene vi må gjøre, som ikke alle er enige om. Slik vil det ofte være når man prøver å bryte med gamle vaner.

Nye ordensregler for fellesrom
Styret har i dag hengt opp nye oppslag i alle fellesareal om hvilke regler som gjelder det aktuelle området. Styret har fullmakt til dette i henhold til husordensreglene. Oversikt over alle ordensreglene finner du i Boligguiden sammen med vedtektene og husordensreglene. Vi anbefaler at du tar en titt og gjør deg kjent med disse.

Spesielt om bildekk
Et av de punktene som vi har tenkt mye på er bildekkene. Allerede frem til nå var reglene tydelig på at bildekk ikke skal lagres i garasjen, selv om enkelte har gjort dette.

Flest bildekk er imidlertid lagret i sportsbodene. Vi mistenker at mange av disse bildekkene ikke lengre er i bruk.

I mange av rommene står bildekkene veldig uhensiktsmessig plassert. Enten står de i veien for noe eller utnytter plassen på en svært dårlig måte.

Noen har flere sett med bildekk enten i garasjen eller sportsboden.

Enkelte bildekk står i umiddelbar nærhet til el-tavlene i borettslaget. Dette er forbundet med stor brannfare.

De siste årene har det kommet til flere tilbud om dekkhotell. Styrets innstilling er at man enten får oppbevare dekkene i egen bod, eller plassere de bort på et dekkhotell hvor de kan stå lagret på en trygg og egnet måte til en rimelig penge.

Bildekk skal ikke oppbevares i garasjen eller i sportsboden. Vi ber om at bildekkene, sammen med alt annet som ikke hører hjemme der, blir fjernet før dugnaden.

Dersom bildekkene ikke blir flyttet, vil styret få de fjernet. Dekkene vil bli oppbevart i en kort periode før de kastes. Inntil kasting vil de kunne bli levert tilbake mot et oppbevaringsgebyr på 300 kroner som vi vil bruke på fellestiltak.

Merk sykkelen din
Vi ser også at det står mange sykler rundt omkring med i varierende tilstand. Før dugnaden ber vi om at alle merker syklene sine med navn og leilighetsnummer. Usikker på hvilket nummer du har? Se oversikten her.

De syklene som ikke er merket, vil bli fjernet på dugnaden. Det vil bli gjort en vurdering av hver enkelt sykkel. De som i våre øyne er forlatt vil bli kastet direkte. Øvrig sykler vil bli oppbevart en kort periode før de kastes.

Offisiell innvielse av grillen
Borettslaget fikk nylig en ny grill. Dugnaden er en fin anledning å bli kjent med sine naboer og ta en prat med det nye styret. De fleste i styret er forholdsvis nye i borettslaget og vi gleder oss til å bli kjent med flere. Dugnad er et fint samlingspunkt for å kunne treffes i en litt mer uformell og avslappet situasjon. Med litt forholdsregler klarer vi sikkert å finne en god måte å gjennomføre en Korona-trygg grillstund. Styret byr på pølser, øl til de voksne og brus til barna.

Huskeliste før dugnad:
-    Lest de nye ordensreglene for fellesrom?
-    Satt alle private gjenstander inn i egen bod?
-    Fjernet bildekk fra parkingsplass eller sportsbod?
-    Merket sykkelen med navn og leilighetsnummer?
-    Funnet frem det du vil ha kastet på skrotinnsamlingen?

Vel møtt til dugnad!